آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 ژاپن 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 10,174 4,454,974,498 Rls. 407,079 $
102 1390 ژاپن 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 4,200 4,409,948,088 Rls. 359,702 $
103 1390 ژاپن 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 3,367 4,401,208,969 Rls. 414,124 $
104 1390 ژاپن 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 3,000 4,399,537,291 Rls. 409,138 $
105 1390 ژاپن 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 378,000 4,390,159,014 Rls. 374,683 $
106 1390 ژاپن 30064050 کامپوزيت 1,549 4,315,240,436 Rls. 394,913 $
107 1390 ژاپن 72173040 مفتول فولادي فنري از جنس فولاد پرکربن غير ممزوج سرد کشيده شده وبا مقطع گرد وبه صورت کلاف در اقطار 2/0 الي 10 ميليمتر آبکاري شده با اندود شده حتي صيقل شده 499,192 4,253,529,388 Rls. 408,993 $
108 1390 ژاپن 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 76,534 4,153,367,274 Rls. 399,362 $
109 1390 ژاپن 84271022 ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5تن 220,425 4,120,270,612 Rls. 373,594 $
110 1390 ژاپن 85081100 جاروهاي برقي ,با موتور برقي ،باقدرت نه بيش از 1500وات ،يك كيسه خاكروبه يامخزن ديگري باظرفيت نه بيش از 20ليتر . 38,180 4,117,838,290 Rls. 389,808 $
111 1390 ژاپن 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 90,044 4,111,055,979 Rls. 377,400 $
112 1390 ژاپن 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 14,698 4,102,945,530 Rls. 390,162 $
113 1390 ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 29,219 4,069,300,450 Rls. 373,674 $
114 1390 ژاپن 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدکاميون و کاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 28,920 3,975,034,700 Rls. 353,274 $
115 1390 ژاپن 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 174,020 3,952,646,288 Rls. 369,989 $
116 1390 ژاپن 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 73,591 3,932,387,553 Rls. 368,412 $
117 1390 ژاپن 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 43,666 3,918,465,873 Rls. 369,327 $
118 1390 ژاپن 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 2,254 3,909,865,072 Rls. 348,314 $
119 1390 ژاپن 38063000 صمغ هاي ا ستر 90,000 3,905,646,640 Rls. 350,941 $
120 1390 ژاپن 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 226,562 3,857,762,083 Rls. 366,012 $
121 1390 ژاپن 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 32,630 3,849,256,889 Rls. 346,417 $
122 1390 ژاپن 90065900 ساير دوربين هاي عکاسي غيرمذکور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 420 3,845,011,423 Rls. 340,628 $
123 1390 ژاپن 84472000 ماشين هاي کشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 28,937 3,816,178,058 Rls. 345,577 $
124 1390 ژاپن 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 2,258 3,779,948,159 Rls. 308,316 $
125 1390 ژاپن 90189030 دستگاه سنجش فشارخون ا ز نوع غيرديجيتالي با يا بدون گوشي 20,036 3,725,679,389 Rls. 348,932 $
126 1390 ژاپن 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 20,000 3,720,000,000 Rls. 357,624 $
127 1390 ژاپن 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 1,750 3,713,109,651 Rls. 354,948 $
128 1390 ژاپن 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 250,000 3,525,346,192 Rls. 333,177 $
129 1390 ژاپن 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 23,053 3,494,964,862 Rls. 323,599 $
130 1390 ژاپن 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 30,000 3,463,087,954 Rls. 328,223 $
131 1390 ژاپن 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,372 3,454,583,538 Rls. 314,466 $
132 1390 ژاپن 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 24,568 3,421,930,539 Rls. 297,799 $
133 1390 ژاپن 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 41,980 3,414,441,922 Rls. 323,301 $
134 1390 ژاپن 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 157,453 3,381,950,943 Rls. 290,700 $
135 1390 ژاپن 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,329 3,365,383,287 Rls. 316,888 $
136 1390 ژاپن 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 165,552 3,330,273,935 Rls. 304,108 $
137 1390 ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 25,588 3,270,515,837 Rls. 298,103 $
138 1390 ژاپن 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 25,425 3,250,539,809 Rls. 297,655 $
139 1390 ژاپن 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 20,323 3,233,034,993 Rls. 298,876 $
140 1390 ژاپن 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص بيماري تهيه شده برروي تکيه گاه (غيرازشماره هاي 3002يا3006)،موادرفرانس تاييد شده 89,809 3,231,545,279 Rls. 296,281 $
141 1390 ژاپن 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذکوردرجاي ديگر 60,878 3,220,841,082 Rls. 293,851 $
142 1390 ژاپن 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 84,149 3,181,240,044 Rls. 289,893 $
143 1390 ژاپن 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 1,100 3,150,901,985 Rls. 298,919 $
144 1390 ژاپن 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 29,195 3,127,422,990 Rls. 288,165 $
145 1390 ژاپن 82055900 ا بزا رهاي دستي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 12,800 3,033,727,704 Rls. 286,967 $
146 1390 ژاپن 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 7,044 3,031,009,665 Rls. 283,801 $
147 1390 ژاپن 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 463 3,025,023,021 Rls. 289,139 $
148 1390 ژاپن 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 6,398 3,015,790,232 Rls. 279,167 $
149 1390 ژاپن 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 12,477 2,887,951,233 Rls. 260,901 $
150 1390 ژاپن 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 58,471 2,839,923,391 Rls. 262,770 $
151 1390 ژاپن 68109190 سايرقطعات پيش ساخته برا ي ساختمان يا مهندسي را ه و ساختمان بجز برا ي کف 290,003 2,834,337,079 Rls. 270,090 $
152 1390 ژاپن 84439190 ---ساير 6,621 2,825,455,694 Rls. 267,227 $
153 1390 ژاپن 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 2,159 2,803,126,326 Rls. 262,860 $
154 1390 ژاپن 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 99,600 2,795,665,929 Rls. 261,507 $
155 1390 ژاپن 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 10,985 2,754,982,022 Rls. 257,192 $
156 1390 ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 19,803 2,694,936,353 Rls. 248,076 $
157 1390 ژاپن 28251000 هيدرا زين وهيدرکسيلامين وا ملاح غيرآلي آنها 48,000 2,693,505,662 Rls. 238,969 $
158 1390 ژاپن 29161300 ا سيد متاکريليک و ا ملاح آن 76,800 2,670,705,477 Rls. 249,681 $
159 1390 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 17,670 2,641,446,686 Rls. 247,784 $
160 1390 ژاپن 37023100 فيلم براي عكاسي پلي کروم (رنگي), بصورت رول, سورا خ نشده باپهناي حدا کثر 105 ميليمتر 10,810 2,630,194,594 Rls. 245,115 $
161 1390 ژاپن 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 2,255 2,496,326,622 Rls. 235,458 $
162 1390 ژاپن 90061000 دوربين عکاسي ا زنوع موردا ستفاده برا ي تهيه کليشه يا سيلندر چاپ 2,160 2,477,071,740 Rls. 234,994 $
163 1390 ژاپن 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 247 2,473,181,132 Rls. 268,158 $
164 1390 ژاپن 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 558 2,472,009,037 Rls. 216,256 $
165 1390 ژاپن 90101010 دستگاههاي ظاهرکردن فيلم را ديولوژي درا مور پزشکي (پروسسور) 1,410 2,469,790,908 Rls. 223,916 $
166 1390 ژاپن 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 761 2,444,004,882 Rls. 222,060 $
167 1390 ژاپن 85030020 ا نوا ع روتورمخصوص ژنرا تورنيروگاهي 12,800 2,428,461,632 Rls. 229,057 $
168 1390 ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,351 2,409,846,555 Rls. 219,868 $
169 1390 ژاپن 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 3,725 2,382,338,269 Rls. 230,311 $
170 1390 ژاپن 90183915 ميكروست (infusion set with buret) 39,950 2,360,967,944 Rls. 221,985 $
171 1390 ژاپن 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 53 2,329,427,576 Rls. 220,574 $
172 1390 ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 3,276 2,310,902,292 Rls. 215,664 $
173 1390 ژاپن 39269010 کيسه کلوست ازموادپلاستيكي 1,586 2,291,662,662 Rls. 190,235 $
174 1390 ژاپن 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 36,549 2,289,826,781 Rls. 216,441 $
175 1390 ژاپن 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 17,080 2,283,360,889 Rls. 205,878 $
176 1390 ژاپن 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 29,913 2,265,980,740 Rls. 209,949 $
177 1390 ژاپن 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 48,104 2,257,750,000 Rls. 203,730 $
178 1390 ژاپن 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 42,920 2,227,835,314 Rls. 210,949 $
179 1390 ژاپن 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 445 2,217,648,531 Rls. 210,612 $
180 1390 ژاپن 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 394 2,208,297,750 Rls. 208,645 $
181 1390 ژاپن 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتک مخروطي. 16,630 2,197,360,729 Rls. 210,024 $
182 1390 ژاپن 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 24,800 2,188,525,448 Rls. 208,973 $
183 1390 ژاپن 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,974 2,155,044,208 Rls. 197,580 $
184 1390 ژاپن 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 57,120 2,132,663,870 Rls. 188,867 $
185 1390 ژاپن 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده 219 2,110,110,722 Rls. 197,096 $
186 1390 ژاپن 59112000 پارچه برا ي ا لک, حتي دوخته ومهيا. 1,906 2,094,780,841 Rls. 193,627 $
187 1390 ژاپن 84721000 ماشين هاي تکثيرهکتوگرا ف ياا ستنسيل 3,793 2,089,088,221 Rls. 197,886 $
188 1390 ژاپن 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 5,764 2,080,877,574 Rls. 193,979 $
189 1390 ژاپن 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 2,036 2,068,000,000 Rls. 190,058 $
190 1390 ژاپن 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذکور 13,841 2,046,911,776 Rls. 193,529 $
191 1390 ژاپن 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,154 2,030,531,159 Rls. 193,826 $
192 1390 ژاپن 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 4,085 2,014,632,874 Rls. 180,193 $
193 1390 ژاپن 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 29,000 2,012,658,000 Rls. 190,085 $
194 1390 ژاپن 38089329 سايرعلف کش فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه تکنيکال (سم رقيق نشده )غيرمذکور 7,215 1,999,040,994 Rls. 192,215 $
195 1390 ژاپن 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 226 1,973,869,438 Rls. 184,733 $
196 1390 ژاپن 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 4,570 1,970,270,000 Rls. 184,069 $
197 1390 ژاپن 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 2,312 1,953,617,311 Rls. 188,302 $
198 1390 ژاپن 84411000 ماشينهاي برش 5,631 1,951,268,108 Rls. 181,560 $
199 1390 ژاپن 29310000 ترکيبات آلي ، غيرآلي 10,000 1,950,558,539 Rls. 184,694 $
200 1390 ژاپن 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 50,400 1,927,240,370 Rls. 185,865 $
201 1390 ژاپن 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 37,620 1,885,899,341 Rls. 173,257 $
202 1390 ژاپن 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 6,653 1,881,153,651 Rls. 176,056 $
203 1390 ژاپن 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 40,560 1,878,480,416 Rls. 172,387 $
204 1390 ژاپن 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 11,309 1,845,446,077 Rls. 173,661 $
205 1390 ژاپن 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 118,504 1,838,147,985 Rls. 174,919 $
206 1390 ژاپن 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 22,200 1,832,301,164 Rls. 177,824 $
207 1390 ژاپن 87115090 موتورسيکلت باحجم سيلندربيش ا ز800CC،بجزنوع دوزمانه 4,885 1,814,675,287 Rls. 164,803 $
208 1390 ژاپن 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 10,035 1,809,385,090 Rls. 172,663 $
209 1390 ژاپن 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 4,028 1,793,937,167 Rls. 170,707 $
210 1390 ژاپن 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, دا را ي موتوربرقي 59,400 1,772,982,096 Rls. 170,479 $
211 1390 ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 41,220 1,758,793,470 Rls. 164,454 $
212 1390 ژاپن 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 47,000 1,731,117,480 Rls. 155,257 $
213 1390 ژاپن 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 797 1,724,598,317 Rls. 148,715 $
214 1390 ژاپن 90072000 پروژکتورهاي سينماتوگرا في 4,100 1,719,165,529 Rls. 165,304 $
215 1390 ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 8,398 1,701,313,964 Rls. 146,806 $
216 1390 ژاپن 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,221 1,698,664,345 Rls. 161,204 $
217 1390 ژاپن 37029310 فيلم عكاسي سوراخ دار باپهناي 35ميليمتر وباطول حداكثر 30متر. 3,593 1,691,457,653 Rls. 171,565 $
218 1390 ژاپن 84272012 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 95,500 1,679,964,827 Rls. 153,411 $
219 1390 ژاپن 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني ترا کمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 11,300 1,679,564,680 Rls. 154,301 $
220 1390 ژاپن 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 387 1,667,408,964 Rls. 151,342 $
221 1390 ژاپن 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 9,692 1,608,938,393 Rls. 144,410 $
222 1390 ژاپن 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 173 1,601,819,325 Rls. 151,918 $
223 1390 ژاپن 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 22,000 1,588,155,262 Rls. 144,531 $
224 1390 ژاپن 87089500 كيسه هاي ايمني هوا باسيستم بادكننده ،قطعات مربوطه 3,436 1,576,413,174 Rls. 144,567 $
225 1390 ژاپن 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 3,000 1,563,528,686 Rls. 136,976 $
226 1390 ژاپن 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 3,744 1,562,378,017 Rls. 131,203 $
227 1390 ژاپن 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 486 1,545,875,371 Rls. 144,094 $
228 1390 ژاپن 90221420 دستگاه را ديولوژي موبايل به ا ستثناي رديف 8705 900 1,545,446,583 Rls. 140,825 $
229 1390 ژاپن 84295212 بيل مکانيکي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 23,000 1,537,617,897 Rls. 145,635 $
230 1390 ژاپن 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,068 1,529,291,282 Rls. 142,604 $
231 1390 ژاپن 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 100 1,526,295,857 Rls. 141,062 $
232 1390 ژاپن 73269020 دوک فنري ا ستنلس ا ستيل موردمصرف درصنايع رنگرزي نساجي 23,000 1,519,421,166 Rls. 143,031 $
233 1390 ژاپن 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,225 1,516,619,691 Rls. 139,410 $
234 1390 ژاپن 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيکي 5,114 1,512,254,451 Rls. 141,321 $
235 1390 ژاپن 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 312 1,496,804,325 Rls. 132,127 $
236 1390 ژاپن 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 87,510 1,486,693,298 Rls. 144,199 $
237 1390 ژاپن 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 32,400 1,473,377,872 Rls. 127,555 $
238 1390 ژاپن 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 23,573 1,454,784,549 Rls. 134,020 $
239 1390 ژاپن 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 12,994 1,448,472,856 Rls. 126,511 $
240 1390 ژاپن 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 157 1,432,790,019 Rls. 130,208 $
241 1390 ژاپن 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,000 1,428,304,985 Rls. 138,576 $
242 1390 ژاپن 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 58 1,421,806,420 Rls. 134,189 $
243 1390 ژاپن 48099010 کاغذ ا ستنسيل تمام نشده به صورت رول ياورق 4,530 1,418,549,679 Rls. 120,562 $
244 1390 ژاپن 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 18,340 1,414,630,815 Rls. 132,076 $
245 1390 ژاپن 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,300 1,409,242,227 Rls. 132,137 $
246 1390 ژاپن 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 60,000 1,397,204,994 Rls. 132,744 $
247 1390 ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 46,141 1,391,992,460 Rls. 128,628 $
248 1390 ژاپن 84148020 واحدهاي هواساز (air end) 49,511 1,387,480,454 Rls. 128,818 $
249 1390 ژاپن 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 4,450 1,384,784,296 Rls. 130,615 $
250 1390 ژاپن 87112090 موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 8,162 1,363,154,762 Rls. 124,128 $
251 1390 ژاپن 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 32,500 1,345,741,983 Rls. 127,170 $
252 1390 ژاپن 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 19,002 1,342,516,784 Rls. 109,504 $
253 1390 ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 65,320 1,338,381,123 Rls. 129,387 $
254 1390 ژاپن 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 193,287 1,328,100,000 Rls. 127,702 $
255 1390 ژاپن 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 51,914 1,323,034,058 Rls. 123,648 $
256 1390 ژاپن 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 4,931 1,321,138,779 Rls. 119,417 $
257 1390 ژاپن 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 19,353 1,309,111,652 Rls. 106,779 $
258 1390 ژاپن 37011000 صفحه ها و فيلم هاي تخت حساس شده , برا ي ا شعه ا يکس , عکسبردا ري نشده 3,480 1,308,638,794 Rls. 120,612 $
259 1390 ژاپن 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي 105,520 1,260,938,288 Rls. 115,874 $
260 1390 ژاپن 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 3,553 1,247,087,651 Rls. 113,531 $
261 1390 ژاپن 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 56,960 1,217,400,000 Rls. 113,359 $
262 1390 ژاپن 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا رکاست ويدئو 26,914 1,213,419,154 Rls. 113,340 $
263 1390 ژاپن 32062000 پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم 40,000 1,209,218,662 Rls. 112,388 $
264 1390 ژاپن 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذکور درجاي ديگر 24,500 1,199,740,960 Rls. 104,168 $
265 1390 ژاپن 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 4,000 1,165,356,458 Rls. 110,555 $
266 1390 ژاپن 96089100 سرقلم, ونوک سرقلم. 640 1,163,098,597 Rls. 110,318 $
267 1390 ژاپن 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 32 1,158,148,537 Rls. 107,380 $
268 1390 ژاپن 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 490 1,150,840,458 Rls. 93,870 $
269 1390 ژاپن 87083021 ترمزها وترمزها خودروهاغيرازلنت هاي ترمزسوارشده مورداستفاده درسواري ،سواري كار،وانت وتراكتور كشاورزي 822 1,139,841,629 Rls. 98,196 $
270 1390 ژاپن 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 134,038 1,113,113,720 Rls. 105,629 $
271 1390 ژاپن 90183230 سوزن بخيه بانخ ،تك سوزنه باسايزنخ صفر تا0/5ازنوع كات گوت پلين ،كات گوت كروميك ،نايلون ،سيلك ،پلي پروپيلن ،.... 4,173 1,106,883,602 Rls. 104,204 $
272 1390 ژاپن 90279020 تيغه برنده ميکروتوم 229 1,106,804,017 Rls. 104,774 $
273 1390 ژاپن 39022000 پلي ا يزوبوتيلن به ا شکال ا بتدا ئي 36,720 1,090,062,898 Rls. 103,021 $
274 1390 ژاپن 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 27,600 1,070,296,542 Rls. 100,955 $
275 1390 ژاپن 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا کثرKVA 750 1,291 1,068,881,036 Rls. 97,449 $
276 1390 ژاپن 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 67 1,066,023,220 Rls. 86,951 $
277 1390 ژاپن 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 3,085 1,063,196,895 Rls. 99,963 $
278 1390 ژاپن 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 1,824 1,059,109,479 Rls. 99,587 $
279 1390 ژاپن 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 2,095 1,053,735,595 Rls. 99,761 $
280 1390 ژاپن 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليک, همچنين تنظيم کننده ها 1,279 1,049,412,522 Rls. 99,318 $
281 1390 ژاپن 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 545 1,038,232,750 Rls. 93,880 $
282 1390 ژاپن 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,440 1,035,504,872 Rls. 92,152 $
283 1390 ژاپن 28334000 پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها) 17,000 1,025,890,182 Rls. 95,824 $
284 1390 ژاپن 84603100 ماشين هاي تيزکردن ا بزا رسنگ زني برشي (باکنترل شماره اي) 1,230 1,021,469,079 Rls. 96,748 $
285 1390 ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 540 1,021,087,374 Rls. 94,055 $
286 1390 ژاپن 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 43,742 1,020,301,903 Rls. 93,000 $
287 1390 ژاپن 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي همچينين كاربامات غير حلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذکور درجاي ديگر 12,700 994,387,151 Rls. 91,105 $
288 1390 ژاپن 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 210 981,030,213 Rls. 85,381 $
289 1390 ژاپن 28183090 ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي 200,000 951,700,439 Rls. 88,825 $
290 1390 ژاپن 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 2,597 948,016,302 Rls. 89,754 $
291 1390 ژاپن 85123010 دستگاههاي علامت دادن سمعي جهت خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ،کاميون ،کاميونت وماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,500 936,971,394 Rls. 88,552 $
292 1390 ژاپن 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,390 932,428,574 Rls. 88,290 $
293 1390 ژاپن 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 21,325 931,800,000 Rls. 81,451 $
294 1390 ژاپن 29172000 ا سيدهاي پلي کربوکسيليک سيکلانيک, سيکلوترپنيک, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 7,808 919,562,241 Rls. 86,661 $
295 1390 ژاپن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,124 915,748,734 Rls. 84,454 $
296 1390 ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 6,602 910,754,289 Rls. 84,360 $
297 1390 ژاپن 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 2,000 892,869,008 Rls. 86,602 $
298 1390 ژاپن 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,445 890,133,929 Rls. 78,715 $
299 1390 ژاپن 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 6,271 887,502,183 Rls. 79,742 $
300 1390 ژاپن 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 630 872,840,878 Rls. 83,010 $
مجموع کل
433,605,986,551 ريال
مجموع کل
40,047,660 دلار