آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 ايتاليا 84128000 موتورهاوماشين هاي محرک که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشد 13,716 5,390,747,280 Rls. 439,702 $
202 1391 ايتاليا 84633000 ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 16,554 5,357,291,453 Rls. 380,416 $
203 1391 ايتاليا 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 7,072 5,351,836,070 Rls. 394,527 $
204 1391 ايتاليا 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 87,458 5,339,417,017 Rls. 435,515 $
205 1391 ايتاليا 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 10,577 5,334,663,997 Rls. 255,023 $
206 1391 ايتاليا 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 101,503 5,298,660,717 Rls. 577,578 $
207 1391 ايتاليا 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 54,640 5,294,123,378 Rls. 554,614 $
208 1391 ايتاليا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 129,845 5,240,842,033 Rls. 375,842 $
209 1391 ايتاليا 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75کيلوولت آمپروحدا کثر375کيلو ولت آمپر 53,440 5,231,938,182 Rls. 251,518 $
210 1391 ايتاليا 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 125,962 5,220,983,203 Rls. 273,061 $
211 1391 ايتاليا 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 31,141 5,199,730,950 Rls. 424,122 $
212 1391 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 16,807 5,195,380,416 Rls. 379,423 $
213 1391 ايتاليا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 108 5,148,809,035 Rls. 209,634 $
214 1391 ايتاليا 29339100 آل پرازولام (INN)، كامازپام (INN)، كلرديازپوكسيد (INN)، كلونازپام (INN)، كلرازپات، دلورازپام (INN)، ديازپام (INN)، کاستازولام (INN)، لوفلازپات اتيل (INN)، فلوديازپام (INN)، فلونيترازپام(INN)، فلورازپام (INN)، هالازپام (INN)، لورازپام (INN)، لورمتازپام 1,149 4,992,210,851 Rls. 368,330 $
215 1391 ايتاليا 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 90,233 4,991,510,119 Rls. 202,915 $
216 1391 ايتاليا 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 18,042 4,971,686,962 Rls. 347,411 $
217 1391 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 55,218 4,964,052,208 Rls. 308,221 $
218 1391 ايتاليا 17029000 ساير، همچنين ساكاروز تغيير يافته به گلوكز از طريق هيدروليز (قند معكوس) (Invert sugar) و ساير قندها و شربتکهاي قند كه به حالت خشك حاوي 50 درصد وزني فروكتوز باشند 307,800 4,933,918,952 Rls. 299,646 $
219 1391 ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 16,251 4,915,417,567 Rls. 399,063 $
220 1391 ايتاليا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي کارکردن روي خميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر 4,449 4,900,979,822 Rls. 301,374 $
221 1391 ايتاليا 84335910 ماشين هاي برداشت صيفي وسبزي از نوع برگي ، غده اي ، ساقه اي و ميوه دار 24,138 4,900,832,737 Rls. 399,742 $
222 1391 ايتاليا 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 9,448 4,900,607,332 Rls. 360,892 $
223 1391 ايتاليا 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 42,116 4,899,880,150 Rls. 233,575 $
224 1391 ايتاليا 84431700 ماشينکآلات چاپ گراور (Gravure) 3,000 4,863,385,043 Rls. 396,687 $
225 1391 ايتاليا 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 333 4,856,534,539 Rls. 396,128 $
226 1391 ايتاليا 84283100 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم براي کاربرددرزيرزمين 9,378 4,844,317,840 Rls. 197,639 $
227 1391 ايتاليا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,375 4,816,648,390 Rls. 196,110 $
228 1391 ايتاليا 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 97,935 4,814,296,112 Rls. 330,786 $
229 1391 ايتاليا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 48,733 4,803,753,698 Rls. 251,460 $
230 1391 ايتاليا 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لکوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 1,408 4,776,211,384 Rls. 388,397 $
231 1391 ايتاليا 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 19,300 4,735,790,081 Rls. 383,577 $
232 1391 ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 84,304 4,718,007,248 Rls. 278,719 $
233 1391 ايتاليا 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,136 4,711,716,429 Rls. 322,306 $
234 1391 ايتاليا 29161100 اسيد اكريليك و املاح آن 139,400 4,667,018,382 Rls. 271,664 $
235 1391 ايتاليا 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 58,570 4,610,523,029 Rls. 282,987 $
236 1391 ايتاليا 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 94,980 4,580,814,992 Rls. 319,232 $
237 1391 ايتاليا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 67 4,540,111,317 Rls. 241,713 $
238 1391 ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 38,838 4,483,298,704 Rls. 319,611 $
239 1391 ايتاليا 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 1,045 4,478,155,748 Rls. 365,266 $
240 1391 ايتاليا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 8,896 4,475,800,713 Rls. 249,173 $
241 1391 ايتاليا 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 71,130 4,457,300,000 Rls. 363,564 $
242 1391 ايتاليا 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده کردن, دباغي کردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 74,220 4,325,829,263 Rls. 213,568 $
243 1391 ايتاليا 90328910 اكسي پيلوت 8,774 4,315,847,704 Rls. 352,027 $
244 1391 ايتاليا 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 22,159 4,228,025,520 Rls. 255,815 $
245 1391 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 34,034 4,160,282,791 Rls. 339,338 $
246 1391 ايتاليا 90212100 دندا نهاي مصنوعي 2,209 4,109,381,586 Rls. 213,774 $
247 1391 ايتاليا 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 132,270 4,100,862,399 Rls. 334,491 $
248 1391 ايتاليا 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 4,990 4,086,098,554 Rls. 366,466 $
249 1391 ايتاليا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 19,864 4,071,634,782 Rls. 332,107 $
250 1391 ايتاليا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد 32,910 4,066,754,804 Rls. 316,779 $
251 1391 ايتاليا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييکه دا را يبيش ا زيک نوع عامل ا کسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذکور 1,279 4,055,155,797 Rls. 330,763 $
252 1391 ايتاليا 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 67,270 4,047,817,540 Rls. 274,863 $
253 1391 ايتاليا 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 260,463 4,030,615,678 Rls. 294,874 $
254 1391 ايتاليا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 27,311 4,024,574,550 Rls. 244,474 $
255 1391 ايتاليا 68151010 ا ليافهاي کربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 2,879 4,003,420,927 Rls. 162,792 $
256 1391 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليکات سديم (کريوليت سينتتيک ) 122,500 3,999,971,760 Rls. 162,700 $
257 1391 ايتاليا 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 336,000 3,989,458,702 Rls. 250,527 $
258 1391 ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 38,678 3,970,293,596 Rls. 323,841 $
259 1391 ايتاليا 74122000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلياژهاي مس. 18,223 3,939,362,805 Rls. 263,550 $
260 1391 ايتاليا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 90,234 3,930,170,701 Rls. 320,569 $
261 1391 ايتاليا 29214920 نورتريپتيلن 1,200 3,916,592,333 Rls. 159,250 $
262 1391 ايتاليا 32072010 لعابکها 182,420 3,906,079,955 Rls. 254,348 $
263 1391 ايتاليا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 22,283 3,899,337,930 Rls. 212,779 $
264 1391 ايتاليا 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 11,382 3,899,312,798 Rls. 318,052 $
265 1391 ايتاليا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 17,725 3,878,979,313 Rls. 316,393 $
266 1391 ايتاليا 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 15,446 3,877,092,644 Rls. 222,513 $
267 1391 ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 1,806 3,839,854,325 Rls. 308,634 $
268 1391 ايتاليا 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 655 3,834,147,465 Rls. 181,607 $
269 1391 ايتاليا 23099020 فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي 100,000 3,812,160,359 Rls. 251,974 $
270 1391 ايتاليا 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 8,749 3,809,559,117 Rls. 269,792 $
271 1391 ايتاليا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,731 3,789,321,552 Rls. 300,345 $
272 1391 ايتاليا 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 25,846 3,783,434,336 Rls. 209,984 $
273 1391 ايتاليا 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,669 3,761,337,946 Rls. 289,462 $
274 1391 ايتاليا 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 10,373 3,737,087,659 Rls. 255,714 $
275 1391 ايتاليا 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 7,792 3,699,510,482 Rls. 245,784 $
276 1391 ايتاليا 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 17,254 3,683,315,624 Rls. 149,820 $
277 1391 ايتاليا 69099010 گلوله هاي سرا ميکي که دا را ي بيش ا ز50%وزني آلومين ويامخلوط ياترکيبي از آلومين و سيليس باشد 84,400 3,672,821,710 Rls. 151,247 $
278 1391 ايتاليا 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 30,700 3,645,629,310 Rls. 297,360 $
279 1391 ايتاليا 34031900 فرآورده هاي روان كننده وفرآورده هاي ضد زنگ ياضد خوردگي باكمتراز 70درصد وزني روغن نفتي ياروغن هاي موادمعدني . 70,969 3,638,963,782 Rls. 256,294 $
280 1391 ايتاليا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 9,004 3,623,231,580 Rls. 192,377 $
281 1391 ايتاليا 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 4,540 3,604,674,986 Rls. 188,754 $
282 1391 ايتاليا 28253000 ا کسيد وهيدروکسيدهاي وا ناديم 7,000 3,599,630,750 Rls. 169,261 $
283 1391 ايتاليا 90184100 يونيت دندا نپزشکي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشکي روي يک پايه مشترک 17,000 3,595,148,762 Rls. 158,270 $
284 1391 ايتاليا 39169000 تک رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيک,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 84,131 3,570,151,649 Rls. 258,995 $
285 1391 ايتاليا 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,560 3,565,049,368 Rls. 290,787 $
286 1391 ايتاليا 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 74,147 3,555,086,573 Rls. 289,974 $
287 1391 ايتاليا 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,150 3,536,481,329 Rls. 223,183 $
288 1391 ايتاليا 21069020 ا مولسيفاير 76,154 3,517,355,568 Rls. 216,841 $
289 1391 ايتاليا 30023010 واكسن نيوکاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 1,201 3,512,549,000 Rls. 231,426 $
290 1391 ايتاليا 29343000 تركيباتي كه ساختار آن داراي يك حلقه فنوتيازين (هيدروژنه شده يا نشده) بدون تراكم بعدي باشد 300 3,499,421,233 Rls. 188,589 $
291 1391 ايتاليا 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 1,210 3,465,641,440 Rls. 190,172 $
292 1391 ايتاليا 40169920 بلادرازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 29,018 3,457,309,113 Rls. 239,688 $
293 1391 ايتاليا 29319000 ساير تركيبات آلي غيرآلي غير مذكور 29,611 3,454,729,100 Rls. 184,585 $
294 1391 ايتاليا 28332100 سولفات هااز منيزيم 129,910 3,423,464,130 Rls. 279,239 $
295 1391 ايتاليا 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 32,005 3,417,956,315 Rls. 214,225 $
296 1391 ايتاليا 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 12,204 3,414,555,531 Rls. 165,987 $
297 1391 ايتاليا 85143000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 7,931 3,407,722,639 Rls. 148,417 $
298 1391 ايتاليا 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 157,006 3,388,678,176 Rls. 196,332 $
299 1391 ايتاليا 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر 2,281 3,380,281,804 Rls. 304,066 $
300 1391 ايتاليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 6,021 3,370,415,074 Rls. 205,723 $
301 1391 ايتاليا 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 25,330 3,367,650,233 Rls. 200,619 $
302 1391 ايتاليا 84232000 باسکول برا ي توزين ا ستمرا ري کالاروي نقاله 2,220 3,361,499,800 Rls. 274,184 $
303 1391 ايتاليا 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 24,382 3,359,728,025 Rls. 248,526 $
304 1391 ايتاليا 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 3,172 3,341,522,799 Rls. 172,487 $
305 1391 ايتاليا 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 15,024 3,340,701,726 Rls. 272,488 $
306 1391 ايتاليا 85043220 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از يك وحداكثر 16 كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 39,362 3,322,219,014 Rls. 215,131 $
307 1391 ايتاليا 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 34,190 3,291,083,792 Rls. 206,802 $
308 1391 ايتاليا 39204360 فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 15,808 3,274,413,882 Rls. 163,455 $
309 1391 ايتاليا 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 38,675 3,270,132,914 Rls. 197,003 $
310 1391 ايتاليا 85013110 الكتروموتورهاي با جريان مستقيم (DC) 12 و 24 ولت تا قدرت حداكثر 200 وات 19,248 3,269,078,285 Rls. 266,646 $
311 1391 ايتاليا 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 84,856 3,261,876,617 Rls. 266,058 $
312 1391 ايتاليا 90049000 عينک, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينک آفتابي) 1,434 3,233,337,463 Rls. 142,141 $
313 1391 ايتاليا 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 358 3,228,372,581 Rls. 248,695 $
314 1391 ايتاليا 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 16,590 3,215,096,308 Rls. 170,259 $
315 1391 ايتاليا 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 26,459 3,209,812,115 Rls. 261,812 $
316 1391 ايتاليا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 5,821 3,203,278,012 Rls. 227,223 $
317 1391 ايتاليا 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 87,126 3,201,571,943 Rls. 183,722 $
318 1391 ايتاليا 32081070 ورني و روغن چاپ عکس برگردا ن روي چيني براساس پلي استرها 22,885 3,198,227,071 Rls. 136,401 $
319 1391 ايتاليا 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 38,840 3,190,127,261 Rls. 193,400 $
320 1391 ايتاليا 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 4,827 3,184,100,496 Rls. 129,709 $
321 1391 ايتاليا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 2,000 3,152,216,562 Rls. 135,061 $
322 1391 ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 88,472 3,114,764,817 Rls. 207,086 $
323 1391 ايتاليا 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي 139,947 3,083,011,318 Rls. 251,469 $
324 1391 ايتاليا 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 36,279 3,068,318,631 Rls. 171,782 $
325 1391 ايتاليا 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيک 3,000 3,066,040,000 Rls. 124,956 $
326 1391 ايتاليا 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 6,480 3,064,478,167 Rls. 249,957 $
327 1391 ايتاليا 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 18,651 3,057,465,755 Rls. 245,153 $
328 1391 ايتاليا 29146900 ساير کينون ها (باستثناي آنترا کينون ) 40,950 3,051,418,626 Rls. 142,460 $
329 1391 ايتاليا 84818040 شيرمخصوص بخاري گازي 6,078 3,050,343,599 Rls. 248,805 $
330 1391 ايتاليا 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ک به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،کابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 9,500 3,049,802,611 Rls. 194,252 $
331 1391 ايتاليا 84483200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,503 3,045,674,448 Rls. 162,212 $
332 1391 ايتاليا 31039000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد 26,948 3,041,777,258 Rls. 123,738 $
333 1391 ايتاليا 39123190 کربوکسي متيل سلولزوا ملاح آن بغيرا ز گريد خورا کي 39,875 3,035,673,577 Rls. 160,975 $
334 1391 ايتاليا 84752100 ماشين هابرا ي ساخت ا لياف ا پتيکي وطرحهاي اوليه آنها. 2,064 3,022,424,692 Rls. 246,527 $
335 1391 ايتاليا 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,850 3,016,196,443 Rls. 246,019 $
336 1391 ايتاليا 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 8,817 3,009,794,189 Rls. 309,688 $
337 1391 ايتاليا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 131,680 2,973,391,878 Rls. 142,226 $
338 1391 ايتاليا 85353090 کليدهاي جدا کننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ72.5 كيلوولت وبالاتر 4,901 2,969,941,296 Rls. 197,617 $
339 1391 ايتاليا 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 13,009 2,969,539,872 Rls. 137,164 $
340 1391 ايتاليا 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ کردن زمين ياکندن چاه 80,000 2,949,012,080 Rls. 240,539 $
341 1391 ايتاليا 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زکربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 4,212 2,946,754,993 Rls. 162,975 $
342 1391 ايتاليا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 34,901 2,937,419,816 Rls. 121,822 $
343 1391 ايتاليا 90283019 ساير کنتورهاي برق تک فازبجزنوع ا لکترومکانيکي 17,005 2,920,801,010 Rls. 238,238 $
344 1391 ايتاليا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 2,234 2,898,479,924 Rls. 130,777 $
345 1391 ايتاليا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 16,434 2,884,459,973 Rls. 154,746 $
346 1391 ايتاليا 85369030 ترمينال ريلي 11,003 2,873,139,291 Rls. 157,153 $
347 1391 ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 48,000 2,864,328,527 Rls. 233,632 $
348 1391 ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 18,601 2,863,555,939 Rls. 221,581 $
349 1391 ايتاليا 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 57,449 2,854,808,494 Rls. 196,281 $
350 1391 ايتاليا 32099040 پوششهاي تفلوني براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 6,600 2,850,169,221 Rls. 115,909 $
351 1391 ايتاليا 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 13,500 2,842,179,877 Rls. 115,833 $
352 1391 ايتاليا 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 20,908 2,806,048,243 Rls. 177,393 $
353 1391 ايتاليا 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 26,480 2,805,952,193 Rls. 184,359 $
354 1391 ايتاليا 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 41,072 2,794,471,951 Rls. 199,518 $
355 1391 ايتاليا 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 43,021 2,792,830,248 Rls. 193,596 $
356 1391 ايتاليا 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 48,228 2,768,651,879 Rls. 172,054 $
357 1391 ايتاليا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,256 2,747,121,360 Rls. 189,679 $
358 1391 ايتاليا 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 39,180 2,739,306,286 Rls. 138,625 $
359 1391 ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 4,425 2,724,299,180 Rls. 206,624 $
360 1391 ايتاليا 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 13,681 2,722,450,106 Rls. 113,755 $
361 1391 ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 17,434 2,704,027,960 Rls. 148,868 $
362 1391 ايتاليا 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 90,201 2,675,260,664 Rls. 180,192 $
363 1391 ايتاليا 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 82,876 2,665,990,926 Rls. 217,454 $
364 1391 ايتاليا 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الکتروموتور قفس سنجابي 20,931 2,664,117,288 Rls. 204,758 $
365 1391 ايتاليا 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 31,869 2,655,060,138 Rls. 191,369 $
366 1391 ايتاليا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 3,354 2,635,016,313 Rls. 205,053 $
367 1391 ايتاليا 51129000 پارچه هاي تار وپودباف با حداكثر 85% وزني از پشم شانه زده ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن شانه زده, غير مذکور در جاي ديگر 26,093 2,622,865,476 Rls. 153,802 $
368 1391 ايتاليا 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 81,272 2,622,260,159 Rls. 213,887 $
369 1391 ايتاليا 29223900 سايرآمينو-آلدئيدهاآمينو-ستن هاوآمينو-کينون هاكه داراي بيش ازيك نوع عامل اكسيژنه هستند وا ملاح آن غيرمذکور درجاي ديگر 1,000 2,605,400,400 Rls. 105,962 $
370 1391 ايتاليا 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 29,346 2,576,672,091 Rls. 178,572 $
371 1391 ايتاليا 25293010 نفلين سي ا نيت 400,000 2,574,999,157 Rls. 210,033 $
372 1391 ايتاليا 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 43,000 2,533,270,310 Rls. 206,629 $
373 1391 ايتاليا 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 23,162 2,529,145,740 Rls. 206,292 $
374 1391 ايتاليا 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 17,610 2,519,925,068 Rls. 114,734 $
375 1391 ايتاليا 29096090 سايرپرا کسيدهاي ا لکل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذکور 19,800 2,518,721,352 Rls. 102,604 $
376 1391 ايتاليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 4,377 2,518,288,126 Rls. 139,196 $
377 1391 ايتاليا 37071000 ا مولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 12,836 2,510,735,571 Rls. 117,642 $
378 1391 ايتاليا 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 6,090 2,484,467,612 Rls. 149,535 $
379 1391 ايتاليا 84314100 سطل, بيل, چنگک وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 18,565 2,480,082,057 Rls. 180,853 $
380 1391 ايتاليا 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 59,029 2,469,361,980 Rls. 178,527 $
381 1391 ايتاليا 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,162 2,451,312,808 Rls. 186,457 $
382 1391 ايتاليا 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 7,188 2,435,952,286 Rls. 147,523 $
383 1391 ايتاليا 71069200 نقره نيمه ساخته (ا زجمله نقره آبکاري شده باطلاياباپلاتين ) 472 2,433,714,204 Rls. 198,508 $
384 1391 ايتاليا 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 24,288 2,389,404,650 Rls. 194,894 $
385 1391 ايتاليا 85354090 برق گير ,محدودکننده ولتاژ ,مسدودکننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 4,936 2,373,607,454 Rls. 193,098 $
386 1391 ايتاليا 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 17,660 2,368,057,254 Rls. 174,607 $
387 1391 ايتاليا 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 27,546 2,365,526,246 Rls. 192,947 $
388 1391 ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 23,043 2,364,278,003 Rls. 152,878 $
389 1391 ايتاليا 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 6,422 2,362,640,740 Rls. 192,711 $
390 1391 ايتاليا 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 55,710 2,361,521,093 Rls. 109,377 $
391 1391 ايتاليا 29156000 اسيدهاي بوتانوئيك، اسيدهاي پنتانوئيك، املاح و استرهاي آنها 60,000 2,353,125,350 Rls. 191,935 $
392 1391 ايتاليا 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 3,000 2,333,086,000 Rls. 94,856 $
393 1391 ايتاليا 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 50,825 2,330,364,535 Rls. 147,026 $
394 1391 ايتاليا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 49,047 2,315,136,927 Rls. 188,837 $
395 1391 ايتاليا 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 30,572 2,306,898,552 Rls. 174,502 $
396 1391 ايتاليا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 50,717 2,298,998,156 Rls. 150,140 $
397 1391 ايتاليا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 51,260 2,295,991,926 Rls. 178,520 $
398 1391 ايتاليا 84271011 ارابه هاي صفاف خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5 تن وبالاتر 19,540 2,289,764,200 Rls. 186,767 $
399 1391 ايتاليا 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 26,694 2,289,501,036 Rls. 147,751 $
400 1391 ايتاليا 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 8,807 2,289,200,995 Rls. 160,643 $
مجموع کل
706,434,931,767 ريال
مجموع کل
46,577,655 دلار