آمار کل " واردات از" کشور "ساير کشورهاي خارجي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 ساير کشورهاي خارجي 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 64,000,000 307,696,347,036 Rls. 28,719,790 $
2 1390 ساير کشورهاي خارجي 31043000 سولفات پتاسيم 31,323,895 188,063,535,567 Rls. 18,145,845 $
3 1390 ساير کشورهاي خارجي 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 643,349 6,940,917,425 Rls. 647,776 $
4 1390 ساير کشورهاي خارجي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 70,419 2,564,671,529 Rls. 229,398 $
5 1390 ساير کشورهاي خارجي 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذکرشده دررديف 27109100 700,000 2,175,292,350 Rls. 211,050 $
6 1390 ساير کشورهاي خارجي 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 15,485 899,821,889 Rls. 85,227 $
7 1390 ساير کشورهاي خارجي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 94,684 761,508,495 Rls. 72,795 $
8 1390 ساير کشورهاي خارجي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 14,525 336,490,952 Rls. 31,404 $
9 1390 ساير کشورهاي خارجي 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 3,675 92,780,461 Rls. 8,659 $
10 1390 ساير کشورهاي خارجي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 5,687 92,055,903 Rls. 8,591 $
مجموع کل
509,623,421,607 ريال
مجموع کل
48,160,534 دلار