آمار کل " واردات از" کشور "مغولستان" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مغولستان 52051200 نخ از پنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا کثر43درسيستم متريک (غير از نخ دوخت) 91,220 1,823,965,146 Rls. 148,774 $
2 1390 مغولستان 16029000 فرآورده هاي گوشت (همچنين فرآورده هاي ا ز خون هرحيوا ن ) ,که درجاي ديگري مذکور نباشند 19,800 721,633,256 Rls. 68,983 $
مجموع کل
2,545,598,402 ريال
مجموع کل
217,757 دلار