آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني مصر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 153,445,174 176,061,493,449 Rls. 6,134,438 $
2 12 1394 بندر امام خميني مصر 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي کمترا ز25 درصد وزني کربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 9,665,708 114,865,499,343 Rls. 3,943,609 $
3 12 1394 بندر امام خميني مصر 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 10,000 565,140,000 Rls. 19,966 $
مجموع کل
291,492,132,792 ريال
مجموع کل
10,098,013 دلار
[1]