آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اصفهان گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 7,664,707 50,201,558,011 Rls. 1,698,594 $
2 12 1394 اصفهان گرجستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 24,177 3,494,654,930 Rls. 120,885 $
3 12 1394 اصفهان گرجستان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 15,062 1,804,548,096 Rls. 60,250 $
4 12 1394 اصفهان گرجستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 75,980 935,260,185 Rls. 32,445 $
5 12 1394 اصفهان گرجستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 31,400 931,678,400 Rls. 31,400 $
6 12 1394 اصفهان گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 17,730 800,828,640 Rls. 26,595 $
7 12 1394 اصفهان گرجستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 17,190 787,977,960 Rls. 26,301 $
8 12 1394 اصفهان گرجستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 22,000 498,019,500 Rls. 16,500 $
9 12 1394 اصفهان گرجستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 43,700 456,719,800 Rls. 15,740 $
10 12 1394 اصفهان گرجستان 04072010 تخم خوراكي مربوط به انواع گونه هاي ماكيان تازه 71,680 421,336,600 Rls. 14,068 $
11 12 1394 اصفهان گرجستان 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغيراز 73069100 20,160 354,096,846 Rls. 11,733 $
12 12 1394 اصفهان گرجستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 23,300 126,570,726 Rls. 4,194 $
13 12 1394 اصفهان گرجستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 3,500 116,316,200 Rls. 3,850 $
14 12 1394 اصفهان گرجستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 8,840 100,772,464 Rls. 3,536 $
15 12 1394 اصفهان گرجستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 56,026 98,048,592 Rls. 3,342 $
16 12 1394 اصفهان گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 1,280 69,564,672 Rls. 2,304 $
17 12 1394 اصفهان گرجستان 10019100 ساير مخلوط هاي گندم به صورت دانه 6,000 53,913,600 Rls. 1,800 $
18 12 1394 اصفهان گرجستان 10039000 جو باستثناي بذر 3,330 29,892,096 Rls. 998 $
مجموع کل
61,281,757,318 ريال
مجموع کل
2,074,535 دلار
[1]