آمار کل " صادرات به" کشور (تركمنستان) گمرک (اروميه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 اروميه تركمنستان 08081000 سيب , تازه 21,848,962 260,711,805,168 Rls. 8,728,715 $
2 12 1394 اروميه تركمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 1,123,924 23,553,621,125 Rls. 786,771 $
3 12 1394 اروميه تركمنستان 73069090 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي 2/203 ميليمتر و بالاتر 162,870 7,080,401,025 Rls. 244,305 $
4 12 1394 اروميه تركمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 100,738 5,432,426,727 Rls. 181,351 $
5 12 1394 اروميه تركمنستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 100,005 4,496,759,839 Rls. 150,007 $
6 12 1394 اروميه تركمنستان 27132000 قيرنفت 181,551 2,462,632,357 Rls. 81,698 $
7 12 1394 اروميه تركمنستان 08109010 انار تازه 60,555 1,886,795,731 Rls. 62,960 $
8 12 1394 اروميه تركمنستان 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 19,600 1,705,846,800 Rls. 58,800 $
9 12 1394 اروميه تركمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 19,240 1,697,107,137 Rls. 57,721 $
10 12 1394 اروميه تركمنستان 08105000 کيوي، تازه 130,551 1,643,624,777 Rls. 54,719 $
11 12 1394 اروميه تركمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 207,575 1,540,833,446 Rls. 51,891 $
12 12 1394 اروميه تركمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 16,820 1,309,418,000 Rls. 44,000 $
13 12 1394 اروميه تركمنستان 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 17,780 1,298,246,000 Rls. 45,000 $
14 12 1394 اروميه تركمنستان 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 8,430 659,032,000 Rls. 22,000 $
15 12 1394 اروميه تركمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 65,415 627,008,644 Rls. 20,931 $
16 12 1394 اروميه تركمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 46,260 391,059,736 Rls. 12,952 $
17 12 1394 اروميه تركمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 4,030 352,145,430 Rls. 12,090 $
18 12 1394 اروميه تركمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 46,740 350,047,545 Rls. 11,685 $
19 12 1394 اروميه تركمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 2,950 212,343,225 Rls. 7,375 $
20 12 1394 اروميه تركمنستان 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 24,522 207,366,932 Rls. 6,866 $
21 12 1394 اروميه تركمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 6,279 78,602,130 Rls. 2,670 $
22 12 1394 اروميه تركمنستان 08107000 خرمالوها 150 2,786,280 Rls. 93 $
مجموع کل
317,699,910,054 ريال
مجموع کل
10,644,600 دلار
[1]