آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (تبريز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 تبريز مصر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,210,500 126,923,034,000 Rls. 4,235,908 $
2 12 1394 تبريز مصر 87013010 ترا کتور کشاورزي،چرخ زنجيري، با قدرت بيشتر ا ز 110 قوه اسب بخار 408,325 6,199,571,200 Rls. 211,127 $
3 12 1394 تبريز مصر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 15,000 3,510,017,000 Rls. 120,900 $
4 12 1394 تبريز مصر 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,000 1,140,195,000 Rls. 40,402 $
5 12 1394 تبريز مصر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 2,000 993,696,000 Rls. 33,000 $
مجموع کل
138,766,513,200 ريال
مجموع کل
4,641,336 دلار
[1]