آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1387 هنگ کنگ 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 2,609 145,035,797 Rls. 15,732 $
202 1387 هنگ کنگ 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 30,000 142,267,901 Rls. 15,390 $
203 1387 هنگ کنگ 85353090 كليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژمساوي يا بيش از 5/72 كيلوولت 86 141,834,446 Rls. 14,183 $
204 1387 هنگ کنگ 85045010 كويل وا لقاكننده به قطر35/6ميليمترتا25/9ميليمتر موردمصرف در صنايع صوتي وتصويري ومخابراتي 433 140,165,667 Rls. 14,609 $
205 1387 هنگ کنگ 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,114 139,068,489 Rls. 13,718 $
206 1387 هنگ کنگ 85291020 آنتن مخابرا تي 2,529 137,200,215 Rls. 14,018 $
207 1387 هنگ کنگ 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 10 135,797,929 Rls. 13,674 $
208 1387 هنگ کنگ 90049000 عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي) 794 135,625,540 Rls. 15,001 $
209 1387 هنگ کنگ 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 242 133,417,749 Rls. 14,245 $
210 1387 هنگ کنگ 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 181 130,546,820 Rls. 13,954 $
211 1387 هنگ کنگ 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 13,230 129,969,712 Rls. 12,771 $
212 1387 هنگ کنگ 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 27 129,664,005 Rls. 13,258 $
213 1387 هنگ کنگ 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 143 129,417,235 Rls. 13,252 $
214 1387 هنگ کنگ 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 11 129,303,000 Rls. 13,943 $
215 1387 هنگ کنگ 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 586 128,305,066 Rls. 12,846 $
216 1387 هنگ کنگ 29054900 ساير پلي ا لكل ها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 20,000 125,638,636 Rls. 12,948 $
217 1387 هنگ کنگ 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,171 124,240,103 Rls. 13,238 $
218 1387 هنگ کنگ 85231350 كارتريج نوا رمغناطيسي جهت درا يوهاي را يانه 80 123,829,394 Rls. 12,469 $
219 1387 هنگ کنگ 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,793 122,710,579 Rls. 12,635 $
220 1387 هنگ کنگ 28369200 كربنات ا سترونسيوم 22,000 122,118,938 Rls. 13,218 $
221 1387 هنگ کنگ 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 230 121,982,693 Rls. 12,560 $
222 1387 هنگ کنگ 68149010 ميكاي كارشده واشياءساخته شده ازميكابصورت ورق ( splite,sheet ) 2,856 120,568,470 Rls. 12,426 $
223 1387 هنگ کنگ 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 428 118,830,816 Rls. 12,418 $
224 1387 هنگ کنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 305 117,395,995 Rls. 12,559 $
225 1387 هنگ کنگ 44122900 تخته چندلا,بضخامت بيش ا زmm6بايك ياچندلاا زچوب غيركاج غير مذكور درجاي ديگر 15,070 116,665,478 Rls. 12,490 $
226 1387 هنگ کنگ 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لكتريكي غيرمذكور درجاي ديگر 174 112,243,601 Rls. 11,885 $
227 1387 هنگ کنگ 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 22,680 110,768,302 Rls. 11,157 $
228 1387 هنگ کنگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 375 109,510,438 Rls. 10,925 $
229 1387 هنگ کنگ 85331010 مقاومتهاي ا لكتريكي پايه دار كربن فيلم درا ندا زه هاي 5/0 , 25/0، 17/0 ،125/0 وات ا زظرفيت 5/0 الي 2 مگا اهم 1,344 109,050,280 Rls. 11,960 $
230 1387 هنگ کنگ 37032000 كاغذ,مقوا وموا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده برا ي عكاسي رنگي ( پلي كروم )باپهناي كمتراز610ميلي متر 1,160 107,235,818 Rls. 10,769 $
231 1387 هنگ کنگ 21069020 ا مولسيفاير 871 107,166,352 Rls. 11,531 $
232 1387 هنگ کنگ 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 1,360 106,440,886 Rls. 11,787 $
233 1387 هنگ کنگ 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 2,868 106,018,992 Rls. 10,759 $
234 1387 هنگ کنگ 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 1,392 105,990,481 Rls. 11,495 $
235 1387 هنگ کنگ 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 264 104,296,387 Rls. 10,615 $
236 1387 هنگ کنگ 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 484 103,687,137 Rls. 10,414 $
237 1387 هنگ کنگ 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 701 103,246,145 Rls. 11,216 $
238 1387 هنگ کنگ 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 1,210 102,299,526 Rls. 10,319 $
239 1387 هنگ کنگ 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پركردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذكور 2 102,093,612 Rls. 10,624 $
240 1387 هنگ کنگ 85273900 گيرنده هاي را ديوئي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 25 102,030,523 Rls. 10,314 $
241 1387 هنگ کنگ 91101100 محرك ساعت به طوركامل، سوارنشده ياقسمتي سوار شده ،براي ساعتهاي مچي ،جيبي وهمانند. 529 101,257,943 Rls. 10,333 $
242 1387 هنگ کنگ 95067000 ا سكيت روي يخ وا سكيت روي زمين, كفشهاي ا سكيتينگ دا را ي ملحقات ا سكيت. 3,804 100,636,010 Rls. 10,913 $
243 1387 هنگ کنگ 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج كمترا ز يك وات 290 99,973,183 Rls. 10,222 $
244 1387 هنگ کنگ 83051000 مكانيزم برا ي صحافي ا ورا ق جدا شدني يابراي كلاسورا زفلزمعممولي. 29,497 99,386,342 Rls. 10,595 $
245 1387 هنگ کنگ 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,737 98,895,977 Rls. 10,897 $
246 1387 هنگ کنگ 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 669 98,500,000 Rls. 10,098 $
247 1387 هنگ کنگ 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 210 97,610,209 Rls. 10,098 $
248 1387 هنگ کنگ 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 3,101 96,905,265 Rls. 10,251 $
249 1387 هنگ کنگ 32159010 جوهر خودكار 1,040 96,577,700 Rls. 10,468 $
250 1387 هنگ کنگ 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 12,532 95,938,235 Rls. 10,475 $
251 1387 هنگ کنگ 94037000 مبلها زموا د پلاستيكي 10,037 94,874,172 Rls. 9,322 $
252 1387 هنگ کنگ 90022000 فيلتر سوا ر شده , ا ز هر ماده 72 94,342,149 Rls. 9,611 $
253 1387 هنگ کنگ 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 10,050 92,256,165 Rls. 10,012 $
254 1387 هنگ کنگ 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 2,859 91,774,400 Rls. 10,056 $
255 1387 هنگ کنگ 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 3,000 90,977,312 Rls. 9,873 $
256 1387 هنگ کنگ 85361020 فيوزا ستوا نه ا ي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 212 89,370,029 Rls. 9,328 $
257 1387 هنگ کنگ 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 94 88,699,997 Rls. 9,544 $
258 1387 هنگ کنگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 2,000 88,691,000 Rls. 9,678 $
259 1387 هنگ کنگ 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 600 87,032,584 Rls. 9,711 $
260 1387 هنگ کنگ 84732100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب ا لكترونيكي مشمول رديف 847010 3,099 86,605,119 Rls. 9,383 $
261 1387 هنگ کنگ 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 412 86,344,248 Rls. 9,461 $
262 1387 هنگ کنگ 85362010 كليدهاي ا توماتيك قطع مدار 127 85,699,968 Rls. 8,749 $
263 1387 هنگ کنگ 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اكسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودكمه اي 2,805 84,477,185 Rls. 8,935 $
264 1387 هنگ کنگ 85232000 ديسك مغناطيسي ضبط نشده برا ي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 260 83,918,835 Rls. 8,450 $
265 1387 هنگ کنگ 90213100 مفصل هاي مصنوعي 111 83,601,968 Rls. 8,421 $
266 1387 هنگ کنگ 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 50 82,476,632 Rls. 8,922 $
267 1387 هنگ کنگ 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 2,151 82,137,045 Rls. 8,896 $
268 1387 هنگ کنگ 94043000 كيسه خوا ب 2,019 81,714,775 Rls. 8,029 $
269 1387 هنگ کنگ 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 1,340 79,174,889 Rls. 8,614 $
270 1387 هنگ کنگ 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 22,500 78,614,108 Rls. 8,531 $
271 1387 هنگ کنگ 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 354 78,344,733 Rls. 8,585 $
272 1387 هنگ کنگ 85364910 رله با جريان كمتر ا ز 2آمپر براي ولتاژ 60ولت وبيشتر 310 76,508,076 Rls. 7,646 $
273 1387 هنگ کنگ 85415000 وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر 112 75,881,264 Rls. 7,592 $
274 1387 هنگ کنگ 32159090 مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد 900 75,604,601 Rls. 7,613 $
275 1387 هنگ کنگ 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 282 75,567,536 Rls. 8,251 $
276 1387 هنگ کنگ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 380 74,952,583 Rls. 7,736 $
277 1387 هنگ کنگ 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 1 73,946,490 Rls. 7,735 $
278 1387 هنگ کنگ 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشكسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاك درون ا ستخوا ني 500 72,646,145 Rls. 7,394 $
279 1387 هنگ کنگ 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 3,232 72,412,476 Rls. 7,370 $
280 1387 هنگ کنگ 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 3,469 72,088,019 Rls. 7,938 $
281 1387 هنگ کنگ 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 3,544 71,741,770 Rls. 7,775 $
282 1387 هنگ کنگ 84821000 بلبرينگ. 95 71,470,000 Rls. 7,710 $
283 1387 هنگ کنگ 84198920 دستگاه گرم كننده (وارمر) خون هنگام تزريق 335 71,200,000 Rls. 7,072 $
284 1387 هنگ کنگ 94021000 صندليهاي دندا نپزشكي,صندليهاي آزمايشگاه ياصندليهاي همانندوا جزا ءوقطعات آنها 4,977 71,000,000 Rls. 7,685 $
285 1387 هنگ کنگ 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 4,290 70,015,382 Rls. 7,169 $
286 1387 هنگ کنگ 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 253 67,867,000 Rls. 6,869 $
287 1387 هنگ کنگ 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 92 67,003,002 Rls. 6,929 $
288 1387 هنگ کنگ 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 325 66,824,240 Rls. 6,989 $
289 1387 هنگ کنگ 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 3,790 66,468,090 Rls. 6,621 $
290 1387 هنگ کنگ 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 254 65,887,889 Rls. 6,763 $
291 1387 هنگ کنگ 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 644 65,541,230 Rls. 6,538 $
292 1387 هنگ کنگ 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 8,858 64,570,730 Rls. 6,502 $
293 1387 هنگ کنگ 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 93 64,348,548 Rls. 6,753 $
294 1387 هنگ کنگ 91101200 محركهاي ساعت غيركامل, سوا رشده برا ي ساعتهاي مچي,جيبي وهمانند 30 63,821,222 Rls. 6,390 $
295 1387 هنگ کنگ 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 160 63,700,000 Rls. 7,108 $
296 1387 هنگ کنگ 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژكتوري(digital liner actuator -stepper motor) 124 61,600,000 Rls. 6,370 $
297 1387 هنگ کنگ 91091900 محركهاي ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهمانند,كامل وسوا رشده ،كه بانيروي برق كارمي كند ،براي ساعتهاي شماطه اي 352 60,649,438 Rls. 6,332 $
298 1387 هنگ کنگ 94018000 نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد 2,950 59,970,001 Rls. 6,261 $
299 1387 هنگ کنگ 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 1,702 59,911,865 Rls. 6,188 $
300 1387 هنگ کنگ 85427000 مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي (electronic microassemblies) 45 59,305,000 Rls. 6,419 $
301 1387 هنگ کنگ 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم كاري 905 57,757,352 Rls. 5,838 $
302 1387 هنگ کنگ 39219080 ورق پلي پروپيلن تقويت شده با ا لياف شيشه و موا د سلولزي (stok wood) 6 57,608,600 Rls. 6,342 $
303 1387 هنگ کنگ 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي. 1,625 57,386,683 Rls. 6,003 $
304 1387 هنگ کنگ 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 305 56,762,256 Rls. 5,819 $
305 1387 هنگ کنگ 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميكروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا . 902 56,702,647 Rls. 6,322 $
306 1387 هنگ کنگ 90302000 نوسان سنج ا شعه كاتوديك ونوسان نگار ا شعه كاتوديك 76 55,761,416 Rls. 5,742 $
307 1387 هنگ کنگ 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميكي همانند نسوزكه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 2,645 55,693,623 Rls. 6,044 $
308 1387 هنگ کنگ 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 105 55,166,350 Rls. 5,971 $
309 1387 هنگ کنگ 81019400 تنگستن بصورت كارنشده همچنين ميله هايي كه صرفا از طريق تفته كردن (sintering) بدست آمده 185 54,245,234 Rls. 5,657 $
310 1387 هنگ کنگ 85365050 كليد SMD(قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي) 145 53,133,806 Rls. 5,479 $
311 1387 هنگ کنگ 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 90 52,852,270 Rls. 5,273 $
312 1387 هنگ کنگ 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 5 52,463,480 Rls. 5,283 $
313 1387 هنگ کنگ 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 290 51,461,986 Rls. 5,126 $
314 1387 هنگ کنگ 85074000 ا نباره هاي برقي با نيكل - آهن 539 51,306,205 Rls. 5,622 $
315 1387 هنگ کنگ 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 3,780 51,191,766 Rls. 5,586 $
316 1387 هنگ کنگ 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 660 50,824,610 Rls. 5,515 $
317 1387 هنگ کنگ 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم ، غيرمذكوردرجاي ديگر 125 50,748,578 Rls. 5,446 $
318 1387 هنگ کنگ 85201000 ماشين ديكته كردن برا ي ضبط صوت , فقط با منبع نيروي خارجي 100 50,480,521 Rls. 5,506 $
319 1387 هنگ کنگ 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايكوره هاا زجنس ريكريستالايزسيليكون كاربايدونيترا ت باند 266 49,030,042 Rls. 5,321 $
320 1387 هنگ کنگ 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي كه به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 933 48,889,181 Rls. 5,046 $
321 1387 هنگ کنگ 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 522 47,153,949 Rls. 5,101 $
322 1387 هنگ کنگ 85013110 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا كثر 200 وا ت 200 46,800,000 Rls. 4,779 $
323 1387 هنگ کنگ 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري كار و وا نت 300 45,917,087 Rls. 4,983 $
324 1387 هنگ کنگ 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لكتريك سرا ميكي ,چند لايه 125 45,893,081 Rls. 4,976 $
325 1387 هنگ کنگ 85291030 آنتن تلسكوپي 1,974 45,828,591 Rls. 4,509 $
326 1387 هنگ کنگ 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 750 45,342,675 Rls. 4,688 $
327 1387 هنگ کنگ 28273100 كلرورها ازمنيزيم 21,000 44,677,223 Rls. 4,836 $
328 1387 هنگ کنگ 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 37 44,481,329 Rls. 4,812 $
329 1387 هنگ کنگ 85068030 قوه هاي دكمه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 242 43,906,201 Rls. 4,320 $
330 1387 هنگ کنگ 34053000 جلاها ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 2,300 43,193,510 Rls. 4,290 $
331 1387 هنگ کنگ 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 1,258 42,787,607 Rls. 4,347 $
332 1387 هنگ کنگ 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد 1,840 42,482,049 Rls. 4,734 $
333 1387 هنگ کنگ 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 233 42,452,948 Rls. 4,246 $
334 1387 هنگ کنگ 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز 3,489 42,329,108 Rls. 4,405 $
335 1387 هنگ کنگ 85363010 كليدهاي قطع ووصل غيرا توماتيك يك طرفه 64 41,315,173 Rls. 4,469 $
336 1387 هنگ کنگ 90065300 دوربين هاي عكاسي(غيرمذكور)بافيلمهاي به صورت رول باپهناي 35ميليمتر 160 41,259,320 Rls. 4,110 $
337 1387 هنگ کنگ 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 4,675 41,112,102 Rls. 4,210 $
338 1387 هنگ کنگ 84561000 ماشين ا بزا رهاكه باا شعه ليزرياسايرا شعه نوري يا فوتوني عمل ميكنند 300 40,258,830 Rls. 4,448 $
339 1387 هنگ کنگ 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 64 40,170,477 Rls. 4,095 $
340 1387 هنگ کنگ 28332400 سولفات هااز نيكل 200 39,630,960 Rls. 3,936 $
341 1387 هنگ کنگ 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 6 39,396,190 Rls. 4,248 $
342 1387 هنگ کنگ 87112090 موتورسيكلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 348 39,159,577 Rls. 3,943 $
343 1387 هنگ کنگ 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 60 38,262,912 Rls. 4,126 $
344 1387 هنگ کنگ 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 188 38,106,279 Rls. 4,003 $
345 1387 هنگ کنگ 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 3,373 38,008,234 Rls. 4,148 $
346 1387 هنگ کنگ 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 45 37,657,159 Rls. 4,087 $
347 1387 هنگ کنگ 84161000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع 226 37,216,550 Rls. 4,122 $
348 1387 هنگ کنگ 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,760 35,423,624 Rls. 3,585 $
349 1387 هنگ کنگ 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 2,478 34,056,544 Rls. 3,463 $
350 1387 هنگ کنگ 81121900 مصنوعات ا زبريليوم, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 50 33,331,475 Rls. 3,617 $
351 1387 هنگ کنگ 58042900 دا نتل هاي مكانيكي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص. 363 33,035,703 Rls. 3,620 $
352 1387 هنگ کنگ 56075090 ريسمانها.طنابها.كابلهاا زسايرا لياف سينتتيك 185 32,523,382 Rls. 3,196 $
353 1387 هنگ کنگ 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 135 32,318,872 Rls. 3,309 $
354 1387 هنگ کنگ 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 150 32,076,993 Rls. 3,243 $
355 1387 هنگ کنگ 74082100 مفتول برنجي. 504 32,052,079 Rls. 3,364 $
356 1387 هنگ کنگ 85043190 سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD 87 31,888,409 Rls. 3,193 $
357 1387 هنگ کنگ 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 136 31,260,620 Rls. 3,245 $
358 1387 هنگ کنگ 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 131 30,800,701 Rls. 3,327 $
359 1387 هنگ کنگ 85043130 ترا نسفورماتورS.M.D به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 40 30,188,115 Rls. 3,257 $
360 1387 هنگ کنگ 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيدغيرمذكوردرجاي ديگر 1,470 29,835,911 Rls. 3,055 $
361 1387 هنگ کنگ 85044030 منبع تغذيه را يانه 183 29,779,440 Rls. 2,999 $
362 1387 هنگ کنگ 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 3,329 29,484,969 Rls. 3,266 $
363 1387 هنگ کنگ 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 10 29,392,183 Rls. 3,001 $
364 1387 هنگ کنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 266 29,297,179 Rls. 3,213 $
365 1387 هنگ کنگ 59080000 فتيله هاي نسجي برا ي چرا غ,... توري چرا غ زنبوري وپارچه كشباف لوله ا ي كه برا ي ساختن توري بكارميرود, 144 29,192,000 Rls. 2,923 $
366 1387 هنگ کنگ 83052000 سوزن هاي دوخت عرضه شده بصورت نوا ر,ا زفلزمعمولي. 1,520 28,720,169 Rls. 2,989 $
367 1387 هنگ کنگ 42021100 رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 400 28,352,740 Rls. 2,957 $
368 1387 هنگ کنگ 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 8 28,306,228 Rls. 2,926 $
369 1387 هنگ کنگ 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 18 28,297,896 Rls. 2,945 $
370 1387 هنگ کنگ 91099000 محرك هاي ساعت ديوا ري ,روميزي وهمانند ,كامل وسوا رشده ، غيربرقي 185 27,301,729 Rls. 2,823 $
371 1387 هنگ کنگ 74092900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنج, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 109 27,055,848 Rls. 2,952 $
372 1387 هنگ کنگ 83089000 چفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگك،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 114 27,051,992 Rls. 2,926 $
373 1387 هنگ کنگ 61044400 پيرا هن بلند(dresses),كشباف ياقلاب باف , ا زا لياف مصنوعي,زنانه يادخترا نه. 70 26,557,960 Rls. 2,764 $
374 1387 هنگ کنگ 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 456 26,366,477 Rls. 2,744 $
375 1387 هنگ کنگ 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 118 25,675,807 Rls. 2,786 $
376 1387 هنگ کنگ 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 6,700 25,264,853 Rls. 2,613 $
377 1387 هنگ کنگ 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 130 25,018,116 Rls. 2,712 $
378 1387 هنگ کنگ 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 901 24,973,711 Rls. 2,708 $
379 1387 هنگ کنگ 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 120 23,765,831 Rls. 2,428 $
380 1387 هنگ کنگ 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 42 23,743,891 Rls. 2,365 $
381 1387 هنگ کنگ 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 529 23,593,359 Rls. 2,376 $
382 1387 هنگ کنگ 84239090 ا نوا ع وزنه برا ي ماشينهاي توزين 1,350 23,464,701 Rls. 2,363 $
383 1387 هنگ کنگ 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 95 22,919,584 Rls. 2,523 $
384 1387 هنگ کنگ 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 1,285 22,830,520 Rls. 2,299 $
385 1387 هنگ کنگ 74199900 مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 250 22,686,628 Rls. 2,232 $
386 1387 هنگ کنگ 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 220 22,420,112 Rls. 2,333 $
387 1387 هنگ کنگ 78030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زسرب 200 22,176,633 Rls. 2,457 $
388 1387 هنگ کنگ 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 2,010 21,938,699 Rls. 2,381 $
389 1387 هنگ کنگ 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 150 21,776,822 Rls. 2,163 $
390 1387 هنگ کنگ 28321010 سولفيت سديم 900 21,706,289 Rls. 2,215 $
391 1387 هنگ کنگ 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 880 21,463,520 Rls. 2,210 $
392 1387 هنگ کنگ 85369030 ترمينال ريلي 118 21,412,135 Rls. 2,323 $
393 1387 هنگ کنگ 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 90 21,290,500 Rls. 2,333 $
394 1387 هنگ کنگ 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 71 20,975,139 Rls. 2,252 $
395 1387 هنگ کنگ 67041100 كلاه گيس كامل ا زموا دنسجي سنتتيك. 193 20,639,993 Rls. 2,078 $
396 1387 هنگ کنگ 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 668 19,626,737 Rls. 2,162 $
397 1387 هنگ کنگ 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 20 19,213,679 Rls. 2,010 $
398 1387 هنگ کنگ 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 152 19,211,641 Rls. 2,006 $
399 1387 هنگ کنگ 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء آنها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 159 18,951,858 Rls. 1,980 $
400 1387 هنگ کنگ 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيكي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 265 18,750,776 Rls. 1,871 $
مجموع کل
13,206,696,427 ريال
مجموع کل
1,382,486 دلار