آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 سوئد 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 148 820,668,013 Rls. 76,982 $
102 1390 سوئد 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 25,000 820,480,950 Rls. 70,025 $
103 1390 سوئد 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 8443321و84433220 269 819,840,586 Rls. 72,873 $
104 1390 سوئد 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 220 817,779,805 Rls. 78,174 $
105 1390 سوئد 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 5,174 807,335,236 Rls. 74,095 $
106 1390 سوئد 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,225 805,427,978 Rls. 75,891 $
107 1390 سوئد 84133010 پمپ ا نژکتور 1,195 802,493,141 Rls. 75,984 $
108 1390 سوئد 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي که کمتراز 5/0کيلوولت آمپررا کتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 4,096 792,024,769 Rls. 72,998 $
109 1390 سوئد 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 761 781,974,719 Rls. 75,743 $
110 1390 سوئد 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,675 778,788,708 Rls. 69,532 $
111 1390 سوئد 72052100 پودرا زفولادممزوج. 40,000 760,869,900 Rls. 71,916 $
112 1390 سوئد 84818065 ترموستات خودرو( شير ترموستاتيک ) 1,879 753,910,504 Rls. 65,377 $
113 1390 سوئد 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 2,000 750,606,959 Rls. 72,160 $
114 1390 سوئد 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 550 747,944,591 Rls. 63,834 $
115 1390 سوئد 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 128 744,252,045 Rls. 69,591 $
116 1390 سوئد 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 11,400 739,693,289 Rls. 64,321 $
117 1390 سوئد 30021000 ا نتي سرمها، سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش حتي بدست آمده ازطريق فراورده هاي بيوتكنولوژيك 60 722,882,583 Rls. 60,627 $
118 1390 سوئد 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 41,951 703,871,250 Rls. 65,742 $
119 1390 سوئد 90214090 ساير دستگاههاي کمک شنوا يي باستثناي اجزاء وقطعات ومتفرعات بغير از دستگاههاي كمك شنوايي جمعي براي اموزش كر و لالها با كسب نظر وزارت اموزش وپرورش 120 697,979,893 Rls. 62,431 $
120 1390 سوئد 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,305 697,302,727 Rls. 62,538 $
121 1390 سوئد 30064080 آمالگام براي پركردن دندان 440 682,895,196 Rls. 63,432 $
122 1390 سوئد 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 15,029 682,228,400 Rls. 63,670 $
123 1390 سوئد 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 4,739 681,357,983 Rls. 63,124 $
124 1390 سوئد 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 5,950 671,484,000 Rls. 63,606 $
125 1390 سوئد 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باکريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 90 666,223,161 Rls. 63,686 $
126 1390 سوئد 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 3,816 666,126,213 Rls. 56,121 $
127 1390 سوئد 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 39,500 663,817,408 Rls. 63,517 $
128 1390 سوئد 29163200 پرا کسيد بنزوئيل و کلروبنزوئيل 4,320 661,573,030 Rls. 58,532 $
129 1390 سوئد 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 5,812 639,890,000 Rls. 61,528 $
130 1390 سوئد 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدها متصل يا مجهز به وسايل اتصال براي ماشين هاي کاغذسازي يا ماشين هاي همانند بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 860 626,976,534 Rls. 59,685 $
131 1390 سوئد 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 11,615 626,000,000 Rls. 53,427 $
132 1390 سوئد 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 50 601,197,638 Rls. 56,938 $
133 1390 سوئد 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 47,450 598,984,027 Rls. 56,149 $
134 1390 سوئد 74093900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنز,بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز0.15 ميليمتر. 1,232 596,965,824 Rls. 55,974 $
135 1390 سوئد 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 4,551 593,716,982 Rls. 55,864 $
136 1390 سوئد 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 5,730 575,861,310 Rls. 50,071 $
137 1390 سوئد 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 20,501 573,183,569 Rls. 50,778 $
138 1390 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 19,619 573,074,039 Rls. 50,448 $
139 1390 سوئد 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 12,800 569,509,572 Rls. 46,453 $
140 1390 سوئد 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 19,980 567,380,050 Rls. 53,516 $
141 1390 سوئد 84671900 ا بزا رپنوماتيک (غيرا زنوع دوا ر),برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 45 565,490,000 Rls. 49,123 $
142 1390 سوئد 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 3,116 557,208,983 Rls. 49,555 $
143 1390 سوئد 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 28,648 550,806,155 Rls. 50,352 $
144 1390 سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 536 546,885,037 Rls. 52,231 $
145 1390 سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 21,559 546,445,273 Rls. 50,551 $
146 1390 سوئد 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 224 532,869,086 Rls. 46,678 $
147 1390 سوئد 87089490 غربيلك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبانواع مورداستفاده در سواري , سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 9,943 530,479,361 Rls. 50,423 $
148 1390 سوئد 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتکي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 5,820 526,653,590 Rls. 48,913 $
149 1390 سوئد 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,600 524,124,432 Rls. 48,440 $
150 1390 سوئد 21069010 ا ستابيلايزر 19,980 521,277,435 Rls. 50,458 $
151 1390 سوئد 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 510 515,990,508 Rls. 45,711 $
152 1390 سوئد 38160000 سيمان ها وملاطها وبتون ها وترکيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 100,017 513,411,766 Rls. 48,977 $
153 1390 سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,941 507,116,136 Rls. 46,933 $
154 1390 سوئد 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 1,334 495,903,154 Rls. 47,397 $
155 1390 سوئد 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 331 493,221,718 Rls. 47,425 $
156 1390 سوئد 87089319 کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 654 491,518,918 Rls. 45,301 $
157 1390 سوئد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 340 489,577,361 Rls. 44,977 $
158 1390 سوئد 68118900 ساير اقلام فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 6,727 486,858,668 Rls. 46,000 $
159 1390 سوئد 90213100 مفصل هاي مصنوعي 24 484,447,951 Rls. 46,191 $
160 1390 سوئد 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 335 481,804,467 Rls. 44,686 $
161 1390 سوئد 85291040 ا جزا ء وقطعات آ نتنهاي مربوط به دستگاههاي صوتي وتصويري 994 475,962,494 Rls. 44,805 $
162 1390 سوئد 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 10 475,534,520 Rls. 38,787 $
163 1390 سوئد 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 1,138 471,810,914 Rls. 42,931 $
164 1390 سوئد 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 405 469,158,278 Rls. 42,576 $
165 1390 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 18,848 465,787,380 Rls. 45,178 $
166 1390 سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,116 464,938,155 Rls. 43,318 $
167 1390 سوئد 85023100 مجموعه مولدهائي که بانيروي باد کار ميکنند 5,236 461,569,047 Rls. 43,788 $
168 1390 سوئد 85176990 سايردستگاهها ي ارسال يادريافت صدا ،تصوير ياساير داده ها ،شامل دستگاه براي برقراري ارتباط دريك شبكه باسيم يابي سيم غير مذكور درجاي ديگر 18 457,946,320 Rls. 37,353 $
169 1390 سوئد 90261010 فلومتر 46 455,949,733 Rls. 43,640 $
170 1390 سوئد 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 9,840 455,853,327 Rls. 44,228 $
171 1390 سوئد 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 815 450,705,912 Rls. 40,177 $
172 1390 سوئد 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 464 440,894,682 Rls. 41,669 $
173 1390 سوئد 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 186 428,071,695 Rls. 38,754 $
174 1390 سوئد 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 119 426,748,766 Rls. 40,488 $
175 1390 سوئد 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 70 423,896,345 Rls. 37,553 $
176 1390 سوئد 90153000 ترا زها 162 423,134,190 Rls. 39,854 $
177 1390 سوئد 90181920 دستگاه پالس ا کسي مترجهت سنجش درصد ا کسيژن و تعدا د ضربان قلب 70 423,092,896 Rls. 35,157 $
178 1390 سوئد 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 200 419,653,418 Rls. 38,185 $
179 1390 سوئد 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 519 412,437,927 Rls. 39,089 $
180 1390 سوئد 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,100 411,226,612 Rls. 39,541 $
181 1390 سوئد 39032000 کوپليمرهاي اسيتون ا کريلونيتريل - (SAN) به ا شکال ا بتدا ئي 8,500 409,462,660 Rls. 38,845 $
182 1390 سوئد 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 888 406,035,527 Rls. 38,648 $
183 1390 سوئد 18062000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو به صورت بلوک, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 کيلوگرم 16,560 398,306,343 Rls. 32,488 $
184 1390 سوئد 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 8,325 395,915,614 Rls. 36,382 $
185 1390 سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 1,720 394,202,208 Rls. 33,827 $
186 1390 سوئد 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 1,570 393,818,528 Rls. 37,646 $
187 1390 سوئد 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيک 142 390,971,226 Rls. 36,192 $
188 1390 سوئد 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 13,460 390,614,355 Rls. 36,906 $
189 1390 سوئد 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا کثر120سانتيمترباشد 928 386,991,936 Rls. 35,553 $
190 1390 سوئد 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل کالا ،غير مذكور درجاي ديگر 24,730 384,317,169 Rls. 37,276 $
191 1390 سوئد 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 87 371,444,054 Rls. 35,704 $
192 1390 سوئد 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 1,050 369,365,332 Rls. 34,144 $
193 1390 سوئد 84281090 سايرآسانسورهاوچرخهاي بالاکشنده محفظه دا ر بجزموا ردمذکور 6,100 367,796,292 Rls. 34,334 $
194 1390 سوئد 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 670 366,467,540 Rls. 35,230 $
195 1390 سوئد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,728 363,096,900 Rls. 32,477 $
196 1390 سوئد 84823000 رولربيرينگ کروي. 675 359,955,917 Rls. 29,360 $
197 1390 سوئد 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 18,293 359,179,157 Rls. 34,339 $
198 1390 سوئد 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 16,500 356,758,698 Rls. 33,389 $
199 1390 سوئد 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 19,348 355,207,319 Rls. 33,557 $
200 1390 سوئد 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 350,539,209 Rls. 28,592 $
201 1390 سوئد 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 4,000 345,916,497 Rls. 28,215 $
202 1390 سوئد 39189000 پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش 7,319 344,251,865 Rls. 32,116 $
203 1390 سوئد 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 15,200 343,119,848 Rls. 32,715 $
204 1390 سوئد 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 1,344 342,031,662 Rls. 30,907 $
205 1390 سوئد 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 48,612 338,400,000 Rls. 32,284 $
206 1390 سوئد 84123100 موتورهاوماشين هاي محرک پنوماتيک, باحرکت خطي(سيلندرها) 397 335,253,660 Rls. 30,590 $
207 1390 سوئد 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 66,000 332,490,045 Rls. 29,820 $
208 1390 سوئد 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,864 330,265,568 Rls. 28,811 $
209 1390 سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 113 328,871,821 Rls. 30,395 $
210 1390 سوئد 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 3,171 323,845,320 Rls. 31,133 $
211 1390 سوئد 84612000 ماشين هاي شکل دا دن ياشکافدا رکردن برا ي کارکردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 3,069 315,097,650 Rls. 30,150 $
212 1390 سوئد 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 500 314,458,500 Rls. 29,469 $
213 1390 سوئد 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 65 313,249,261 Rls. 29,661 $
214 1390 سوئد 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 70 312,336,475 Rls. 28,498 $
215 1390 سوئد 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 19,870 310,998,162 Rls. 28,542 $
216 1390 سوئد 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 725 310,333,450 Rls. 29,589 $
217 1390 سوئد 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 468 310,191,046 Rls. 28,589 $
218 1390 سوئد 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 16,400 309,699,000 Rls. 30,039 $
219 1390 سوئد 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 14,800 306,836,056 Rls. 29,501 $
220 1390 سوئد 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 12,000 297,943,212 Rls. 28,158 $
221 1390 سوئد 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 256 295,380,789 Rls. 28,241 $
222 1390 سوئد 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,که درجاي ديگرذکرنشده. 2,988 295,108,622 Rls. 27,996 $
223 1390 سوئد 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، کاميون ،کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,765 291,404,113 Rls. 27,080 $
224 1390 سوئد 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 215 288,345,499 Rls. 26,992 $
225 1390 سوئد 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 6,442 287,936,460 Rls. 23,486 $
226 1390 سوئد 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 25,903 286,561,393 Rls. 27,142 $
227 1390 سوئد 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 12,200 283,968,694 Rls. 26,727 $
228 1390 سوئد 72286000 ميله هاا زفولادممزوج که درجاي ديگرذکرنشده. 718 282,754,615 Rls. 27,182 $
229 1390 سوئد 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 3,552 278,160,154 Rls. 26,382 $
230 1390 سوئد 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 35,610 270,410,074 Rls. 26,236 $
231 1390 سوئد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,097 267,190,134 Rls. 22,685 $
232 1390 سوئد 84433900 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس ،غيرقابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه 120 267,116,812 Rls. 22,797 $
233 1390 سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 5,560 266,042,846 Rls. 23,132 $
234 1390 سوئد 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 652 264,488,929 Rls. 24,697 $
235 1390 سوئد 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 190 264,273,074 Rls. 24,047 $
236 1390 سوئد 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري که کمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذکور 54 255,439,483 Rls. 23,839 $
237 1390 سوئد 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 50 254,017,237 Rls. 20,719 $
238 1390 سوئد 84511000 ماشين هاي خشکشوئي 763 252,314,311 Rls. 23,180 $
239 1390 سوئد 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 18 251,784,577 Rls. 20,537 $
240 1390 سوئد 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 5,222 250,780,449 Rls. 24,098 $
241 1390 سوئد 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 4,000 247,175,981 Rls. 22,781 $
242 1390 سوئد 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 1,288 246,228,508 Rls. 23,297 $
243 1390 سوئد 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 154 242,487,093 Rls. 19,987 $
244 1390 سوئد 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 15 242,429,235 Rls. 19,774 $
245 1390 سوئد 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس کردن, منگنه کردن يا پانچ کردن. 489 242,108,002 Rls. 22,793 $
246 1390 سوئد 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 106 241,855,006 Rls. 20,512 $
247 1390 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيک, نوع دوا ر,برا ي کارکردن دردست باموتورغيربرقي 388 238,550,568 Rls. 20,580 $
248 1390 سوئد 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 1,851 237,534,289 Rls. 22,399 $
249 1390 سوئد 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 3 233,485,332 Rls. 21,579 $
250 1390 سوئد 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 500 232,748,218 Rls. 19,748 $
251 1390 سوئد 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 700 232,496,792 Rls. 22,168 $
252 1390 سوئد 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياکشف تشعشعات يونيزه کننده 140 226,164,602 Rls. 21,305 $
253 1390 سوئد 90339000 ساير قطعات ومتفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاههاي فصل 90،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 29 217,599,609 Rls. 20,449 $
254 1390 سوئد 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 25 216,890,186 Rls. 20,567 $
255 1390 سوئد 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,604 214,822,816 Rls. 19,267 $
256 1390 سوئد 27011190 سايرآنترا سيت هابدون ماده فرا ر 20,000 211,297,296 Rls. 19,720 $
257 1390 سوئد 90158010 الات ودستگاههاي لرزه نگاري 87 207,092,422 Rls. 19,289 $
258 1390 سوئد 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 141 205,882,200 Rls. 19,392 $
259 1390 سوئد 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,651 202,216,559 Rls. 18,400 $
260 1390 سوئد 95067000 ا سکيت روي يخ وا سکيت روي زمين, کفشهاي ا سکيتينگ دا را ي ملحقات ا سکيت. 523 201,552,045 Rls. 19,143 $
261 1390 سوئد 27101920 روغن صنعتي 21,820 200,500,676 Rls. 19,275 $
262 1390 سوئد 85423900 ساير مدارهاي مجتمع بجز حافظه ها ،آمپلي فاير ها و پردازشگرها وكنترل كننده ها . 12 198,087,292 Rls. 19,043 $
263 1390 سوئد 90308200 آلات ودستگاهها برا ي سنجش ياکنترل ورقه نازك (wafer)ياادوات نيمه هادي (semiconductor wafers )باوسايل 5 197,669,418 Rls. 19,007 $
264 1390 سوئد 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه شده 1,021 197,460,912 Rls. 18,894 $
265 1390 سوئد 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 8,000 197,382,393 Rls. 18,473 $
266 1390 سوئد 38123030 پايدا رکننده هايUV 4,000 197,325,764 Rls. 17,157 $
267 1390 سوئد 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 119 196,688,278 Rls. 17,897 $
268 1390 سوئد 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 4,000 193,775,357 Rls. 18,308 $
269 1390 سوئد 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1000تا1500 سانتيمتر مكعب 1,800 193,032,000 Rls. 17,155 $
270 1390 سوئد 85332990 ساير مقاومتهاي ثابت با ظرفيت بيش ا ز20 وات غير مذکور درجاي ديگر 250 189,003,210 Rls. 16,905 $
271 1390 سوئد 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 59 188,484,057 Rls. 16,489 $
272 1390 سوئد 87089290 صداخفه كن ها ا(نباره ها ي اگزوز )،لوله هاي ا گزوز،وقطعات مربوطه بجز ا نوا ع مورد ا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 611 184,534,732 Rls. 16,550 $
273 1390 سوئد 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 300 183,361,944 Rls. 16,445 $
274 1390 سوئد 84431990 سايرماشين آلات چاپ غيرازماشين آلات مشمول رديف هاي 84431100لغايت 84431800 1,248 183,248,384 Rls. 17,518 $
275 1390 سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 152 183,241,871 Rls. 15,833 $
276 1390 سوئد 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 39 182,515,783 Rls. 17,329 $
277 1390 سوئد 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 20 176,663,400 Rls. 14,410 $
278 1390 سوئد 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تکيه گاه ثابت 186 175,134,000 Rls. 16,275 $
279 1390 سوئد 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 1,490 175,088,118 Rls. 15,661 $
280 1390 سوئد 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 74 173,204,343 Rls. 16,390 $
281 1390 سوئد 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وکلوني ا زفلزا ت معمولي. 594 173,051,564 Rls. 15,456 $
282 1390 سوئد 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 4,013 169,314,001 Rls. 15,489 $
283 1390 سوئد 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 310 168,455,155 Rls. 15,981 $
284 1390 سوئد 85044020 شارژر باطري 246 164,335,845 Rls. 15,567 $
285 1390 سوئد 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 3,175 161,913,976 Rls. 13,819 $
286 1390 سوئد 90191010 تشک موا ج 810 157,778,226 Rls. 14,911 $
287 1390 سوئد 73181490 ساير پيچ خودکارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 22 153,564,577 Rls. 14,391 $
288 1390 سوئد 87169000 ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند 60 153,395,788 Rls. 12,512 $
289 1390 سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 250 147,784,735 Rls. 14,210 $
290 1390 سوئد 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 915 146,521,544 Rls. 11,951 $
291 1390 سوئد 69091990 اشياءسراميكي براي مصرف آزمايشگاهي باستثناي چيني واشيايي كه سختي آنهادرمقياس موهس (mohs)كمتراز9باشد 1,140 144,940,000 Rls. 13,644 $
292 1390 سوئد 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 2,525 140,911,771 Rls. 11,494 $
293 1390 سوئد 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 121 140,272,118 Rls. 12,197 $
294 1390 سوئد 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 2 137,343,822 Rls. 11,203 $
295 1390 سوئد 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 104 135,019,750 Rls. 12,710 $
296 1390 سوئد 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 15 134,607,405 Rls. 12,941 $
297 1390 سوئد 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 25 133,813,302 Rls. 12,674 $
298 1390 سوئد 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 452 132,094,854 Rls. 12,052 $
299 1390 سوئد 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 18,000 131,886,000 Rls. 12,681 $
300 1390 سوئد 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 145 128,774,249 Rls. 12,197 $
مجموع کل
77,913,345,910 ريال
مجموع کل
7,142,254 دلار