آمار کل " واردات از" کشور "������������������" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1393 ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 2,472,975 372,371,334,212 Rls. 13,984,216 $
302 1393 امارات متحده عربي 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 3,226,077 372,242,991,196 Rls. 14,117,165 $
303 1393 جمهوري کره 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 4,430,119 372,192,259,444 Rls. 14,036,125 $
304 1393 ترکيه 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,299,092 368,160,470,416 Rls. 13,751,907 $
305 1393 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,655,465 366,170,407,226 Rls. 13,770,708 $
306 1393 هلند 10039000 جو باستثناي بذر 51,148,236 365,427,145,963 Rls. 13,650,785 $
307 1393 امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 3,782,197 363,979,923,376 Rls. 13,768,747 $
308 1393 چين 29181400 اسيد سيتريك 14,914,000 363,903,252,641 Rls. 13,762,479 $
309 1393 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 12,799,628 363,566,302,895 Rls. 13,801,929 $
310 1393 چين 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 11,636,430 363,350,399,486 Rls. 13,634,203 $
311 1393 امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 921,413 362,478,737,739 Rls. 13,772,022 $
312 1393 امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 24,142,390 361,932,586,540 Rls. 13,693,330 $
313 1393 تايوان 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 133,523 361,752,164,036 Rls. 13,560,681 $
314 1393 برزيل 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 19,920,000 361,375,661,636 Rls. 14,099,164 $
315 1393 چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,145,900 361,138,796,574 Rls. 13,610,658 $
316 1393 آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 754,292 361,057,115,118 Rls. 13,895,317 $
317 1393 جمهوري کره 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,748,881 359,498,042,589 Rls. 13,755,925 $
318 1393 فرانسه 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 52,925 357,710,842,270 Rls. 13,624,766 $
319 1393 کويت 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 7,656,000 357,260,203,431 Rls. 13,325,810 $
320 1393 چين 38089312 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 1,936,191 357,209,691,378 Rls. 13,128,781 $
321 1393 جمهوري کره 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 41,275,178 357,086,707,833 Rls. 13,139,562 $
322 1393 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,998,311 356,988,364,202 Rls. 13,511,191 $
323 1393 تايوان 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,151,838 356,633,983,797 Rls. 13,511,100 $
324 1393 هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,093,749 354,742,385,816 Rls. 13,519,885 $
325 1393 جمهوري کره 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 3,115,757 354,457,325,001 Rls. 13,315,934 $
326 1393 چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 3,039,908 353,459,228,478 Rls. 13,134,582 $
327 1393 مالزي 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 8,517,565 353,193,919,960 Rls. 13,366,167 $
328 1393 امارات متحده عربي 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 14,846,991 353,096,508,946 Rls. 13,077,779 $
329 1393 چين 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 2,287,471 352,689,679,497 Rls. 13,354,844 $
330 1393 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 11,100,050 352,135,576,407 Rls. 13,270,262 $
331 1393 ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 407,341 351,940,442,908 Rls. 13,347,992 $
332 1393 جمهوري کره 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 15,252,673 351,621,710,800 Rls. 13,039,418 $
333 1393 امارات متحده عربي 29224100 ليزين و استرهاي آن؛ املاح اين محصولات 6,618,000 350,971,137,094 Rls. 13,228,975 $
334 1393 جمهوري کره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,872,600 350,539,810,756 Rls. 13,101,155 $
335 1393 امارات متحده عربي 85176220 كارت مودم باسيم 666,190 349,860,440,268 Rls. 13,025,291 $
336 1393 کانادا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 82,826 349,062,711,193 Rls. 14,034,929 $
337 1393 جمهوري کره 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 2,434,465 348,676,038,317 Rls. 13,041,020 $
338 1393 جمهوري کره 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,378,453 348,456,275,605 Rls. 13,245,951 $
339 1393 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,089,499 348,310,621,019 Rls. 13,180,972 $
340 1393 ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 323,607 348,299,631,597 Rls. 13,309,488 $
341 1393 چين 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,223,937 347,869,286,436 Rls. 13,127,446 $
342 1393 فدراسيون روسيه 28439000 ساير تركيبات، ملغمهکها (Amalgames) 1,978 347,125,577,017 Rls. 13,073,616 $
343 1393 امارات متحده عربي 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 2,621,050 346,637,127,337 Rls. 12,861,759 $
344 1393 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 3,367,518 346,452,634,455 Rls. 13,201,486 $
345 1393 امارات متحده عربي 84295229 بيلهاي مکانيکي مستعمل ،باقابليت چرخش 360 درجه ،قدرت بيش ا ز155 اسب بخار، باسال ساخت بيش ا ز5سال 2,766,042 345,170,849,072 Rls. 13,285,892 $
346 1393 چين 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 20,004 345,134,557,717 Rls. 13,322,898 $
347 1393 سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 13,442 344,410,511,079 Rls. 12,873,540 $
348 1393 امارات متحده عربي 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 163,440 342,891,104,913 Rls. 13,361,040 $
349 1393 پاراگوئه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 15,000,000 342,861,680,626 Rls. 12,536,993 $
350 1393 امارات متحده عربي 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 17,112,068 341,402,339,130 Rls. 13,116,801 $
351 1393 چين 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 3,966,082 340,944,680,908 Rls. 12,771,914 $
352 1393 چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 2,355,343 339,767,849,237 Rls. 12,636,219 $
353 1393 امارات متحده عربي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 641,442 338,985,563,586 Rls. 13,488,310 $
354 1393 ايرلند 02023090 ساير قطعات بي استخوان يخ زده از نوع گاو 2,695,405 338,137,667,644 Rls. 12,817,758 $
355 1393 ترکيه 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 13,787,484 336,390,459,232 Rls. 12,588,844 $
356 1393 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,097,926 335,483,709,808 Rls. 12,741,005 $
357 1393 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 10,132,269 334,638,071,270 Rls. 12,510,243 $
358 1393 چين 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 35,568 333,948,667,033 Rls. 12,972,222 $
359 1393 چين 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 163,451 333,937,856,027 Rls. 12,980,128 $
360 1393 جمهوري کره 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 13,891,260 333,695,661,384 Rls. 12,614,001 $
361 1393 چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 293,538 333,561,016,018 Rls. 12,849,596 $
362 1393 چين 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 2,715,648 333,221,246,800 Rls. 12,552,568 $
363 1393 ترکيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 17,633,100 332,406,484,844 Rls. 12,830,383 $
364 1393 چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 3,817,082 332,082,595,843 Rls. 12,539,658 $
365 1393 مالزي 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 11,485,440 331,066,111,828 Rls. 12,457,894 $
366 1393 فرانسه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 58,902 330,734,593,827 Rls. 12,707,636 $
367 1393 چين 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 2,500,786 330,357,803,429 Rls. 12,227,660 $
368 1393 (لتوني(لاتويا 10039000 جو باستثناي بذر 40,143,790 329,332,452,456 Rls. 12,408,885 $
369 1393 چين 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 1,556,586 328,697,476,613 Rls. 12,348,130 $
370 1393 هند 29304000 متيونين 2,140,000 328,635,222,447 Rls. 12,328,833 $
371 1393 چين 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,454,936 328,021,283,987 Rls. 12,403,483 $
372 1393 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 278,362 327,492,691,341 Rls. 12,607,934 $
373 1393 ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 12,390,478 326,845,139,037 Rls. 12,512,920 $
374 1393 امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 878,499 325,972,765,495 Rls. 12,389,938 $
375 1393 آلمان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 805,367 325,952,251,831 Rls. 12,825,374 $
376 1393 امارات متحده عربي 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 188,120 325,929,292,308 Rls. 12,450,676 $
377 1393 چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 8,682,849 325,487,529,400 Rls. 12,106,514 $
378 1393 ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,920,679 324,604,900,207 Rls. 12,268,940 $
379 1393 انگلستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 29,469 324,378,846,181 Rls. 12,338,047 $
380 1393 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 464,977 324,174,532,808 Rls. 12,073,509 $
381 1393 هند 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 4,846,173 323,291,191,760 Rls. 12,226,194 $
382 1393 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,550,490 322,736,523,088 Rls. 12,205,820 $
383 1393 هند 55095100 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريکسره مصنوعي,غيرخرده فروشي غير از نخ دوخت 4,544,771 319,535,941,823 Rls. 12,130,005 $
384 1393 چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 113,210 318,799,225,307 Rls. 11,961,135 $
385 1393 چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 9,507,658 317,623,799,692 Rls. 11,901,298 $
386 1393 چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 3,406,006 317,604,652,923 Rls. 11,872,397 $
387 1393 جمهوري کره 85340000 مدا رهاي چاپي 295,242 317,581,063,980 Rls. 11,998,954 $
388 1393 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,640,621 317,492,430,921 Rls. 11,932,454 $
389 1393 چين 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذکور درجاي ديگر 134,104 316,803,871,696 Rls. 11,929,454 $
390 1393 چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 3,919,233 315,616,438,417 Rls. 11,834,372 $
391 1393 چين 98870412 قطعات منفصله برا ي توليدخودرو وا نت ، با ساخت کمترا ز 14% (full c.k.d)بجز لاستيک 1,495,557 315,343,604,997 Rls. 12,409,633 $
392 1393 چين 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 2,261,205 314,893,158,203 Rls. 11,950,118 $
393 1393 امارات متحده عربي 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 8,209,640 314,847,281,773 Rls. 11,921,755 $
394 1393 مالزي 38151200 کاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياترکيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 58,967 314,050,000,001 Rls. 12,153,638 $
395 1393 جمهوري کره 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 10,101,481 313,478,104,919 Rls. 11,960,675 $
396 1393 تايوان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 5,254,931 312,742,538,560 Rls. 11,897,922 $
397 1393 ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 12,649,550 312,590,714,079 Rls. 11,824,394 $
398 1393 تايوان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 14,084,607 311,535,742,869 Rls. 11,925,183 $
399 1393 هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 11,218,234 310,679,288,688 Rls. 11,784,829 $
400 1393 امارات متحده عربي 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 657,569 309,963,865,771 Rls. 11,943,187 $
401 1393 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 102,747 309,821,127,169 Rls. 11,693,867 $
402 1393 چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,278,409 309,737,480,229 Rls. 11,755,943 $
403 1393 تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 4,799,210 309,660,438,054 Rls. 11,712,870 $
404 1393 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 346,837 309,250,049,636 Rls. 11,980,039 $
405 1393 جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 15,556,646 309,153,893,557 Rls. 11,937,377 $
406 1393 چين 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 6,051,955 309,094,824,172 Rls. 11,642,977 $
407 1393 قبرس 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790 12,798,150 307,977,703,434 Rls. 12,409,449 $
408 1393 چين 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا کثر30 تن 1,680,000 307,853,615,748 Rls. 11,565,126 $
409 1393 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 4,727,069 307,264,859,407 Rls. 11,343,385 $
410 1393 تايوان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 6,042,296 307,090,945,149 Rls. 11,672,158 $
411 1393 عربستان سعودي 83099020 درب آسان باز شوي آلومينيومي براي قوطي هاي رديف 76129020 1,779,392 306,651,585,122 Rls. 11,591,350 $
412 1393 فرانسه 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 48,507 306,466,394,990 Rls. 11,554,278 $
413 1393 ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,878,234 306,228,519,626 Rls. 11,517,987 $
414 1393 چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 1,900,999 306,146,972,434 Rls. 11,524,601 $
415 1393 امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,512,180 306,145,496,081 Rls. 11,521,620 $
416 1393 جمهوري کره 72299030 مفتول هاي ممزوج سردكشيده شده ،آتيل وفسفاته شده بصورت كلاف به قطر 5تا35ميلمتر 8,667,789 306,081,019,501 Rls. 11,425,938 $
417 1393 امارات متحده عربي 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 236,010 305,878,254,341 Rls. 11,784,221 $
418 1393 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 11,529,822 305,651,095,386 Rls. 11,420,562 $
419 1393 آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 285,174 305,602,581,879 Rls. 11,595,624 $
420 1393 چين 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 10,093,397 305,440,858,853 Rls. 11,384,432 $
421 1393 چين 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 1,287,021 305,358,132,001 Rls. 11,521,034 $
422 1393 چين 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبکاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لکتروليت 14,963,830 305,132,468,133 Rls. 11,489,100 $
423 1393 تايوان 54021910 نخ پليکآميد 6 با دسيکتكس 900 الي 2400 و با مقاومت 5/73 الي 4/90 3,349,354 304,951,960,962 Rls. 11,743,827 $
424 1393 امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 253,003 304,296,331,836 Rls. 11,148,993 $
425 1393 دانمارک 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 14,500 303,849,692,013 Rls. 11,858,454 $
426 1393 فرانسه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,076,776 303,549,926,317 Rls. 11,263,681 $
427 1393 ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,118,475 302,971,729,869 Rls. 11,468,110 $
428 1393 جمهوري کره 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 11,759,275 302,855,890,398 Rls. 11,514,465 $
429 1393 چين 84659100 ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, وغيره 2,838,530 302,835,270,597 Rls. 11,333,061 $
430 1393 چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 2,454,264 302,546,351,636 Rls. 11,331,543 $
431 1393 امارات متحده عربي 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,403,590 302,275,500,362 Rls. 11,442,774 $
432 1393 جمهوري کره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 1,448,892 301,664,965,777 Rls. 11,435,340 $
433 1393 فرانسه 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 147,194 301,052,320,089 Rls. 11,302,466 $
434 1393 ايتاليا 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 433,220 300,950,539,218 Rls. 11,518,014 $
435 1393 جمهوري کره 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 68,128 300,843,731,156 Rls. 11,340,272 $
436 1393 چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 29,678,046 300,801,196,509 Rls. 11,153,148 $
437 1393 چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 11,028,949 299,938,014,592 Rls. 11,348,271 $
438 1393 امارات متحده عربي 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 479,004 299,819,673,057 Rls. 11,530,968 $
439 1393 امارات متحده عربي 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 2,199,777 299,768,726,816 Rls. 11,175,055 $
440 1393 امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 503,661 299,091,742,603 Rls. 11,700,638 $
441 1393 هند 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 11,523,108 298,204,002,980 Rls. 11,273,022 $
442 1393 چين 10059010 ---ذرت دامي 32,455,788 297,672,128,476 Rls. 11,346,250 $
443 1393 چين 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 5,217,659 297,377,593,407 Rls. 11,273,513 $
444 1393 جمهوري کره 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 4,900,800 297,175,191,657 Rls. 11,329,551 $
445 1393 چين 28416100 پرمنگنات پتاسيم 4,526,000 297,070,171,455 Rls. 11,267,878 $
446 1393 چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 931,707 296,078,003,244 Rls. 11,407,345 $
447 1393 چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 3,925,791 295,572,428,590 Rls. 11,180,120 $
448 1393 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 18,894,302 295,449,179,406 Rls. 11,245,116 $
449 1393 چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 851,366 293,987,378,972 Rls. 11,015,897 $
450 1393 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 406,490 293,200,288,573 Rls. 11,009,136 $
451 1393 آلمان 86021000 لکوموتيوهاي ديزلي - برقي 454,364 292,739,642,340 Rls. 11,042,195 $
452 1393 ايتاليا 84629100 پرس هاي هيدروليک برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 1,081,688 292,610,651,423 Rls. 11,027,415 $
453 1393 ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 692,719 291,711,644,682 Rls. 11,099,831 $
454 1393 امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,240,092 291,486,410,982 Rls. 11,048,308 $
455 1393 جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,870,329 290,973,201,074 Rls. 11,483,254 $
456 1393 چين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 535,291 290,026,184,841 Rls. 11,101,249 $
457 1393 امارات متحده عربي 23061000 كنجاله وساير آخال هاي جامد، حتي ساييده شده يا بهم فشرده به شكل حبه يا گلوله ...از پنبه 29,938,390 289,987,476,463 Rls. 10,879,436 $
458 1393 امارات متحده عربي 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 73,630,688 289,292,556,974 Rls. 10,797,576 $
459 1393 چين 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 20,119,000 288,617,128,157 Rls. 10,392,548 $
460 1393 ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 85,434 288,250,344,793 Rls. 10,820,938 $
461 1393 امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 745,673 287,800,888,577 Rls. 10,881,212 $
462 1393 هند 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 7,115,058 286,918,054,794 Rls. 10,815,310 $
463 1393 چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 1,047,448 286,670,194,562 Rls. 10,799,205 $
464 1393 چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 242,933 284,804,729,615 Rls. 10,748,746 $
465 1393 چين 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,651,979 284,676,780,168 Rls. 10,489,920 $
466 1393 امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 4,829 284,320,051,465 Rls. 10,658,761 $
467 1393 چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 1,307,987 284,290,220,386 Rls. 10,741,300 $
468 1393 چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,568,741 284,159,025,457 Rls. 10,703,584 $
469 1393 ژاپن 85045090 ساير ا لقا کننده هاغيرمذکوردرجاي ديگر 259,920 283,321,800,000 Rls. 10,440,040 $
470 1393 ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 3,732,572 283,077,842,543 Rls. 10,750,476 $
471 1393 ايتاليا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 10,382 282,866,714,603 Rls. 10,824,665 $
472 1393 افغانستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 6,194,992 282,608,333,420 Rls. 10,679,951 $
473 1393 چين 39204910 نوا رلبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 4,409,633 282,180,478,636 Rls. 10,638,047 $
474 1393 ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,216,594 280,377,876,340 Rls. 10,544,873 $
475 1393 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,690,049 280,365,894,497 Rls. 10,522,546 $
476 1393 انگلستان 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 18,398,000 280,126,204,865 Rls. 10,385,045 $
477 1393 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 90,867 279,807,978,667 Rls. 10,544,693 $
478 1393 تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,988,312 278,477,929,758 Rls. 10,428,650 $
479 1393 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 4,184,731 278,331,245,153 Rls. 10,460,417 $
480 1393 چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 927,373 278,004,849,047 Rls. 10,746,361 $
481 1393 چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 1,966,474 277,978,489,167 Rls. 10,522,194 $
482 1393 آلمان 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 248,810 277,651,980,511 Rls. 10,407,926 $
483 1393 هند 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح 18,229,610 277,628,736,096 Rls. 10,735,666 $
484 1393 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 329,873 277,557,695,638 Rls. 10,519,320 $
485 1393 چين 29389000 ساير متروزيدها گليکوزيدهاطبيعي يادوباره توليد شده به وسيله نستزد وا ملاح آنها,ا ترها,ا سترهاوسايرمشتقات که درجاي ديگري مذکور نباشند 4,655 277,371,968,201 Rls. 10,492,746 $
486 1393 چين 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 17,292,041 277,097,018,275 Rls. 10,448,393 $
487 1393 چين 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 71,245 277,037,798,248 Rls. 10,117,307 $
488 1393 چين 27040020 کک ونيمه کک ا ز ليگنيت 23,100,000 275,880,756,689 Rls. 10,813,341 $
489 1393 جمهوري کره 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 868,130 275,227,347,149 Rls. 10,506,584 $
490 1393 چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 5,137,008 275,096,690,599 Rls. 10,321,879 $
491 1393 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 5,993,240 274,268,366,252 Rls. 10,413,392 $
492 1393 امارات متحده عربي 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 4,579,269 274,243,177,042 Rls. 10,750,893 $
493 1393 تايوان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 3,740,929 273,860,382,686 Rls. 10,259,805 $
494 1393 جمهوري کره 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 3,304,750 273,127,739,418 Rls. 10,242,778 $
495 1393 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 440,559 272,885,286,678 Rls. 10,310,426 $
496 1393 اتريش 10039000 جو باستثناي بذر 37,248,357 272,873,442,477 Rls. 10,098,585 $
497 1393 چين 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 1,009,480 272,105,039,157 Rls. 10,197,267 $
498 1393 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,910,181 270,442,856,667 Rls. 10,149,133 $
499 1393 اتريش 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 10,205,125 270,318,058,058 Rls. 10,163,133 $
500 1393 جمهوري کره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 1,262,985 269,492,339,853 Rls. 10,129,684 $
مجموع کل
63,221,616,106,345 ريال
مجموع کل
2,392,473,176 دلار