آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 29291000 ا يزوسيانات ها 28,290 493,273,138 Rls. 46,720 $
2 1390 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 26,910 469,211,034 Rls. 44,441 $
مجموع کل
962,484,172 ريال
مجموع کل
91,162 دلار