آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1394 فرانسه 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 6,800 767,993,907 Rls. 25,785 $
302 1394 فرانسه 44091000 چوب ا زتيره کاج, که هريک ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته کارشده باشد 16,629 757,640,438 Rls. 25,086 $
303 1394 فرانسه 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 52 756,852,317 Rls. 25,631 $
304 1394 فرانسه 39094030 ا لکيل فنوليک (گريد چسب ) 6,875 755,686,143 Rls. 26,048 $
305 1394 فرانسه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 436 747,571,686 Rls. 24,800 $
306 1394 فرانسه 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 116 741,688,192 Rls. 24,733 $
307 1394 فرانسه 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 5,963 737,879,957 Rls. 24,711 $
308 1394 فرانسه 39046900 پليمرهاي فلوئور(به ا ستثناي پلي تترا فلوئور وا تيلن ) به ا شکال ا بتدا ئي 1,080 736,859,738 Rls. 24,601 $
309 1394 فرانسه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 2,910 735,361,221 Rls. 24,569 $
310 1394 فرانسه 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,687 731,450,004 Rls. 24,801 $
311 1394 فرانسه 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 590 723,558,040 Rls. 25,303 $
312 1394 فرانسه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 600 721,552,819 Rls. 24,255 $
313 1394 فرانسه 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 3,500 720,475,000 Rls. 23,914 $
314 1394 فرانسه 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,096 715,464,076 Rls. 23,924 $
315 1394 فرانسه 61051000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زپنبه. 1,604 713,493,352 Rls. 23,731 $
316 1394 فرانسه 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,616 712,569,877 Rls. 24,251 $
317 1394 فرانسه 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 3,924 696,009,299 Rls. 23,948 $
318 1394 فرانسه 33011900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره وروغن هاي ا سانس مطلق )مرکبات غيرازپرتقال وليموترش 3,120 686,280,169 Rls. 23,058 $
319 1394 فرانسه 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 3 684,822,600 Rls. 22,866 $
320 1394 فرانسه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 308 684,638,660 Rls. 22,683 $
321 1394 فرانسه 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 2,407 681,860,063 Rls. 23,410 $
322 1394 فرانسه 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,760 673,914,123 Rls. 23,233 $
323 1394 فرانسه 40103500 تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 150 سانتيمتر 235 668,410,040 Rls. 22,362 $
324 1394 فرانسه 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 16,800 668,000,000 Rls. 23,546 $
325 1394 فرانسه 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 2,387 667,447,136 Rls. 22,228 $
326 1394 فرانسه 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 45 662,328,371 Rls. 22,444 $
327 1394 فرانسه 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاکريلات متيل, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,431 661,929,000 Rls. 22,168 $
328 1394 فرانسه 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 630 660,434,186 Rls. 22,506 $
329 1394 فرانسه 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 2,545 659,866,251 Rls. 22,269 $
330 1394 فرانسه 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 150 658,412,848 Rls. 21,814 $
331 1394 فرانسه 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,707 657,642,467 Rls. 22,122 $
332 1394 فرانسه 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,496 648,695,527 Rls. 21,983 $
333 1394 فرانسه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,550 631,354,933 Rls. 21,073 $
334 1394 فرانسه 85153900 ماشين هاي جوشکاري فلزا ت باقوس ا لکتريکي (ا زجمله قوس پلاسمائي) ,غيرخودکار 2,187 629,137,025 Rls. 20,890 $
335 1394 فرانسه 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود 10,480 626,248,665 Rls. 21,058 $
336 1394 فرانسه 29171990 ساير اسيدهاي پلي کربوکسيليک غيرحلقوي انيدريدها ، هالوژنورها ، پراکسيدها وپراکسي اسيدها ومشتقات آنها غير از فروس فوصارات . 360 623,442,278 Rls. 20,820 $
337 1394 فرانسه 85141090 کوره ها وفرهاکه بامقاومت ا لکتريکي گرم مي شوندبجزکوره دندا نسازي 2,430 619,519,268 Rls. 20,727 $
338 1394 فرانسه 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,167 604,138,503 Rls. 20,188 $
339 1394 فرانسه 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 495 593,988,972 Rls. 20,842 $
340 1394 فرانسه 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 1,348 590,641,288 Rls. 19,604 $
341 1394 فرانسه 39012090 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 12,000 589,092,360 Rls. 19,517 $
342 1394 فرانسه 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 3,021 588,496,789 Rls. 20,205 $
343 1394 فرانسه 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان ،آلبومين شيرولاكتوسرم ) ,آلبومينات ها ومشتقات آلبومين 20 587,620,477 Rls. 20,670 $
344 1394 فرانسه 39219050 مستردستگاه فتوکپي 350 583,619,657 Rls. 20,399 $
345 1394 فرانسه 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 4,385 576,270,623 Rls. 19,611 $
346 1394 فرانسه 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 35 575,729,858 Rls. 19,893 $
347 1394 فرانسه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,177 572,981,662 Rls. 19,553 $
348 1394 فرانسه 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 129 572,008,374 Rls. 19,040 $
349 1394 فرانسه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 2,630 566,272,636 Rls. 19,184 $
350 1394 فرانسه 44187200 پانل هاي سوارشده ،چند لايه براي پوشش كف ازچوب . 8,840 560,887,310 Rls. 18,580 $
351 1394 فرانسه 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 3,136 560,510,016 Rls. 19,132 $
352 1394 فرانسه 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 2,855 558,865,877 Rls. 18,641 $
353 1394 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,804 555,742,487 Rls. 18,514 $
354 1394 فرانسه 95061100 ا سکي روي برف 2,026 552,916,683 Rls. 18,908 $
355 1394 فرانسه 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,148 552,817,380 Rls. 18,441 $
356 1394 فرانسه 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 4,000 552,387,604 Rls. 18,443 $
357 1394 فرانسه 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 2 550,658,479 Rls. 19,695 $
358 1394 فرانسه 32061110 گرانول مستربچ (Master Batch) 3,000 549,056,750 Rls. 18,572 $
359 1394 فرانسه 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 616 547,788,283 Rls. 18,282 $
360 1394 فرانسه 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 6,463 544,033,984 Rls. 19,177 $
361 1394 فرانسه 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 2,750 542,769,944 Rls. 18,102 $
362 1394 فرانسه 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 958 538,635,570 Rls. 18,031 $
363 1394 فرانسه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 151 537,218,316 Rls. 18,147 $
364 1394 فرانسه 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 2,107 536,940,743 Rls. 18,018 $
365 1394 فرانسه 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 185 535,252,094 Rls. 17,909 $
366 1394 فرانسه 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 388 532,831,455 Rls. 18,254 $
367 1394 فرانسه 28100010 ا سيد بريک 1,750 526,377,972 Rls. 17,572 $
368 1394 فرانسه 27101950 روغن صنعتي 3,831 526,119,406 Rls. 17,585 $
369 1394 فرانسه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,204 513,611,675 Rls. 17,479 $
370 1394 فرانسه 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الکتريک مايع به قدرت بيشترا ز 10000 کيلوولت امپر 173 512,177,734 Rls. 17,194 $
371 1394 فرانسه 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 45 511,307,080 Rls. 17,063 $
372 1394 فرانسه 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 687 510,614,700 Rls. 16,915 $
373 1394 فرانسه 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 73 508,670,968 Rls. 17,061 $
374 1394 فرانسه 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 428 508,431,117 Rls. 17,076 $
375 1394 فرانسه 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 530 504,635,342 Rls. 18,891 $
376 1394 فرانسه 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,175 500,116,986 Rls. 16,695 $
377 1394 فرانسه 84593900 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,460 498,958,040 Rls. 16,645 $
378 1394 فرانسه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 389 497,891,000 Rls. 16,758 $
379 1394 فرانسه 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 310 497,218,176 Rls. 16,473 $
380 1394 فرانسه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 123 497,206,529 Rls. 17,596 $
381 1394 فرانسه 25087010 خاک شاموت 48,000 495,687,064 Rls. 17,828 $
382 1394 فرانسه 29031300 کلروفرم (تري کلرومتان ) 1,530 493,718,506 Rls. 16,477 $
383 1394 فرانسه 84798960 دستگاههاي تست وشستشوي انژكتور خودروهاي بنزيني 258 488,502,834 Rls. 16,343 $
384 1394 فرانسه 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 7,502 485,298,976 Rls. 16,775 $
385 1394 فرانسه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 4,200 480,249,000 Rls. 15,913 $
386 1394 فرانسه 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 1,944 479,856,791 Rls. 15,988 $
387 1394 فرانسه 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 2,114 479,375,119 Rls. 16,879 $
388 1394 فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 14,999 472,502,450 Rls. 15,692 $
389 1394 فرانسه 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 3,600 472,481,025 Rls. 16,620 $
390 1394 فرانسه 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,459 472,429,166 Rls. 15,660 $
391 1394 فرانسه 85113090 کويل هاي روشن کردن 2,076 465,043,917 Rls. 15,592 $
392 1394 فرانسه 61061000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف ا زپنبه. 797 464,832,152 Rls. 15,511 $
393 1394 فرانسه 40151990 ساير دستکش هاو دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش غيرمذکور ازكائوچوي ولكانيره سفت نشده 3,088 462,736,800 Rls. 15,440 $
394 1394 فرانسه 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 21,000 458,707,170 Rls. 15,845 $
395 1394 فرانسه 90189069 ----اجزاء وقطعات تلمبه هاي ساكشن پزشكي 100 457,481,040 Rls. 15,185 $
396 1394 فرانسه 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 1,500 454,355,188 Rls. 15,168 $
397 1394 فرانسه 73141200 تور بي سروته انتهاي تاروپودباف ا زفولادزنگ نزن برا ي ماشين آلات. 46 449,702,912 Rls. 15,439 $
398 1394 فرانسه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 4,161 448,205,010 Rls. 15,337 $
399 1394 فرانسه 35022000 آلبومين شير، همچنين تغليظ شدهکها از دو يا چند پروتئين آبکپنير (لاكتوسرم) 3,000 447,358,725 Rls. 14,934 $
400 1394 فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 994 439,778,880 Rls. 14,731 $
401 1394 فرانسه 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 340 438,801,986 Rls. 14,648 $
402 1394 فرانسه 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,230 435,662,439 Rls. 14,849 $
403 1394 فرانسه 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 5,569 435,286,019 Rls. 14,480 $
404 1394 فرانسه 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 38 432,831,408 Rls. 15,310 $
405 1394 فرانسه 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي که به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 135 431,276,230 Rls. 14,289 $
406 1394 فرانسه 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 2,000 430,500,000 Rls. 14,297 $
407 1394 فرانسه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,125 428,632,072 Rls. 14,654 $
408 1394 فرانسه 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,142 428,248,360 Rls. 14,186 $
409 1394 فرانسه 29269000 ساير ترکيبات داراي عامل نيتريل غير از رديفهاي 29261000 لغايت 29263000 1,707 425,677,392 Rls. 14,105 $
410 1394 فرانسه 83112000 مفتول پرشده ا زفلزمعمولي,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي. 900 424,903,517 Rls. 14,373 $
411 1394 فرانسه 82159990 ---سايرمجموعه ها از اشياء جور شده غيرمذكور براي آشپزخانه يا سرميز 706 422,980,566 Rls. 14,284 $
412 1394 فرانسه 62114900 لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 917 421,271,281 Rls. 14,026 $
413 1394 فرانسه 11081300 فکول سيب زميني 23,750 419,740,959 Rls. 14,128 $
414 1394 فرانسه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 418 418,088,236 Rls. 14,063 $
415 1394 فرانسه 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 68 417,083,339 Rls. 13,912 $
416 1394 فرانسه 29181900 ساير اسيدهاي کربوکسيليک داراي عامل ا لکلي,ولي بدون عامل ا کسيژنه ديگر،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 412,545,242 Rls. 14,693 $
417 1394 فرانسه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 590 411,975,186 Rls. 13,816 $
418 1394 فرانسه 61043200 ژا کت, ژاكت ورزشي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 1,034 405,566,557 Rls. 13,506 $
419 1394 فرانسه 85363010 کليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40 405,517,068 Rls. 14,174 $
420 1394 فرانسه 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 13 405,331,370 Rls. 13,461 $
421 1394 فرانسه 85423300 آمپلي فاير ها 112 405,074,252 Rls. 13,518 $
422 1394 فرانسه 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 1,200 404,352,000 Rls. 13,396 $
423 1394 فرانسه 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 400,308,480 Rls. 13,262 $
424 1394 فرانسه 33011200 روغن هاي ا سانسي از پرتقال (ا زجمله روغن هاي ا سانسي كنسانتره و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 480 399,183,270 Rls. 13,324 $
425 1394 فرانسه 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 831 398,982,172 Rls. 13,358 $
426 1394 فرانسه 90278060 دستگاه الايزاوگروه بندي خون تمام اتوماتيك 2,900 395,178,000 Rls. 13,120 $
427 1394 فرانسه 28201000 دي ا کسيدمنگنز 17,000 394,326,900 Rls. 13,066 $
428 1394 فرانسه 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 580 393,199,800 Rls. 13,028 $
429 1394 فرانسه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 9,400 391,147,500 Rls. 13,843 $
430 1394 فرانسه 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 1,600 389,752,590 Rls. 13,239 $
431 1394 فرانسه 90031900 دوره وقاب براي عينك از ساير مواد 234 389,474,613 Rls. 13,012 $
432 1394 فرانسه 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 845 389,204,949 Rls. 13,416 $
433 1394 فرانسه 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 5,958 387,453,757 Rls. 13,041 $
434 1394 فرانسه 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 1,404 384,566,290 Rls. 13,317 $
435 1394 فرانسه 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 380 383,686,891 Rls. 12,706 $
436 1394 فرانسه 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 259 374,174,074 Rls. 12,525 $
437 1394 فرانسه 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 165 374,151,099 Rls. 12,591 $
438 1394 فرانسه 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 280 373,366,048 Rls. 12,627 $
439 1394 فرانسه 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر 710 369,480,250 Rls. 12,478 $
440 1394 فرانسه 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيک ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذکوردرجاي ديگر 50 364,224,300 Rls. 12,157 $
441 1394 فرانسه 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 360 359,933,147 Rls. 12,016 $
442 1394 فرانسه 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,931 359,784,014 Rls. 11,951 $
443 1394 فرانسه 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,380 357,898,545 Rls. 11,947 $
444 1394 فرانسه 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 1,962 357,700,491 Rls. 12,151 $
445 1394 فرانسه 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 1,815 355,302,428 Rls. 11,892 $
446 1394 فرانسه 44092900 چوب ازساير غير مخروطيان كه هريك ازلبه ها يارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد . 5,960 355,192,722 Rls. 12,437 $
447 1394 فرانسه 29181510 سديم سيترات ديکهيدرات گريد داروئي 532 354,424,476 Rls. 11,744 $
448 1394 فرانسه 29152100 اسيد استيك 1,620 354,383,540 Rls. 11,827 $
449 1394 فرانسه 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 2,303 353,512,911 Rls. 11,743 $
450 1394 فرانسه 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 450 353,296,908 Rls. 11,850 $
451 1394 فرانسه 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 1,950 349,788,844 Rls. 12,192 $
452 1394 فرانسه 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 418 346,935,396 Rls. 11,607 $
453 1394 فرانسه 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 300 345,337,793 Rls. 11,904 $
454 1394 فرانسه 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 6,580 344,476,680 Rls. 11,699 $
455 1394 فرانسه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 240 341,993,703 Rls. 11,741 $
456 1394 فرانسه 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 690 340,532,491 Rls. 11,738 $
457 1394 فرانسه 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 1,186 339,959,931 Rls. 11,662 $
458 1394 فرانسه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 70 338,946,099 Rls. 12,123 $
459 1394 فرانسه 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 4,400 331,477,344 Rls. 10,983 $
460 1394 فرانسه 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 1,542 328,815,928 Rls. 10,887 $
461 1394 فرانسه 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 50 327,538,745 Rls. 10,931 $
462 1394 فرانسه 84743200 ماشين هاي مخلوط کردن موا دمعدني باقير. 50 324,395,929 Rls. 10,829 $
463 1394 فرانسه 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 700 322,460,000 Rls. 10,761 $
464 1394 فرانسه 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 1,500 321,873,110 Rls. 10,657 $
465 1394 فرانسه 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 15 318,804,788 Rls. 10,588 $
466 1394 فرانسه 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 1,765 316,604,981 Rls. 10,497 $
467 1394 فرانسه 29094400 ساير مونوالكيلکاترهاي اتيلن گليكول يا ديکاتيلن گليكول 500 316,573,920 Rls. 10,488 $
468 1394 فرانسه 29339999 سايرترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذکوردرجاي ديگر 50 314,785,375 Rls. 10,503 $
469 1394 فرانسه 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 610 314,395,180 Rls. 10,699 $
470 1394 فرانسه 84789000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن وتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو. 3 314,010,749 Rls. 10,397 $
471 1394 فرانسه 63071000 کف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزکردن. 5,143 308,271,420 Rls. 10,286 $
472 1394 فرانسه 84253190 سايرچرخهاي کشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذکور درجاي ديگر 1,355 308,263,600 Rls. 10,207 $
473 1394 فرانسه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,440 307,861,388 Rls. 10,285 $
474 1394 فرانسه 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 3,113 307,706,904 Rls. 10,195 $
475 1394 فرانسه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 314 306,805,255 Rls. 10,188 $
476 1394 فرانسه 70109020 شيشه شربت (گريد دارويي) 835 305,886,529 Rls. 10,825 $
477 1394 فرانسه 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 3,380 304,482,645 Rls. 10,117 $
478 1394 فرانسه 38123030 پايدا رکننده هايUV 2,000 303,376,920 Rls. 10,077 $
479 1394 فرانسه 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 955 302,534,596 Rls. 10,402 $
480 1394 فرانسه 39169090 --- ساير تك رشته هايي كه بعد مقطع عرضي آنها از يك ميليمتر بيشتر باشد ... از ساير مواد پلاستيكي بجز انواع مورد استفاده در ساختمان 2,740 300,403,420 Rls. 10,111 $
481 1394 فرانسه 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 181 296,461,080 Rls. 9,897 $
482 1394 فرانسه 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 2,015 296,007,000 Rls. 10,515 $
483 1394 فرانسه 55082000 نخ دوخت ا زا لياف مصنوعي غيريکسره براي خرده فروشي 148 291,603,356 Rls. 9,658 $
484 1394 فرانسه 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذکورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور . 375 289,195,757 Rls. 9,850 $
485 1394 فرانسه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,559 287,014,893 Rls. 10,096 $
486 1394 فرانسه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,021 283,302,025 Rls. 9,447 $
487 1394 فرانسه 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 93 280,825,602 Rls. 9,532 $
488 1394 فرانسه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 5,889 280,704,565 Rls. 9,314 $
489 1394 فرانسه 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 45 280,683,300 Rls. 9,300 $
490 1394 فرانسه 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 512 280,005,891 Rls. 9,328 $
491 1394 فرانسه 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 2,018 279,430,062 Rls. 9,328 $
492 1394 فرانسه 84341000 ماشين هاي شيردوش 114 275,188,503 Rls. 9,120 $
493 1394 فرانسه 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 597 274,620,094 Rls. 9,167 $
494 1394 فرانسه 84798970 سيستم كامل شيشه بالابر خودرو 69 270,451,393 Rls. 9,118 $
495 1394 فرانسه 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 92 270,176,380 Rls. 9,231 $
496 1394 فرانسه 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 3,024 269,260,162 Rls. 9,331 $
497 1394 فرانسه 87088031 ----ساير قطعات مربوط به سيستم هاي فنر بندي براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 254 266,536,065 Rls. 9,516 $
498 1394 فرانسه 48232000 کاغذ و مقوا ي صافي ,بريده شده بشکل معين 117 265,894,751 Rls. 8,876 $
499 1394 فرانسه 85065010 قوهکهاي استوانهکاي شكل با ليتيوم به سايزهاي قلمي (AA/R6/UM3)، متوسط (C/R14/UM2) و بزرگ (D/R20/UM1) 170 264,467,755 Rls. 8,797 $
500 1394 فرانسه 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 287 263,895,820 Rls. 9,283 $
مجموع کل
93,413,963,061 ريال
مجموع کل
3,155,382 دلار