آمار کل " واردات از" کشور "������������������" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1393 امارات متحده عربي 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 7,606,697 1,100,981,640,864 Rls. 42,414,240 $
102 1393 چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 41,106,078 1,100,283,149,583 Rls. 41,256,345 $
103 1393 آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,537,710 1,096,113,654,263 Rls. 41,585,386 $
104 1393 چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 4,763,265 1,093,277,280,672 Rls. 41,192,816 $
105 1393 امارات متحده عربي 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 16,650,626 1,090,831,412,396 Rls. 41,291,633 $
106 1393 چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,782,890 1,090,829,469,113 Rls. 40,379,475 $
107 1393 فدراسيون روسيه 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 39,547,383 1,080,200,716,802 Rls. 41,309,973 $
108 1393 چين 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 54,616,282 1,077,961,391,023 Rls. 40,769,704 $
109 1393 چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,400,936 1,076,505,980,301 Rls. 40,209,251 $
110 1393 جمهوري کره 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 18,544,656 1,067,935,359,473 Rls. 40,475,914 $
111 1393 سنگاپور 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 131,199,276 1,066,842,439,000 Rls. 39,982,034 $
112 1393 چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 894,607 1,066,411,587,146 Rls. 40,171,941 $
113 1393 تايوان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 16,252,977 1,065,526,720,892 Rls. 40,372,856 $
114 1393 چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 7,685,125 1,063,868,600,983 Rls. 39,964,427 $
115 1393 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 908,548 1,062,186,500,150 Rls. 40,149,616 $
116 1393 تايوان 29261000 اكريلونيتريل 18,972,798 1,059,381,155,624 Rls. 40,186,831 $
117 1393 ترکيه 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 79,400,535 1,056,903,751,022 Rls. 38,869,397 $
118 1393 تايلند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 71,736,540 1,051,207,411,655 Rls. 41,242,924 $
119 1393 ليختن اشتاين 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 28,935 1,038,919,035,079 Rls. 39,358,453 $
120 1393 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 34,278,221 1,033,680,652,562 Rls. 39,099,046 $
121 1393 چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 2,881,283 1,033,219,355,982 Rls. 39,070,573 $
122 1393 چين 85340000 مدا رهاي چاپي 1,043,339 1,027,644,947,742 Rls. 38,658,993 $
123 1393 چين 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 378,643 1,026,853,701,541 Rls. 38,497,380 $
124 1393 امارات متحده عربي 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 6,282,101 1,021,532,968,367 Rls. 38,812,339 $
125 1393 تايوان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 14,257,496 1,017,279,677,369 Rls. 38,349,709 $
126 1393 امارات متحده عربي 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 3,392,527 1,016,725,983,042 Rls. 39,631,572 $
127 1393 چين 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 12,531,466 1,013,976,617,202 Rls. 38,215,116 $
128 1393 امارات متحده عربي 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 8,879,366 1,013,648,985,616 Rls. 39,028,588 $
129 1393 امارات متحده عربي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 70,484,726 1,013,496,872,094 Rls. 37,180,438 $
130 1393 ترکيه 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 5,892,799 1,012,357,706,309 Rls. 38,472,157 $
131 1393 دانمارک 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيک داراي ا نسولين که توليددا خلي ندا رند 135,676 999,967,683,026 Rls. 37,745,582 $
132 1393 چين 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 20,769,525 997,700,743,458 Rls. 37,467,790 $
133 1393 جمهوري کره 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 388,523 996,130,715,042 Rls. 37,458,067 $
134 1393 جمهوري کره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 4,666,948 993,497,716,425 Rls. 37,568,134 $
135 1393 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,166,140 986,177,642,082 Rls. 36,711,804 $
136 1393 قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 130,082,049 983,152,793,379 Rls. 37,197,370 $
137 1393 چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 3,864,486 982,296,457,953 Rls. 36,926,777 $
138 1393 سري لانکا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 6,766,327 972,700,385,204 Rls. 36,751,689 $
139 1393 چين 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,490,439 970,252,045,576 Rls. 36,241,544 $
140 1393 چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 36,851,313 964,316,311,194 Rls. 36,810,667 $
141 1393 جمهوري کره 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 26,373,000 952,846,748,220 Rls. 35,638,407 $
142 1393 چين 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 4,631,020 952,384,300,681 Rls. 34,981,477 $
143 1393 هند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 203,258 950,405,094,603 Rls. 35,944,798 $
144 1393 امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 519,372 948,735,301,917 Rls. 36,291,894 $
145 1393 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,268,389 947,203,124,273 Rls. 35,296,412 $
146 1393 چين 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 4,983,352 945,942,498,361 Rls. 35,950,216 $
147 1393 چين 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 7,761,337 942,403,744,366 Rls. 35,322,095 $
148 1393 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 2,741,184 937,915,504,274 Rls. 34,872,329 $
149 1393 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 35,885,632 931,068,617,647 Rls. 33,945,092 $
150 1393 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 36,484,977 929,099,876,770 Rls. 36,176,046 $
151 1393 چين 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 460,789 926,176,631,925 Rls. 36,187,695 $
152 1393 چين 98870443 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 26 درصد لغايت 35 درصد به استثناي لاستيك 4,854,029 924,271,959,618 Rls. 35,840,748 $
153 1393 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 59,246,827 921,687,814,959 Rls. 35,084,636 $
154 1393 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 2,316,190 916,014,829,877 Rls. 35,227,573 $
155 1393 جمهوري کره 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 23,456,124 914,278,942,578 Rls. 34,570,957 $
156 1393 ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 4,168,120 913,107,800,319 Rls. 34,405,387 $
157 1393 جمهوري کره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 5,691,099 910,000,348,537 Rls. 34,555,453 $
158 1393 چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 8,844,462 903,913,044,513 Rls. 33,699,183 $
159 1393 چين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 5,061,147 902,710,588,734 Rls. 34,111,824 $
160 1393 چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 5,278,791 901,145,284,372 Rls. 33,926,469 $
161 1393 چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 16,318,751 899,686,825,729 Rls. 34,110,291 $
162 1393 چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 19,242,762 896,733,155,397 Rls. 34,040,817 $
163 1393 هند 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 12,350,199 888,275,115,925 Rls. 33,262,622 $
164 1393 چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 624,020 877,772,238,782 Rls. 33,276,362 $
165 1393 چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 43,089,013 874,304,755,204 Rls. 33,133,890 $
166 1393 جمهوري کره 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 11,526,923 865,672,620,432 Rls. 31,393,165 $
167 1393 آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,877,456 864,282,072,610 Rls. 32,543,580 $
168 1393 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,860,644 856,782,508,153 Rls. 32,395,136 $
169 1393 ساير کشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 65,845,000 853,830,856,869 Rls. 33,107,667 $
170 1393 جمهوري کره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,249,087 852,564,477,952 Rls. 32,325,604 $
171 1393 چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 16,066,618 852,210,247,598 Rls. 32,556,377 $
172 1393 جمهوري کره 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبک ياسنگين, که درجاي ديگري مذکورنباشد 1,429,850 847,939,000,000 Rls. 33,985,531 $
173 1393 چين 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 20,214,278 845,952,742,731 Rls. 31,857,551 $
174 1393 سوئيس 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 48,693 841,278,586,312 Rls. 31,998,561 $
175 1393 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 17,842,000 838,793,882,337 Rls. 31,614,938 $
176 1393 امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,201,280 838,260,381,730 Rls. 32,845,407 $
177 1393 چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,631,705 837,648,470,096 Rls. 31,731,736 $
178 1393 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 3,419,824 836,869,878,937 Rls. 31,562,717 $
179 1393 جمهوري کره 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 965,957 832,758,146,883 Rls. 31,243,680 $
180 1393 امارات متحده عربي 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 261,396 831,742,975,061 Rls. 31,301,810 $
181 1393 امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 12,513,374 814,878,270,752 Rls. 30,538,930 $
182 1393 امارات متحده عربي 87085031 اجزاء وقطعات محورهاي محرك وغير محرك براي سواري ، سواري كار ، وانت وتراكتور كشاورزي 4,657,369 814,695,342,512 Rls. 31,082,588 $
183 1393 جمهوري کره 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 41,464,471 811,728,398,720 Rls. 30,686,852 $
184 1393 هند 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 267,945 809,335,836,651 Rls. 30,392,109 $
185 1393 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 19,578,419 809,322,112,202 Rls. 30,647,699 $
186 1393 آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 50,704 806,489,825,328 Rls. 30,281,106 $
187 1393 جمهوري کره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 593,500 804,945,114,283 Rls. 29,636,007 $
188 1393 ازبکستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 12,510,368 801,110,489,637 Rls. 30,812,057 $
189 1393 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 48,481,992 799,932,255,055 Rls. 30,062,152 $
190 1393 ترکيه 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 11,593,837 799,680,950,076 Rls. 30,153,113 $
191 1393 ترکيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 123,804 793,435,241,773 Rls. 29,789,223 $
192 1393 جمهوري کره 84143019 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کارايي كمتر از 1.35 1,160,184 792,532,608,243 Rls. 30,073,707 $
193 1393 چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 846,239 789,496,629,618 Rls. 29,646,565 $
194 1393 امارات متحده عربي 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 2,207,455 788,809,263,507 Rls. 29,554,213 $
195 1393 ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 280,795 788,555,462,065 Rls. 29,910,984 $
196 1393 ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 10,588,273 785,953,099,428 Rls. 29,588,423 $
197 1393 چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 16,180,650 783,169,388,050 Rls. 29,592,734 $
198 1393 تايوان 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 101,742 776,607,830,880 Rls. 29,212,763 $
199 1393 چين 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 8,250,818 772,800,471,786 Rls. 28,926,124 $
200 1393 چين 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 5,832,795 771,783,257,857 Rls. 29,279,717 $
201 1393 امارات متحده عربي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 14,960,520 765,113,352,956 Rls. 28,879,954 $
202 1393 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 5,400,132 760,387,399,384 Rls. 28,634,011 $
203 1393 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 3,991,522 756,724,259,265 Rls. 29,470,233 $
204 1393 جمهوري کره 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 15,317,400 753,783,820,921 Rls. 28,263,220 $
205 1393 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 6,302,160 743,847,015,303 Rls. 27,897,905 $
206 1393 چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 10,901,697 742,554,745,460 Rls. 27,793,304 $
207 1393 جمهوري کره 29291000 ايزوسياناتکها 10,652,587 740,950,752,023 Rls. 27,916,752 $
208 1393 ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 39,218,341 740,483,518,814 Rls. 27,989,683 $
209 1393 سوئيس 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 156,909 738,840,700,720 Rls. 28,130,275 $
210 1393 چين 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 44,015,661 735,277,571,415 Rls. 27,960,324 $
211 1393 ژاپن 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 770,820 732,182,031,500 Rls. 26,424,786 $
212 1393 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 3,473,266 728,262,601,168 Rls. 27,408,975 $
213 1393 امارات متحده عربي 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 26,737,513 725,733,423,487 Rls. 27,553,328 $
214 1393 فنلاند 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 203,696 724,004,595,592 Rls. 26,498,467 $
215 1393 جمهوري کره 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 5,400,430 722,798,856,575 Rls. 27,346,421 $
216 1393 چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 6,561,443 722,462,470,261 Rls. 27,239,510 $
217 1393 ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 2,607,580 722,288,182,705 Rls. 27,054,420 $
218 1393 امارات متحده عربي 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 867,061 720,469,678,116 Rls. 27,306,875 $
219 1393 جمهوري کره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 197,906 719,340,236,772 Rls. 27,259,284 $
220 1393 جمهوري کره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 14,647,571 717,915,761,869 Rls. 26,926,302 $
221 1393 چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 6,953,858 714,231,519,908 Rls. 26,943,145 $
222 1393 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 26,248,316 710,638,667,233 Rls. 27,134,956 $
223 1393 ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 6,352,328 705,988,227,276 Rls. 26,642,326 $
224 1393 جمهوري کره 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 26,532,390 701,276,715,630 Rls. 26,056,968 $
225 1393 امارات متحده عربي 29291000 ايزوسياناتکها 9,283,380 700,471,247,640 Rls. 26,643,774 $
226 1393 جمهوري کره 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 43,925,356 700,154,854,920 Rls. 26,281,767 $
227 1393 چين 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 12,798,442 699,936,630,302 Rls. 26,441,971 $
228 1393 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 5,591,699 696,919,929,798 Rls. 26,324,896 $
229 1393 تايوان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 85,341 695,775,254,635 Rls. 26,234,437 $
230 1393 مالزي 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 14,294,020 694,425,869,898 Rls. 26,260,635 $
231 1393 چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 23,885,985 692,018,788,966 Rls. 26,192,082 $
232 1393 جمهوري کره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 1,748,807 686,949,522,680 Rls. 26,114,434 $
233 1393 چين 84659600 ماشين هاي شکاف دا دن, بريدن بصورت تخته هاي نازک ياورقه ورقه كردن چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 338,574 684,855,224,776 Rls. 25,859,093 $
234 1393 هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 5,285,288 684,765,981,091 Rls. 25,815,802 $
235 1393 جمهوري کره 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 11,019,470 683,079,499,222 Rls. 25,638,264 $
236 1393 جمهوري کره 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,292,300 676,669,522,641 Rls. 25,653,664 $
237 1393 سوئيس 10039000 جو باستثناي بذر 91,813,945 670,041,014,846 Rls. 25,781,758 $
238 1393 ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 24,954,653 665,595,578,672 Rls. 25,238,773 $
239 1393 چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 1,786,820 665,170,393,963 Rls. 24,972,967 $
240 1393 امارات متحده عربي 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 25,791,944 663,788,189,746 Rls. 25,355,648 $
241 1393 ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 5,440,725 662,556,263,070 Rls. 25,415,861 $
242 1393 سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 109,415,000 662,419,372,968 Rls. 65,235,964 $
243 1393 هند 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 10,236,903 662,359,194,896 Rls. 24,940,013 $
244 1393 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 17,561,351 662,097,071,400 Rls. 24,788,516 $
245 1393 جمهوري کره 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 9,668,798 659,724,665,643 Rls. 24,950,140 $
246 1393 چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 46,906,497 655,449,447,527 Rls. 24,888,791 $
247 1393 امارات متحده عربي 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 41 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 1,814,346 651,777,367,131 Rls. 24,364,477 $
248 1393 هند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 17,370,028 650,613,863,614 Rls. 24,794,005 $
249 1393 ايرلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 129,196 647,086,655,047 Rls. 24,484,669 $
250 1393 هند 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 25,562,010 645,113,984,088 Rls. 24,618,970 $
251 1393 چين 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 2,382,936 642,113,628,993 Rls. 24,919,811 $
252 1393 ترکيه 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 30,000,000 640,213,346,599 Rls. 22,897,473 $
253 1393 پاکستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 13,792,377 639,810,803,293 Rls. 23,901,562 $
254 1393 ترکيه 44111491 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده غير مذكور در جاي ديگر 24,914,092 639,243,899,805 Rls. 23,878,222 $
255 1393 امارات متحده عربي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 826,201 639,081,917,027 Rls. 24,484,316 $
256 1393 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 18,236,558 636,930,461,812 Rls. 23,976,734 $
257 1393 جمهوري کره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,992,010 636,507,393,505 Rls. 24,062,584 $
258 1393 سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 87,992,700 636,077,279,797 Rls. 23,284,513 $
259 1393 سوئيس 30034090 سايردا روهاحاوي آلکالوئيديامشتقات آنهاکه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيک ياساير محصولات2937 15,174 630,601,645,229 Rls. 23,405,918 $
260 1393 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,013,503 628,811,779,859 Rls. 24,013,713 $
261 1393 چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 4,619,195 627,331,058,032 Rls. 23,688,084 $
262 1393 اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 465,421 627,312,293,527 Rls. 23,171,709 $
263 1393 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 10,307,166 624,788,140,408 Rls. 23,685,687 $
264 1393 اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 17,693 621,883,554,394 Rls. 23,689,094 $
265 1393 هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 27,885 621,095,577,906 Rls. 23,477,848 $
266 1393 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 136,985 619,572,691,299 Rls. 23,524,019 $
267 1393 امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 15,419,798 618,946,182,436 Rls. 23,506,889 $
268 1393 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 27,098,860 617,697,464,267 Rls. 23,036,167 $
269 1393 چين 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 70,198,363 617,048,449,430 Rls. 23,178,759 $
270 1393 آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,660,750 616,368,394,382 Rls. 23,153,915 $
271 1393 چين 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 کيلووا ت 1,631,351 611,992,474,053 Rls. 23,465,899 $
272 1393 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شکم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...).باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 10,764,795 605,745,483,587 Rls. 22,899,209 $
273 1393 هند 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 11,599,127 604,461,478,695 Rls. 22,849,587 $
274 1393 دانمارک 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 11,651 604,386,393,258 Rls. 22,320,824 $
275 1393 آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 661,209 604,126,910,225 Rls. 22,855,389 $
276 1393 چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,380,009 603,874,253,348 Rls. 22,760,098 $
277 1393 چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 8,719,303 603,201,058,512 Rls. 22,586,808 $
278 1393 ترکيه 31043000 سولفات پتاسيم 33,050,460 601,439,978,556 Rls. 22,908,989 $
279 1393 چين 38089112 كارتکهاي رنگي، نوارهاي رنگي آغشته به چسب و بدون ماده سمي صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 2,250,571 600,990,747,838 Rls. 22,482,261 $
280 1393 ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,730,908 600,405,282,301 Rls. 22,701,636 $
281 1393 جمهوري کره 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 23,596,143 600,012,438,595 Rls. 22,897,179 $
282 1393 بنگلادش 53071000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا. 22,037,074 598,360,628,026 Rls. 22,480,730 $
283 1393 چين 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 4,228,289 595,635,770,952 Rls. 22,519,222 $
284 1393 چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 14,926,690 593,828,170,532 Rls. 22,241,451 $
285 1393 هلند 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 19,806 593,154,244,455 Rls. 22,504,914 $
286 1393 چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 2,635,685 592,631,763,621 Rls. 22,246,552 $
287 1393 ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 5,860,625 592,108,057,623 Rls. 22,362,710 $
288 1393 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 245,992 591,359,668,840 Rls. 22,823,037 $
289 1393 چين 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 46,907,260 580,867,336,986 Rls. 21,729,394 $
290 1393 چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 9,233,510 580,636,539,148 Rls. 21,890,568 $
291 1393 ژاپن 98870433 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 21 درصد وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 2,516,097 580,288,257,109 Rls. 21,580,114 $
292 1393 ترکيه 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 4,353,688 579,682,115,785 Rls. 22,321,234 $
293 1393 امارات متحده عربي 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 6,037,429 576,286,311,912 Rls. 21,758,252 $
294 1393 چين 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر بيش از 3 اينچ 2,654,228 575,921,527,983 Rls. 20,930,017 $
295 1393 امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 762,121 574,178,242,189 Rls. 22,593,744 $
296 1393 امارات متحده عربي 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 56,348,418 574,143,531,745 Rls. 22,058,521 $
297 1393 ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 3,720,557 573,600,768,663 Rls. 21,405,795 $
298 1393 چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 7,479,786 571,813,226,791 Rls. 21,424,173 $
299 1393 چين 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 4,108,688 571,471,620,554 Rls. 21,634,530 $
300 1393 چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 463,718 570,960,411,250 Rls. 21,585,541 $
مجموع کل
158,457,082,209,576 ريال
مجموع کل
6,025,039,936 دلار