آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1385 امارات متحده عربي 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 544,365 11,065,022,236 Rls. 1,202,103 $
302 1385 امارات متحده عربي 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 52,363 10,993,510,474 Rls. 1,192,150 $
303 1385 امارات متحده عربي 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 3,910,936 10,976,956,395 Rls. 1,191,864 $
304 1385 امارات متحده عربي 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 73,770 10,972,110,489 Rls. 1,195,697 $
305 1385 امارات متحده عربي 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 284,863 10,968,296,519 Rls. 1,193,797 $
306 1385 امارات متحده عربي 85271390 سايردستگاههاي گيرنده راديويي ،توا م شده باوسايل ضبط ياپخش صوت غيرمذكور درجاي ديگر 452,815 10,955,023,306 Rls. 1,190,613 $
307 1385 امارات متحده عربي 84291122 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر چرخ زنجيري ؤ باقدرت موتوربيش از 330اسب بخار 205,585 10,922,432,516 Rls. 1,189,086 $
308 1385 امارات متحده عربي 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 628,442 10,918,911,257 Rls. 1,187,572 $
309 1385 امارات متحده عربي 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 2,079,846 10,910,125,632 Rls. 1,182,558 $
310 1385 امارات متحده عربي 85231390 سايرنوا رهاي مغناطيسي به پهناي بيش از 5/6 mmغير مذكور درجاي ديگر 279,427 10,893,831,052 Rls. 1,182,595 $
311 1385 امارات متحده عربي 76161000 ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم. 36,947 10,843,629,519 Rls. 1,180,501 $
312 1385 امارات متحده عربي 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خودرو 128,811 10,810,876,339 Rls. 1,174,361 $
313 1385 امارات متحده عربي 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 18,825 10,810,463,114 Rls. 1,176,060 $
314 1385 امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 175,864 10,809,520,613 Rls. 1,175,958 $
315 1385 امارات متحده عربي 38123070 پايدا ركننده ها گريد فيلم هاي بسته بندي موا د غذا يي 565,000 10,808,076,173 Rls. 1,176,414 $
316 1385 امارات متحده عربي 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 7,413 10,794,811,301 Rls. 1,174,576 $
317 1385 امارات متحده عربي 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 82,400 10,760,791,820 Rls. 1,176,138 $
318 1385 امارات متحده عربي 90322000 مانوستات 145,806 10,661,026,997 Rls. 1,159,085 $
319 1385 امارات متحده عربي 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 6,641 10,613,604,811 Rls. 1,152,498 $
320 1385 امارات متحده عربي 85281211 تلويزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحه پلاسما 261,363 10,609,270,710 Rls. 1,156,884 $
321 1385 امارات متحده عربي 29153400 ا ستات ا يزوبوتيل 880,800 10,513,993,834 Rls. 1,145,393 $
322 1385 امارات متحده عربي 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت كارنشده. 109,990 10,476,301,884 Rls. 1,135,854 $
323 1385 امارات متحده عربي 84292021 گريدر نو وباقدرت بيش ا ز240 اسب بخار 147,640 10,466,364,352 Rls. 1,138,739 $
324 1385 امارات متحده عربي 38123030 پايدا ركننده هايUV 107,270 10,462,149,875 Rls. 1,137,526 $
325 1385 امارات متحده عربي 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 158,277 10,415,006,788 Rls. 1,131,123 $
326 1385 امارات متحده عربي 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 370,515 10,304,352,153 Rls. 1,119,849 $
327 1385 امارات متحده عربي 28042900 گازهاي كمياب (باستثناي آرگون () 204,408 10,116,600,183 Rls. 1,100,828 $
328 1385 امارات متحده عربي 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 398,408 10,084,397,232 Rls. 1,097,448 $
329 1385 امارات متحده عربي 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 558 10,059,067,344 Rls. 1,093,179 $
330 1385 امارات متحده عربي 85273100 گيرنده هاي را ديوئي, توا م شده بادستگاه ضبط يا پخش صوت،غير مذكور درجاي ديگر 379,960 10,044,780,025 Rls. 1,093,623 $
331 1385 امارات متحده عربي 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 914,683 10,038,194,366 Rls. 1,090,839 $
332 1385 امارات متحده عربي 10030000 جو 6,825,000 10,036,409,224 Rls. 1,089,611 $
333 1385 امارات متحده عربي 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 719,958 10,014,683,438 Rls. 1,089,614 $
334 1385 امارات متحده عربي 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به گوشي بيسيم (cordless) 504,445 10,014,102,606 Rls. 1,090,540 $
335 1385 امارات متحده عربي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 510,902 9,982,854,017 Rls. 1,085,770 $
336 1385 امارات متحده عربي 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 209,779 9,982,273,609 Rls. 1,084,194 $
337 1385 امارات متحده عربي 89011010 قايق هاي تفريحي عمومي 27,967 9,926,773,842 Rls. 1,086,222 $
338 1385 امارات متحده عربي 85209090 سايردستگاههاي ضبط نوارمغناطيسي وضبط صوت حتي توام با پخش صوت غيرمذكوردرجاي ديگر 80,854 9,882,695,486 Rls. 1,073,420 $
339 1385 امارات متحده عربي 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 250تا1000 CC براي انواع موتورسيكلت 295,200 9,874,112,034 Rls. 1,071,390 $
340 1385 امارات متحده عربي 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 21,409 9,855,498,957 Rls. 1,071,125 $
341 1385 امارات متحده عربي 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 1,451,142 9,767,486,359 Rls. 1,061,548 $
342 1385 امارات متحده عربي 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 150,789 9,638,232,282 Rls. 1,047,634 $
343 1385 امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 262,816 9,601,767,455 Rls. 1,044,222 $
344 1385 امارات متحده عربي 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 387,736 9,593,184,067 Rls. 1,044,008 $
345 1385 امارات متحده عربي 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 341,984 9,588,414,614 Rls. 1,041,874 $
346 1385 امارات متحده عربي 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 207,044 9,583,805,424 Rls. 1,041,465 $
347 1385 امارات متحده عربي 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 37,466 9,452,785,039 Rls. 1,029,367 $
348 1385 امارات متحده عربي 72022900 فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياكمترسيلسيوم. 1,239,780 9,448,756,330 Rls. 1,025,377 $
349 1385 امارات متحده عربي 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 6,301 9,444,261,531 Rls. 1,031,083 $
350 1385 امارات متحده عربي 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 2,400,828 9,432,254,491 Rls. 1,027,116 $
351 1385 امارات متحده عربي 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شكل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 611,325 9,418,334,362 Rls. 1,027,601 $
352 1385 امارات متحده عربي 85016200 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا ز75كيلوولت آمپروحدا كثر375كيلو ولت آمپر 792,576 9,332,297,422 Rls. 1,013,505 $
353 1385 امارات متحده عربي 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 29,394 9,320,244,349 Rls. 1,015,372 $
354 1385 امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 182,794 9,257,895,243 Rls. 1,004,148 $
355 1385 امارات متحده عربي 40103100 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه شياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر180 169,061 9,249,797,908 Rls. 1,007,133 $
356 1385 امارات متحده عربي 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذكورباضخامت بيشترا ز5/2 ميليمترتا5/4 ميليمتر 2,196,247 9,163,571,632 Rls. 996,254 $
357 1385 امارات متحده عربي 84291119 بولدزرهاي چرخ زنجيري باقدرت موتور330ا سب بخاروكمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 208,580 9,149,069,433 Rls. 1,002,195 $
358 1385 امارات متحده عربي 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 1,733,133 9,134,466,985 Rls. 992,988 $
359 1385 امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 585,700 9,116,562,613 Rls. 990,829 $
360 1385 امارات متحده عربي 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 9,033 9,110,934,502 Rls. 990,706 $
361 1385 امارات متحده عربي 85393120 لامپ كم مصرفComract 299,393 9,078,433,215 Rls. 985,646 $
362 1385 امارات متحده عربي 90213100 مفصل هاي مصنوعي 529 9,071,360,458 Rls. 986,574 $
363 1385 امارات متحده عربي 85211000 دستگاه ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)ا زنوع نوا رمغناطيسي 118,896 9,055,998,737 Rls. 985,101 $
364 1385 امارات متحده عربي 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 111,634 9,054,100,620 Rls. 984,250 $
365 1385 امارات متحده عربي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 125,465 9,041,424,577 Rls. 982,953 $
366 1385 امارات متحده عربي 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 100,839 9,019,062,403 Rls. 978,620 $
367 1385 امارات متحده عربي 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 459,116 8,967,942,188 Rls. 975,790 $
368 1385 امارات متحده عربي 85044060 ا نوا ع S.P.U 183,510 8,947,702,670 Rls. 972,443 $
369 1385 امارات متحده عربي 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 912,459 8,934,254,264 Rls. 970,640 $
370 1385 امارات متحده عربي 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 456,166 8,927,555,527 Rls. 969,118 $
371 1385 امارات متحده عربي 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم غيرمذكوردرجاي ديگر 50,650 8,917,581,134 Rls. 968,364 $
372 1385 امارات متحده عربي 85013200 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 102,126 8,912,597,858 Rls. 973,800 $
373 1385 امارات متحده عربي 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايط نقليه جاده اي 628,685 8,901,397,527 Rls. 967,251 $
374 1385 امارات متحده عربي 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيكل- كادميم, نيكل- آهن ) 51,250 8,859,513,763 Rls. 961,905 $
375 1385 امارات متحده عربي 85066020 قوه هاي نيم قلمي (AAA/LRO3/AM4) باهوا-روي 635,222 8,847,505,165 Rls. 961,775 $
376 1385 امارات متحده عربي 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 155,784 8,829,180,756 Rls. 959,808 $
377 1385 امارات متحده عربي 29121900 سايرآلدئيدهاي غيرحلقوي, بدون عوا مل ا كسيژنه, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 197,406 8,758,405,529 Rls. 949,914 $
378 1385 امارات متحده عربي 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 139,135 8,751,098,939 Rls. 951,335 $
379 1385 امارات متحده عربي 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 698,350 8,736,031,866 Rls. 949,054 $
380 1385 امارات متحده عربي 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري كار و وانت 347,545 8,710,517,139 Rls. 946,739 $
381 1385 امارات متحده عربي 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 477,498 8,703,476,249 Rls. 944,753 $
382 1385 امارات متحده عربي 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 576,393 8,691,348,290 Rls. 944,891 $
383 1385 امارات متحده عربي 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 255,761 8,681,484,269 Rls. 944,874 $
384 1385 امارات متحده عربي 24031000 توتون و تنباكو برا ي پيپ با پيچيدن سيگار حتي حاوي بدل توتون يا تنباكو 94,362 8,673,862,973 Rls. 941,032 $
385 1385 امارات متحده عربي 37023100 فيلم پلي كروم (رنگي), بصورت رول, سورا خ نشده باپهناي حدا كثر 105 ميليمتر 98,014 8,645,094,071 Rls. 939,772 $
386 1385 امارات متحده عربي 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 730,368 8,642,453,449 Rls. 938,449 $
387 1385 امارات متحده عربي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,133,280 8,632,028,678 Rls. 939,067 $
388 1385 امارات متحده عربي 84073490 موتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 125,034 8,622,354,272 Rls. 934,455 $
389 1385 امارات متحده عربي 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 1,366,313 8,595,149,273 Rls. 932,068 $
390 1385 امارات متحده عربي 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 124,740 8,588,299,787 Rls. 934,625 $
391 1385 امارات متحده عربي 84716010 صفحه كليد(keyboard) 302,812 8,553,362,907 Rls. 930,306 $
392 1385 امارات متحده عربي 84294022 غلطك هاي راهسازي مستعمل .با سال ساخت 5 سال وبيشتر ,باقدرت بيش از 150اسب بخار . 520,450 8,535,711,973 Rls. 926,147 $
393 1385 امارات متحده عربي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,480,907 8,525,112,629 Rls. 923,310 $
394 1385 امارات متحده عربي 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 192,686 8,491,382,236 Rls. 921,363 $
395 1385 امارات متحده عربي 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 293,275 8,394,657,464 Rls. 911,986 $
396 1385 امارات متحده عربي 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 997,400 8,366,620,283 Rls. 909,955 $
397 1385 امارات متحده عربي 85178010 مودم بي سيم 5,433 8,358,750,449 Rls. 908,516 $
398 1385 امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشك 329,576 8,354,281,436 Rls. 905,957 $
399 1385 امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 2,189,696 8,350,502,106 Rls. 911,176 $
400 1385 امارات متحده عربي 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 129,324 8,309,252,310 Rls. 906,271 $
401 1385 امارات متحده عربي 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 921,783 8,301,897,816 Rls. 900,814 $
402 1385 امارات متحده عربي 44083100 ورق هاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا كثر6ميليمترا زتيره زهرا الشتاي قرمزتيره 2,350,000 8,248,626,412 Rls. 895,335 $
403 1385 امارات متحده عربي 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,237,244 8,222,594,705 Rls. 890,195 $
404 1385 امارات متحده عربي 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 86,518 8,200,919,716 Rls. 890,474 $
405 1385 امارات متحده عربي 39011021 پلي اتيلن گريد لوله . به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 544,500 8,190,450,000 Rls. 886,781 $
406 1385 امارات متحده عربي 40082900 ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي 119,887 8,178,932,878 Rls. 890,823 $
407 1385 امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 495,650 8,147,169,306 Rls. 884,881 $
408 1385 امارات متحده عربي 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 785,400 8,113,466,762 Rls. 881,877 $
409 1385 امارات متحده عربي 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 73,270 8,060,909,739 Rls. 874,799 $
410 1385 امارات متحده عربي 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 290,119 8,037,725,916 Rls. 875,297 $
411 1385 امارات متحده عربي 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 44,856 8,027,498,017 Rls. 873,872 $
412 1385 امارات متحده عربي 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 656,500 8,023,687,726 Rls. 871,293 $
413 1385 امارات متحده عربي 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 599,590 8,011,091,106 Rls. 871,247 $
414 1385 امارات متحده عربي 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 80,471 8,008,934,862 Rls. 870,802 $
415 1385 امارات متحده عربي 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 13,698 8,008,735,736 Rls. 876,010 $
416 1385 امارات متحده عربي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 2,040,630 7,991,677,867 Rls. 874,961 $
417 1385 امارات متحده عربي 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 354,721 7,953,830,774 Rls. 865,280 $
418 1385 امارات متحده عربي 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 112,126 7,946,155,208 Rls. 864,312 $
419 1385 امارات متحده عربي 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 4,834,885 7,941,593,398 Rls. 863,995 $
420 1385 امارات متحده عربي 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 514,448 7,922,552,797 Rls. 865,774 $
421 1385 امارات متحده عربي 85175090 سايردستگاههابراي سيستم هاي كارير يا عددي باسيم بجز كارت مودم داخلي 130,665 7,919,418,448 Rls. 861,715 $
422 1385 امارات متحده عربي 85044030 منبع تغذيه را يانه 236,101 7,904,844,413 Rls. 859,206 $
423 1385 امارات متحده عربي 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 350,042 7,889,890,598 Rls. 857,603 $
424 1385 امارات متحده عربي 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 492,290 7,874,090,744 Rls. 855,385 $
425 1385 امارات متحده عربي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 902,148 7,866,387,575 Rls. 855,577 $
426 1385 امارات متحده عربي 28416100 پرمنگنات پتاسيم 410,520 7,780,515,556 Rls. 846,788 $
427 1385 امارات متحده عربي 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 204,206 7,772,469,523 Rls. 845,967 $
428 1385 امارات متحده عربي 98870330 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 76,275 7,767,887,639 Rls. 849,414 $
429 1385 امارات متحده عربي 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 520,883 7,749,373,921 Rls. 843,440 $
430 1385 امارات متحده عربي 29094400 ساير مو نو اكليل اترهاي ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 565,600 7,747,799,500 Rls. 841,139 $
431 1385 امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 16,673 7,729,909,721 Rls. 840,700 $
432 1385 امارات متحده عربي 84294012 غلطك را ه سازي مستعمل , باسال ساخت 5سال وكمتر,باقدرت 150اسب بخار وكمتر . 387,522 7,658,326,704 Rls. 833,619 $
433 1385 امارات متحده عربي 84241000 دستگاههاي آتش نشان 853,946 7,650,428,467 Rls. 830,503 $
434 1385 امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفورا ن 269,200 7,626,343,650 Rls. 829,454 $
435 1385 امارات متحده عربي 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 35,089 7,619,484,913 Rls. 829,542 $
436 1385 امارات متحده عربي 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 18,679 7,599,061,581 Rls. 827,612 $
437 1385 امارات متحده عربي 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 58,497 7,595,798,790 Rls. 827,170 $
438 1385 امارات متحده عربي 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 1,765 7,547,896,770 Rls. 821,828 $
439 1385 امارات متحده عربي 85231340 نوا ركاست تصويري كامل وسوا رشده 351,674 7,518,118,647 Rls. 817,723 $
440 1385 امارات متحده عربي 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري 591,000 7,512,695,329 Rls. 819,917 $
441 1385 امارات متحده عربي 85232000 ديسك مغناطيسي ضبط نشده برا ي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 356,813 7,511,813,464 Rls. 814,944 $
442 1385 امارات متحده عربي 73219000 اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 524,817 7,506,491,539 Rls. 815,252 $
443 1385 امارات متحده عربي 95021000 عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس 606,618 7,490,837,503 Rls. 814,518 $
444 1385 امارات متحده عربي 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 1,197,395 7,488,893,185 Rls. 811,868 $
445 1385 امارات متحده عربي 29054500 گليسرول 1,120,000 7,389,895,403 Rls. 803,949 $
446 1385 امارات متحده عربي 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 17,215 7,332,230,563 Rls. 795,432 $
447 1385 امارات متحده عربي 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 2,542 7,317,044,970 Rls. 793,171 $
448 1385 امارات متحده عربي 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 32,826 7,290,975,636 Rls. 793,552 $
449 1385 امارات متحده عربي 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيك. 361,742 7,283,872,791 Rls. 795,809 $
450 1385 امارات متحده عربي 39075010 رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 348,100 7,267,938,366 Rls. 789,707 $
451 1385 امارات متحده عربي 32099020 رنگ آستري كاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته 182,697 7,250,731,400 Rls. 789,911 $
452 1385 امارات متحده عربي 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 1,245,279 7,198,976,184 Rls. 781,124 $
453 1385 امارات متحده عربي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 167,453 7,191,420,937 Rls. 782,207 $
454 1385 امارات متحده عربي 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياپلاتين ). 2,503 7,184,333,127 Rls. 780,878 $
455 1385 امارات متحده عربي 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 235,524 7,148,058,032 Rls. 777,458 $
456 1385 امارات متحده عربي 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شكل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 434,954 7,146,142,121 Rls. 777,147 $
457 1385 امارات متحده عربي 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 6,700 7,115,327,470 Rls. 771,811 $
458 1385 امارات متحده عربي 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 608,870 7,101,052,258 Rls. 771,628 $
459 1385 امارات متحده عربي 33043000 فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا 104,226 7,100,017,261 Rls. 770,623 $
460 1385 امارات متحده عربي 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 510,031 7,083,446,030 Rls. 769,205 $
461 1385 امارات متحده عربي 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذكور در جاي ديگر 67,321 7,066,155,718 Rls. 767,135 $
462 1385 امارات متحده عربي 09101090 زنجبيل بجز رديف هاي 09101010 و 09101020 1,138,797 7,060,960,614 Rls. 768,392 $
463 1385 امارات متحده عربي 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 3,180,590 7,051,058,183 Rls. 764,834 $
464 1385 امارات متحده عربي 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,717 7,027,738,944 Rls. 762,062 $
465 1385 امارات متحده عربي 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 308,632 7,024,624,971 Rls. 762,362 $
466 1385 امارات متحده عربي 29153900 سايرا سترهاي ا سيد هاي ا ستيك , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 399,160 7,008,602,615 Rls. 761,572 $
467 1385 امارات متحده عربي 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها 28,339 6,999,533,705 Rls. 759,638 $
468 1385 امارات متحده عربي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 480,906 6,988,995,592 Rls. 758,496 $
469 1385 امارات متحده عربي 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد ,خودرو،غيرا زآنهائيكه چرخهاي لاستيكي دا رند 327,238 6,986,124,056 Rls. 762,966 $
470 1385 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 8,835 6,962,812,142 Rls. 757,065 $
471 1385 امارات متحده عربي 85173000 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 139,099 6,957,875,332 Rls. 760,273 $
472 1385 امارات متحده عربي 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروكربن هاي آسيكليك دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 228,225 6,938,220,056 Rls. 757,130 $
473 1385 امارات متحده عربي 72029940 فروسيليكومنيزيم 528,000 6,934,929,561 Rls. 755,122 $
474 1385 امارات متحده عربي 40116210 لاستيك نوباسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشينهاي ساختماني يا صنعتي دا را ي توليد داخلي داراي قطر كمتر از61سانتيمتر 614,584 6,868,497,045 Rls. 745,854 $
475 1385 امارات متحده عربي 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 119,218 6,847,018,000 Rls. 743,189 $
476 1385 امارات متحده عربي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 897 6,837,537,313 Rls. 743,277 $
477 1385 امارات متحده عربي 25041010 گرا فيت طبيعي بصورت فلس كريستالين (بجزگردفلس ) 54,000 6,834,609,590 Rls. 744,583 $
478 1385 امارات متحده عربي 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 88,559 6,829,378,769 Rls. 742,232 $
479 1385 امارات متحده عربي 29102000 متيل ا كسيرا ن (ا كسيد پروپيلن ) 417,793 6,826,094,381 Rls. 741,377 $
480 1385 امارات متحده عربي 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 468,605 6,810,265,669 Rls. 739,473 $
481 1385 امارات متحده عربي 87089311 كلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 333,931 6,807,832,038 Rls. 740,085 $
482 1385 امارات متحده عربي 98870316 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ،ساخت دا خل 21% ا لي 22% بجز لاستيك 153,690 6,777,439,550 Rls. 737,881 $
483 1385 امارات متحده عربي 85068010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل درسايزهاي قلمي ,متوسط وبزرگ غير مذكور درجاي ديگر 428,444 6,774,028,767 Rls. 734,733 $
484 1385 امارات متحده عربي 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 123,376 6,763,012,062 Rls. 736,225 $
485 1385 امارات متحده عربي 29371200 ا نسولين و ا ملاح آن 10 6,714,948,704 Rls. 727,592 $
486 1385 امارات متحده عربي 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 426,752 6,692,180,618 Rls. 727,594 $
487 1385 امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 152,751 6,658,678,908 Rls. 724,561 $
488 1385 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 1,497,228 6,651,722,440 Rls. 724,746 $
489 1385 امارات متحده عربي 85203300 دستگاههاي ضبط نوا رمغناطيسي توا م شده بادستگاه پخش صوت, ا زنوع كاست, غيرمذكوردرجاي ديگر 222,090 6,641,067,530 Rls. 720,478 $
490 1385 امارات متحده عربي 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 18,374 6,599,327,186 Rls. 716,073 $
491 1385 امارات متحده عربي 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 234,471 6,585,167,550 Rls. 715,255 $
492 1385 امارات متحده عربي 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 115,385 6,573,077,551 Rls. 719,307 $
493 1385 امارات متحده عربي 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 360,036 6,572,865,207 Rls. 714,208 $
494 1385 امارات متحده عربي 29171400 ا نيدريد مالئيك 560,000 6,527,817,230 Rls. 708,188 $
495 1385 امارات متحده عربي 39076090 سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري 467,800 6,494,785,412 Rls. 709,378 $
496 1385 امارات متحده عربي 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 495,000 6,478,494,926 Rls. 708,652 $
497 1385 امارات متحده عربي 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 642,379 6,431,460,724 Rls. 699,343 $
498 1385 امارات متحده عربي 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 949,103 6,372,719,175 Rls. 693,028 $
499 1385 امارات متحده عربي 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 75,292 6,372,037,181 Rls. 693,148 $
500 1385 امارات متحده عربي 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 82,766 6,370,144,487 Rls. 693,363 $
مجموع کل
1,688,478,404,976 ريال
مجموع کل
183,605,461 دلار