آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1387 هنگ کنگ 32041190 سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 24,000 618,094,620 Rls. 62,484 $
102 1387 هنگ کنگ 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 23,000 613,698,502 Rls. 62,050 $
103 1387 هنگ کنگ 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذكوردرجاي ديگر 743 586,204,148 Rls. 63,658 $
104 1387 هنگ کنگ 85065030 قوه هاي گرد)دكمه ا ي ( cell round)باليتيوم 2,120 585,821,402 Rls. 62,353 $
105 1387 هنگ کنگ 28334000 پرا كسوسولفات ها (پرسولفات ها) 4,213 583,575,543 Rls. 58,418 $
106 1387 هنگ کنگ 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 3,242 581,899,452 Rls. 62,290 $
107 1387 هنگ کنگ 85299030 تيونرمخصوص ا نوا ع تلويزيون ورا ديو 26,142 567,804,653 Rls. 58,694 $
108 1387 هنگ کنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 44,898 567,385,223 Rls. 61,364 $
109 1387 هنگ کنگ 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 104,000 564,215,090 Rls. 62,113 $
110 1387 هنگ کنگ 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 36,000 554,905,002 Rls. 55,557 $
111 1387 هنگ کنگ 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 3,647 554,438,265 Rls. 58,336 $
112 1387 هنگ کنگ 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 239 547,272,647 Rls. 57,126 $
113 1387 هنگ کنگ 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 2,893 545,802,592 Rls. 59,099 $
114 1387 هنگ کنگ 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 2,296 543,421,015 Rls. 58,788 $
115 1387 هنگ کنگ 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذكور درجاي ديگر 9,420 542,649,495 Rls. 58,335 $
116 1387 هنگ کنگ 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 39,223 540,156,710 Rls. 58,822 $
117 1387 هنگ کنگ 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 28,380 539,627,152 Rls. 56,227 $
118 1387 هنگ کنگ 84716020 موشوا ره (mouse) 5,120 538,491,319 Rls. 57,673 $
119 1387 هنگ کنگ 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 17,757 530,692,530 Rls. 54,468 $
120 1387 هنگ کنگ 25070010 كائولن 845,000 519,164,859 Rls. 53,066 $
121 1387 هنگ کنگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 7,650 512,079,294 Rls. 55,720 $
122 1387 هنگ کنگ 26060000 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 88,000 510,993,310 Rls. 55,452 $
123 1387 هنگ کنگ 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 58,887 505,631,732 Rls. 51,203 $
124 1387 هنگ کنگ 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 259 500,390,065 Rls. 51,664 $
125 1387 هنگ کنگ 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 19,278 499,679,562 Rls. 52,909 $
126 1387 هنگ کنگ 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذكور 823 496,671,314 Rls. 51,463 $
127 1387 هنگ کنگ 29222200 آني زيدين ها,دي اني زيدين ها ,فنتيدين ها ,و ا ملاح آنها 3,415 490,780,058 Rls. 53,259 $
128 1387 هنگ کنگ 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 10,025 482,364,181 Rls. 49,820 $
129 1387 هنگ کنگ 39204310 نوا ر ولبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 22,173 475,848,981 Rls. 47,916 $
130 1387 هنگ کنگ 84248910 پاشنده مخصوص ظروف ا سپري 7,895 475,560,532 Rls. 50,320 $
131 1387 هنگ کنگ 85413000 تيريستورها ,دي آكها و تري آكها ,غيرا ز وسايل حساس دربرا بر نور 302 473,187,112 Rls. 52,696 $
132 1387 هنگ کنگ 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 8 471,178,948 Rls. 49,137 $
133 1387 هنگ کنگ 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 16,075 463,717,460 Rls. 49,618 $
134 1387 هنگ کنگ 85438100 كارتها واتيكت هايي كه تحت تأثير مجاورت بكار مي افتند (cards and tags proximity) 1,565 461,862,196 Rls. 47,009 $
135 1387 هنگ کنگ 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا كاليبرشده غيرمذكوردرجاي ديگر 25,855 458,192,174 Rls. 49,139 $
136 1387 هنگ کنگ 95032000 مدلهاي كوچك ا شياءبه صورت مجموعه, حتي داراي حركت (غيرا زكالاهاي مشمول شماره فرعي 950310) 24,350 451,577,018 Rls. 48,871 $
137 1387 هنگ کنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,344 450,154,603 Rls. 47,933 $
138 1387 هنگ کنگ 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 100,000 449,521,378 Rls. 44,481 $
139 1387 هنگ کنگ 84714190 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي بايك وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذكور درجاي ديگر 198 446,823,440 Rls. 44,197 $
140 1387 هنگ کنگ 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 21,369 441,064,961 Rls. 47,279 $
141 1387 هنگ کنگ 29054500 گليسرول 45,000 436,972,060 Rls. 48,128 $
142 1387 هنگ کنگ 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده 26,086 435,681,219 Rls. 44,667 $
143 1387 هنگ کنگ 39204910 نوا رلبه و روكش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپلي كلروروينيل باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 23,040 433,410,562 Rls. 44,380 $
144 1387 هنگ کنگ 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 5,978 427,597,558 Rls. 44,219 $
145 1387 هنگ کنگ 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لكتروليتي آلومينيومي 3,650 426,974,327 Rls. 45,360 $
146 1387 هنگ کنگ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 135 424,225,827 Rls. 46,809 $
147 1387 هنگ کنگ 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي تمام ياقسمتي خودكارغيرمذكوردرجاي ديگر 13,830 423,232,952 Rls. 47,162 $
148 1387 هنگ کنگ 90014090 ساير عدسي هاي عينك ا ز شيشه بغيرا ز نوع تك كانون 394 421,646,705 Rls. 45,362 $
149 1387 هنگ کنگ 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,184 421,587,629 Rls. 44,026 $
150 1387 هنگ کنگ 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 19,570 420,507,689 Rls. 42,510 $
151 1387 هنگ کنگ 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 5,412 419,332,581 Rls. 46,790 $
152 1387 هنگ کنگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 24,328 417,575,881 Rls. 43,002 $
153 1387 هنگ کنگ 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 24,750 415,033,915 Rls. 45,039 $
154 1387 هنگ کنگ 90066100 دستگاه توليدنورآذرخشي بالامپ تخليه (ا لكترونيكي) 3,390 412,026,354 Rls. 42,686 $
155 1387 هنگ کنگ 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 22,000 407,423,540 Rls. 45,461 $
156 1387 هنگ کنگ 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 226 407,030,609 Rls. 41,923 $
157 1387 هنگ کنگ 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 13,596 406,738,142 Rls. 40,549 $
158 1387 هنگ کنگ 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي. 26,608 399,151,195 Rls. 42,626 $
159 1387 هنگ کنگ 72024120 فروكروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 24,000 397,363,630 Rls. 42,782 $
160 1387 هنگ کنگ 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 186 397,241,550 Rls. 43,730 $
161 1387 هنگ کنگ 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 14 395,260,070 Rls. 39,801 $
162 1387 هنگ کنگ 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 215 390,605,288 Rls. 39,529 $
163 1387 هنگ کنگ 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 364 389,096,070 Rls. 40,534 $
164 1387 هنگ کنگ 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 7,040 387,510,261 Rls. 38,077 $
165 1387 هنگ کنگ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 20,280 382,786,659 Rls. 40,758 $
166 1387 هنگ کنگ 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 327 381,889,200 Rls. 38,454 $
167 1387 هنگ کنگ 40024100 لاتكس كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين ) 7,175 381,403,385 Rls. 40,831 $
168 1387 هنگ کنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 1,767 372,655,813 Rls. 39,405 $
169 1387 هنگ کنگ 85261000 دستگاههاي را دا ر 937 366,447,747 Rls. 38,443 $
170 1387 هنگ کنگ 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 26,896 362,304,116 Rls. 36,237 $
171 1387 هنگ کنگ 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 10,652 362,111,755 Rls. 37,124 $
172 1387 هنگ کنگ 90106000 پرده برا ي پروژكسيون 3,650 356,313,691 Rls. 37,701 $
173 1387 هنگ کنگ 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 171 355,422,050 Rls. 35,621 $
174 1387 هنگ کنگ 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 1,593 352,907,270 Rls. 37,201 $
175 1387 هنگ کنگ 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 2,931 351,069,652 Rls. 38,083 $
176 1387 هنگ کنگ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 737 345,098,379 Rls. 37,050 $
177 1387 هنگ کنگ 28092020 ا سيد فسفريك خورا كي بادرجه خلوص 55درصد 44,100 344,519,515 Rls. 35,321 $
178 1387 هنگ کنگ 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,200 344,479,811 Rls. 38,438 $
179 1387 هنگ کنگ 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 2,395 342,803,882 Rls. 36,588 $
180 1387 هنگ کنگ 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,675 342,608,002 Rls. 37,244 $
181 1387 هنگ کنگ 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 19,394 340,918,889 Rls. 38,040 $
182 1387 هنگ کنگ 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R ، DVDR 5,455 339,823,765 Rls. 36,844 $
183 1387 هنگ کنگ 28273600 كلرورهااز روي 22,000 339,291,868 Rls. 36,724 $
184 1387 هنگ کنگ 32041920 مخلوط برپايه موا درنگي ديسپرسه 30,000 338,197,384 Rls. 36,695 $
185 1387 هنگ کنگ 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 17,500 337,221,550 Rls. 36,799 $
186 1387 هنگ کنگ 28353900 پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 25,000 336,685,430 Rls. 36,250 $
187 1387 هنگ کنگ 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 1,445 336,453,938 Rls. 34,965 $
188 1387 هنگ کنگ 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارك يازمين ورزش، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,438 331,295,461 Rls. 36,611 $
189 1387 هنگ کنگ 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 260 326,145,946 Rls. 33,501 $
190 1387 هنگ کنگ 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,203 325,378,295 Rls. 33,469 $
191 1387 هنگ کنگ 95061200 لوا زم بستن ا سكي(بندا سكي)روي برف 807 316,672,432 Rls. 32,337 $
192 1387 هنگ کنگ 85281299 تلويزيونهاي بيش ا ز 30 اينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 870 312,142,262 Rls. 30,898 $
193 1387 هنگ کنگ 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 703 311,512,408 Rls. 31,734 $
194 1387 هنگ کنگ 90321000 ترموستات 452 310,492,356 Rls. 32,300 $
195 1387 هنگ کنگ 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 15,766 309,261,010 Rls. 34,508 $
196 1387 هنگ کنگ 85364110 رله باجريان كمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 2,501 305,088,815 Rls. 33,609 $
197 1387 هنگ کنگ 48231200 كاغذ خود چسب بصورت نوا ر يارول خودچسب 13,600 302,300,000 Rls. 32,805 $
198 1387 هنگ کنگ 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 10,625 299,579,506 Rls. 32,497 $
199 1387 هنگ کنگ 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي 12,210 299,404,015 Rls. 32,270 $
200 1387 هنگ کنگ 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 18,162 291,252,348 Rls. 32,455 $
201 1387 هنگ کنگ 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودگمه اي 506 288,617,334 Rls. 31,090 $
202 1387 هنگ کنگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 600 287,249,799 Rls. 28,925 $
203 1387 هنگ کنگ 29121900 سايرآلدئيدهاي غيرحلقوي, بدون عوا مل ا كسيژنه, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 20,000 286,508,304 Rls. 30,847 $
204 1387 هنگ کنگ 90303100 مولتي متر 1,180 286,307,183 Rls. 29,956 $
205 1387 هنگ کنگ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,695 283,740,438 Rls. 29,961 $
206 1387 هنگ کنگ 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 10,520 281,600,000 Rls. 29,121 $
207 1387 هنگ کنگ 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,000 280,903,402 Rls. 31,039 $
208 1387 هنگ کنگ 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 601 273,983,143 Rls. 28,842 $
209 1387 هنگ کنگ 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 11 272,535,200 Rls. 30,194 $
210 1387 هنگ کنگ 28281000 هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم 15,840 272,533,584 Rls. 29,343 $
211 1387 هنگ کنگ 85392910 لامپ سيگنال غيرازرديف 85392210 571 269,978,042 Rls. 27,805 $
212 1387 هنگ کنگ 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 208 269,492,962 Rls. 28,444 $
213 1387 هنگ کنگ 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 182 268,810,618 Rls. 27,405 $
214 1387 هنگ کنگ 91051900 ساعتهاي شماطه اي غيربرقي 9,305 267,749,796 Rls. 28,484 $
215 1387 هنگ کنگ 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 13,369 266,767,516 Rls. 28,646 $
216 1387 هنگ کنگ 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 165 264,843,900 Rls. 28,794 $
217 1387 هنگ کنگ 84716010 صفحه كليد(keyboard) 7,103 262,542,406 Rls. 27,295 $
218 1387 هنگ کنگ 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 9,055 257,861,712 Rls. 28,472 $
219 1387 هنگ کنگ 84801000 شاسي قالب گيري برا ي ريخته گري فلزا ت. 13,954 256,384,074 Rls. 27,750 $
220 1387 هنگ کنگ 73143900 شبكه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده. 120 253,584,922 Rls. 27,672 $
221 1387 هنگ کنگ 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 12,800 253,400,000 Rls. 28,062 $
222 1387 هنگ کنگ 29171990 سايرا سيد هاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ا ندريدها...غيرمذكوردرجاي ديگر 20,000 251,704,079 Rls. 25,702 $
223 1387 هنگ کنگ 69089060 كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا زيك درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده 104,000 249,657,011 Rls. 27,060 $
224 1387 هنگ کنگ 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 10,418 248,850,749 Rls. 26,806 $
225 1387 هنگ کنگ 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 285 247,875,063 Rls. 25,472 $
226 1387 هنگ کنگ 27121090 ساير وا زلين هابجزگريد دا رويي وژله كابل 1,311 244,856,221 Rls. 24,763 $
227 1387 هنگ کنگ 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 2,698 244,258,918 Rls. 25,160 $
228 1387 هنگ کنگ 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 5,528 243,805,410 Rls. 26,536 $
229 1387 هنگ کنگ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 956 241,512,384 Rls. 26,512 $
230 1387 هنگ کنگ 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 7,420 240,623,483 Rls. 25,373 $
231 1387 هنگ کنگ 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 287 240,487,500 Rls. 23,661 $
232 1387 هنگ کنگ 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 43,926 238,970,000 Rls. 24,713 $
233 1387 هنگ کنگ 85181000 ميكروفون و پايه آن 558 235,843,987 Rls. 24,094 $
234 1387 هنگ کنگ 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 1,443 235,365,680 Rls. 23,999 $
235 1387 هنگ کنگ 84659200 ماشين هاي رنده كردن, فرزكردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي كارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 4,990 232,340,746 Rls. 25,925 $
236 1387 هنگ کنگ 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو (غيرا زموخشك كن ) 2,443 230,936,006 Rls. 25,031 $
237 1387 هنگ کنگ 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 20,000 230,545,500 Rls. 24,116 $
238 1387 هنگ کنگ 39199010 فيلم پشت چسب دا رويژه پوشك كامل (شورتي ) غيرمذكور درجاي ديگر 15,739 230,243,180 Rls. 25,657 $
239 1387 هنگ کنگ 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 8,899 229,373,672 Rls. 23,817 $
240 1387 هنگ کنگ 90031990 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيكي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 1,218 222,825,562 Rls. 23,252 $
241 1387 هنگ کنگ 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, غيرمذكوردرجاي ديگر 24,876 221,763,877 Rls. 23,623 $
242 1387 هنگ کنگ 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 5,987 221,402,132 Rls. 22,634 $
243 1387 هنگ کنگ 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 6,085 220,251,770 Rls. 23,880 $
244 1387 هنگ کنگ 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 425 219,981,279 Rls. 21,944 $
245 1387 هنگ کنگ 25070090 خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده 191,669 218,376,960 Rls. 24,367 $
246 1387 هنگ کنگ 95038000 بازيچه هاومدلها,توا م باموتور,غيرمذكور درجاي ديگر 7,445 218,206,195 Rls. 21,673 $
247 1387 هنگ کنگ 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 8,192 216,480,405 Rls. 21,798 $
248 1387 هنگ کنگ 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 10,797 211,001,394 Rls. 21,692 $
249 1387 هنگ کنگ 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 50 210,269,865 Rls. 21,928 $
250 1387 هنگ کنگ 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايك زمان شمارفقط بانمايشگر مكانيكي غيرا زرديف 91011100 300 210,188,672 Rls. 22,058 $
251 1387 هنگ کنگ 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 2,120 208,740,022 Rls. 22,140 $
252 1387 هنگ کنگ 74050000 آلياژهاي مادرا زمس. 2,300 208,290,418 Rls. 21,603 $
253 1387 هنگ کنگ 84682000 ماشين آلات ودستگاههاي گازي, برا ي لحيم كاري, زرد جوشكاري, وياجوشكاري 4,561 205,653,901 Rls. 22,300 $
254 1387 هنگ کنگ 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,900 203,891,596 Rls. 20,035 $
255 1387 هنگ کنگ 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 99 203,585,500 Rls. 20,500 $
256 1387 هنگ کنگ 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,720 203,580,912 Rls. 20,309 $
257 1387 هنگ کنگ 85064020 قوه هاي نيم قلمي (AAA) بااكسيد نقره 110 202,113,235 Rls. 19,860 $
258 1387 هنگ کنگ 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 5,250 201,768,480 Rls. 21,648 $
259 1387 هنگ کنگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريك غير مذكور 25,000 201,599,650 Rls. 20,024 $
260 1387 هنگ کنگ 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 12,311 200,857,703 Rls. 21,668 $
261 1387 هنگ کنگ 85334020 مقاومت متغير( پتانسيومتروولوم )S.M.D 126 200,726,360 Rls. 21,726 $
262 1387 هنگ کنگ 85044020 شارژر باطري 3,595 199,359,785 Rls. 21,562 $
263 1387 هنگ کنگ 38029090 موا د معدني طبيعي ا كتيف شده زغال وفرآورده هاي حيوا ني به غيرا ز خاك رنگبر 15,000 198,760,640 Rls. 20,352 $
264 1387 هنگ کنگ 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 229 195,494,501 Rls. 20,236 $
265 1387 هنگ کنگ 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 11,473 194,940,000 Rls. 21,088 $
266 1387 هنگ کنگ 84163000 سوخت رسانهاي مكانيكي وشبكه هاي مكانيكي آنها,تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستروهمانند 30 194,133,461 Rls. 19,824 $
267 1387 هنگ کنگ 85209090 سايردستگاههاي ضبط نوارمغناطيسي وضبط صوت حتي توام با پخش صوت غيرمذكوردرجاي ديگر 281 193,937,988 Rls. 20,192 $
268 1387 هنگ کنگ 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 1,665 191,986,856 Rls. 20,266 $
269 1387 هنگ کنگ 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 24,000 191,200,000 Rls. 20,626 $
270 1387 هنگ کنگ 90041000 عينك آفتابي 409 186,926,478 Rls. 19,308 $
271 1387 هنگ کنگ 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 9,970 178,502,981 Rls. 18,736 $
272 1387 هنگ کنگ 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 4,095 177,671,591 Rls. 19,632 $
273 1387 هنگ کنگ 61161000 دستكش هاي كشباف ياقلاب باف آغشته, ا ندوده ياپوشانده باموا دپلاستيك ياكائوچو. 280 175,703,374 Rls. 17,287 $
274 1387 هنگ کنگ 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 10,439 175,014,535 Rls. 18,532 $
275 1387 هنگ کنگ 60039000 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف به پهناي حدا كثر30cmا زساير ا لياف غيرمذكوردر جاي ديگر 5,498 173,091,430 Rls. 18,737 $
276 1387 هنگ کنگ 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,635 172,364,320 Rls. 18,656 $
277 1387 هنگ کنگ 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 1,550 172,092,177 Rls. 19,202 $
278 1387 هنگ کنگ 42022200 كيف دستي باسطح خارجي ا زورق هاي پلاستيكي ياا زموا دنسجي 8,560 171,361,265 Rls. 16,838 $
279 1387 هنگ کنگ 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 4,593 170,478,043 Rls. 18,595 $
280 1387 هنگ کنگ 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارميگيرند 9,749 169,750,783 Rls. 17,093 $
281 1387 هنگ کنگ 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 132 168,543,614 Rls. 18,333 $
282 1387 هنگ کنگ 85409900 اجزاء وقطعات لامپ ها ولوله ها و وا لوهاي رديف 8540 غيرا زقطعات لامپ هاو لوله هاي ا شعه كاتدي 2 164,998,863 Rls. 16,638 $
283 1387 هنگ کنگ 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي داخلي) 5,690 162,856,601 Rls. 16,463 $
284 1387 هنگ کنگ 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 11,298 162,775,933 Rls. 17,042 $
285 1387 هنگ کنگ 84615000 ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 4,277 162,737,654 Rls. 17,693 $
286 1387 هنگ کنگ 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 5,470 162,186,967 Rls. 16,946 $
287 1387 هنگ کنگ 85175010 كارت مودم داخلي 628 160,772,674 Rls. 17,296 $
288 1387 هنگ کنگ 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 2,989 158,275,742 Rls. 16,523 $
289 1387 هنگ کنگ 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 300 156,009,214 Rls. 16,094 $
290 1387 هنگ کنگ 84721000 ماشين هاي تكثيرهكتوگرا ف ياا ستنسيل 410 155,340,743 Rls. 15,906 $
291 1387 هنگ کنگ 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشكي 1,950 154,592,850 Rls. 16,776 $
292 1387 هنگ کنگ 28332990 ساير سولفاتهاي غيرمذكور 25,000 152,640,627 Rls. 15,018 $
293 1387 هنگ کنگ 40169500 ا شياء قابل بادكردن , ا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 5,644 151,837,357 Rls. 16,372 $
294 1387 هنگ کنگ 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 2,983 151,555,238 Rls. 14,997 $
295 1387 هنگ کنگ 46019900 بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده, 5,458 151,302,071 Rls. 16,407 $
296 1387 هنگ کنگ 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 10,028 149,128,469 Rls. 15,757 $
297 1387 هنگ کنگ 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,549 147,705,955 Rls. 16,459 $
298 1387 هنگ کنگ 90031190 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيكي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 1,200 146,400,000 Rls. 15,140 $
299 1387 هنگ کنگ 85233000 كارت توا م شده با يك باريكه مغناطيسي 1,002 145,809,522 Rls. 15,677 $
300 1387 هنگ کنگ 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 1,204 145,676,206 Rls. 15,065 $
مجموع کل
64,057,879,078 ريال
مجموع کل
6,752,534 دلار