آمار کل " واردات از" کشور "������������������" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [8] [7]   [5] [4] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 1393 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 13,661,380 206,425,477,716 Rls. 7,702,942 $
502 1393 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 7,562,537 206,203,411,952 Rls. 7,826,976 $
503 1393 امارات متحده عربي 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا . 3,836,930 206,153,160,987 Rls. 7,852,855 $
504 1393 مصر 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 120,869 205,926,043,680 Rls. 7,820,908 $
505 1393 ترکيه 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 1,490,708 205,803,480,383 Rls. 7,702,327 $
506 1393 چين 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 1,355,263 205,607,110,180 Rls. 7,723,491 $
507 1393 سنگاپور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,782,080 205,541,548,806 Rls. 7,833,416 $
508 1393 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 413,347 205,274,252,519 Rls. 7,720,026 $
509 1393 چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 1,666,501 205,088,846,119 Rls. 7,759,317 $
510 1393 جمهوري کره 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,244,894 204,932,262,857 Rls. 7,731,934 $
511 1393 سوئيس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 502,334 204,889,257,345 Rls. 7,777,992 $
512 1393 چين 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 796,248 204,662,820,530 Rls. 7,789,503 $
513 1393 جمهوري کره 24022000 سيگار حاوي توتون 949,781 204,639,804,047 Rls. 7,680,639 $
514 1393 امارات متحده عربي 04021030 ---شير خشك صنعتي 1,820,225 204,331,621,715 Rls. 7,522,744 $
515 1393 تايوان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 4,863,589 204,168,520,586 Rls. 7,642,112 $
516 1393 چين 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 90,397 204,159,421,790 Rls. 7,648,893 $
517 1393 امارات متحده عربي 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,867,927 204,144,932,664 Rls. 7,786,259 $
518 1393 ژاپن 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14درصدلغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 744,435 203,957,222,106 Rls. 7,614,625 $
519 1393 ترکيه 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,845,184 203,877,416,354 Rls. 7,714,285 $
520 1393 ايتاليا 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 119,610 203,639,941,924 Rls. 7,638,512 $
521 1393 ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 913,495 203,077,718,513 Rls. 7,705,346 $
522 1393 سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 10,190 202,530,232,260 Rls. 7,616,546 $
523 1393 آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 297,252 201,863,266,318 Rls. 7,479,187 $
524 1393 ترکيه 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 246,482 201,723,602,470 Rls. 7,339,971 $
525 1393 جمهوري کره 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 898,840 201,316,373,586 Rls. 7,609,657 $
526 1393 امارات متحده عربي 84068200 توربينهاي بخار(غيرا زآنهائيکه برا ي وسايل نقليه آبي بکارميرود)بقدرت حدا کثر40مگاوا ت 108,339 201,212,061,599 Rls. 7,343,657 $
527 1393 هنگ کنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 44,996 201,066,874,866 Rls. 7,520,109 $
528 1393 چين 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 4,470,051 200,866,911,105 Rls. 7,571,548 $
529 1393 هند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 527,030 200,781,579,315 Rls. 7,580,255 $
530 1393 چين 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 4,758,840 200,271,065,166 Rls. 7,501,287 $
531 1393 (بلوروس ( روسيه سفيد 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,746,624 200,035,161,983 Rls. 7,275,279 $
532 1393 امارات متحده عربي 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 68,658 200,005,602,347 Rls. 7,538,470 $
533 1393 جمهوري کره 30022000 واكسنکها براي پزشكي 15,858 199,794,867,074 Rls. 7,455,253 $
534 1393 اتريش 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 37,370 199,432,076,169 Rls. 7,312,283 $
535 1393 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 246,723 199,331,384,551 Rls. 7,513,881 $
536 1393 جمهوري کره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 7,350,644 198,968,842,450 Rls. 7,313,380 $
537 1393 امارات متحده عربي 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 5,782,844 198,833,637,316 Rls. 7,488,901 $
538 1393 جمهوري کره 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 6,755,709 198,438,396,418 Rls. 7,481,803 $
539 1393 چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 421,154 198,221,189,725 Rls. 7,446,888 $
540 1393 ايتاليا 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 314,137 198,090,491,790 Rls. 7,671,152 $
541 1393 چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,818,895 197,731,950,244 Rls. 7,468,806 $
542 1393 امارات متحده عربي 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 525,218 197,334,036,378 Rls. 7,314,330 $
543 1393 ترکيه 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 940,160 197,159,988,672 Rls. 7,465,525 $
544 1393 امارات متحده عربي 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 361,456 197,116,136,449 Rls. 7,712,189 $
545 1393 چين 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 4,817,962 196,973,012,981 Rls. 7,401,090 $
546 1393 چين 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 491,387 196,928,692,847 Rls. 7,385,785 $
547 1393 هند 29411020 آموكسيکسيلين تري هيدرات 237,880 196,072,064,951 Rls. 7,324,034 $
548 1393 چين 85413000 تيريستورها ,دي آکها و تري آکها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 228,295 195,972,425,717 Rls. 7,281,073 $
549 1393 امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 15,109,075 195,827,603,648 Rls. 7,153,376 $
550 1393 جمهوري کره 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 1,956,460 195,502,617,340 Rls. 7,388,524 $
551 1393 فرانسه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 8,672 195,414,175,448 Rls. 7,363,721 $
552 1393 سوئيس 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 4,914 195,389,591,111 Rls. 7,432,336 $
553 1393 چين 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 220,902 195,314,692,551 Rls. 7,391,217 $
554 1393 چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,181,423 195,191,419,056 Rls. 7,331,995 $
555 1393 چين 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 9,109,396 195,009,751,849 Rls. 7,429,054 $
556 1393 امارات متحده عربي 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 1,476,916 194,592,399,934 Rls. 7,476,690 $
557 1393 چين 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 7,527,673 194,342,131,854 Rls. 7,361,630 $
558 1393 امارات متحده عربي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,536,000 194,159,133,203 Rls. 7,380,927 $
559 1393 هند 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 46,534 194,112,666,033 Rls. 7,225,706 $
560 1393 آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 271,792 194,043,398,166 Rls. 7,388,119 $
561 1393 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30,719 193,919,270,336 Rls. 7,240,808 $
562 1393 جمهوري کره 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 1,151,486 193,808,093,379 Rls. 7,570,661 $
563 1393 چين 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 2,660,647 193,370,492,630 Rls. 7,357,521 $
564 1393 چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 265,638 193,321,483,896 Rls. 7,287,705 $
565 1393 چين 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,374,221 193,047,335,285 Rls. 7,294,268 $
566 1393 مالزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,312,603 192,939,844,225 Rls. 7,242,591 $
567 1393 امارات متحده عربي 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,970,069 192,887,401,788 Rls. 7,233,232 $
568 1393 چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 821,275 192,751,608,319 Rls. 7,274,085 $
569 1393 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin)به اسثناي جگر ، تخم و مني آن 3,352,497 192,515,015,613 Rls. 7,275,689 $
570 1393 آلمان 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 396,850 192,338,055,025 Rls. 7,542,373 $
571 1393 امارات متحده عربي 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 2,015,127 192,333,184,626 Rls. 7,363,223 $
572 1393 امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 4,255,780 191,994,439,840 Rls. 7,235,714 $
573 1393 امارات متحده عربي 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 13,816 191,932,774,677 Rls. 7,272,146 $
574 1393 سوئد 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 42,514 191,884,150,769 Rls. 7,162,165 $
575 1393 امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,068,301 191,733,866,844 Rls. 7,260,675 $
576 1393 ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 2,149,255 191,670,428,770 Rls. 7,208,085 $
577 1393 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 400,993 191,106,294,720 Rls. 7,172,787 $
578 1393 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 285,670 190,966,822,652 Rls. 7,181,911 $
579 1393 جمهوري کره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 303,274 190,921,482,375 Rls. 7,373,891 $
580 1393 چين 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 1,524,587 190,707,764,513 Rls. 7,208,443 $
581 1393 امارات متحده عربي 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,392,140 190,628,721,987 Rls. 7,181,445 $
582 1393 سوئيس 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين که حاوي آنتي بيوتيک نبوده وتوليددا خلي ندا رند 347,285 190,500,537,838 Rls. 7,160,054 $
583 1393 چين 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 434,361 190,364,296,981 Rls. 7,544,278 $
584 1393 چين 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 1,775,570 190,118,659,301 Rls. 7,154,071 $
585 1393 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 2,947,053 189,943,231,401 Rls. 7,135,069 $
586 1393 چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,022,085 189,637,972,987 Rls. 7,084,401 $
587 1393 ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,013,292 189,410,548,329 Rls. 7,131,293 $
588 1393 جمهوري کره 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 661,899 189,292,110,305 Rls. 7,250,803 $
589 1393 ايالات متحده آمريکا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,100,000 189,049,739,443 Rls. 6,974,770 $
590 1393 چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,644,125 188,935,617,735 Rls. 7,123,634 $
591 1393 امارات متحده عربي 95030090 ---اجزاء وقطعات 2,669,911 188,924,811,417 Rls. 7,146,137 $
592 1393 امارات متحده عربي 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 231,459 188,863,564,288 Rls. 7,399,064 $
593 1393 امارات متحده عربي 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 1,864,285 188,628,126,458 Rls. 7,050,764 $
594 1393 ترکيه 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 74,920 188,586,478,216 Rls. 7,053,589 $
595 1393 امارات متحده عربي 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 3,306,634 188,540,415,433 Rls. 7,223,929 $
596 1393 چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 2,902,925 188,338,266,094 Rls. 7,102,138 $
597 1393 چين 38089321 آلاكلرکنيکال (سم رقيق نشده) 1,602,696 188,330,843,024 Rls. 7,045,800 $
598 1393 امارات متحده عربي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 911,065 187,967,594,334 Rls. 7,025,337 $
599 1393 اتريش 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 23,850 187,952,533,913 Rls. 7,184,335 $
600 1393 ژاپن 98870423 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 26 درصدلغايت 35 درصد به استثناي لاستيك 528,672 187,905,100,764 Rls. 7,251,955 $
601 1393 هند 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 526,545 187,632,225,626 Rls. 7,200,675 $
602 1393 چين 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 989,584 187,596,819,363 Rls. 7,070,256 $
603 1393 چين 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 1,537,302 187,586,561,581 Rls. 7,078,720 $
604 1393 چين 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,805,665 187,406,807,655 Rls. 7,084,193 $
605 1393 ترکيه 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 4,441,713 187,360,121,831 Rls. 7,091,833 $
606 1393 امارات متحده عربي 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 2,182,214 187,254,218,131 Rls. 7,107,573 $
607 1393 امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 975,448 187,044,157,390 Rls. 7,077,402 $
608 1393 قبرس 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 11,864,863 186,698,913,296 Rls. 7,130,201 $
609 1393 امارات متحده عربي 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 142,757 186,676,367,578 Rls. 7,047,491 $
610 1393 چين 38011000 گرافيت مصنوعي 7,652,751 186,535,579,954 Rls. 6,985,206 $
611 1393 ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,650,108 186,447,619,364 Rls. 7,056,755 $
612 1393 آلمان 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 296,855 186,376,012,543 Rls. 6,992,947 $
613 1393 آلمان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 2,074,250 186,055,158,628 Rls. 6,965,309 $
614 1393 جمهوري کره 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 3,842,000 185,786,429,590 Rls. 7,003,839 $
615 1393 جمهوري کره 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 3,781,800 185,483,116,558 Rls. 7,025,440 $
616 1393 اندونزي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 16,502,480 185,283,787,563 Rls. 6,939,868 $
617 1393 چين 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 8,692,736 185,269,387,188 Rls. 6,990,843 $
618 1393 امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,845,693 185,089,085,556 Rls. 7,054,609 $
619 1393 اندونزي 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 12,250,000 185,040,435,561 Rls. 6,804,030 $
620 1393 چين 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 71,315 185,007,838,505 Rls. 6,988,989 $
621 1393 امارات متحده عربي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 11,465,511 184,977,017,828 Rls. 6,961,002 $
622 1393 امارات متحده عربي 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 756,793 184,679,623,788 Rls. 7,048,563 $
623 1393 امارات متحده عربي 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 2,545,673 184,656,273,592 Rls. 6,926,841 $
624 1393 سوئد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 36,384 184,579,461,098 Rls. 7,031,044 $
625 1393 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 84,447 184,535,299,891 Rls. 6,748,117 $
626 1393 هند 85142000 کوره هاي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 1,148,135 184,496,816,224 Rls. 6,888,902 $
627 1393 چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 909,870 184,227,028,093 Rls. 7,087,942 $
628 1393 ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 2,492,890 184,217,809,974 Rls. 6,953,195 $
629 1393 چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 433,252 184,016,593,247 Rls. 6,957,069 $
630 1393 اندونزي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 7,946,168 183,796,933,646 Rls. 6,979,105 $
631 1393 ترکيه 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 41 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 555,552 183,727,536,175 Rls. 6,817,491 $
632 1393 چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 1,804,517 183,619,761,560 Rls. 6,962,780 $
633 1393 امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 27,020 183,591,472,717 Rls. 6,875,760 $
634 1393 کانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 205,999 183,529,016,688 Rls. 6,969,652 $
635 1393 ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,763,256 183,405,570,726 Rls. 6,837,121 $
636 1393 چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 391,312 182,893,503,993 Rls. 6,820,999 $
637 1393 ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,266,390 182,385,840,231 Rls. 6,771,600 $
638 1393 امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 320,530 181,747,846,044 Rls. 6,865,586 $
639 1393 ايالات متحده آمريکا 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,511,000 181,296,689,317 Rls. 6,760,757 $
640 1393 فدراسيون روسيه 27082000 كك زفت 23,404,900 181,242,728,907 Rls. 6,800,343 $
641 1393 جمهوري کره 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 3,747,200 181,208,901,054 Rls. 6,937,780 $
642 1393 ايتاليا 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 142,191 181,129,468,504 Rls. 6,841,536 $
643 1393 امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 2,454,225 181,129,293,954 Rls. 6,912,185 $
644 1393 امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 17,543,380 180,933,782,564 Rls. 6,933,530 $
645 1393 چين 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 16,671 180,715,094,362 Rls. 6,819,519 $
646 1393 امارات متحده عربي 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آنها , که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,898,247 180,463,744,092 Rls. 6,781,853 $
647 1393 آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 3,972,785 180,227,219,463 Rls. 6,803,555 $
648 1393 چين 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 783,578 180,165,378,234 Rls. 6,773,217 $
649 1393 چين 54021920 نخ پليکآميد 6/6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 1,991,432 180,073,232,318 Rls. 6,807,823 $
650 1393 ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 6,336,110 180,065,748,595 Rls. 6,715,466 $
651 1393 چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 6,207,499 179,738,964,977 Rls. 6,731,974 $
652 1393 چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 1,396,997 179,622,076,572 Rls. 6,710,182 $
653 1393 چين 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 42,703 179,146,536,298 Rls. 6,785,839 $
654 1393 سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,685,170 178,931,641,296 Rls. 6,792,374 $
655 1393 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,146,404 178,297,860,742 Rls. 6,770,558 $
656 1393 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 14,987,536 177,638,513,164 Rls. 6,664,394 $
657 1393 ترکيه 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 10,656,010 177,150,919,544 Rls. 6,694,971 $
658 1393 آلمان 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 416,218 176,898,722,952 Rls. 6,565,919 $
659 1393 آلمان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 286,455 176,473,029,384 Rls. 6,347,037 $
660 1393 چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,105,974 176,472,800,358 Rls. 6,670,882 $
661 1393 چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 656,608 176,302,496,238 Rls. 6,587,788 $
662 1393 آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 458,722 176,006,262,659 Rls. 6,751,245 $
663 1393 چين 72029300 فرونيوبيوم. 215,559 175,888,264,388 Rls. 6,613,293 $
664 1393 فرانسه 30022000 واكسنکها براي پزشكي 20,487 175,820,530,685 Rls. 6,552,899 $
665 1393 ترکيه 85359000 ساير دستگاهها براي قطع ووصل وتغييروحفاظت مدارهاي برقي،همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم، براي ولتاژ بيشتر از V1000,غيرمذکوردرجاي ديگر 577,927 175,689,417,555 Rls. 6,691,780 $
666 1393 آلمان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساکشن پزشکي 227,815 175,575,566,155 Rls. 7,037,097 $
667 1393 ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 627,407 175,402,179,557 Rls. 6,735,063 $
668 1393 جمهوري کره 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 5,203,208 175,089,421,610 Rls. 6,573,741 $
669 1393 مالزي 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,563,113 174,951,348,936 Rls. 6,487,840 $
670 1393 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,050,053 174,564,747,506 Rls. 6,597,180 $
671 1393 ترکيه 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 1,632,849 174,411,749,680 Rls. 6,613,229 $
672 1393 ترکيه 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 170,621 174,335,235,232 Rls. 6,686,938 $
673 1393 امارات متحده عربي 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 476,629 174,201,797,755 Rls. 6,542,295 $
674 1393 سوئيس 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 198,640 174,153,980,737 Rls. 6,517,830 $
675 1393 امارات متحده عربي 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 2,253,460 174,088,746,274 Rls. 6,699,573 $
676 1393 پاکستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 1,155,012 173,987,608,670 Rls. 6,796,786 $
677 1393 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 5,998,598 173,812,880,824 Rls. 6,650,822 $
678 1393 هند 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 35,000,000 173,789,993,396 Rls. 6,487,122 $
679 1393 جمهوري کره 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 6,635,900 173,071,936,965 Rls. 6,477,661 $
680 1393 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 12,064 172,868,187,393 Rls. 6,433,249 $
681 1393 هند 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 992,680 172,674,605,721 Rls. 6,532,024 $
682 1393 چين 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 3,779,199 172,530,942,819 Rls. 6,546,872 $
683 1393 چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 935,524 172,463,223,389 Rls. 6,525,557 $
684 1393 بنگلادش 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 5,267,000 172,443,359,248 Rls. 6,467,759 $
685 1393 چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 1,350,198 172,440,866,941 Rls. 6,465,294 $
686 1393 چين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 849,155 172,418,529,326 Rls. 6,519,683 $
687 1393 هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 8,641 171,317,667,286 Rls. 6,373,500 $
688 1393 ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 29,438 170,942,908,433 Rls. 6,228,158 $
689 1393 چين 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 1,911,916 170,680,897,949 Rls. 6,432,773 $
690 1393 آلمان 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 775,690 170,660,887,521 Rls. 19,085,959 $
691 1393 امارات متحده عربي 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 52,889 170,482,244,199 Rls. 6,417,213 $
692 1393 چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 4,010,757 170,380,721,729 Rls. 6,422,794 $
693 1393 چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 979,141 170,310,059,083 Rls. 6,404,629 $
694 1393 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 6,419,900 170,303,247,711 Rls. 6,601,875 $
695 1393 بلژيک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 92,581 170,137,149,887 Rls. 6,457,339 $
696 1393 چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 6,930,810 169,958,817,125 Rls. 6,426,880 $
697 1393 امارات متحده عربي 09061190 دارچين خرد نشده و آسياب نشده ، غير ازرديف 09061110 3,910,294 169,928,360,015 Rls. 6,356,746 $
698 1393 چين 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 2,557,458 169,671,698,818 Rls. 6,407,431 $
699 1393 چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 246,972 169,519,147,565 Rls. 6,406,022 $
700 1393 لوگزامبورگ 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 6,460 169,514,471,276 Rls. 6,462,340 $
مجموع کل
37,546,073,312,122 ريال
مجموع کل
1,428,806,493 دلار