آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1391"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1391 ژاپن 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 554 363,739,374 Rls. 29,669 $
202 1391 ژاپن 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90کيلو ولت آمپر 7,500 361,669,491 Rls. 29,500 $
203 1391 ژاپن 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 221 359,264,087 Rls. 29,304 $
204 1391 ژاپن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,916 356,138,719 Rls. 28,968 $
205 1391 ژاپن 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 49 355,847,544 Rls. 29,025 $
206 1391 ژاپن 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 588 353,522,466 Rls. 22,196 $
207 1391 ژاپن 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 9,759 350,522,480 Rls. 28,591 $
208 1391 ژاپن 85286900 ساير پروژكتورها غير مذكور در جاي ديگر 200 349,371,000 Rls. 28,497 $
209 1391 ژاپن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 3,206 349,012,083 Rls. 25,172 $
210 1391 ژاپن 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 80 341,522,200 Rls. 27,857 $
211 1391 ژاپن 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 15 341,062,418 Rls. 13,888 $
212 1391 ژاپن 84596900 ماشين هاي فرزکردن برا ي فلزا ت, که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,000 338,858,879 Rls. 27,639 $
213 1391 ژاپن 29172000 اسيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك، سيكلنيك يا سيكلوترپنيك،کانيدريدها، هالوژنورها، پراكسيدها، پراكسي اسيدهاي آنها و مشتقات آنها 4,520 338,336,369 Rls. 27,597 $
214 1391 ژاپن 90303200 مولتي مترها ي داراي وسيله ثبت 23 334,800,000 Rls. 13,613 $
215 1391 ژاپن 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 190 331,416,899 Rls. 27,032 $
216 1391 ژاپن 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 180 325,540,000 Rls. 26,553 $
217 1391 ژاپن 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذکور درجاي ديگر 5,000 325,282,320 Rls. 26,532 $
218 1391 ژاپن 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,079 324,610,593 Rls. 17,037 $
219 1391 ژاپن 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذکور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذکوردرجاي ديگر 38 322,000,000 Rls. 13,110 $
220 1391 ژاپن 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 241 316,026,808 Rls. 25,777 $
221 1391 ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 133 315,615,487 Rls. 25,744 $
222 1391 ژاپن 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 145 308,643,645 Rls. 25,175 $
223 1391 ژاپن 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , که درجاي ديگر مذکور نباشد 83 302,250,386 Rls. 24,653 $
224 1391 ژاپن 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 415 299,875,070 Rls. 12,191 $
225 1391 ژاپن 87088090 سيستم فنربندي وقطعات مربوطه (شامل کمک فنرها) بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورز 4,328 298,409,564 Rls. 24,340 $
226 1391 ژاپن 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 688 297,307,176 Rls. 24,250 $
227 1391 ژاپن 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 102 293,944,006 Rls. 14,253 $
228 1391 ژاپن 90183110 سرنگ يک سي سي برا ي ا نسولين 2,560 292,086,104 Rls. 23,824 $
229 1391 ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 68 290,191,994 Rls. 23,670 $
230 1391 ژاپن 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 1,608 289,085,920 Rls. 23,580 $
231 1391 ژاپن 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 80 287,741,801 Rls. 11,704 $
232 1391 ژاپن 85234190 ساير ديسك هاي فشرده ليزري ضبط نشده غير از ديسك يكبار قابل ضبط 16,250 287,596,255 Rls. 23,458 $
233 1391 ژاپن 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 17 281,059,746 Rls. 11,432 $
234 1391 ژاپن 82119390 كارد (غيرازكاردهاي داراي تيغه ثابت )همچينين چاقو تاشوي باغباني غيرازصنايع دستي 2,880 280,307,008 Rls. 22,864 $
235 1391 ژاپن 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 415 278,593,332 Rls. 22,724 $
236 1391 ژاپن 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 800 278,161,600 Rls. 22,689 $
237 1391 ژاپن 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 8,800 277,964,325 Rls. 22,672 $
238 1391 ژاپن 90330020 ساير ترموكوبلکها 16 277,559,981 Rls. 22,639 $
239 1391 ژاپن 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 215 276,536,900 Rls. 22,556 $
240 1391 ژاپن 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 138 275,466,365 Rls. 22,469 $
241 1391 ژاپن 84439110 كارتريج ليزري چاپگر 227 274,973,072 Rls. 20,132 $
242 1391 ژاپن 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 140 273,916,968 Rls. 11,153 $
243 1391 ژاپن 90251920 دماسنج هاي ترموکوپل دا ر 67 270,525,925 Rls. 22,066 $
244 1391 ژاپن 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 385 267,800,000 Rls. 10,926 $
245 1391 ژاپن 84121000 موتورهاي وا کنشي(غيرا زتوربوجت ها) 480 259,368,462 Rls. 10,582 $
246 1391 ژاپن 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 100 259,227,000 Rls. 21,144 $
247 1391 ژاپن 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 3 259,053,154 Rls. 10,730 $
248 1391 ژاپن 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,717 258,365,933 Rls. 15,630 $
249 1391 ژاپن 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 153 257,629,100 Rls. 21,014 $
250 1391 ژاپن 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 400 255,813,504 Rls. 20,866 $
251 1391 ژاپن 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 19,080 255,059,577 Rls. 20,804 $
252 1391 ژاپن 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشکي 95 253,420,557 Rls. 20,671 $
253 1391 ژاپن 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 420 250,486,880 Rls. 20,431 $
254 1391 ژاپن 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيکي 4,770 249,732,160 Rls. 20,370 $
255 1391 ژاپن 38190010 مايع ترمز آماده 2,857 247,776,185 Rls. 20,210 $
256 1391 ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 305 242,246,955 Rls. 14,620 $
257 1391 ژاپن 84729030 ماشين پرفرا ژ 4,223 240,931,843 Rls. 19,652 $
258 1391 ژاپن 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 2,075 239,044,612 Rls. 19,498 $
259 1391 ژاپن 28170020 پرا کسيد روي 5,000 229,609,040 Rls. 18,728 $
260 1391 ژاپن 98870342 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري کاربا ساخت دا خل کمترا ز 14% (full c.k.d) بجز لاستيک 818 226,972,199 Rls. 18,513 $
261 1391 ژاپن 84431100 ماشينکآلات چاپ افست، با تغذيه قرقرهکاي (Reelfed) 1,149 220,774,557 Rls. 11,038 $
262 1391 ژاپن 44187910 پاركت بصورت پانل يا صفحه 13,154 218,500,000 Rls. 17,822 $
263 1391 ژاپن 38089114 فرمونهاي جنسي ولورهاي جلب كننده حشرات 74 218,150,840 Rls. 16,581 $
264 1391 ژاپن 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 18,500 218,087,010 Rls. 17,789 $
265 1391 ژاپن 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 128 215,614,500 Rls. 17,587 $
266 1391 ژاپن 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 1,000 215,285,062 Rls. 17,560 $
267 1391 ژاپن 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 212,953,715 Rls. 8,679 $
268 1391 ژاپن 32074090 سايرشيشه ها بصورت پودردا نه تيغه وفلس 5,900 211,001,405 Rls. 17,211 $
269 1391 ژاپن 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 53 209,840,122 Rls. 16,552 $
270 1391 ژاپن 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 112 206,093,454 Rls. 10,862 $
271 1391 ژاپن 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 2,000 202,474,134 Rls. 16,515 $
272 1391 ژاپن 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 10 202,006,929 Rls. 16,477 $
273 1391 ژاپن 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 2,250 194,267,808 Rls. 15,846 $
274 1391 ژاپن 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 10,210 194,092,127 Rls. 15,831 $
275 1391 ژاپن 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 6 193,982,182 Rls. 7,924 $
276 1391 ژاپن 85369030 ترمينال ريلي 80 188,939,498 Rls. 15,411 $
277 1391 ژاپن 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 52 188,458,545 Rls. 15,372 $
278 1391 ژاپن 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 150 187,812,222 Rls. 15,319 $
279 1391 ژاپن 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 40 185,934,199 Rls. 15,166 $
280 1391 ژاپن 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 29 185,695,748 Rls. 15,146 $
281 1391 ژاپن 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 419 180,635,264 Rls. 14,734 $
282 1391 ژاپن 87085039 اجزاءوقطعات محورهاي محرك وغير محرك ،به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 110 180,547,046 Rls. 7,346 $
283 1391 ژاپن 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 6,140 178,149,863 Rls. 14,531 $
284 1391 ژاپن 84524090 ا جزا وقطعات مبل ،پايه وسرپوش چرخهاي دوزندگي 322 174,290,083 Rls. 9,589 $
285 1391 ژاپن 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 1,084 174,000,000 Rls. 14,193 $
286 1391 ژاپن 65040000 کلاه وسايرپوشش هاي سر,گيس باف ياجفت وجورشده بانوا را زهرماده حتي آستر شده يا تزئيين شده 1,150 170,785,315 Rls. 6,944 $
287 1391 ژاپن 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 6,479 170,530,880 Rls. 13,910 $
288 1391 ژاپن 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 758 170,429,703 Rls. 11,754 $
289 1391 ژاپن 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 3,700 170,371,458 Rls. 13,897 $
290 1391 ژاپن 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 322 167,169,420 Rls. 13,635 $
291 1391 ژاپن 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 358 166,087,319 Rls. 13,547 $
292 1391 ژاپن 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 650 164,937,933 Rls. 13,453 $
293 1391 ژاپن 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 26,619 164,899,999 Rls. 13,450 $
294 1391 ژاپن 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز غيراز 4لكالاين 11,543 163,750,077 Rls. 13,356 $
295 1391 ژاپن 87114090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز500تا800CC،بجزنوع دوزمانه 255 162,450,585 Rls. 9,148 $
296 1391 ژاپن 15050090 چربي پشم ومواد چرب مشتق ازآنها غيراز لانولين 304 161,334,287 Rls. 13,159 $
297 1391 ژاپن 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 5,572 159,243,933 Rls. 12,989 $
298 1391 ژاپن 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 4,400 153,699,305 Rls. 12,537 $
299 1391 ژاپن 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 291 150,866,776 Rls. 12,306 $
300 1391 ژاپن 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 5 150,588,126 Rls. 12,283 $
301 1391 ژاپن 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 720 146,180,802 Rls. 11,923 $
302 1391 ژاپن 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,910 144,062,747 Rls. 11,751 $
303 1391 ژاپن 87139000 صندلي چرخدا ر معلولين ، که باموتوريا به نحو ديگري باعمل مکانيکي را نده شود 10,462 138,900,129 Rls. 11,330 $
304 1391 ژاپن 87089410 غربيلك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري کار ,وا نت وترا کتورکشاورزي 127 136,575,507 Rls. 11,140 $
305 1391 ژاپن 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 19,885 133,599,999 Rls. 10,897 $
306 1391 ژاپن 40169200 مدا د پاک کن ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 625 129,613,946 Rls. 10,572 $
307 1391 ژاپن 85416000 کريستالهاي پيزوا لکتريک سوا رشده 39 129,348,900 Rls. 10,550 $
308 1391 ژاپن 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 524 128,848,413 Rls. 5,239 $
309 1391 ژاپن 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 15 126,389,662 Rls. 10,309 $
310 1391 ژاپن 48025800 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10%ا زا لياف مکانيكي 9,787 123,087,801 Rls. 10,040 $
311 1391 ژاپن 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 142 117,347,878 Rls. 6,784 $
312 1391 ژاپن 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مرکب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 32 116,800,258 Rls. 6,407 $
313 1391 ژاپن 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 385 116,490,475 Rls. 9,502 $
314 1391 ژاپن 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکار هيدروليکي يا پنوماتيکي 368 115,897,113 Rls. 9,453 $
315 1391 ژاپن 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور درجاي ديگر . 120 114,856,516 Rls. 4,684 $
316 1391 ژاپن 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 750 109,121,961 Rls. 8,901 $
317 1391 ژاپن 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 19 106,997,888 Rls. 8,727 $
318 1391 ژاپن 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 138 106,660,935 Rls. 6,786 $
319 1391 ژاپن 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 960 103,498,920 Rls. 8,442 $
320 1391 ژاپن 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي کردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 20 103,338,600 Rls. 8,429 $
321 1391 ژاپن 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 72 103,087,979 Rls. 8,408 $
322 1391 ژاپن 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 153 102,732,210 Rls. 8,379 $
323 1391 ژاپن 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 2,507 98,486,963 Rls. 8,033 $
324 1391 ژاپن 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاکه درجاي ديگرمذکورنباشد 30 95,752,130 Rls. 5,718 $
325 1391 ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 40 95,375,086 Rls. 7,779 $
326 1391 ژاپن 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 24 94,722,250 Rls. 7,726 $
327 1391 ژاپن 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريک محفظه 745 94,324,435 Rls. 7,694 $
328 1391 ژاپن 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 70 94,101,938 Rls. 7,676 $
329 1391 ژاپن 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 145 89,209,816 Rls. 7,276 $
330 1391 ژاپن 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 190 89,136,953 Rls. 7,271 $
331 1391 ژاپن 84483300 ميله (spindle)وپره ميله (spindle flyer),رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 123 87,907,734 Rls. 4,602 $
332 1391 ژاپن 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 850 87,716,664 Rls. 7,155 $
333 1391 ژاپن 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,885 87,520,475 Rls. 7,139 $
334 1391 ژاپن 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 667 87,063,512 Rls. 7,101 $
335 1391 ژاپن 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,049 86,479,837 Rls. 7,054 $
336 1391 ژاپن 70072190 سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور 52 85,882,986 Rls. 3,494 $
337 1391 ژاپن 96092000 مغزي مدا د,سياه يارنگي. 365 85,752,040 Rls. 6,994 $
338 1391 ژاپن 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 105 85,130,783 Rls. 6,944 $
339 1391 ژاپن 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 2,550 84,778,374 Rls. 6,915 $
340 1391 ژاپن 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,060 83,100,000 Rls. 6,778 $
341 1391 ژاپن 95064010 را کت براي تنيس روي ميز 215 81,372,859 Rls. 6,637 $
342 1391 ژاپن 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,270 80,597,240 Rls. 6,574 $
343 1391 ژاپن 85287200 ساير تلويزيون هاي رنگي . 774 80,504,064 Rls. 6,566 $
344 1391 ژاپن 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 1,623 79,745,481 Rls. 6,505 $
345 1391 ژاپن 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 50 79,120,387 Rls. 6,454 $
346 1391 ژاپن 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 75 74,314,070 Rls. 6,062 $
347 1391 ژاپن 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 2,500 73,054,160 Rls. 5,959 $
348 1391 ژاپن 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 2 71,015,545 Rls. 5,792 $
349 1391 ژاپن 01061110 ميمون برا ي تحقيقات (پزشکي آزمايشگاهي و سرم سازي ) 5 69,737,000 Rls. 2,841 $
350 1391 ژاپن 87113090 موتورسيکلت باحجم سيلندرا ز250تا500CC،بجزنوع دوزمانه 300 68,824,317 Rls. 5,614 $
351 1391 ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 85 67,427,141 Rls. 5,500 $
352 1391 ژاپن 84483100 نوا رخاردا رماشين کاردينگ 194 66,857,679 Rls. 5,453 $
353 1391 ژاپن 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 356 65,857,266 Rls. 5,372 $
354 1391 ژاپن 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 274 63,026,575 Rls. 5,141 $
355 1391 ژاپن 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 174 61,809,929 Rls. 3,806 $
356 1391 ژاپن 85043290 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 1 تا 16 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ و ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک مايع 17 61,325,531 Rls. 3,011 $
357 1391 ژاپن 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 15 58,566,531 Rls. 2,387 $
358 1391 ژاپن 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 160 58,477,083 Rls. 4,770 $
359 1391 ژاپن 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,180 57,478,781 Rls. 4,688 $
360 1391 ژاپن 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر 20 56,562,671 Rls. 4,614 $
361 1391 ژاپن 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 65 55,535,404 Rls. 2,261 $
362 1391 ژاپن 85232940 نوار كاست تصويري كامل وسوار شده به پهناي بيشتر از 6/5 ميلي متر 5,000 55,098,763 Rls. 4,494 $
363 1391 ژاپن 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 200 54,213,720 Rls. 4,422 $
364 1391 ژاپن 54022000 نخ بسيار مقاوم از پليکاسترها 2,900 53,597,655 Rls. 4,372 $
365 1391 ژاپن 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 150 51,492,901 Rls. 4,200 $
366 1391 ژاپن 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 374 50,937,161 Rls. 4,155 $
367 1391 ژاپن 25199030 کپودر اكسيد منيزيم ذوب شده وارداتي توسط توليدكنندگان لامپ 2,000 48,083,350 Rls. 3,922 $
368 1391 ژاپن 87112010 موتورسيكلت ا ز نوع دوزمانه ،باحجم سيلندر 50تا250سانتيمتر مكعب 190 45,530,881 Rls. 3,714 $
369 1391 ژاپن 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 452 45,049,957 Rls. 3,675 $
370 1391 ژاپن 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 36 44,924,107 Rls. 1,827 $
371 1391 ژاپن 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 135 44,858,908 Rls. 3,659 $
372 1391 ژاپن 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 347 44,800,246 Rls. 3,654 $
373 1391 ژاپن 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 88 41,771,771 Rls. 1,703 $
374 1391 ژاپن 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 48 40,884,371 Rls. 2,567 $
375 1391 ژاپن 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 55 40,760,238 Rls. 3,325 $
376 1391 ژاپن 85459090 زغال لامپ , زغال باطري وسايرا شياء ا زگرا فيت يا ازساير زغالها ،موردمصرف برقي ،غير مذكور درجاي ديگر 20 40,684,940 Rls. 1,654 $
377 1391 ژاپن 96110000 مهرهاي تاريخکزني، لاك و مهر كردن يا شماره زني، و همانند (از جمله وسايل براي چاپ يا چاپ برجسته برچسب)، طراحي شده براي كاركردن در دست؛ ورساد(Stick) براي كاركردن با نيروي دست و مجموعهکهاي چاپ دستي توأم شده با اين ورسادها(Sticks). 0 40,559,567 Rls. 3,308 $
378 1391 ژاپن 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 50 40,542,472 Rls. 3,307 $
379 1391 ژاپن 85016410 ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت بيش از 750تا1500كيلو ولت آمپر 70 40,520,321 Rls. 3,305 $
380 1391 ژاپن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 40 39,401,423 Rls. 1,602 $
381 1391 ژاپن 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 39,228,587 Rls. 3,200 $
382 1391 ژاپن 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 8 37,242,158 Rls. 1,514 $
383 1391 ژاپن 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 1,640 37,056,559 Rls. 3,023 $
384 1391 ژاپن 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 30 36,429,059 Rls. 2,971 $
385 1391 ژاپن 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 79 36,042,154 Rls. 2,940 $
386 1391 ژاپن 49100000 تقويم از هر نوع، چاپکشده، همچنين تقويم به صورت دسته كه اوراق آن به مرور ايام كنده يا باطل ميکشود. 53 35,589,713 Rls. 1,447 $
387 1391 ژاپن 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 29 34,948,104 Rls. 1,421 $
388 1391 ژاپن 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 490 34,376,427 Rls. 2,804 $
389 1391 ژاپن 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 81 33,022,000 Rls. 2,693 $
390 1391 ژاپن 85181000 ميکروفون و پايه آن 360 32,948,282 Rls. 2,687 $
391 1391 ژاپن 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 668 31,782,509 Rls. 2,592 $
392 1391 ژاپن 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 9 31,231,302 Rls. 2,547 $
393 1391 ژاپن 34021110 سديم لوريل سولفات 68 30,779,218 Rls. 2,136 $
394 1391 ژاپن 34070090 خميربرا ي قالب گيري يابرا ي سرگرمي کودکان 103 29,521,834 Rls. 2,408 $
395 1391 ژاپن 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 12 29,286,635 Rls. 2,389 $
396 1391 ژاپن 30067010 ژل الكترود پزشكي 19 28,985,294 Rls. 1,182 $
397 1391 ژاپن 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 2,622 28,950,563 Rls. 2,361 $
398 1391 ژاپن 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 18 28,753,514 Rls. 1,170 $
399 1391 ژاپن 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 20 28,626,120 Rls. 1,164 $
400 1391 ژاپن 85340000 مدا رهاي چاپي 5 27,769,442 Rls. 2,265 $
مجموع کل
32,316,997,503 ريال
مجموع کل
2,365,418 دلار