آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 جمهوري مولداوي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 4,800 216,577,562 Rls. 23,426 $
2 1386 جمهوري مولداوي 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 6 32,785,841 Rls. 3,511 $
مجموع کل
249,363,403 ريال
مجموع کل
26,937 دلار