آمار کل " واردات از" کشور "پاناما" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 پاناما 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 437,760 5,225,549,425 Rls. 525,524 $
2 1388 پاناما 29051400 سايربوتانول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 47,520 592,053,982 Rls. 59,241 $
3 1388 پاناما 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 1 397,883,783 Rls. 39,784 $
4 1388 پاناما 48131000 كاغذ سيگار,به شكل دفترچه يا لوله 380 89,235,342 Rls. 9,110 $
مجموع کل
6,304,722,532 ريال
مجموع کل
633,659 دلار