آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1390"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1390 امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,329,969 135,152,197,109 Rls. 12,514,797 $
102 1390 امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 4,627,323 135,048,092,474 Rls. 12,253,173 $
103 1390 امارات متحده عربي 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 2,436,847 134,049,063,340 Rls. 12,113,067 $
104 1390 امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 1,998,176 133,747,093,124 Rls. 12,389,067 $
105 1390 امارات متحده عربي 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 14,099,800 133,599,736,102 Rls. 12,217,998 $
106 1390 امارات متحده عربي 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لکتريکي غيرالکترونيکي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، کيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 3,180,550 132,780,273,865 Rls. 12,269,224 $
107 1390 امارات متحده عربي 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 7,509,185 131,821,936,311 Rls. 12,094,935 $
108 1390 امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 770,068 131,476,661,629 Rls. 12,205,114 $
109 1390 امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 592,698 130,487,512,370 Rls. 11,861,642 $
110 1390 امارات متحده عربي 21069080 مكمل غذايي ،دارويي 483,661 129,876,658,060 Rls. 11,883,281 $
111 1390 امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,201,180 129,618,811,318 Rls. 12,122,363 $
112 1390 امارات متحده عربي 84261900 جرثقيل هاي جابجاکننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 3,790,039 128,648,546,067 Rls. 12,160,535 $
113 1390 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 1,593,574 128,468,995,163 Rls. 11,678,678 $
114 1390 امارات متحده عربي 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 4,016,205 128,250,476,496 Rls. 11,720,927 $
115 1390 امارات متحده عربي 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 14,401,599 127,181,357,994 Rls. 11,734,915 $
116 1390 امارات متحده عربي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 16,881,994 126,529,908,699 Rls. 11,872,365 $
117 1390 امارات متحده عربي 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 4,491,295 124,852,159,401 Rls. 11,181,426 $
118 1390 امارات متحده عربي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 2,653,147 124,739,692,307 Rls. 11,440,883 $
119 1390 امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 590,950 123,573,612,252 Rls. 11,592,895 $
120 1390 امارات متحده عربي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 6,929,450 120,797,789,758 Rls. 10,879,483 $
121 1390 امارات متحده عربي 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 24,117 120,529,586,398 Rls. 10,711,837 $
122 1390 امارات متحده عربي 84439190 ---ساير 705,389 120,177,061,273 Rls. 11,055,873 $
123 1390 امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطرکمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذکوردرجاي ديگر 15,837,924 119,844,172,125 Rls. 11,312,921 $
124 1390 امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 629,361 119,740,748,931 Rls. 11,413,442 $
125 1390 امارات متحده عربي 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين ترکيبات 4,121,000 119,276,841,380 Rls. 10,778,969 $
126 1390 امارات متحده عربي 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 150,461 117,606,202,749 Rls. 10,924,794 $
127 1390 امارات متحده عربي 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 174,824 117,358,073,260 Rls. 10,520,246 $
128 1390 امارات متحده عربي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 443,167 117,121,184,058 Rls. 10,974,620 $
129 1390 امارات متحده عربي 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,389,903 116,556,869,986 Rls. 10,366,922 $
130 1390 امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 610,950 116,545,232,182 Rls. 10,689,092 $
131 1390 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,388,603 114,455,756,244 Rls. 10,535,405 $
132 1390 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 267,671 112,741,808,704 Rls. 10,264,772 $
133 1390 امارات متحده عربي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوکپي وپرينتربه صورت پودر 760,855 112,425,070,889 Rls. 10,268,357 $
134 1390 امارات متحده عربي 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 4,677,148 111,762,124,902 Rls. 10,270,366 $
135 1390 امارات متحده عربي 76061110 ورق کامپوزيتي 7,097,954 110,392,715,300 Rls. 10,078,248 $
136 1390 امارات متحده عربي 27101910 روغن موتور 7,069,197 109,773,010,255 Rls. 10,040,288 $
137 1390 امارات متحده عربي 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 3,516,741 109,299,910,809 Rls. 10,084,320 $
138 1390 امارات متحده عربي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 12,298,270 109,285,872,996 Rls. 10,044,753 $
139 1390 امارات متحده عربي 84281030 آسانسور با سيستم محرکه مغناطيس دا ئم (magnet permanent) 1,933,876 108,274,762,165 Rls. 10,013,197 $
140 1390 امارات متحده عربي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربکر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 13,427,665 108,059,897,634 Rls. 9,837,342 $
141 1390 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 5,927,390 107,747,274,859 Rls. 9,732,314 $
142 1390 امارات متحده عربي 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 2,646,847 107,707,457,413 Rls. 9,856,965 $
143 1390 امارات متحده عربي 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 374,023 107,595,528,883 Rls. 9,966,257 $
144 1390 امارات متحده عربي 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 13,099,439 107,577,433,180 Rls. 9,907,740 $
145 1390 امارات متحده عربي 84440000 ماشين هاي ا کسترودينگ کشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيک يامصنوعي 303,094 106,953,213,659 Rls. 9,910,836 $
146 1390 امارات متحده عربي 85286100 پروژكتورها از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 120,313 106,929,187,438 Rls. 9,555,450 $
147 1390 امارات متحده عربي 26140000 سنگ تتيان وکنسانتره هاي آن 6,610,000 106,347,794,909 Rls. 9,472,686 $
148 1390 امارات متحده عربي 76090000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از آلومينيوم. 307,511 104,367,061,648 Rls. 9,544,958 $
149 1390 امارات متحده عربي 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,700,043 102,074,206,220 Rls. 9,447,449 $
150 1390 امارات متحده عربي 75022000 آلياژهاي نيکل بصورت کارنشده. 180,962 100,890,106,420 Rls. 9,512,218 $
151 1390 امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لکتريکي 891,952 100,241,637,871 Rls. 9,251,949 $
152 1390 امارات متحده عربي 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 10,502,402 100,215,280,110 Rls. 9,104,563 $
153 1390 امارات متحده عربي 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 172,825 100,117,219,096 Rls. 9,142,236 $
154 1390 امارات متحده عربي 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 3,074,620 99,889,282,784 Rls. 8,946,310 $
155 1390 امارات متحده عربي 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيکل- کادميم, نيکل- آهن ) 2,255,043 99,261,109,213 Rls. 9,253,293 $
156 1390 امارات متحده عربي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 7,070,325 98,756,770,362 Rls. 9,097,213 $
157 1390 امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 5,896,127 98,508,737,476 Rls. 9,050,476 $
158 1390 امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,216,157 98,435,333,500 Rls. 8,850,034 $
159 1390 امارات متحده عربي 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 658,176 98,389,137,428 Rls. 9,108,059 $
160 1390 امارات متحده عربي 25199090 ا کسيدهاي منيزيم حتي خالص 13,521,400 98,042,149,352 Rls. 8,775,483 $
161 1390 امارات متحده عربي 84089000 سايرموتورهاي پيستوني درون سوزترا کمي-ا حترا قي که درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,109,383 97,129,236,890 Rls. 9,094,317 $
162 1390 امارات متحده عربي 29141100 ا ستن 5,968,040 96,393,171,171 Rls. 8,739,113 $
163 1390 امارات متحده عربي 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 695,051 96,103,456,206 Rls. 9,059,095 $
164 1390 امارات متحده عربي 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1,605,210 96,082,186,654 Rls. 8,545,669 $
165 1390 امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 934,987 95,701,258,909 Rls. 8,709,140 $
166 1390 امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 78,306 95,692,299,711 Rls. 8,206,485 $
167 1390 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 2,728,469 94,363,697,026 Rls. 8,697,021 $
168 1390 امارات متحده عربي 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 4,908,898 93,839,271,364 Rls. 8,741,927 $
169 1390 امارات متحده عربي 85234090 ساير رسانه هاي نوري غير مذكور 501,997 93,252,340,690 Rls. 8,817,253 $
170 1390 امارات متحده عربي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 4,981,750 92,813,134,503 Rls. 8,564,523 $
171 1390 امارات متحده عربي 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 151,721 91,718,646,482 Rls. 8,442,510 $
172 1390 امارات متحده عربي 84143010 کمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا کثريک ا سب بخار(75/0 کيلووات) 2,584,785 91,583,784,101 Rls. 8,595,616 $
173 1390 امارات متحده عربي 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 2,953,193 91,482,085,235 Rls. 8,495,627 $
174 1390 امارات متحده عربي 48041900 ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق 12,672,639 91,195,491,827 Rls. 8,378,464 $
175 1390 امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 45,227 90,582,735,320 Rls. 8,385,355 $
176 1390 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,976,980 90,521,523,500 Rls. 8,391,929 $
177 1390 امارات متحده عربي 44119310 سايرتخته ها ي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 20,934,569 90,439,744,747 Rls. 8,244,202 $
178 1390 امارات متحده عربي 87149990 سايرا جزا وقطعات وسايل نقليه شماره 8712غير مذكور درجاي ديگر 5,543,414 89,056,397,928 Rls. 8,175,307 $
179 1390 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 2,350,808 89,030,651,845 Rls. 8,259,532 $
180 1390 امارات متحده عربي 12074000 تخم کنجد 6,330,603 88,970,685,373 Rls. 8,083,985 $
181 1390 امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 447,510 88,592,679,304 Rls. 8,286,825 $
182 1390 امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 2,035,351 88,008,742,231 Rls. 7,961,296 $
183 1390 امارات متحده عربي 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 3,029,040 86,463,745,831 Rls. 7,898,583 $
184 1390 امارات متحده عربي 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,639,827 85,632,919,747 Rls. 7,835,865 $
185 1390 امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4,047,296 85,087,572,803 Rls. 7,736,691 $
186 1390 امارات متحده عربي 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,482,627 84,577,509,921 Rls. 7,847,954 $
187 1390 امارات متحده عربي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 827,105 83,608,155,305 Rls. 7,908,927 $
188 1390 امارات متحده عربي 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 2,580,725 83,565,232,454 Rls. 7,745,672 $
189 1390 امارات متحده عربي 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پکيج دو منظوره (آبگرمکن بهدا شتي وگرمايشي ) 784,927 83,413,662,051 Rls. 7,667,395 $
190 1390 امارات متحده عربي 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 10,482,818 82,569,338,513 Rls. 7,642,312 $
191 1390 امارات متحده عربي 90211010 پيچ وميله وپلاک درون ا ستخوا ني 1,747 82,362,285,819 Rls. 7,059,612 $
192 1390 امارات متحده عربي 31010000 کودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 22,387,958 81,531,426,160 Rls. 7,363,527 $
193 1390 امارات متحده عربي 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 3,075,647 80,811,868,868 Rls. 7,451,526 $
194 1390 امارات متحده عربي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 1,873,614 80,704,251,334 Rls. 7,460,841 $
195 1390 امارات متحده عربي 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 992,005 80,316,063,294 Rls. 7,510,558 $
196 1390 امارات متحده عربي 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 2,341,150 80,222,822,530 Rls. 7,141,268 $
197 1390 امارات متحده عربي 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 6,535,945 80,005,119,455 Rls. 7,374,624 $
198 1390 امارات متحده عربي 85086000 ساير جاروبرقي بجز موتور كامل 1,369,415 79,937,981,568 Rls. 7,236,133 $
199 1390 امارات متحده عربي 76129010 قوطي ا سپري از آلومينيوم 1,000,197 79,542,268,167 Rls. 7,304,936 $
200 1390 امارات متحده عربي 84796090 سايردستگاههاي خنک کردن هواازطريق تبخيري به جز رديف 84796010 608,443 78,586,019,602 Rls. 7,224,836 $
201 1390 امارات متحده عربي 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 1,120,325 78,366,901,720 Rls. 7,250,048 $
202 1390 امارات متحده عربي 72282000 ميله هاا زفولادسيليکومنگنز غيرازرديف 72272000 7,415,743 77,936,710,985 Rls. 7,087,213 $
203 1390 امارات متحده عربي 84295219 بيل مکانيکي مستعمل ،به قدرت 155اسب بخار وکمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 1,559,180 77,770,584,138 Rls. 7,523,168 $
204 1390 امارات متحده عربي 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليک ا تيلن گليکول يادي ا تيلن گليکول 3,270,110 77,623,749,201 Rls. 7,110,776 $
205 1390 امارات متحده عربي 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 257,593 77,596,122,981 Rls. 7,282,859 $
206 1390 امارات متحده عربي 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز قسمت داخلي دستگاه تهويه مطبوع وقسمت خارجي دستگاههاي تعرفه 84151020 1,577,053 77,168,417,223 Rls. 7,091,333 $
207 1390 امارات متحده عربي 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 297,877 76,928,573,569 Rls. 7,043,804 $
208 1390 امارات متحده عربي 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 14,012,362 76,745,448,974 Rls. 7,114,494 $
209 1390 امارات متحده عربي 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 3,137,279 76,717,057,162 Rls. 7,034,993 $
210 1390 امارات متحده عربي 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2,271,845 76,059,765,960 Rls. 6,972,227 $
211 1390 امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 777,957 75,992,335,036 Rls. 6,985,814 $
212 1390 امارات متحده عربي 84138200 بالابرهاي آبگونها 3,104,155 75,757,187,161 Rls. 6,972,887 $
213 1390 امارات متحده عربي 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 242,927 75,539,922,901 Rls. 6,969,756 $
214 1390 امارات متحده عربي 40022000 کائوچوي بوتادين 1,679,720 74,640,344,668 Rls. 6,956,602 $
215 1390 امارات متحده عربي 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 497,540 74,505,278,158 Rls. 6,952,918 $
216 1390 امارات متحده عربي 29161200 ا سترهاي ا سيدا کريليک 2,143,578 74,084,770,783 Rls. 6,753,234 $
217 1390 امارات متحده عربي 08011100 نارگيل خشک کرده ( coconuts,desiceated ) 9,633,450 73,764,220,911 Rls. 6,606,103 $
218 1390 امارات متحده عربي 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 7,156,134 73,761,776,046 Rls. 6,250,402 $
219 1390 امارات متحده عربي 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 497,577 73,516,217,005 Rls. 6,785,130 $
220 1390 امارات متحده عربي 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,315,572 72,911,939,254 Rls. 6,608,894 $
221 1390 امارات متحده عربي 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 681,568 72,667,388,900 Rls. 6,758,396 $
222 1390 امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 1,805,560 72,321,614,855 Rls. 6,437,257 $
223 1390 امارات متحده عربي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده. 6,905,109 72,318,626,063 Rls. 6,526,265 $
224 1390 امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 30,263 71,742,890,271 Rls. 6,572,026 $
225 1390 امارات متحده عربي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياکنترل خودکارکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 112,336 71,511,495,000 Rls. 6,553,795 $
226 1390 امارات متحده عربي 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 212,492 71,030,476,849 Rls. 6,126,589 $
227 1390 امارات متحده عربي 21069085 ---ادامس بدون قند 614,961 70,754,125,385 Rls. 6,361,642 $
228 1390 امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شکل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 2,370,575 70,544,334,711 Rls. 6,524,504 $
229 1390 امارات متحده عربي 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 2,110,310 70,456,564,668 Rls. 6,278,034 $
230 1390 امارات متحده عربي 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لکل پروپيليک )وپروپان 2-ئول (ا لکل ا يزوپروپيليک ) 4,057,280 70,454,295,013 Rls. 6,253,389 $
231 1390 امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 636,290 69,607,342,810 Rls. 6,546,234 $
232 1390 امارات متحده عربي 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر 2,106,422 69,429,962,473 Rls. 6,183,031 $
233 1390 امارات متحده عربي 85182910 انواع بلندگوي خودرو 1,577,180 69,151,059,301 Rls. 6,398,517 $
234 1390 امارات متحده عربي 84295922 بيل مکانيکي مستعمل ، باسال ساخت پنج سال وکمتر،به قدرت بيش از 155اسب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 753,962 68,981,427,772 Rls. 6,438,519 $
235 1390 امارات متحده عربي 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 2,080,726 68,872,063,748 Rls. 6,233,179 $
236 1390 امارات متحده عربي 18050090 ساير بغير از انواع در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم 1,398,000 68,664,106,727 Rls. 6,172,451 $
237 1390 امارات متحده عربي 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 9,791,838 68,231,246,159 Rls. 6,125,951 $
238 1390 امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 631,480 68,165,616,961 Rls. 6,300,129 $
239 1390 امارات متحده عربي 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,264,050 68,011,802,866 Rls. 6,279,662 $
240 1390 امارات متحده عربي 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 1,272,969 67,969,905,978 Rls. 6,292,852 $
241 1390 امارات متحده عربي 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 2,570,027 67,692,159,958 Rls. 6,291,279 $
242 1390 امارات متحده عربي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 568,288 67,582,070,348 Rls. 6,173,538 $
243 1390 امارات متحده عربي 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 3,981,505 67,288,255,260 Rls. 6,202,458 $
244 1390 امارات متحده عربي 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 25,362 66,704,723,739 Rls. 6,294,720 $
245 1390 امارات متحده عربي 39119090 پلي سولفورها،پلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذکوردرجاي ديگربه اشكال ابتدايي 1,113,346 66,602,581,369 Rls. 6,184,607 $
246 1390 امارات متحده عربي 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي کازئين شماره 3501 1,074,100 66,467,810,221 Rls. 6,104,022 $
247 1390 امارات متحده عربي 26151000 سنگ زير کونيوم وکنسانتره هاي آن 2,736,000 66,425,483,426 Rls. 5,770,171 $
248 1390 امارات متحده عربي 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 15,789,714 66,204,450,226 Rls. 6,214,424 $
249 1390 امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 550,751 65,881,979,407 Rls. 6,158,408 $
250 1390 امارات متحده عربي 29337100 6-هگزا ن لاکتام (ا پسيلون - کاپرولاکتام ) 1,903,682 65,727,763,699 Rls. 6,026,113 $
251 1390 امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 612,962 65,084,735,338 Rls. 6,092,165 $
252 1390 امارات متحده عربي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 572,763 65,035,050,976 Rls. 5,581,792 $
253 1390 امارات متحده عربي 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 1,258,959 64,472,378,753 Rls. 5,922,008 $
254 1390 امارات متحده عربي 84295921 بيل مکانيکي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 1,004,454 64,444,220,832 Rls. 6,088,634 $
255 1390 امارات متحده عربي 15162010 روغن جانشين کره کاکائو C.B.S 2,698,815 64,415,842,193 Rls. 5,793,663 $
256 1390 امارات متحده عربي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور 1,549,703 64,242,582,922 Rls. 5,856,380 $
257 1390 امارات متحده عربي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 7,890,000 63,740,014,073 Rls. 5,880,399 $
258 1390 امارات متحده عربي 27131200 کک نفت تکليس شده 8,975,376 63,562,602,602 Rls. 5,809,203 $
259 1390 امارات متحده عربي 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 113,378 63,546,194,110 Rls. 5,904,769 $
260 1390 امارات متحده عربي 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 210,170 63,236,816,961 Rls. 6,042,297 $
261 1390 امارات متحده عربي 84471200 ماشين هاي کشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 50,590 63,193,609,992 Rls. 5,598,076 $
262 1390 امارات متحده عربي 84148010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 797,010 62,839,929,932 Rls. 5,384,610 $
263 1390 امارات متحده عربي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 3,867,601 62,807,580,431 Rls. 5,889,296 $
264 1390 امارات متحده عربي 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 2,000,722 62,674,864,477 Rls. 5,729,201 $
265 1390 امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 8,870,882 61,977,523,794 Rls. 5,481,239 $
266 1390 امارات متحده عربي 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 4,528,670 61,928,047,075 Rls. 5,672,441 $
267 1390 امارات متحده عربي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 32,626,103 61,469,220,397 Rls. 5,681,381 $
268 1390 امارات متحده عربي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 641,952 61,240,303,890 Rls. 5,750,995 $
269 1390 امارات متحده عربي 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,373,475 61,134,539,066 Rls. 5,556,030 $
270 1390 امارات متحده عربي 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 1,746,511 60,840,972,904 Rls. 5,505,917 $
271 1390 امارات متحده عربي 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربکس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 485,783 60,358,458,723 Rls. 5,046,565 $
272 1390 امارات متحده عربي 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،استربتومايسين هايامشتقات اين محصولات که توليد دا خلي ندا رند 13,285 60,035,416,083 Rls. 5,515,737 $
273 1390 امارات متحده عربي 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وکمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 734,790 60,018,536,897 Rls. 5,734,141 $
274 1390 امارات متحده عربي 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 748,579 60,010,751,255 Rls. 4,937,686 $
275 1390 امارات متحده عربي 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 142,345 59,834,461,678 Rls. 5,239,247 $
276 1390 امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,623,434 59,718,355,410 Rls. 5,438,047 $
277 1390 امارات متحده عربي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا کسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 44,443 59,693,797,829 Rls. 5,586,448 $
278 1390 امارات متحده عربي 33061000 موا د پاک کننده دندا ن 990,195 59,642,911,507 Rls. 5,358,737 $
279 1390 امارات متحده عربي 85098000 ساير دستگاههاي خانگي الکترومکانيکي به جز آسياب ،مخلوط كن ،آب ميوه گيري وآب سبزي گيري . 2,162,770 58,800,492,630 Rls. 5,449,335 $
280 1390 امارات متحده عربي 33051000 شامپوها 1,235,349 58,745,088,915 Rls. 5,485,934 $
281 1390 امارات متحده عربي 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 1,228,587 58,701,783,511 Rls. 4,901,700 $
282 1390 امارات متحده عربي 84672990 سايرا بزار براي کارکردن دردست باموتورا لکتريکي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشکي 444,348 58,698,427,064 Rls. 5,387,367 $
283 1390 امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 1,163,287 58,478,986,043 Rls. 5,239,490 $
284 1390 امارات متحده عربي 29071100 فنل (هيدروکسي بنزن ) و ا ملاح آن 2,821,000 58,442,749,811 Rls. 5,396,010 $
285 1390 امارات متحده عربي 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 461,916 58,173,032,686 Rls. 5,131,011 $
286 1390 امارات متحده عربي 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 232,897 58,129,950,818 Rls. 5,192,868 $
287 1390 امارات متحده عربي 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 7,203 57,872,627,049 Rls. 5,226,211 $
288 1390 امارات متحده عربي 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 167,428 57,220,735,000 Rls. 5,122,411 $
289 1390 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 501,081 56,865,799,738 Rls. 5,143,711 $
290 1390 امارات متحده عربي 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 2,714,109 56,316,648,989 Rls. 5,201,948 $
291 1390 امارات متحده عربي 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 2,284,698 56,000,331,616 Rls. 5,229,945 $
292 1390 امارات متحده عربي 72029300 فرونيوبيوم. 144,029 55,901,574,435 Rls. 5,135,329 $
293 1390 امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 207,972 55,830,216,891 Rls. 5,162,283 $
294 1390 امارات متحده عربي 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,690,965 55,574,860,844 Rls. 5,010,001 $
295 1390 امارات متحده عربي 29171400 ا نيدريد مالئيک 3,248,000 55,553,879,491 Rls. 5,059,925 $
296 1390 امارات متحده عربي 96032100 مسوا ک دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 739,939 55,533,615,479 Rls. 5,123,923 $
297 1390 امارات متحده عربي 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست کنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 5,526,133 55,473,578,148 Rls. 4,901,141 $
298 1390 امارات متحده عربي 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 723,389 55,373,028,301 Rls. 5,219,053 $
299 1390 امارات متحده عربي 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 4,114,546 55,359,474,848 Rls. 4,905,214 $
300 1390 امارات متحده عربي 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب . 178,242 55,163,107,990 Rls. 5,010,198 $
مجموع کل
17,021,725,520,731 ريال
مجموع کل
1,557,992,415 دلار