آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1393 سنگاپور 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 14,500 448,090,614 Rls. 16,813 $
102 1393 سنگاپور 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 4,546 431,407,489 Rls. 16,065 $
103 1393 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذکور درجاي ديگر 888 423,561,033 Rls. 16,575 $
104 1393 سنگاپور 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 320 400,933,388 Rls. 15,214 $
105 1393 سنگاپور 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,891 392,289,244 Rls. 14,742 $
106 1393 سنگاپور 29157011 استئارات منيزيم گريد داروئي 5,000 388,985,597 Rls. 14,520 $
107 1393 سنگاپور 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 1,400 384,566,675 Rls. 14,393 $
108 1393 سنگاپور 48116000 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 3,967 377,000,000 Rls. 15,019 $
109 1393 سنگاپور 29157019 ساير ا ستئارات هاي فلزي غير از استئارات منيزيم گريد دارويي 3,000 375,719,000 Rls. 14,312 $
110 1393 سنگاپور 85331020 مقاومت S.M.D از نوع ثابت 189 373,750,723 Rls. 13,877 $
111 1393 سنگاپور 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 2,100 369,535,076 Rls. 13,914 $
112 1393 سنگاپور 85176990 سايردستگاهها ي ارسال يادريافت صدا ،تصوير ياساير داده ها ،شامل دستگاه براي برقراري ارتباط دريك شبكه باسيم يابي سيم غير مذكور درجاي ديگر 400 361,823,017 Rls. 14,189 $
113 1393 سنگاپور 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 5 324,861,566 Rls. 12,201 $
114 1393 سنگاپور 95065910 را کت بدمينتونBADMINTON 657 312,351,357 Rls. 11,822 $
115 1393 سنگاپور 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 215 310,124,376 Rls. 12,153 $
116 1393 سنگاپور 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 191 309,826,970 Rls. 11,645 $
117 1393 سنگاپور 21069020 ا مولسيفاير 3,000 296,994,438 Rls. 11,186 $
118 1393 سنگاپور 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,371 296,673,136 Rls. 11,118 $
119 1393 سنگاپور 95065100 را کت تنيس, حتي زه دار 510 286,685,050 Rls. 11,151 $
120 1393 سنگاپور 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 10,257 286,176,217 Rls. 10,974 $
121 1393 سنگاپور 85235290 ک ک ک سايركارت هاي هوشمند بجز كارت مجاورتي داراي حافظه حتي توام با پردازشگر 1 264,630,233 Rls. 9,938 $
122 1393 سنگاپور 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 1,000 253,906,890 Rls. 9,533 $
123 1393 سنگاپور 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 93 251,166,186 Rls. 9,568 $
124 1393 سنگاپور 29221190 ا ملاح منوا تانول آمين 5,001 241,244,483 Rls. 9,419 $
125 1393 سنگاپور 25081000 بنتونيت 3,600 226,716,844 Rls. 8,507 $
126 1393 سنگاپور 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 1,108 225,554,090 Rls. 8,453 $
127 1393 سنگاپور 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 4,387 223,408,137 Rls. 8,187 $
128 1393 سنگاپور 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 13,395 213,604,341 Rls. 7,919 $
129 1393 سنگاپور 85044020 شارژر باطري 181 208,031,673 Rls. 7,736 $
130 1393 سنگاپور 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 40 203,355,967 Rls. 7,445 $
131 1393 سنگاپور 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 327 198,393,511 Rls. 7,488 $
132 1393 سنگاپور 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 550 195,093,801 Rls. 7,275 $
133 1393 سنگاپور 38249010 ا سپري پاک کننده وسايل ا لکتريکي و ا لکترونيکي 1,878 164,588,607 Rls. 6,160 $
134 1393 سنگاپور 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 282 163,344,644 Rls. 6,568 $
135 1393 سنگاپور 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 750 157,743,463 Rls. 6,053 $
136 1393 سنگاپور 44089000 سايرورقهاي روکش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, که ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 810 146,639,061 Rls. 5,274 $
137 1393 سنگاپور 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 18 135,257,211 Rls. 5,296 $
138 1393 سنگاپور 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عکاسي 18 133,172,528 Rls. 4,980 $
139 1393 سنگاپور 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 10 132,930,000 Rls. 4,824 $
140 1393 سنگاپور 85181000 ميکروفون و پايه آن 1,219 121,189,377 Rls. 4,610 $
141 1393 سنگاپور 95065990 ساير را کتهابجزرا کت تنيس و بدمينتون 150 116,536,270 Rls. 4,533 $
142 1393 سنگاپور 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميکروفون 419 108,997,304 Rls. 4,253 $
143 1393 سنگاپور 84439100 قطعات و ملحقات ماشينکآلات چاپ مورد استفاده براي چاپ بوسيله صفحات، سيلندرها و ساير اجزاي چاپ مشمول رديف 4284 : 180 106,578,204 Rls. 4,006 $
144 1393 سنگاپور 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 113 100,656,635 Rls. 3,688 $
145 1393 سنگاپور 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,408 98,124,610 Rls. 3,663 $
146 1393 سنگاپور 90278010 دستگاه PH متر 49 94,445,198 Rls. 3,525 $
147 1393 سنگاپور 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 74 92,301,660 Rls. 3,427 $
148 1393 سنگاپور 40169100 کف پوش و پادري ا زکائوچوي ولکانيزه , غيرا سفنجي 270 87,803,230 Rls. 3,307 $
149 1393 سنگاپور 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 2 80,625,570 Rls. 3,160 $
150 1393 سنگاپور 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 2,700 78,323,464 Rls. 3,060 $
151 1393 سنگاپور 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 12 76,232,152 Rls. 2,944 $
152 1393 سنگاپور 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 7 75,936,141 Rls. 2,965 $
153 1393 سنگاپور 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 140 69,592,089 Rls. 2,615 $
154 1393 سنگاپور 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 1,400 69,000,860 Rls. 2,576 $
155 1393 سنگاپور 90021100 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, برا ي دوربين عکاسي,پروژکتوريادستگاههاي بزرگ کردن عكس 32 65,655,176 Rls. 2,497 $
156 1393 سنگاپور 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 105 60,777,413 Rls. 2,186 $
157 1393 سنگاپور 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 552 56,347,490 Rls. 2,209 $
158 1393 سنگاپور 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذکوردرجاي ديگر 600 53,307,291 Rls. 2,090 $
159 1393 سنگاپور 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 700 49,217,396 Rls. 1,837 $
160 1393 سنگاپور 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 105 46,730,000 Rls. 1,818 $
161 1393 سنگاپور 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 5 45,482,506 Rls. 1,782 $
162 1393 سنگاپور 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 115 44,651,110 Rls. 1,737 $
163 1393 سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 350 43,521,536 Rls. 1,618 $
164 1393 سنگاپور 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 150 41,312,000 Rls. 1,607 $
165 1393 سنگاپور 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 577 34,642,815 Rls. 1,301 $
166 1393 سنگاپور 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 310 31,437,486 Rls. 1,227 $
167 1393 سنگاپور 29311000 تترامتيل سرب وتترااتيل سرب 200 29,527,450 Rls. 1,118 $
168 1393 سنگاپور 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 108 29,289,132 Rls. 1,149 $
169 1393 سنگاپور 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 8 25,430,887 Rls. 910 $
170 1393 سنگاپور 38210000 كشت بومکهاي (Culture media) آماده براي رشد يا نگهداري از ميكرو ارگانيسمکها (شامل ويروسکها و غيره) يا از سلولکهاي گياهي، انساني يا حيواني. 3 22,167,396 Rls. 869 $
171 1393 سنگاپور 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 37 22,080,850 Rls. 790 $
172 1393 سنگاپور 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 7 21,422,998 Rls. 816 $
173 1393 سنگاپور 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 980 19,811,879 Rls. 776 $
174 1393 سنگاپور 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 20 19,772,180 Rls. 729 $
175 1393 سنگاپور 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 70 19,074,494 Rls. 746 $
176 1393 سنگاپور 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 96 18,681,558 Rls. 727 $
177 1393 سنگاپور 42034000 منضمات لباس ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, که در جاي ديگري مذکور نباشد 3 17,647,822 Rls. 665 $
178 1393 سنگاپور 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 170 16,788,073 Rls. 640 $
179 1393 سنگاپور 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 170 16,304,871 Rls. 636 $
180 1393 سنگاپور 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 206 13,978,869 Rls. 544 $
181 1393 سنگاپور 62160000 دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش. 6 12,608,175 Rls. 475 $
182 1393 سنگاپور 84869000 قطعات وملحقات دستگاههاي رديف 8486 10 8,510,545 Rls. 332 $
183 1393 سنگاپور 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 200 6,403,250 Rls. 250 $
184 1393 سنگاپور 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 18 5,804,373 Rls. 226 $
185 1393 سنگاپور 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 5 4,202,611 Rls. 150 $
مجموع کل
13,169,069,032 ريال
مجموع کل
499,288 دلار