آمار کل " واردات از" کشور "بوليوي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1390 بوليوي 28100010 ا سيد بريک 154,000 1,263,599,489 Rls. 118,949 $
2 1390 بوليوي 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 193,000 1,247,394,211 Rls. 113,503 $
مجموع کل
2,510,993,700 ريال
مجموع کل
232,452 دلار