آمار کل " واردات از" کشور "سنگال" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 سنگال 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 55 62,269,650 Rls. 5,585 $
مجموع کل
62,269,650 ريال
مجموع کل
5,585 دلار