آمار کل " واردات از" کشور "اتيوپي" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1388 اتيوپي 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 110,000 947,056,054 Rls. 94,696 $
2 1388 اتيوپي 12074000 تخم كنجد 149,000 875,828,556 Rls. 89,847 $
3 1388 اتيوپي 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 128,200 576,957,538 Rls. 57,896 $
4 1388 اتيوپي 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 273 46,700,000 Rls. 4,706 $
مجموع کل
2,446,542,148 ريال
مجموع کل
247,146 دلار