آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 مراکش 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 55,703 1,265,504,107 Rls. 118,569 $
2 1390 مراکش 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان 38,000 364,531,135 Rls. 34,021 $
3 1390 مراکش 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 220 30,013,320 Rls. 2,825 $
4 1390 مراکش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 8 4,800,000 Rls. 454 $
مجموع کل
1,664,848,562 ريال
مجموع کل
155,868 دلار