آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 بندر امام خميني قطر 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 205,576,317 240,061,682,480 Rls. 8,223,053 $
2 12 1394 بندر امام خميني قطر 25239090 سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني 50,369,834 65,862,896,760 Rls. 2,265,982 $
مجموع کل
305,924,579,240 ريال
مجموع کل
10,489,035 دلار
[1]