آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1388"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1388 آلمان 90079100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات برا ي دوربين 11,052 17,589,500,718 Rls. 1,881,721 $
202 1388 آلمان 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 55,686 17,583,311,269 Rls. 1,772,296 $
203 1388 آلمان 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 5,094 17,570,969,005 Rls. 1,789,180 $
204 1388 آلمان 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 39,225 17,510,422,302 Rls. 1,770,956 $
205 1388 آلمان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 53,211 17,477,448,059 Rls. 1,756,100 $
206 1388 آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي كاركردن روي فلزا ت 90,800 17,425,579,865 Rls. 1,810,128 $
207 1388 آلمان 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 240,460 17,381,825,666 Rls. 1,746,898 $
208 1388 آلمان 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 372,597 17,192,894,571 Rls. 1,722,889 $
209 1388 آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 6,886 17,188,356,364 Rls. 1,726,412 $
210 1388 آلمان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 968,000 17,157,316,310 Rls. 1,728,024 $
211 1388 آلمان 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 1,119,485 17,110,221,611 Rls. 1,730,984 $
212 1388 آلمان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 117,214 17,092,721,294 Rls. 1,726,019 $
213 1388 آلمان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 24,780 17,073,967,253 Rls. 1,722,638 $
214 1388 آلمان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 262,031 16,951,160,125 Rls. 1,710,416 $
215 1388 آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 325,207 16,876,804,011 Rls. 1,728,127 $
216 1388 آلمان 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 9,112 16,815,398,425 Rls. 1,700,003 $
217 1388 آلمان 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 428,457 16,744,094,481 Rls. 1,688,606 $
218 1388 آلمان 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 463,215 16,687,451,591 Rls. 1,679,606 $
219 1388 آلمان 85393120 لامپ كم مصرفComract 114,044 16,664,353,861 Rls. 1,714,942 $
220 1388 آلمان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 2,646,361 16,654,543,920 Rls. 1,682,899 $
221 1388 آلمان 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 216,786 16,555,875,567 Rls. 1,666,161 $
222 1388 آلمان 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 42,081 16,521,835,619 Rls. 1,660,473 $
223 1388 آلمان 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شكل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 124,000 16,420,996,294 Rls. 1,654,695 $
224 1388 آلمان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 213,735 16,173,795,737 Rls. 1,625,165 $
225 1388 آلمان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 45,388 15,958,684,032 Rls. 1,606,913 $
226 1388 آلمان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,617 15,837,864,015 Rls. 1,588,933 $
227 1388 آلمان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 31,926 15,819,197,859 Rls. 1,584,659 $
228 1388 آلمان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 17,570 15,736,480,858 Rls. 1,587,347 $
229 1388 آلمان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 1,749,192 15,720,368,910 Rls. 1,583,493 $
230 1388 آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 90,250 15,702,373,876 Rls. 1,583,107 $
231 1388 آلمان 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 50,639 15,696,160,282 Rls. 1,580,411 $
232 1388 آلمان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذكوردرجاي ديگر 990,000 15,680,942,200 Rls. 1,576,766 $
233 1388 آلمان 48092000 كاغذهاي خودكپي,بصورت رول ياورق 981,376 15,680,000,001 Rls. 1,575,020 $
234 1388 آلمان 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر 5,817 15,514,585,975 Rls. 1,568,131 $
235 1388 آلمان 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 44,938 15,488,718,732 Rls. 1,556,714 $
236 1388 آلمان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 9,091 15,417,163,759 Rls. 1,550,446 $
237 1388 آلمان 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 1,028,361 15,260,882,493 Rls. 1,536,181 $
238 1388 آلمان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 734,170 14,976,030,291 Rls. 1,508,846 $
239 1388 آلمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 4,048 14,902,862,724 Rls. 1,489,022 $
240 1388 آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 4,602 14,877,986,297 Rls. 1,513,664 $
241 1388 آلمان 85251090 سايردستگاههاي فرستنده برا ي را ديو-تلفن, را ديو-تلگرا ف پخش راديويي ياتلويزيوني بجزميكروفون بيسيم توا م بافرستنده 6,842 14,865,748,536 Rls. 1,594,767 $
242 1388 آلمان 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 357,465 14,714,594,043 Rls. 1,485,356 $
243 1388 آلمان 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 2,086 14,612,417,641 Rls. 1,467,961 $
244 1388 آلمان 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 11,775 14,596,667,264 Rls. 1,613,081 $
245 1388 آلمان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 55,755 14,591,792,937 Rls. 1,476,544 $
246 1388 آلمان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 48,000 14,579,250,000 Rls. 1,459,823 $
247 1388 آلمان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 305,483 14,563,413,654 Rls. 1,462,413 $
248 1388 آلمان 27101930 گريس 239,005 14,469,780,014 Rls. 1,459,522 $
249 1388 آلمان 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 205,360 14,339,694,103 Rls. 1,438,278 $
250 1388 آلمان 48184010 پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد 289,855 14,304,560,772 Rls. 1,433,570 $
251 1388 آلمان 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذكور 92,728 14,242,938,072 Rls. 1,435,460 $
252 1388 آلمان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 274,325 13,872,373,183 Rls. 1,396,958 $
253 1388 آلمان 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 1,516 13,851,029,818 Rls. 1,394,930 $
254 1388 آلمان 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتور 501,093 13,826,508,879 Rls. 1,392,399 $
255 1388 آلمان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 198,394 13,742,394,025 Rls. 1,386,668 $
256 1388 آلمان 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 2,205,730 13,737,303,059 Rls. 1,383,196 $
257 1388 آلمان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 17,793 13,690,466,944 Rls. 1,383,081 $
258 1388 آلمان 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 23,180 13,660,197,298 Rls. 1,375,018 $
259 1388 آلمان 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 42,891 13,507,152,230 Rls. 1,365,356 $
260 1388 آلمان 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 310,481 13,487,013,343 Rls. 1,357,411 $
261 1388 آلمان 48045100 سايركاغذهاي كرا فت سفيدنشده ومقوا ي كرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 233,629 13,482,065,082 Rls. 1,361,774 $
262 1388 آلمان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم 270,536 13,385,254,886 Rls. 1,345,826 $
263 1388 آلمان 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 789,540 13,324,744,278 Rls. 1,343,012 $
264 1388 آلمان 01019010 ا سب برا ي مسابقه 53,450 13,315,999,556 Rls. 1,340,765 $
265 1388 آلمان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 281,601 13,256,030,745 Rls. 1,331,867 $
266 1388 آلمان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 7,143 13,242,101,036 Rls. 1,335,902 $
267 1388 آلمان 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي كارگاهي و ترا كتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 41,958 13,226,092,146 Rls. 1,330,397 $
268 1388 آلمان 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 423,300 13,172,995,308 Rls. 1,326,323 $
269 1388 آلمان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 524,224 13,089,547,353 Rls. 1,315,239 $
270 1388 آلمان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 11,760 13,052,194,922 Rls. 1,307,761 $
271 1388 آلمان 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 2,841 13,022,810,732 Rls. 1,359,291 $
272 1388 آلمان 68062090 .ورميكوليت متورق كف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها 1,182,348 13,014,709,167 Rls. 1,311,240 $
273 1388 آلمان 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 37,236 13,002,698,538 Rls. 1,305,218 $
274 1388 آلمان 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 2,659,210 12,994,178,055 Rls. 1,311,172 $
275 1388 آلمان 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 4,248 12,930,342,577 Rls. 1,302,233 $
276 1388 آلمان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 22,076 12,869,829,195 Rls. 1,288,742 $
277 1388 آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 40,149 12,864,253,149 Rls. 1,293,689 $
278 1388 آلمان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 78,885 12,854,194,199 Rls. 1,292,301 $
279 1388 آلمان 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 416,340 12,786,533,336 Rls. 1,285,831 $
280 1388 آلمان 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 87,380 12,691,250,541 Rls. 1,280,313 $
281 1388 آلمان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 137,118 12,680,775,863 Rls. 1,283,483 $
282 1388 آلمان 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,904 12,627,976,201 Rls. 1,270,152 $
283 1388 آلمان 90322000 مانوستات 34,383 12,623,164,014 Rls. 1,273,139 $
284 1388 آلمان 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 31,082 12,608,524,704 Rls. 1,283,602 $
285 1388 آلمان 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا كثر30سانتيمتر 17,605 12,594,804,052 Rls. 1,274,778 $
286 1388 آلمان 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 159,519 12,594,741,512 Rls. 1,266,041 $
287 1388 آلمان 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 98,210 12,578,422,721 Rls. 1,271,177 $
288 1388 آلمان 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 250,746 12,576,938,741 Rls. 1,276,751 $
289 1388 آلمان 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 166,897 12,543,661,138 Rls. 1,261,016 $
290 1388 آلمان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,014,000 12,513,291,776 Rls. 1,254,207 $
291 1388 آلمان 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 2,655,410 12,474,028,189 Rls. 1,259,076 $
292 1388 آلمان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 13,065 12,465,722,855 Rls. 1,258,675 $
293 1388 آلمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 996,015 12,438,574,781 Rls. 1,254,545 $
294 1388 آلمان 33051000 شامپوها 290,607 12,436,605,435 Rls. 1,249,973 $
295 1388 آلمان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,353,308 12,398,702,589 Rls. 1,252,237 $
296 1388 آلمان 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 11,906 12,270,869,519 Rls. 1,237,173 $
297 1388 آلمان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 47,195 12,259,378,421 Rls. 1,236,556 $
298 1388 آلمان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 44,357 12,240,393,540 Rls. 1,231,417 $
299 1388 آلمان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 95,186 12,239,962,430 Rls. 1,230,429 $
300 1388 آلمان 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 58,633 12,226,550,162 Rls. 1,228,549 $
301 1388 آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 47,483 12,131,417,595 Rls. 1,223,438 $
302 1388 آلمان 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 16,933 12,121,837,269 Rls. 1,223,390 $
303 1388 آلمان 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 2,096 12,102,560,660 Rls. 1,221,917 $
304 1388 آلمان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 78,983 12,030,753,967 Rls. 1,212,556 $
305 1388 آلمان 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )ا زآلومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز 2/0 ميليمتر 272,393 11,946,177,223 Rls. 1,205,383 $
306 1388 آلمان 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 39,587 11,861,678,191 Rls. 1,192,574 $
307 1388 آلمان 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 143,940 11,854,171,402 Rls. 1,217,915 $
308 1388 آلمان 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 78,365 11,746,276,690 Rls. 1,181,625 $
309 1388 آلمان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 631,290 11,715,538,217 Rls. 1,173,111 $
310 1388 آلمان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 710,146 11,691,639,473 Rls. 1,180,500 $
311 1388 آلمان 29159010 وا لپروا ت سديم 24,250 11,687,110,683 Rls. 1,167,096 $
312 1388 آلمان 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 10,914 11,676,461,971 Rls. 1,172,548 $
313 1388 آلمان 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي (U.H.T) 6,322 11,670,639,157 Rls. 1,178,409 $
314 1388 آلمان 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 383 11,670,367,285 Rls. 1,182,887 $
315 1388 آلمان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 126,072 11,654,533,400 Rls. 1,169,679 $
316 1388 آلمان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يك يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذكوردرجاي ديگر 52,123 11,597,757,679 Rls. 1,167,828 $
317 1388 آلمان 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 119,200 11,408,027,928 Rls. 1,151,555 $
318 1388 آلمان 18063100 شكلات, غيره حاوي كاكائو,به صورت بلوك (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 168,206 11,404,525,308 Rls. 1,148,232 $
319 1388 آلمان 74130000 طناب, كابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس كه برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 58,371 11,360,226,483 Rls. 1,148,066 $
320 1388 آلمان 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 15,215 11,357,633,349 Rls. 1,142,801 $
321 1388 آلمان 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيك (ويتامين 3B يا 5B) و مشتقات آنها مخلوط نشده 68,064 11,356,058,390 Rls. 1,146,477 $
322 1388 آلمان 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 16,351 11,347,635,784 Rls. 1,160,847 $
323 1388 آلمان 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 142,621 11,306,386,835 Rls. 1,138,736 $
324 1388 آلمان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 113,611 11,280,688,235 Rls. 1,141,553 $
325 1388 آلمان 85301000 تجهيزا ت برقي علامت دا دن ايمني ياكنترل ترافيك و برا ي را ه آهن يا ترا موا ي 11,000 11,250,742,224 Rls. 1,230,646 $
326 1388 آلمان 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر 47,699 11,135,099,696 Rls. 1,122,737 $
327 1388 آلمان 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 10,970 11,120,487,178 Rls. 1,116,997 $
328 1388 آلمان 90281000 كنتورگاز 50,664 11,065,632,556 Rls. 1,111,622 $
329 1388 آلمان 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 45,374 11,058,242,560 Rls. 1,118,015 $
330 1388 آلمان 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 54,885 11,049,406,562 Rls. 1,110,039 $
331 1388 آلمان 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمكعب وبيشتر 19,100 11,010,140,372 Rls. 1,110,394 $
332 1388 آلمان 38231100 ا سيدهاي ا ستاريك 1,401,425 11,009,129,177 Rls. 1,101,309 $
333 1388 آلمان 29172000 ا سيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك, سيكلوترپنيك, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 667,800 10,986,098,740 Rls. 1,104,554 $
334 1388 آلمان 29412000 ا سترپتومايسين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 8,250 10,955,295,713 Rls. 1,099,641 $
335 1388 آلمان 85143000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 268,832 10,921,151,508 Rls. 1,099,826 $
336 1388 آلمان 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 429,161 10,862,227,399 Rls. 1,104,632 $
337 1388 آلمان 90189050 دستگاه سنگ شكن كليه برون اندامي 2,368 10,784,497,728 Rls. 1,086,108 $
338 1388 آلمان 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 177,750 10,776,432,448 Rls. 1,087,002 $
339 1388 آلمان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 414,980 10,767,851,670 Rls. 1,086,686 $
340 1388 آلمان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 84,350 10,669,084,497 Rls. 1,076,755 $
341 1388 آلمان 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 861,996 10,630,040,714 Rls. 1,069,195 $
342 1388 آلمان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 125,641 10,614,016,702 Rls. 1,064,473 $
343 1388 آلمان 28183090 ساير هيدروا كسيد آلومينيوم ها بجز ژل و پودرهيدروكسيدآلومينيوم گريد دا رويي 774,240 10,599,693,070 Rls. 1,068,177 $
344 1388 آلمان 28352600 ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 268,400 10,596,603,379 Rls. 1,082,449 $
345 1388 آلمان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,818 10,583,628,883 Rls. 1,069,842 $
346 1388 آلمان 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايكوره هاا زجنس ريكريستالايزسيليكون كاربايدونيترا ت باند 52,011 10,518,196,139 Rls. 1,058,838 $
347 1388 آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 226,742 10,467,416,092 Rls. 1,055,439 $
348 1388 آلمان 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,517 10,423,941,348 Rls. 1,049,462 $
349 1388 آلمان 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 15,037 10,390,542,100 Rls. 1,047,066 $
350 1388 آلمان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,087,322 10,341,773,509 Rls. 1,039,269 $
351 1388 آلمان 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 31,401 10,327,469,821 Rls. 1,040,735 $
352 1388 آلمان 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 151,132 10,285,219,752 Rls. 1,083,851 $
353 1388 آلمان 87089329 اجزاوقطعات كلاچ ،بجزلنت كلاچ وبجزرديف شماره 87089321 178,392 10,211,929,716 Rls. 1,029,911 $
354 1388 آلمان 84136030 تلمبه هاي حلزوني 139,056 10,174,962,974 Rls. 1,026,800 $
355 1388 آلمان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 51,173 10,164,302,117 Rls. 1,017,341 $
356 1388 آلمان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 203,391 10,121,385,317 Rls. 1,019,866 $
357 1388 آلمان 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 2,594 10,108,282,041 Rls. 1,022,519 $
358 1388 آلمان 85015310 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات ،باجريان متناوب ،چند فاز 55,390 10,090,806,015 Rls. 1,009,080 $
359 1388 آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 43,427 10,069,506,270 Rls. 1,011,378 $
360 1388 آلمان 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 232,000 9,983,568,350 Rls. 1,000,571 $
361 1388 آلمان 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 1,219,305 9,976,103,317 Rls. 999,941 $
362 1388 آلمان 87163920 بوژي براي حمل ونقل كالا 79,020 9,968,667,167 Rls. 1,009,998 $
363 1388 آلمان 34031910 روا ن كننده سيليكوني داراي كمتراز70درصد موادنفتي 239,211 9,897,231,224 Rls. 996,611 $
364 1388 آلمان 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 9,205 9,896,895,808 Rls. 994,065 $
365 1388 آلمان 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 6,117 9,895,750,480 Rls. 998,278 $
366 1388 آلمان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 40,313 9,889,659,720 Rls. 1,015,275 $
367 1388 آلمان 81089000 مصنوعات ا زتيتان, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 15,277 9,875,942,240 Rls. 994,682 $
368 1388 آلمان 85052000 كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي ا لكترومغناطيسي 21,745 9,871,057,095 Rls. 1,008,543 $
369 1388 آلمان 85044050 كنترل دور موتورInverter 28,566 9,853,845,454 Rls. 989,268 $
370 1388 آلمان 84714910 سايرماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت كامل عرضه شده به شكل سيستم 2,387 9,843,939,486 Rls. 993,397 $
371 1388 آلمان 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 87,338 9,825,076,223 Rls. 988,787 $
372 1388 آلمان 70199090 ساير الياف شيشه اي غير مذكور درجاي ديگر 19,700 9,820,000,000 Rls. 988,226 $
373 1388 آلمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 228,923 9,814,334,469 Rls. 988,495 $
374 1388 آلمان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 7,525 9,812,587,502 Rls. 974,600 $
375 1388 آلمان 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 369,290 9,811,205,252 Rls. 984,900 $
376 1388 آلمان 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,555 9,798,523,425 Rls. 984,851 $
377 1388 آلمان 38069000 مشتقات كولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس كولوفان وروغن كولوفان غير مذكوردرجاي ديگر 256,120 9,702,879,379 Rls. 978,937 $
378 1388 آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 12,240 9,685,461,063 Rls. 972,540 $
379 1388 آلمان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 24,273 9,640,815,455 Rls. 980,341 $
380 1388 آلمان 59069900 پارچه هاي نسجي كائوچوزده, غيرمذكوردرجاي ديگر.... 195,124 9,538,770,745 Rls. 961,803 $
381 1388 آلمان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 8,523 9,527,228,533 Rls. 967,185 $
382 1388 آلمان 84138110 تلمبه هاي هرمتيك وا مولوسيوني 28,499 9,518,829,529 Rls. 955,989 $
383 1388 آلمان 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 164,566 9,509,558,680 Rls. 954,194 $
384 1388 آلمان 84294021 ساير غلطك هاي راهسازي نو,باقدرت بيش از 150اسب بخار 202,874 9,493,450,569 Rls. 960,545 $
385 1388 آلمان 40121300 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 75,048 9,482,987,176 Rls. 958,327 $
386 1388 آلمان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 94,908 9,459,106,129 Rls. 957,095 $
387 1388 آلمان 19019000 فرآورده هاي غذا ئيا زمحصولات 0401لغايت 0404ياا زآرد...,فاقدكاكائو..غيرمذكوريامشمول درج 399,061 9,370,516,004 Rls. 941,767 $
388 1388 آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 257,684 9,365,328,810 Rls. 943,277 $
389 1388 آلمان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,197,862 9,358,182,395 Rls. 947,184 $
390 1388 آلمان 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 111,684 9,337,538,049 Rls. 941,286 $
391 1388 آلمان 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 6,819 9,329,827,801 Rls. 995,926 $
392 1388 آلمان 84335930 ماشين بردا شت بلالPicker and husker 292,945 9,318,798,271 Rls. 937,963 $
393 1388 آلمان 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 182,211 9,312,231,940 Rls. 931,346 $
394 1388 آلمان 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 2,409 9,307,626,088 Rls. 969,741 $
395 1388 آلمان 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 17,269 9,297,116,958 Rls. 936,107 $
396 1388 آلمان 27101920 روغن صنعتي 183,256 9,268,835,145 Rls. 932,986 $
397 1388 آلمان 84483100 نوا رخاردا رماشين كاردينگ 29,994 9,263,100,911 Rls. 933,765 $
398 1388 آلمان 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 215,700 9,192,664,230 Rls. 916,829 $
399 1388 آلمان 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 684,793 9,141,381,352 Rls. 919,329 $
400 1388 آلمان 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 146,031 9,139,304,272 Rls. 919,498 $
مجموع کل
2,496,434,621,344 ريال
مجموع کل
252,274,880 دلار