آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1393"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1393 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 174,761,859 4,019,867,434,195 Rls. 152,260,614 $
2 1393 سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 111,967,000 1,354,735,824,096 Rls. 49,163,879 $
3 1393 سنگاپور 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 131,199,276 1,066,842,439,000 Rls. 39,982,034 $
4 1393 سنگاپور 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 109,415,000 662,419,372,968 Rls. 65,235,964 $
5 1393 سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 87,992,700 636,077,279,797 Rls. 23,284,513 $
6 1393 سنگاپور 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 8,608,000 418,209,208,705 Rls. 15,601,294 $
7 1393 سنگاپور 29291000 ايزوسياناتکها 3,007,768 226,215,026,832 Rls. 8,631,204 $
8 1393 سنگاپور 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 28,009 223,191,729,076 Rls. 8,518,962 $
9 1393 سنگاپور 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 2,782,080 205,541,548,806 Rls. 7,833,416 $
10 1393 سنگاپور 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 1,685,170 178,931,641,296 Rls. 6,792,374 $
11 1393 سنگاپور 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 729,253 168,639,403,191 Rls. 6,456,437 $
12 1393 سنگاپور 10039000 جو باستثناي بذر 16,573,943 120,646,753,630 Rls. 4,424,592 $
13 1393 سنگاپور 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 2,753,905 109,813,370,593 Rls. 4,108,310 $
14 1393 سنگاپور 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت کارنشده. 189,295 105,886,613,141 Rls. 3,823,430 $
15 1393 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,438,600 101,665,338,461 Rls. 3,781,621 $
16 1393 سنگاپور 85235900 سايررسانه هاي نيمه رسانا-به جز كارت هوشمند -وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد . 1,003 97,117,800,133 Rls. 3,663,630 $
17 1393 سنگاپور 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 777,402 94,963,672,071 Rls. 3,648,734 $
18 1393 سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو C.B.S (Cocoa Butter Substite) 1,895,720 81,244,387,534 Rls. 3,039,610 $
19 1393 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 2,451,031 57,133,728,112 Rls. 2,296,279 $
20 1393 سنگاپور 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 59,613 52,203,082,315 Rls. 1,988,008 $
21 1393 سنگاپور 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 82,852 47,436,599,943 Rls. 1,856,691 $
22 1393 سنگاپور 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 125,862 44,372,267,354 Rls. 1,692,322 $
23 1393 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 1,400,900 41,689,186,701 Rls. 1,578,356 $
24 1393 سنگاپور 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 14,671 36,945,465,320 Rls. 1,386,724 $
25 1393 سنگاپور 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 40,707 36,167,108,084 Rls. 1,384,198 $
26 1393 سنگاپور 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 153,361 35,726,871,126 Rls. 1,394,873 $
27 1393 سنگاپور 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 295 34,593,270,656 Rls. 1,273,706 $
28 1393 سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 12,280 28,358,027,444 Rls. 1,111,676 $
29 1393 سنگاپور 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 255,442 28,285,429,763 Rls. 1,036,601 $
30 1393 سنگاپور 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 148,401 28,228,411,067 Rls. 1,066,196 $
31 1393 سنگاپور 40139020 تيوپ براي موتورسيکلت 339,042 27,664,884,138 Rls. 1,064,611 $
32 1393 سنگاپور 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 1,595 27,566,681,074 Rls. 1,034,286 $
33 1393 سنگاپور 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 5,466 25,092,191,565 Rls. 978,227 $
34 1393 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 762,114 23,783,884,966 Rls. 890,790 $
35 1393 سنگاپور 90214020 سمعک 655 23,338,821,988 Rls. 863,047 $
36 1393 سنگاپور 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي 522,469 22,824,571,747 Rls. 838,145 $
37 1393 سنگاپور 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 7,130 22,415,526,719 Rls. 869,673 $
38 1393 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 499 20,189,589,934 Rls. 741,346 $
39 1393 سنگاپور 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 155اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 91,060 19,654,543,432 Rls. 734,942 $
40 1393 سنگاپور 32041190 ک ک ک ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 140,000 19,455,673,260 Rls. 727,812 $
41 1393 سنگاپور 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 8,043 18,707,070,987 Rls. 717,491 $
42 1393 سنگاپور 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 4,771 18,051,760,449 Rls. 683,416 $
43 1393 سنگاپور 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرک رديفهاي 841210ا لي841280 24,750 16,232,187,131 Rls. 616,416 $
44 1393 سنگاپور 48025600 کاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا کثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 627,318 16,157,527,063 Rls. 609,638 $
45 1393 سنگاپور 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,616 15,470,889,444 Rls. 589,563 $
46 1393 سنگاپور 29141100 استن 328,320 13,335,933,263 Rls. 514,828 $
47 1393 سنگاپور 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 16,357 12,946,311,227 Rls. 492,396 $
48 1393 سنگاپور 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 120,000 12,175,707,813 Rls. 462,694 $
49 1393 سنگاپور 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 7,779 12,089,506,278 Rls. 459,268 $
50 1393 سنگاپور 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 2,985 12,057,900,416 Rls. 451,676 $
51 1393 سنگاپور 84291121 بلدوزرنو وچرخ زنجيري باقدرت موتوربيش از330اسب بخار 37,904 11,942,011,000 Rls. 454,899 $
52 1393 سنگاپور 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 14,964 11,920,026,072 Rls. 451,019 $
53 1393 سنگاپور 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 301,056 11,854,586,197 Rls. 458,769 $
54 1393 سنگاپور 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 500,000 11,834,000,000 Rls. 446,381 $
55 1393 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 246,508 11,511,061,464 Rls. 437,154 $
56 1393 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 122,525 10,784,834,707 Rls. 412,576 $
57 1393 سنگاپور 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 519,631 10,558,530,222 Rls. 408,097 $
58 1393 سنگاپور 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 37,700 9,917,854,254 Rls. 387,492 $
59 1393 سنگاپور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 106,250 9,441,880,771 Rls. 360,056 $
60 1393 سنگاپور 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 160,000 9,077,411,047 Rls. 344,478 $
61 1393 سنگاپور 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 206,976 8,991,120,220 Rls. 346,137 $
62 1393 سنگاپور 15162020 روغنCBE ، CBR 100,000 8,880,091,241 Rls. 326,504 $
63 1393 سنگاپور 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 136,800 8,808,737,202 Rls. 328,488 $
64 1393 سنگاپور 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 112,000 8,620,903,618 Rls. 336,649 $
65 1393 سنگاپور 28230000 ا کسيدهاي تيتان 100,000 7,824,779,000 Rls. 294,143 $
66 1393 سنگاپور 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 3,334 7,712,789,446 Rls. 296,295 $
67 1393 سنگاپور 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2500 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 26,530 7,282,474,416 Rls. 287,028 $
68 1393 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 10,650 7,235,559,354 Rls. 267,324 $
69 1393 سنگاپور 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 7,080 7,198,216,125 Rls. 263,448 $
70 1393 سنگاپور 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 70,665 7,061,894,891 Rls. 265,365 $
71 1393 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 870 6,723,713,466 Rls. 244,543 $
72 1393 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 108,000 6,585,549,609 Rls. 255,094 $
73 1393 سنگاپور 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 33,603 6,362,438,761 Rls. 239,769 $
74 1393 سنگاپور 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 23,400 6,233,480,000 Rls. 232,057 $
75 1393 سنگاپور 40012100 صفحات دودي ا ز کائوچوي طبيعي 120,000 6,142,651,200 Rls. 225,532 $
76 1393 سنگاپور 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 184 6,142,104,032 Rls. 240,405 $
77 1393 سنگاپور 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 13,751 6,020,748,228 Rls. 229,292 $
78 1393 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 4,324 5,714,200,710 Rls. 215,080 $
79 1393 سنگاپور 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 3,504 5,579,628,816 Rls. 212,885 $
80 1393 سنگاپور 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 330 5,556,596,080 Rls. 217,301 $
81 1393 سنگاپور 29054500 گليسرول 280,000 5,389,563,792 Rls. 197,896 $
82 1393 سنگاپور 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 105,679 5,152,378,172 Rls. 201,095 $
83 1393 سنگاپور 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 4,369 5,091,284,280 Rls. 191,185 $
84 1393 سنگاپور 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليدومونتيورغيرمذکوردرجاي ديگر 1,430 5,003,981,540 Rls. 196,465 $
85 1393 سنگاپور 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 50,000 4,627,322,014 Rls. 177,080 $
86 1393 سنگاپور 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 387,200 4,534,686,853 Rls. 165,379 $
87 1393 سنگاپور 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 51,455 4,338,861,972 Rls. 160,427 $
88 1393 سنگاپور 40012200 کائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشکال ا بتدا ئي يابشکل صفحه, ورق 100,800 4,288,588,798 Rls. 155,221 $
89 1393 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 26,000 4,066,766,030 Rls. 153,229 $
90 1393 سنگاپور 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 35,738 4,024,579,543 Rls. 149,027 $
91 1393 سنگاپور 38089112 كارتکهاي رنگي، نوارهاي رنگي آغشته به چسب و بدون ماده سمي صرفاً براي كنترل آفات كشاورزي 17,600 3,710,000,000 Rls. 139,202 $
92 1393 سنگاپور 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,774 3,609,401,707 Rls. 135,484 $
93 1393 سنگاپور 29054900 ساير پلي الکل ها غير مذکور در رديف هاي 29054100 لغايت 29054500 164,950 3,574,500,001 Rls. 136,720 $
94 1393 سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 56 3,474,877,326 Rls. 133,719 $
95 1393 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 4,650 3,347,950,830 Rls. 131,292 $
96 1393 سنگاپور 39232910 کيسه خون ازساير موا دپلاستيکي 7,035 3,317,121,661 Rls. 125,122 $
97 1393 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 17,134 3,187,695,829 Rls. 119,841 $
98 1393 سنگاپور 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 46,261 3,139,660,003 Rls. 120,818 $
99 1393 سنگاپور 85076000 ا نباره هايبرقي ليتيوم يون 5,807 3,094,179,402 Rls. 114,963 $
100 1393 سنگاپور 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لکتروليتي آلومينيومي 2,880 2,968,518,782 Rls. 107,442 $
101 1393 سنگاپور 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 15,600 2,830,037,302 Rls. 104,782 $
102 1393 سنگاپور 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 3,839 2,726,687,157 Rls. 100,475 $
103 1393 سنگاپور 85176950 گيرنده فرستنده قابل حمل دستي ازنوع راديويي 2,092 2,724,893,739 Rls. 99,847 $
104 1393 سنگاپور 30064050 كامپوزيت 593 2,607,781,945 Rls. 98,203 $
105 1393 سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 41,975 2,579,342,549 Rls. 94,534 $
106 1393 سنگاپور 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 199,990 2,452,775,083 Rls. 96,055 $
107 1393 سنگاپور 39011061 کامپاد پلي ا تلين ويژه روکش سيم و کابل به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 14,660 2,365,672,244 Rls. 90,217 $
108 1393 سنگاپور 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 18,480 2,305,140,001 Rls. 84,754 $
109 1393 سنگاپور 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 13,452 2,257,479,846 Rls. 86,246 $
110 1393 سنگاپور 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 11,203 2,156,466,552 Rls. 83,216 $
111 1393 سنگاپور 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 485 2,136,431,868 Rls. 79,512 $
112 1393 سنگاپور 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,093 2,134,144,201 Rls. 81,721 $
113 1393 سنگاپور 15131100 روغن خام نارگيل (کپرا ) 76,032 2,131,296,956 Rls. 83,466 $
114 1393 سنگاپور 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 539 2,094,566,357 Rls. 79,450 $
115 1393 سنگاپور 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 1,337 2,084,280,871 Rls. 79,471 $
116 1393 سنگاپور 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 39,000 1,976,808,200 Rls. 71,548 $
117 1393 سنگاپور 95069920 توپ پردا ر بدمينتونSHUTTLE COCKS اعم ازطبيعي يامصنوعي 1,855 1,976,033,657 Rls. 73,550 $
118 1393 سنگاپور 84713040 ک ک ک رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 320 1,918,717,647 Rls. 75,241 $
119 1393 سنگاپور 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 20,880 1,891,498,490 Rls. 73,148 $
120 1393 سنگاپور 90183917 سه راهي انژيوكت 3,442 1,872,053,917 Rls. 67,874 $
121 1393 سنگاپور 29212100 اتيلن دي آمين و املاح آن 16,000 1,824,000,000 Rls. 68,438 $
122 1393 سنگاپور 84716010 صفحه کليد(keyboard) 18,093 1,760,398,459 Rls. 69,127 $
123 1393 سنگاپور 85044060 ا نوا ع UPS 7,226 1,727,326,946 Rls. 65,974 $
124 1393 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 10,711 1,661,660,163 Rls. 61,173 $
125 1393 سنگاپور 38231100 اسيد استئاريك 51,000 1,577,566,553 Rls. 59,416 $
126 1393 سنگاپور 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 6,016 1,566,469,492 Rls. 59,738 $
127 1393 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 8,237 1,565,727,767 Rls. 58,964 $
128 1393 سنگاپور 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 28,000 1,508,327,634 Rls. 56,003 $
129 1393 سنگاپور 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 11,081 1,483,525,663 Rls. 58,148 $
130 1393 سنگاپور 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 5,376 1,483,213,179 Rls. 55,756 $
131 1393 سنگاپور 84159050 ---اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 5,376 1,482,007,942 Rls. 55,558 $
132 1393 سنگاپور 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 26,350 1,481,666,602 Rls. 59,385 $
133 1393 سنگاپور 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 6,691 1,454,317,284 Rls. 57,003 $
134 1393 سنگاپور 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 35 1,417,118,294 Rls. 55,119 $
135 1393 سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 27,250 1,398,232,708 Rls. 51,855 $
136 1393 سنگاپور 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 12,441 1,385,251,000 Rls. 55,185 $
137 1393 سنگاپور 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 3,930 1,372,771,986 Rls. 52,808 $
138 1393 سنگاپور 09011190 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته بجز رديفهاي 09011110 و 0901120 19,200 1,368,439,077 Rls. 50,425 $
139 1393 سنگاپور 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 18,387 1,297,007,873 Rls. 50,793 $
140 1393 سنگاپور 32041410 ---گرانول مستربچ 7,500 1,288,115,449 Rls. 48,291 $
141 1393 سنگاپور 84733030 بردکامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, کيبورد,چاپگروموشوا ره ) 13,064 1,246,047,525 Rls. 48,615 $
142 1393 سنگاپور 48064000 کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر 24,304 1,240,300,000 Rls. 45,352 $
143 1393 سنگاپور 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 3,000 1,230,524,607 Rls. 47,896 $
144 1393 سنگاپور 87149610 پنجه رکاب و رکاب برا ي دوچرخه 38,200 1,210,508,037 Rls. 46,300 $
145 1393 سنگاپور 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 3,625 1,179,567,933 Rls. 44,901 $
146 1393 سنگاپور 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 7,721 1,168,000,000 Rls. 45,716 $
147 1393 سنگاپور 33051000 شامپوها 25,236 1,160,634,027 Rls. 44,211 $
148 1393 سنگاپور 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 17,800 1,151,225,347 Rls. 44,145 $
149 1393 سنگاپور 38089211 قارچ کشها آماده برا ي خرده فروشيي 3,000 1,075,527,495 Rls. 42,021 $
150 1393 سنگاپور 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 15 1,071,877,952 Rls. 42,005 $
151 1393 سنگاپور 18061000 پودر کاکائو ,که به آن شکر (قند)يا موا د شيرين کننده ديگر ا فزوده شده باشد 27,000 1,058,414,451 Rls. 38,893 $
152 1393 سنگاپور 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 248 1,055,059,421 Rls. 40,551 $
153 1393 سنگاپور 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 246 1,021,007,139 Rls. 37,777 $
154 1393 سنگاپور 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 17,350 1,019,659,583 Rls. 38,258 $
155 1393 سنگاپور 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 16 986,316,786 Rls. 35,791 $
156 1393 سنگاپور 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 335 965,695,506 Rls. 36,707 $
157 1393 سنگاپور 38089419 ساير ضدعفوني كننده ها داراي گريد دارويي به صورت محصول آماده 1,600 934,732,287 Rls. 35,094 $
158 1393 سنگاپور 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 13,782 930,084,721 Rls. 36,339 $
159 1393 سنگاپور 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 5,780 900,570,198 Rls. 34,875 $
160 1393 سنگاپور 38089322 بوتاكلر (سم رقيق نشده) 5,588 872,150,405 Rls. 33,330 $
161 1393 سنگاپور 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 28,224 871,336,755 Rls. 32,724 $
162 1393 سنگاپور 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 10,500 848,080,306 Rls. 30,845 $
163 1393 سنگاپور 38101010 ترکيبات برا ي پاک کردن وپردا خت سطح فلزا ت 6,074 842,958,088 Rls. 31,629 $
164 1393 سنگاپور 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي کمترا ز75/4 mm 14,940 840,079,659 Rls. 33,671 $
165 1393 سنگاپور 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 21,938 831,855,590 Rls. 31,106 $
166 1393 سنگاپور 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 207 821,675,432 Rls. 30,583 $
167 1393 سنگاپور 84716020 موشوا ره (mouse) 4,339 818,966,627 Rls. 32,115 $
168 1393 سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 12,000 818,428,259 Rls. 30,654 $
169 1393 سنگاپور 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,161 805,666,952 Rls. 30,328 $
170 1393 سنگاپور 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 92 762,279,475 Rls. 28,710 $
171 1393 سنگاپور 85255090 ساير دستگاههاي فرستنده راديويي بجز ميكروفون بي سيم توام شده با فرستنده 273 752,749,850 Rls. 28,498 $
172 1393 سنگاپور 85176940 درب بازكن غير تصويري 256 750,188,706 Rls. 28,097 $
173 1393 سنگاپور 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 3,390 737,995,321 Rls. 28,281 $
174 1393 سنگاپور 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 471 707,793,992 Rls. 25,457 $
175 1393 سنگاپور 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 32,445 655,962,121 Rls. 25,706 $
176 1393 سنگاپور 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 869 640,267,875 Rls. 24,370 $
177 1393 سنگاپور 90015090 ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي وا زنوع چند کانون 744 639,956,288 Rls. 24,043 $
178 1393 سنگاپور 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 700 615,228,171 Rls. 22,965 $
179 1393 سنگاپور 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 81,000 606,000,000 Rls. 23,753 $
180 1393 سنگاپور 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 8,386 605,792,739 Rls. 22,678 $
181 1393 سنگاپور 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 1,193 584,755,629 Rls. 21,661 $
182 1393 سنگاپور 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 4,445 582,801,373 Rls. 22,426 $
183 1393 سنگاپور 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 420 572,106,680 Rls. 20,920 $
184 1393 سنگاپور 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 9,276 569,400,160 Rls. 20,778 $
185 1393 سنگاپور 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 62 565,810,000 Rls. 20,579 $
186 1393 سنگاپور 25202000 ک گچ 37,800 556,434,631 Rls. 20,860 $
187 1393 سنگاپور 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 709 546,791,861 Rls. 21,110 $
188 1393 سنگاپور 84733050 ک ک ک پانل جلوي جعبه رايانه 10,224 543,970,535 Rls. 21,253 $
189 1393 سنگاپور 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 95 543,623,000 Rls. 20,328 $
190 1393 سنگاپور 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 10,050 536,746,219 Rls. 19,778 $
191 1393 سنگاپور 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 7,504 535,406,279 Rls. 20,390 $
192 1393 سنگاپور 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 2,000 532,880,815 Rls. 21,358 $
193 1393 سنگاپور 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 43 529,275,436 Rls. 19,791 $
194 1393 سنگاپور 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 9,380 527,439,572 Rls. 21,140 $
195 1393 سنگاپور 90219020 شنت مغزي 9 525,435,333 Rls. 20,651 $
196 1393 سنگاپور 38069000 مشتقات کولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس کولوفان وروغن کولوفان غير مذکوردرجاي ديگر،خميرهاي عمل آمده باحرارت به غيراز صمغ هاي استر 10,000 512,310,446 Rls. 19,395 $
197 1393 سنگاپور 32041590 ک ک ک ساير فرآورده ها از مواد رنگي خمي بجز گرانول مستربچ 5,800 510,659,528 Rls. 19,998 $
198 1393 سنگاپور 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شکل سيستم غيرمذکوردرجاي ديگر 850 508,726,385 Rls. 19,137 $
199 1393 سنگاپور 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 2,850 482,336,252 Rls. 17,922 $
200 1393 سنگاپور 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,450 449,362,570 Rls. 16,610 $
مجموع کل
11,174,313,935,974 ريال
مجموع کل
459,795,918 دلار