آمار کل " واردات از" کشور "������������������" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 125,834,398 46,963,914,037,372 Rls. 1,770,472,250 $
2 1393 هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 936,217,673 30,588,842,127,899 Rls. 1,165,940,829 $
3 1393 سوئيس 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 2,036,981,589 17,449,609,156,589 Rls. 655,540,292 $
4 1393 سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 2,390,039,165 16,695,508,080,663 Rls. 621,099,646 $
5 1393 جمهوري کره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 11,240,028 16,409,434,634,455 Rls. 615,469,112 $
6 1393 چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 لغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 82,435,611 15,770,508,498,501 Rls. 593,360,483 $
7 1393 چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 61,796,339 10,190,588,146,272 Rls. 382,696,708 $
8 1393 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 582,515,734 8,981,290,728,605 Rls. 337,173,036 $
9 1393 آلمان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 1,005,537,413 8,779,637,449,177 Rls. 335,958,380 $
10 1393 سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 530,102,316 7,939,547,722,031 Rls. 299,311,998 $
11 1393 امارات متحده عربي 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 876,179,580 7,740,524,584,395 Rls. 299,497,984 $
12 1393 چين 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 5,261,319 7,606,092,344,159 Rls. 295,762,712 $
13 1393 امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 22,920,980 7,399,450,034,177 Rls. 278,694,973 $
14 1393 بحرين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 1,553,723,616 7,319,908,185,133 Rls. 280,944,191 $
15 1393 هلند 10059010 ---ذرت دامي 944,347,627 6,958,669,254,772 Rls. 260,557,945 $
16 1393 سوئد 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 5,443,120 6,691,344,097,788 Rls. 251,687,478 $
17 1393 انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 791,432,485 6,119,183,222,413 Rls. 230,498,098 $
18 1393 ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 661,120,511 5,611,742,575,895 Rls. 212,013,574 $
19 1393 هلند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 357,880,000 5,510,008,581,977 Rls. 207,278,514 $
20 1393 امارات متحده عربي 10059010 ---ذرت دامي 603,848,007 5,365,316,779,377 Rls. 204,377,144 $
21 1393 چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 12,771,319 5,363,720,186,037 Rls. 203,915,084 $
22 1393 هند 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 325,580,950 5,049,823,460,963 Rls. 194,795,067 $
23 1393 پاکستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 151,750,137 4,766,030,800,312 Rls. 180,275,613 $
24 1393 ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 191,609,196 4,743,678,774,370 Rls. 179,144,581 $
25 1393 امارات متحده عربي 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 3,914,117 4,671,323,443,012 Rls. 186,606,443 $
26 1393 چين 98870122 قطعات منفصله تراکتور با ساخت داخل 14 درصد لغايت 30 درصد به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 22,912,901 4,631,480,916,444 Rls. 171,592,669 $
27 1393 آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 10,149,305 4,612,594,515,928 Rls. 176,850,124 $
28 1393 امارات متحده عربي 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 388,164,705 4,422,523,608,102 Rls. 169,028,686 $
29 1393 ليتواني 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 516,354,452 4,341,876,209,997 Rls. 161,537,375 $
30 1393 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 31,990,663 4,324,779,884,756 Rls. 166,980,402 $
31 1393 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 248,315,815 4,281,904,013,063 Rls. 162,658,588 $
32 1393 ترکيه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 280,398,470 4,185,904,465,334 Rls. 158,983,864 $
33 1393 چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 3,588,225 4,176,560,664,824 Rls. 158,175,173 $
34 1393 جمهوري کره 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 232,746,403 4,158,105,138,955 Rls. 155,808,457 $
35 1393 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 174,761,859 4,019,867,434,195 Rls. 152,260,614 $
36 1393 امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 358,723 3,932,571,839,801 Rls. 148,565,716 $
37 1393 اوکراين 10059010 ---ذرت دامي 464,534,896 3,760,557,155,357 Rls. 145,445,899 $
38 1393 امارات متحده عربي 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 846,623,186 3,758,452,270,120 Rls. 141,613,412 $
39 1393 هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 144,548,078 3,739,883,071,961 Rls. 141,850,120 $
40 1393 امارات متحده عربي 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 29,102,700 3,682,909,347,599 Rls. 139,693,269 $
41 1393 جمهوري کره 85171210 گوشي تلفن همراه . 190,072 3,663,085,093,248 Rls. 137,136,341 $
42 1393 فدراسيون روسيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 427,631,284 3,649,102,937,238 Rls. 136,726,653 $
43 1393 هلند 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 406,897,154 3,639,636,934,834 Rls. 139,049,332 $
44 1393 چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 70,472,253 3,593,242,468,018 Rls. 136,746,019 $
45 1393 جمهوري کره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 19,250,618 3,581,604,076,723 Rls. 137,265,875 $
46 1393 چين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 162,971,079 3,563,937,577,122 Rls. 134,527,748 $
47 1393 چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 225,750,964 3,526,838,270,600 Rls. 131,902,939 $
48 1393 استراليا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 377,755,660 3,365,007,010,685 Rls. 130,490,035 $
49 1393 انگلستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 384,924,855 3,301,659,028,898 Rls. 126,497,548 $
50 1393 امارات متحده عربي 10039000 جو باستثناي بذر 450,273,992 3,280,744,886,196 Rls. 122,407,876 $
51 1393 انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 221,005,829 3,268,353,418,010 Rls. 120,745,740 $
52 1393 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 2,111,751 3,256,621,043,875 Rls. 123,061,561 $
53 1393 برزيل 10059010 ---ذرت دامي 392,316,962 3,238,401,327,051 Rls. 124,546,688 $
54 1393 سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 221,170,684 3,193,042,611,297 Rls. 116,158,446 $
55 1393 فرانسه 98870316 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 56 درصد وبيشتربه استثناي لاستيك 7,928,762 3,176,164,180,000 Rls. 122,118,385 $
56 1393 چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 106,395,357 3,134,654,573,218 Rls. 120,211,687 $
57 1393 چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 13,944,147 3,027,292,381,162 Rls. 117,173,913 $
58 1393 امارات متحده عربي 98870121 ----قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي نيمه جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 11,491,154 2,980,377,206,225 Rls. 109,936,499 $
59 1393 ترکيه 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 117,924,179 2,878,709,556,661 Rls. 109,398,642 $
60 1393 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,325,588 2,827,782,635,338 Rls. 109,380,391 $
61 1393 آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 214,138 2,787,531,026,398 Rls. 104,603,642 $
62 1393 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 197,477,837 2,770,364,168,852 Rls. 104,649,506 $
63 1393 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 5,239,782 2,747,794,737,591 Rls. 103,261,655 $
64 1393 ترکيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 100,430,669 2,676,259,402,865 Rls. 101,616,885 $
65 1393 ترکيه 10059010 ---ذرت دامي 346,477,312 2,624,070,730,494 Rls. 98,488,440 $
66 1393 برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 19,370,305 2,606,040,937,373 Rls. 100,319,477 $
67 1393 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 20,458,080 2,585,750,212,840 Rls. 97,273,147 $
68 1393 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 96,198,138 2,585,710,614,711 Rls. 94,642,749 $
69 1393 چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 542,250 2,583,441,447,408 Rls. 97,553,227 $
70 1393 قزاقستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 303,750,803 2,489,167,226,414 Rls. 95,910,322 $
71 1393 آرژانتين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 153,764,960 2,482,685,830,430 Rls. 94,473,456 $
72 1393 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 17,615,521 2,465,623,247,843 Rls. 93,355,394 $
73 1393 آلمان 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 86,318,975 2,451,159,946,411 Rls. 95,793,469 $
74 1393 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 9,818,848 2,423,684,036,185 Rls. 93,214,821 $
75 1393 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 144,724,011 2,403,636,751,124 Rls. 90,205,006 $
76 1393 هند 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 20,721,730 2,356,682,782,586 Rls. 91,595,144 $
77 1393 ترکيه 24022000 سيگار حاوي توتون 9,927,820 2,333,179,676,629 Rls. 87,443,686 $
78 1393 چين 98870432 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14 درصد لغايت 20 درصد به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 14,523,381 2,308,257,749,982 Rls. 85,725,608 $
79 1393 چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 6,041,467 2,282,662,602,722 Rls. 84,408,899 $
80 1393 انگلستان 10039000 جو باستثناي بذر 335,262,182 2,268,109,497,007 Rls. 84,344,267 $
81 1393 جمهوري کره 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 16,395,077 2,239,274,818,826 Rls. 84,948,672 $
82 1393 مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 99,356,985 2,232,107,217,374 Rls. 85,506,179 $
83 1393 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 16,064,627 2,187,039,034,959 Rls. 83,443,567 $
84 1393 چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 599,824 2,151,626,748,574 Rls. 82,918,226 $
85 1393 هند 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 173,207,500 2,124,761,808,765 Rls. 83,013,225 $
86 1393 سري لانکا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 14,961,071 2,112,305,045,306 Rls. 80,140,468 $
87 1393 آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 68,265,577 2,109,545,037,459 Rls. 82,548,772 $
88 1393 بلغارستان 31031000 سوپر فسفاتکها 157,669,892 2,104,312,803,183 Rls. 81,661,059 $
89 1393 چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 22,146,113 2,096,165,024,863 Rls. 78,934,649 $
90 1393 جمهوري کره 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 4,498,772 2,088,294,250,951 Rls. 79,212,767 $
91 1393 امارات متحده عربي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 5,879,700 2,087,726,360,990 Rls. 79,540,629 $
92 1393 هند 72021100 -- فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 74,637,641 2,081,759,928,484 Rls. 78,730,198 $
93 1393 چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 334,940,035 2,075,301,254,595 Rls. 78,222,891 $
94 1393 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 93,527,828 2,034,481,461,083 Rls. 76,827,651 $
95 1393 قبرس 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 132,748,452 2,006,623,353,263 Rls. 75,582,026 $
96 1393 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 14,641,503 2,003,895,012,956 Rls. 75,816,653 $
97 1393 ترکمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 84,743,367 1,974,638,566,191 Rls. 76,253,121 $
98 1393 چين 31031000 سوپر فسفاتکها 157,422,000 1,963,216,518,368 Rls. 76,854,819 $
99 1393 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 135,646,666 1,948,210,635,649 Rls. 73,332,467 $
100 1393 سوئيس 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 157,875,000 1,945,291,561,464 Rls. 76,324,650 $
101 1393 چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 186,145 1,944,735,144,492 Rls. 72,415,981 $
102 1393 آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 3,529,165 1,924,011,915,345 Rls. 71,194,129 $
103 1393 چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 166,974,451 1,906,490,236,837 Rls. 71,740,506 $
104 1393 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 17,696,240 1,899,591,593,520 Rls. 71,717,562 $
105 1393 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 78,442,491 1,886,582,968,374 Rls. 71,910,893 $
106 1393 امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 3,870,232 1,878,726,847,865 Rls. 71,081,785 $
107 1393 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 59,013,083 1,871,035,064,806 Rls. 72,519,941 $
108 1393 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 14,931,680 1,869,806,780,977 Rls. 70,713,451 $
109 1393 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 118,698,902 1,865,795,678,194 Rls. 70,739,450 $
110 1393 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 67,784,569 1,859,351,965,983 Rls. 71,368,358 $
111 1393 چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 120,119,947 1,833,107,493,324 Rls. 68,157,808 $
112 1393 چين 86031000 وا گنهاي خودرو ي را ه آهن ياترامواي مسافري با منبع برق خارجي 1,472,879 1,785,261,532,610 Rls. 71,204,941 $
113 1393 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 14,557,294 1,775,224,516,824 Rls. 66,805,768 $
114 1393 چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 18,131,287 1,767,180,542,606 Rls. 66,797,452 $
115 1393 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 75,825,545 1,737,042,005,688 Rls. 65,032,324 $
116 1393 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,407,647 1,732,298,368,736 Rls. 65,116,104 $
117 1393 سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 160,377 1,728,815,135,852 Rls. 64,608,489 $
118 1393 چين 84303900 ماشين آلات کندن معدن زغال سنگ ياکوه وحفرتونل (غيرخودرو) 9,518,937 1,703,644,309,535 Rls. 63,830,543 $
119 1393 ترکيه 31042000 كلرور پتاسيم 153,896,569 1,690,275,155,772 Rls. 62,535,977 $
120 1393 جمهوري کره 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 55,399,002 1,671,460,948,086 Rls. 63,609,158 $
121 1393 امارات متحده عربي 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 143,464,049 1,670,813,001,014 Rls. 62,771,716 $
122 1393 هلند 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 73,511,428 1,669,239,689,377 Rls. 62,320,100 $
123 1393 امارات متحده عربي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 6,028,893 1,658,819,364,025 Rls. 62,601,645 $
124 1393 هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 104,534,252 1,653,456,915,636 Rls. 62,260,720 $
125 1393 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 11,437,543 1,644,602,587,800 Rls. 61,837,358 $
126 1393 امارات متحده عربي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 54,814,947 1,628,873,182,458 Rls. 61,504,535 $
127 1393 چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 44,464,115 1,623,799,445,688 Rls. 62,097,681 $
128 1393 چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 491,526 1,615,173,409,815 Rls. 58,520,557 $
129 1393 آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 5,082,602 1,606,456,925,050 Rls. 60,447,996 $
130 1393 چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 485,838 1,599,340,380,368 Rls. 60,192,318 $
131 1393 جمهوري کره 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 86,113,253 1,596,263,944,937 Rls. 60,521,981 $
132 1393 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 32,747,000 1,587,027,843,889 Rls. 59,964,494 $
133 1393 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 69,076,177 1,567,693,649,833 Rls. 58,682,630 $
134 1393 آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 695,468 1,565,617,277,857 Rls. 59,199,987 $
135 1393 سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 505,688 1,559,161,099,311 Rls. 58,601,974 $
136 1393 جمهوري کره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 9,816,282 1,544,087,023,681 Rls. 58,132,905 $
137 1393 سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 61,275,000 1,537,763,831,866 Rls. 58,023,351 $
138 1393 سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 58,940,930 1,535,590,324,525 Rls. 56,772,588 $
139 1393 هند 10039000 جو باستثناي بذر 199,224,717 1,521,607,683,551 Rls. 57,986,638 $
140 1393 چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 90,392,610 1,500,393,985,730 Rls. 57,094,411 $
141 1393 امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 141,233 1,497,915,939,971 Rls. 57,072,218 $
142 1393 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,534,880 1,485,603,521,609 Rls. 56,196,015 $
143 1393 آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,101,958 1,482,681,381,966 Rls. 55,819,016 $
144 1393 تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 129,388,722 1,478,591,352,686 Rls. 55,174,180 $
145 1393 چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 50,086,600 1,472,777,225,176 Rls. 55,987,779 $
146 1393 فدراسيون روسيه 10059010 ---ذرت دامي 188,279,320 1,454,993,177,487 Rls. 56,245,050 $
147 1393 ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 62,712,038 1,454,217,357,434 Rls. 54,820,008 $
148 1393 امارات متحده عربي 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 2,150,612 1,443,621,392,790 Rls. 56,372,748 $
149 1393 چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 1.45 12,261,004 1,430,971,660,454 Rls. 54,103,897 $
150 1393 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 9,512,512 1,422,293,206,713 Rls. 54,282,720 $
151 1393 فرانسه 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 234,687 1,411,203,277,775 Rls. 52,498,369 $
152 1393 ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 8,217,064 1,409,756,949,788 Rls. 53,388,510 $
153 1393 چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 88,909,107 1,372,030,390,135 Rls. 52,129,540 $
154 1393 جمهوري کره 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 19,710,937 1,371,974,509,098 Rls. 51,480,143 $
155 1393 ترکيه 10039000 جو باستثناي بذر 202,381,957 1,362,801,719,301 Rls. 50,860,391 $
156 1393 سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 111,967,000 1,354,735,824,096 Rls. 49,163,879 $
157 1393 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 29,963,900 1,353,553,627,319 Rls. 51,099,358 $
158 1393 جمهوري کره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 6,354,978 1,352,131,626,777 Rls. 49,428,285 $
159 1393 چين 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 15,753,110 1,349,091,638,830 Rls. 50,712,117 $
160 1393 چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 15,277,240 1,324,975,749,453 Rls. 50,090,073 $
161 1393 امارات متحده عربي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 81,843,837 1,323,065,745,071 Rls. 55,901,717 $
162 1393 امارات متحده عربي 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 8,500,375 1,308,649,197,771 Rls. 49,545,435 $
163 1393 امارات متحده عربي 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 72,301,946 1,303,383,437,495 Rls. 48,654,571 $
164 1393 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 59,215,907 1,293,166,048,690 Rls. 48,588,937 $
165 1393 ترکيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 78,061,635 1,289,692,182,020 Rls. 49,331,921 $
166 1393 چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 درصد لغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 6,864,980 1,267,844,649,998 Rls. 49,409,064 $
167 1393 جمهوري کره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 52,249,322 1,267,840,104,702 Rls. 47,170,496 $
168 1393 ترکيه 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 6,201,005 1,262,821,806,295 Rls. 47,258,617 $
169 1393 چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 4,534,253 1,258,792,906,090 Rls. 47,703,176 $
170 1393 ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,737,701 1,258,665,041,505 Rls. 47,245,159 $
171 1393 هند 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و کنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 290,105,000 1,258,637,589,574 Rls. 46,577,714 $
172 1393 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 14,024,791 1,253,938,824,144 Rls. 47,309,085 $
173 1393 امارات متحده عربي 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 725,396 1,251,871,520,644 Rls. 47,117,434 $
174 1393 برزيل 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 103,500,000 1,251,461,003,754 Rls. 49,156,759 $
175 1393 چين 84821000 بلبرينگ. 10,275,653 1,250,179,018,127 Rls. 47,071,590 $
176 1393 هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 115,063,000 1,249,717,913,073 Rls. 46,948,828 $
177 1393 جمهوري کره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 لغايت 25 درصد به استثناي لاستيك 4,808,723 1,245,987,077,930 Rls. 45,920,784 $
178 1393 جمهوري کره 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 24,357,360 1,239,960,774,789 Rls. 46,613,971 $
179 1393 چين 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن کاغذيامقوا 3,360,668 1,238,800,705,104 Rls. 45,799,846 $
180 1393 جمهوري کره 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 10,564,174 1,233,753,733,807 Rls. 47,036,192 $
181 1393 آلمان 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 46,500,000 1,221,129,001,642 Rls. 46,218,824 $
182 1393 فدراسيون روسيه 10039000 جو باستثناي بذر 156,547,844 1,219,862,354,026 Rls. 45,491,367 $
183 1393 امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 8,846,943 1,200,620,231,117 Rls. 44,561,860 $
184 1393 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 73,867,958 1,198,125,479,604 Rls. 44,683,601 $
185 1393 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 7,112,947 1,194,107,630,538 Rls. 45,288,416 $
186 1393 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14,149,904 1,186,428,636,023 Rls. 44,647,201 $
187 1393 امارات متحده عربي 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 322,331 1,186,370,501,134 Rls. 44,915,727 $
188 1393 چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 7,877,402 1,180,475,997,876 Rls. 45,819,866 $
189 1393 بحرين 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 73,351,440 1,175,072,899,714 Rls. 43,563,273 $
190 1393 کويت 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,898,850 1,169,854,799,366 Rls. 44,274,942 $
191 1393 امارات متحده عربي 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 346,585 1,155,421,709,912 Rls. 43,168,420 $
192 1393 امارات متحده عربي 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 6,109,207 1,152,623,211,318 Rls. 43,852,678 $
193 1393 هند 23064100 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از دانهکهاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك 137,408,664 1,142,295,266,733 Rls. 43,635,092 $
194 1393 چين 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 18,470,098 1,140,877,332,915 Rls. 42,423,161 $
195 1393 امارات متحده عربي 29304000 متيونين 9,301,000 1,136,826,856,832 Rls. 43,126,306 $
196 1393 جمهوري کره 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,092,675 1,122,972,960,447 Rls. 42,300,321 $
197 1393 چين 29291000 ايزوسياناتکها 17,178,344 1,120,275,196,373 Rls. 42,454,984 $
198 1393 امارات متحده عربي 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 920,835 1,114,588,120,150 Rls. 41,929,798 $
199 1393 چين 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 3,856,079 1,109,024,877,185 Rls. 42,293,511 $
200 1393 امارات متحده عربي 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 346,763 1,104,114,438,904 Rls. 41,649,563 $
مجموع کل
635,701,751,811,436 ريال
مجموع کل
24,064,511,017 دلار