آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1385 منطقه آزاد کيش 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 11,368 156,008,748 Rls. 17,052 $
102 1385 منطقه آزاد کيش 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 10,474 155,502,057 Rls. 16,868 $
103 1385 منطقه آزاد کيش 64029100 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا ميپوشاندا زكائوچوياپلاستيك. 4,056 155,103,783 Rls. 16,938 $
104 1385 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزا ت و سر آنها. 2,428 154,548,871 Rls. 16,790 $
105 1385 منطقه آزاد کيش 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 17,310 153,227,441 Rls. 16,730 $
106 1385 منطقه آزاد کيش 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 16,199 149,779,749 Rls. 16,292 $
107 1385 منطقه آزاد کيش 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را كت 2,920 140,258,421 Rls. 15,191 $
108 1385 منطقه آزاد کيش 84716010 صفحه كليد(keyboard) 6,720 138,718,980 Rls. 15,060 $
109 1385 منطقه آزاد کيش 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس. 2,076 137,536,104 Rls. 14,907 $
110 1385 منطقه آزاد کيش 85369030 ترمينال ريلي 13,280 134,587,231 Rls. 14,655 $
111 1385 منطقه آزاد کيش 90041000 عينك آفتابي 1,827 134,152,866 Rls. 14,607 $
112 1385 منطقه آزاد کيش 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 220 134,123,926 Rls. 14,547 $
113 1385 منطقه آزاد کيش 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 11,133 133,420,850 Rls. 14,503 $
114 1385 منطقه آزاد کيش 70139190 اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،تزئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار 7,202 132,913,587 Rls. 14,468 $
115 1385 منطقه آزاد کيش 85182920 بلندگوي سه پارچه ( ووفربهمرا ه دوبلندگو) 5,292 130,228,362 Rls. 14,189 $
116 1385 منطقه آزاد کيش 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 700 129,662,715 Rls. 14,063 $
117 1385 منطقه آزاد کيش 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 91 127,492,707 Rls. 13,831 $
118 1385 منطقه آزاد کيش 95041000 بازيهاي ويدئويي از نوعي كه بايك گيرنده تلويزيوني كار ميكند 3,330 125,642,475 Rls. 13,680 $
119 1385 منطقه آزاد کيش 82111000 مجموعه هاا زا كاردوچاقو باتيغه هاي برنده ،جورشده 8,092 124,461,404 Rls. 13,552 $
120 1385 منطقه آزاد کيش 85209010 دستگاه ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي3 PM وغيره 230 124,211,974 Rls. 13,513 $
121 1385 منطقه آزاد کيش 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 6,800 124,175,552 Rls. 13,516 $
122 1385 منطقه آزاد کيش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 4,810 118,923,040 Rls. 12,876 $
123 1385 منطقه آزاد کيش 73211190 سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور 8,615 117,574,700 Rls. 12,754 $
124 1385 منطقه آزاد کيش 18061000 پودر كاكائو ,كه به آن شكر (قند)يا موا د شيرين كننده ديگر ا فزوده شده باشد 14,340 115,884,954 Rls. 12,609 $
125 1385 منطقه آزاد کيش 85161010 دستگاههاي آبگرم كن وآبسردكن توا م برقي 7,870 108,518,260 Rls. 11,852 $
126 1385 منطقه آزاد کيش 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 173 102,032,152 Rls. 11,112 $
127 1385 منطقه آزاد کيش 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 9,000 99,457,061 Rls. 10,777 $
128 1385 منطقه آزاد کيش 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 14,529 94,052,705 Rls. 10,280 $
129 1385 منطقه آزاد کيش 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 10,000 93,048,059 Rls. 10,141 $
130 1385 منطقه آزاد کيش 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 3,095 92,683,502 Rls. 10,087 $
131 1385 منطقه آزاد کيش 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 6,145 92,342,032 Rls. 10,018 $
132 1385 منطقه آزاد کيش 85438100 كارتها واتيكت هايي كه تحت تأثير مجاورت بكار مي افتند (cards and tags proximity) 1,062 92,329,350 Rls. 10,050 $
133 1385 منطقه آزاد کيش 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 32,135 89,595,298 Rls. 9,722 $
134 1385 منطقه آزاد کيش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 1,249 82,996,112 Rls. 8,991 $
135 1385 منطقه آزاد کيش 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 3,900 82,588,290 Rls. 9,009 $
136 1385 منطقه آزاد کيش 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 48,000 81,692,176 Rls. 8,901 $
137 1385 منطقه آزاد کيش 38231100 ا سيدهاي ا ستاريك 16,500 77,842,031 Rls. 8,499 $
138 1385 منطقه آزاد کيش 42022200 كيف دستي باسطح خارجي ا زورق هاي پلاستيكي ياا زموا دنسجي 5,487 77,484,795 Rls. 8,414 $
139 1385 منطقه آزاد کيش 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 56,000 77,053,200 Rls. 8,400 $
140 1385 منطقه آزاد کيش 59114000 پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم از نوع مورد استفاده برا ي منگنه هاي روغن كشيياهمانندبه ا نضمام موا رد 1,181 76,834,857 Rls. 8,323 $
141 1385 منطقه آزاد کيش 85445100 هادي هاي برق برا ي ولتاژ 80ا لي V 1000, جورشده با قطعات ا تصال 870 75,972,800 Rls. 8,240 $
142 1385 منطقه آزاد کيش 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 667 74,164,896 Rls. 8,108 $
143 1385 منطقه آزاد کيش 63072000 كمربندنجات وجليقه نجات. 1,300 72,982,000 Rls. 7,908 $
144 1385 منطقه آزاد کيش 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 2,208 71,722,431 Rls. 7,792 $
145 1385 منطقه آزاد کيش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 147 71,411,008 Rls. 7,731 $
146 1385 منطقه آزاد کيش 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 9,119 71,231,795 Rls. 7,733 $
147 1385 منطقه آزاد کيش 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 13,040 70,183,297 Rls. 7,660 $
148 1385 منطقه آزاد کيش 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 1,843 69,274,905 Rls. 7,545 $
149 1385 منطقه آزاد کيش 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 3,680 66,958,902 Rls. 7,325 $
150 1385 منطقه آزاد کيش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 189,056 66,044,984 Rls. 7,188 $
151 1385 منطقه آزاد کيش 82151000 مجموعه ها ازقاشق, چنگال, غيره (كه يك ياچندشيئي از آنها با پلاتين ،طلا يانقره آبكاري شده باشد). 2,687 64,994,052 Rls. 7,050 $
152 1385 منطقه آزاد کيش 64041900 ساير كفش هاي باتخت ا زكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,180 64,345,646 Rls. 6,980 $
153 1385 منطقه آزاد کيش 84283100 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم براي كاربرددرزيرزمين 2,830 64,193,184 Rls. 6,963 $
154 1385 منطقه آزاد کيش 95032000 مدلهاي كوچك ا شياءبه صورت مجموعه, حتي داراي حركت (غيرا زكالاهاي مشمول شماره فرعي 950310) 8,777 63,852,541 Rls. 6,985 $
155 1385 منطقه آزاد کيش 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 13,200 62,094,885 Rls. 6,721 $
156 1385 منطقه آزاد کيش 90303100 مولتي متر 32 61,276,817 Rls. 6,669 $
157 1385 منطقه آزاد کيش 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 1,652 61,008,380 Rls. 6,619 $
158 1385 منطقه آزاد کيش 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 400 59,361,372 Rls. 6,491 $
159 1385 منطقه آزاد کيش 73211120 ا جاق گازروميزي توكار 4,900 58,829,746 Rls. 6,403 $
160 1385 منطقه آزاد کيش 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 100 58,737,697 Rls. 6,371 $
161 1385 منطقه آزاد کيش 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 6,297 58,305,976 Rls. 6,326 $
162 1385 منطقه آزاد کيش 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 3,445 57,766,515 Rls. 6,264 $
163 1385 منطقه آزاد کيش 09012110 قهوه بودا ده كافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 2,160 57,490,810 Rls. 6,261 $
164 1385 منطقه آزاد کيش 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,كشباف ياقلاب باف. 3,820 56,637,099 Rls. 6,167 $
165 1385 منطقه آزاد کيش 57029900 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر 5,021 56,576,757 Rls. 6,184 $
166 1385 منطقه آزاد کيش 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 2,481 56,328,091 Rls. 6,118 $
167 1385 منطقه آزاد کيش 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 9,265 55,650,283 Rls. 6,027 $
168 1385 منطقه آزاد کيش 13019000 صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي 810 55,472,162 Rls. 6,009 $
169 1385 منطقه آزاد کيش 37025100 فيلم پلي كروم, بصورت رول, باپهنائيكه ا ز16ميليمتربيشترنباشدوطولي كه ا ز14متربيشترنباشد 1,360 55,123,068 Rls. 6,006 $
170 1385 منطقه آزاد کيش 82041200 آچارهاي دستي داراي دندانه متغير 900 54,444,519 Rls. 5,894 $
171 1385 منطقه آزاد کيش 76109000 ا سكلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 2,135 52,853,773 Rls. 5,777 $
172 1385 منطقه آزاد کيش 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 6,005 52,788,226 Rls. 5,727 $
173 1385 منطقه آزاد کيش 18062000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو به صورت بلوك, تخته, ميله يا قلم بوزن بيش ا ز 2 كيلوگرم 1,207 52,126,649 Rls. 5,670 $
174 1385 منطقه آزاد کيش 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 76 50,886,072 Rls. 5,516 $
175 1385 منطقه آزاد کيش 63021000 شستنيهاي رختخوا ب, كشباف ياقلاب باف. 3,009 50,740,865 Rls. 5,525 $
176 1385 منطقه آزاد کيش 85181000 ميكروفون و پايه آن 264 50,076,089 Rls. 5,434 $
177 1385 منطقه آزاد کيش 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,065 50,038,460 Rls. 5,440 $
178 1385 منطقه آزاد کيش 42021100 رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 2,085 47,863,270 Rls. 5,215 $
179 1385 منطقه آزاد کيش 85175010 كارت مودم داخلي 116 47,809,762 Rls. 5,205 $
180 1385 منطقه آزاد کيش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 105 46,545,518 Rls. 5,045 $
181 1385 منطقه آزاد کيش 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 2,668 46,471,050 Rls. 5,049 $
182 1385 منطقه آزاد کيش 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 1,307 46,031,037 Rls. 5,006 $
183 1385 منطقه آزاد کيش 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 0 45,347,640 Rls. 4,920 $
184 1385 منطقه آزاد کيش 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 912 43,949,568 Rls. 4,805 $
185 1385 منطقه آزاد کيش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 320 43,532,970 Rls. 4,711 $
186 1385 منطقه آزاد کيش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 113 43,188,248 Rls. 4,686 $
187 1385 منطقه آزاد کيش 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 4,100 42,291,827 Rls. 4,595 $
188 1385 منطقه آزاد کيش 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 2,180 41,360,350 Rls. 4,501 $
189 1385 منطقه آزاد کيش 19019000 فرآورده هاي غذا ئيا زمحصولات 0401لغايت 0404ياا زآرد...,فاقدكاكائو..غيرمذكوريامشمول درج 5,400 41,223,210 Rls. 4,474 $
190 1385 منطقه آزاد کيش 61019000 پالتو,آنورا ك وژا كت ا سكي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي 200 40,597,353 Rls. 4,426 $
191 1385 منطقه آزاد کيش 33069000 ساير فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگربه صورت بسته هاي خرده فروشي 3,380 40,433,547 Rls. 4,420 $
192 1385 منطقه آزاد کيش 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 260 40,125,804 Rls. 4,367 $
193 1385 منطقه آزاد کيش 84133010 پمپ ا نژكتور 500 38,340,942 Rls. 4,167 $
194 1385 منطقه آزاد کيش 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 1,400 38,094,720 Rls. 4,134 $
195 1385 منطقه آزاد کيش 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,294 37,497,606 Rls. 4,077 $
196 1385 منطقه آزاد کيش 39241010 ظروف ملامين 5,313 37,015,471 Rls. 4,037 $
197 1385 منطقه آزاد کيش 44182000 در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب 1,960 36,785,011 Rls. 4,004 $
198 1385 منطقه آزاد کيش 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 2,845 36,402,804 Rls. 3,949 $
199 1385 منطقه آزاد کيش 63023900 شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, كشباف ياقلاب باف ). 3,181 36,355,690 Rls. 3,945 $
200 1385 منطقه آزاد کيش 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 459 35,149,285 Rls. 3,817 $
201 1385 منطقه آزاد کيش 70109030 بطري ،قرلبه ،كوزه ،فلاسك و...برا ي نوشيدنيها(نوشابه و..)وموا دخورا كي كمتر ا ز5/2ليتر 1,162,256 35,020,636 Rls. 3,813 $
202 1385 منطقه آزاد کيش 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 616 34,020,032 Rls. 3,692 $
203 1385 منطقه آزاد کيش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذكوردرجاي ديگر 724 33,814,959 Rls. 3,672 $
204 1385 منطقه آزاد کيش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 825 32,885,550 Rls. 3,569 $
205 1385 منطقه آزاد کيش 33043000 فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا 1,208 31,280,443 Rls. 3,419 $
206 1385 منطقه آزاد کيش 85182910 انواع بلندگوي خودرو 2,158 30,790,539 Rls. 3,352 $
207 1385 منطقه آزاد کيش 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 4 30,623,499 Rls. 3,323 $
208 1385 منطقه آزاد کيش 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 3,192 30,437,986 Rls. 3,318 $
209 1385 منطقه آزاد کيش 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,400 29,144,811 Rls. 3,164 $
210 1385 منطقه آزاد کيش 95029900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ،برا ي عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند ،غيرازرديف 95029100 2,506 28,162,517 Rls. 3,063 $
211 1385 منطقه آزاد کيش 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 6 26,709,342 Rls. 2,897 $
212 1385 منطقه آزاد کيش 70133190 اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 1,532 26,329,278 Rls. 2,866 $
213 1385 منطقه آزاد کيش 94038000 مبلهاي از خيزران ،اوزيه ،بامبو يامواد ديگر كه درجاي ديگري مذكورنباشند0 3,420 26,075,379 Rls. 2,828 $
214 1385 منطقه آزاد کيش 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 1,020 25,740,916 Rls. 2,803 $
215 1385 منطقه آزاد کيش 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 7,600 25,397,712 Rls. 2,748 $
216 1385 منطقه آزاد کيش 46012000 حصير,پادري, پرده ا زموا د نباتي 1,298 24,973,049 Rls. 2,708 $
217 1385 منطقه آزاد کيش 85253000 دوربين هاي تلويزيوني 50 24,908,144 Rls. 2,714 $
218 1385 منطقه آزاد کيش 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,500 24,305,523 Rls. 2,646 $
219 1385 منطقه آزاد کيش 82119200 كاردباتيغه ثابت (غيرا زكاردهاي سرميز). 1,662 24,256,743 Rls. 2,635 $
220 1385 منطقه آزاد کيش 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 550 24,078,430 Rls. 2,633 $
221 1385 منطقه آزاد کيش 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 764 23,721,484 Rls. 2,583 $
222 1385 منطقه آزاد کيش 95062900 اسكي آبي، تخته اسكي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 234 23,596,961 Rls. 2,556 $
223 1385 منطقه آزاد کيش 76121090 ساير ظروف لوله ا ي نرم ا زا لومينيوم بغيرا زموردمصرف در كرم و پماد 448 23,421,440 Rls. 2,559 $
224 1385 منطقه آزاد کيش 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 353,552 21,865,551 Rls. 2,381 $
225 1385 منطقه آزاد کيش 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود 920 21,756,896 Rls. 2,369 $
226 1385 منطقه آزاد کيش 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 1,360 20,339,910 Rls. 2,223 $
227 1385 منطقه آزاد کيش 06049900 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه 2,638 19,846,202 Rls. 2,154 $
228 1385 منطقه آزاد کيش 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 522 19,477,466 Rls. 2,120 $
229 1385 منطقه آزاد کيش 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو (غيرا زموخشك كن ) 620 19,191,188 Rls. 2,090 $
230 1385 منطقه آزاد کيش 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 1,448 19,173,169 Rls. 2,076 $
231 1385 منطقه آزاد کيش 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 1,158 19,161,570 Rls. 2,083 $
232 1385 منطقه آزاد کيش 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 1,562 19,095,111 Rls. 2,071 $
233 1385 منطقه آزاد کيش 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 74 18,399,374 Rls. 2,006 $
234 1385 منطقه آزاد کيش 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر 730 18,374,000 Rls. 1,999 $
235 1385 منطقه آزاد کيش 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 2,159 17,793,278 Rls. 1,946 $
236 1385 منطقه آزاد کيش 70120090 سايرحباب شيشه ا ي برا ي فلاسك يابرا ي سايرظروف عايق كامل نشده 4,904 17,579,858 Rls. 1,903 $
237 1385 منطقه آزاد کيش 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,190 17,489,371 Rls. 1,902 $
238 1385 منطقه آزاد کيش 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 550 17,315,390 Rls. 1,880 $
239 1385 منطقه آزاد کيش 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 60,000 17,032,698 Rls. 1,854 $
240 1385 منطقه آزاد کيش 95089000 چرخ و فلك و تاب , جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د ,تئاتر سيار 1,416 17,017,690 Rls. 1,842 $
241 1385 منطقه آزاد کيش 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 1,523 16,685,910 Rls. 1,816 $
242 1385 منطقه آزاد کيش 44130000 چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل 975 16,682,668 Rls. 1,808 $
243 1385 منطقه آزاد کيش 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 820 16,621,276 Rls. 1,810 $
244 1385 منطقه آزاد کيش 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 2,520 16,536,600 Rls. 1,799 $
245 1385 منطقه آزاد کيش 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 1,637 16,398,167 Rls. 1,779 $
246 1385 منطقه آزاد کيش 84701000 ماشين حساب برقي كه قادرا ست بدون نيروي برق خارجي كاركند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 425 16,281,128 Rls. 1,773 $
247 1385 منطقه آزاد کيش 40169200 مدا د پاك كن ا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 576 16,065,006 Rls. 1,750 $
248 1385 منطقه آزاد کيش 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 671 15,886,590 Rls. 1,730 $
249 1385 منطقه آزاد کيش 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 1 15,625,000 Rls. 1,702 $
250 1385 منطقه آزاد کيش 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, كشباف ياقلاب باف ). 1,285 15,596,534 Rls. 1,693 $
251 1385 منطقه آزاد کيش 85369020 باسدا كت 2,520 15,180,315 Rls. 1,652 $
252 1385 منطقه آزاد کيش 95033000 مجموعه هاي ساختمان وبازيچه ساختماني ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,252 15,013,806 Rls. 1,629 $
253 1385 منطقه آزاد کيش 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,474 14,696,075 Rls. 1,592 $
254 1385 منطقه آزاد کيش 84716030 مانيتور با صفحه تخت و غيرتخت 14لغايت 19 ا ينچ 240 13,846,839 Rls. 1,502 $
255 1385 منطقه آزاد کيش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 530 13,816,500 Rls. 1,500 $
256 1385 منطقه آزاد کيش 56012100 آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن. 768,792 13,795,828 Rls. 1,502 $
257 1385 منطقه آزاد کيش 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 95 13,663,987 Rls. 1,483 $
258 1385 منطقه آزاد کيش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 157 12,864,755 Rls. 1,397 $
259 1385 منطقه آزاد کيش 90084000 دستگاه بزرگ يا كوچك كردن عكس (غيرا زدستگاههاي سينماتوگرا في) 60 12,000,509 Rls. 1,308 $
260 1385 منطقه آزاد کيش 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 900 11,910,548 Rls. 1,293 $
261 1385 منطقه آزاد کيش 85209090 سايردستگاههاي ضبط نوارمغناطيسي وضبط صوت حتي توام با پخش صوت غيرمذكوردرجاي ديگر 14 11,870,003 Rls. 1,287 $
262 1385 منطقه آزاد کيش 65069100 كلاه وسايرپوشش هاي سر,ا زكائوچوياا زموا دپلاستيك. 223 11,827,285 Rls. 1,281 $
263 1385 منطقه آزاد کيش 64019900 كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نمي پوشاند) بارويه كائوچو ياپلاستيك 180 11,738,706 Rls. 1,278 $
264 1385 منطقه آزاد کيش 34011130 صابون بچه 509 11,494,130 Rls. 1,256 $
265 1385 منطقه آزاد کيش 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,250 11,127,174 Rls. 1,206 $
266 1385 منطقه آزاد کيش 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 1,255 11,029,627 Rls. 1,202 $
267 1385 منطقه آزاد کيش 90106000 پرده برا ي پروژكسيون 18 11,022,000 Rls. 1,200 $
268 1385 منطقه آزاد کيش 85271200 دستگاههاي پخش صوت را ديو كاست جيبي 1,010 11,007,797 Rls. 1,201 $
269 1385 منطقه آزاد کيش 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 617 10,976,400 Rls. 1,200 $
270 1385 منطقه آزاد کيش 69071000 كاشيوچهارگوش, مكعب بزرگ وكوچك وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميك, برا ي موزا ئيك كاري 5,682 10,655,680 Rls. 1,155 $
271 1385 منطقه آزاد کيش 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يك چشمي,تلسكوپهاي ا پتيكي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 272 10,647,402 Rls. 1,157 $
272 1385 منطقه آزاد کيش 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيك. 4,991 10,452,589 Rls. 1,132 $
273 1385 منطقه آزاد کيش 63039900 پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 758 10,343,097 Rls. 1,126 $
274 1385 منطقه آزاد کيش 19053100 بيسكويت هايي كه به آنها موا د شيرين كننده ا فزوده ا ند 930 10,083,600 Rls. 1,092 $
275 1385 منطقه آزاد کيش 94042900 تشك ا زساير موا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 1,671 9,998,900 Rls. 1,084 $
276 1385 منطقه آزاد کيش 95064010 را كت براي تنيس روي ميز 413 9,917,570 Rls. 1,075 $
277 1385 منطقه آزاد کيش 95029100 ا لبسه ومتفرعات كفش وكلاه برا ي عروسكهائي كه منحصرا به شكل ا نسان هستند 880 9,724,917 Rls. 1,057 $
278 1385 منطقه آزاد کيش 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 677 9,573,194 Rls. 1,044 $
279 1385 منطقه آزاد کيش 94037000 مبلها زموا د پلاستيكي 2,056 9,479,669 Rls. 1,026 $
280 1385 منطقه آزاد کيش 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 240 9,382,669 Rls. 1,018 $
281 1385 منطقه آزاد کيش 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 6,000 9,296,583 Rls. 1,006 $
282 1385 منطقه آزاد کيش 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 27,967 9,251,045 Rls. 1,007 $
283 1385 منطقه آزاد کيش 66019900 چترباراني وچترآفتابي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 867 9,191,909 Rls. 1,001 $
284 1385 منطقه آزاد کيش 84796010 كولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M.F.C) 730 9,187,000 Rls. 999 $
285 1385 منطقه آزاد کيش 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 550 9,080,929 Rls. 985 $
286 1385 منطقه آزاد کيش 94042100 تشك ا زكائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش 1,300 8,817,600 Rls. 960 $
287 1385 منطقه آزاد کيش 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 307 8,763,173 Rls. 951 $
288 1385 منطقه آزاد کيش 33073000 ا ملاح معطر وساير فرآورده ها برا ي ا ستحمام 261 8,726,423 Rls. 954 $
289 1385 منطقه آزاد کيش 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 1,445 8,589,104 Rls. 936 $
290 1385 منطقه آزاد کيش 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 65 8,561,051 Rls. 928 $
291 1385 منطقه آزاد کيش 87150000 كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 1,050 8,457,700 Rls. 921 $
292 1385 منطقه آزاد کيش 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 1,439 8,099,048 Rls. 882 $
293 1385 منطقه آزاد کيش 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 731 8,057,082 Rls. 877 $
294 1385 منطقه آزاد کيش 63071000 كف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزكردن. 180 8,016,195 Rls. 869 $
295 1385 منطقه آزاد کيش 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 430 8,003,942 Rls. 867 $
296 1385 منطقه آزاد کيش 82100000 وسائل مكانيكي دستي، بوزن 10كيلوگرم ياكمتركه برا ي تهيه غذا يانوشابه بكارميروند. 480 7,942,906 Rls. 865 $
297 1385 منطقه آزاد کيش 97019000 كولاژوپلاكهاي تزئيني همانند. 269 7,899,156 Rls. 858 $
298 1385 منطقه آزاد کيش 61151900 جورا ب شلوا ري, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرمواد نسجي, غيرمذكوردرجاي ديگر 136 7,641,690 Rls. 829 $
299 1385 منطقه آزاد کيش 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روكش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها,كه درجاي ديگرذكرنشده. 269 7,034,178 Rls. 766 $
300 1385 منطقه آزاد کيش 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 403 6,873,757 Rls. 744 $
مجموع کل
9,512,664,828 ريال
مجموع کل
1,034,407 دلار