آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 امارات متحده عربي 27101110 بنزين 4,270,660,673 23,996,254,601,035 Rls. 2,610,843,992 $
2 1385 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,142,122,604 4,753,743,416,795 Rls. 516,118,655 $
3 1385 امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 4,780,436 1,815,342,892,641 Rls. 197,547,859 $
4 1385 امارات متحده عربي 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 370,761,732 1,520,677,872,536 Rls. 165,526,740 $
5 1385 امارات متحده عربي 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 372,513,069 1,292,050,352,933 Rls. 140,468,590 $
6 1385 امارات متحده عربي 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 5,268 1,026,724,953,740 Rls. 111,850,011 $
7 1385 امارات متحده عربي 85252040 گوشي تلفن همرا ه 781,351 948,243,375,333 Rls. 103,309,934 $
8 1385 امارات متحده عربي 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 2,138,987 919,108,448,505 Rls. 100,243,032 $
9 1385 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 146,178,969 863,817,544,706 Rls. 94,018,047 $
10 1385 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 182,155,329 779,478,708,611 Rls. 84,550,577 $
11 1385 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 22,085,558 758,277,195,260 Rls. 82,434,269 $
12 1385 امارات متحده عربي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 11,883,698 750,441,040,619 Rls. 81,581,665 $
13 1385 امارات متحده عربي 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 4,737,209 731,770,078,105 Rls. 79,594,820 $
14 1385 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 2,273,907 721,775,409,128 Rls. 78,491,802 $
15 1385 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 5,574,977 720,603,609,979 Rls. 78,329,850 $
16 1385 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 4,794,652 685,974,646,263 Rls. 74,518,428 $
17 1385 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2,168,294 672,499,550,854 Rls. 73,111,011 $
18 1385 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 23,993,050 644,692,697,471 Rls. 70,041,388 $
19 1385 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 150,400,384 637,548,726,125 Rls. 69,352,563 $
20 1385 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 34,086,122 596,306,738,449 Rls. 64,831,509 $
21 1385 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 197,699,289 550,284,767,170 Rls. 59,800,482 $
22 1385 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 97,733,284 522,590,202,903 Rls. 56,665,580 $
23 1385 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,811,218 512,795,651,940 Rls. 55,795,965 $
24 1385 امارات متحده عربي 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 733,308 501,523,818,055 Rls. 54,502,348 $
25 1385 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 113,018,230 452,189,722,887 Rls. 49,365,243 $
26 1385 امارات متحده عربي 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 163,227 443,868,810,086 Rls. 48,344,149 $
27 1385 امارات متحده عربي 84112200 توربوپرا پلرهاباقدرت بيشترا ز1100كيلووا ت(kw) 9,647,633 435,383,431,775 Rls. 47,336,815 $
28 1385 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,694,094 424,195,912,210 Rls. 46,159,993 $
29 1385 امارات متحده عربي 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 4,375,305 413,022,951,712 Rls. 44,855,632 $
30 1385 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 185,413,086 412,546,501,366 Rls. 44,786,513 $
31 1385 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 338,942 401,374,095,257 Rls. 43,618,618 $
32 1385 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 3,766,042 390,926,437,776 Rls. 42,492,707 $
33 1385 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 146,018,161 387,607,401,496 Rls. 42,151,713 $
34 1385 امارات متحده عربي 24022000 سيگار حاوي توتون 3,154,025 379,011,800,881 Rls. 41,343,623 $
35 1385 امارات متحده عربي 29261000 ا كريلو نيتريل 24,315,008 365,483,449,728 Rls. 39,747,912 $
36 1385 امارات متحده عربي 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 6,719,086 357,728,494,827 Rls. 38,931,592 $
37 1385 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 13,889,197 352,703,489,844 Rls. 38,361,603 $
38 1385 امارات متحده عربي 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 139,740,452 340,940,721,259 Rls. 36,975,076 $
39 1385 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 7,964,240 338,341,680,895 Rls. 36,787,925 $
40 1385 امارات متحده عربي 84733099 اجزاء وقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8471غير مذكور درجاي ديگر 1,050,204 336,058,365,318 Rls. 36,587,472 $
41 1385 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 23,470,325 326,897,966,293 Rls. 35,562,742 $
42 1385 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 1,922,557 313,892,463,070 Rls. 34,176,761 $
43 1385 امارات متحده عربي 91089000 محركهاي ساعت مچي ،ساعت جيبي وهمانند ،كامل و سوا رشده ، غيربرقي ،بدون كوك خودكار 7,710 312,349,587,347 Rls. 34,003,777 $
44 1385 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 13,739,345 295,699,257,144 Rls. 32,177,543 $
45 1385 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 10,108,220 274,861,466,841 Rls. 29,849,347 $
46 1385 امارات متحده عربي 85281299 تلويزيونهاي بيش ا ز 30 اينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 3,517,251 273,336,300,223 Rls. 29,708,337 $
47 1385 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 27,651,174 272,639,460,000 Rls. 29,671,197 $
48 1385 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 8,172,759 267,259,144,142 Rls. 29,099,163 $
49 1385 امارات متحده عربي 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 34,465,951 256,574,252,846 Rls. 27,841,704 $
50 1385 امارات متحده عربي 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 29,831,201 254,166,615,517 Rls. 27,633,844 $
51 1385 امارات متحده عربي 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 623,951 245,167,773,231 Rls. 26,646,394 $
52 1385 امارات متحده عربي 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 7,139,251 244,669,092,846 Rls. 26,588,162 $
53 1385 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 5,839,930 229,670,605,851 Rls. 24,990,074 $
54 1385 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 9,107,986 210,440,788,319 Rls. 22,883,252 $
55 1385 امارات متحده عربي 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 3,583,693 208,605,358,005 Rls. 22,682,141 $
56 1385 امارات متحده عربي 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 11,132,455 205,193,688,938 Rls. 22,301,926 $
57 1385 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 17,353,139 203,421,829,279 Rls. 22,120,702 $
58 1385 امارات متحده عربي 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 34,349,575 201,874,661,385 Rls. 21,981,032 $
59 1385 امارات متحده عربي 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 48,940,570 194,808,984,873 Rls. 21,147,594 $
60 1385 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 29,312,076 193,813,518,583 Rls. 21,064,338 $
61 1385 امارات متحده عربي 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 6,584,928 192,446,218,697 Rls. 20,913,523 $
62 1385 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 32,818,900 188,377,706,553 Rls. 20,520,012 $
63 1385 امارات متحده عربي 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 19,622,906 184,526,846,097 Rls. 20,049,643 $
64 1385 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 9,534,569 182,726,849,920 Rls. 19,852,387 $
65 1385 امارات متحده عربي 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 19,020,041 182,033,396,791 Rls. 19,784,148 $
66 1385 امارات متحده عربي 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 585,871 179,885,959,572 Rls. 19,506,344 $
67 1385 امارات متحده عربي 29291000 ا يزوسيانات ها 7,431,505 179,710,816,740 Rls. 19,561,408 $
68 1385 امارات متحده عربي 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 10,289,404 178,212,037,149 Rls. 19,369,476 $
69 1385 امارات متحده عربي 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذكور 850,667 173,682,783,087 Rls. 18,884,799 $
70 1385 امارات متحده عربي 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 4,348,374 172,760,889,029 Rls. 18,783,245 $
71 1385 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 903,590 163,921,665,897 Rls. 17,855,281 $
72 1385 امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 38,385,899 161,425,764,043 Rls. 17,577,726 $
73 1385 امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 37,491,746 160,994,390,092 Rls. 17,497,605 $
74 1385 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,888,873 158,819,190,629 Rls. 17,309,470 $
75 1385 امارات متحده عربي 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي 413,900 151,701,693,494 Rls. 16,443,074 $
76 1385 امارات متحده عربي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 3,247,399 150,788,996,860 Rls. 16,376,464 $
77 1385 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 27,759,433 149,258,570,172 Rls. 16,217,231 $
78 1385 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 170,793 148,465,324,003 Rls. 16,131,669 $
79 1385 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 18,392,663 147,497,055,862 Rls. 16,035,351 $
80 1385 امارات متحده عربي 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 7,378,924 146,241,264,899 Rls. 15,888,770 $
81 1385 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 7,301,368 142,688,335,021 Rls. 15,510,509 $
82 1385 امارات متحده عربي 98870336 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 61% ا لي 62% بجز لاستيك 1,673,800 142,585,941,380 Rls. 15,552,170 $
83 1385 امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 6,231,840 140,597,818,508 Rls. 15,307,783 $
84 1385 امارات متحده عربي 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 1,890,541 140,319,479,762 Rls. 15,278,137 $
85 1385 امارات متحده عربي 84295911 بيل مكانيكي نو،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر،فاقد قابليت چرخش 360درجه 3,343,797 139,410,524,398 Rls. 15,169,566 $
86 1385 امارات متحده عربي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 29,475,190 135,429,248,384 Rls. 14,745,594 $
87 1385 امارات متحده عربي 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 528,973,500 134,537,145,540 Rls. 14,644,947 $
88 1385 امارات متحده عربي 31042000 كلرور پتاسيم 65,678,766 133,235,358,699 Rls. 14,473,720 $
89 1385 امارات متحده عربي 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 4,611,600 125,978,002,145 Rls. 13,687,253 $
90 1385 امارات متحده عربي 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 7,066,633 125,001,284,083 Rls. 13,575,125 $
91 1385 امارات متحده عربي 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 847,077 124,208,004,181 Rls. 13,493,195 $
92 1385 امارات متحده عربي 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 3,671,397 123,955,770,237 Rls. 13,473,310 $
93 1385 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 17,964,050 120,310,189,004 Rls. 13,056,412 $
94 1385 امارات متحده عربي 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 288,757 118,865,612,412 Rls. 12,924,729 $
95 1385 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 26,670,640 117,531,855,765 Rls. 12,774,470 $
96 1385 امارات متحده عربي 84295119 لودرمستعمل ،هاباقدرت270اسب بخاروكمتر,بيل دا ربابارگيرا زجلو، باسال ساخت بيش ا ز5سال 2,562,472 117,313,196,810 Rls. 12,836,998 $
97 1385 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 464,766 116,970,337,215 Rls. 12,709,832 $
98 1385 امارات متحده عربي 10011090 مخلوط گندم وچاو دار 72,950,000 116,263,734,225 Rls. 12,693,933 $
99 1385 امارات متحده عربي 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 23,612,949 115,568,813,279 Rls. 12,552,070 $
100 1385 امارات متحده عربي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 824,589 115,527,447,565 Rls. 12,562,912 $
101 1385 امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 3,840,431 113,858,591,829 Rls. 12,407,449 $
102 1385 امارات متحده عربي 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 1,144,541 113,673,114,140 Rls. 12,389,911 $
103 1385 امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 1,591,040 113,365,394,773 Rls. 12,320,797 $
104 1385 امارات متحده عربي 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 1,658,750 111,851,343,304 Rls. 12,145,243 $
105 1385 امارات متحده عربي 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 200,000 111,588,152,440 Rls. 12,207,434 $
106 1385 امارات متحده عربي 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي 542,157 110,650,907,814 Rls. 12,020,477 $
107 1385 امارات متحده عربي 84295212 بيل مكانيكي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 2,797,750 108,066,068,422 Rls. 11,896,305 $
108 1385 امارات متحده عربي 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 39,037,876 107,916,164,264 Rls. 11,721,318 $
109 1385 امارات متحده عربي 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 23,341,915 107,863,398,366 Rls. 11,702,574 $
110 1385 امارات متحده عربي 84295912 بيل مكانيكي مستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 2,890,320 104,333,710,008 Rls. 11,322,195 $
111 1385 امارات متحده عربي 85281221 تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 866,360 102,897,329,271 Rls. 11,199,972 $
112 1385 امارات متحده عربي 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 2,861,581 102,609,065,705 Rls. 11,168,172 $
113 1385 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 14,443,404 100,985,718,821 Rls. 10,984,666 $
114 1385 امارات متحده عربي 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 17,339,000 100,556,894,703 Rls. 10,929,115 $
115 1385 امارات متحده عربي 29025000 ا ستيرن 7,448,183 99,862,742,192 Rls. 10,860,678 $
116 1385 امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 247,050 98,861,735,854 Rls. 10,725,152 $
117 1385 امارات متحده عربي 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 141,484 98,298,920,854 Rls. 10,653,694 $
118 1385 امارات متحده عربي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,192,754 97,288,327,064 Rls. 10,576,851 $
119 1385 امارات متحده عربي 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 24,039,507 97,281,521,646 Rls. 10,556,871 $
120 1385 امارات متحده عربي 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 128,819 94,128,015,768 Rls. 10,276,236 $
121 1385 امارات متحده عربي 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 1,586,216 93,695,149,072 Rls. 10,175,203 $
122 1385 امارات متحده عربي 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 12,297,936 93,094,147,226 Rls. 10,119,051 $
123 1385 امارات متحده عربي 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 10,575,675 90,985,345,864 Rls. 9,886,700 $
124 1385 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 563,071 90,703,999,401 Rls. 9,840,245 $
125 1385 امارات متحده عربي 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 3,230,400 85,964,944,159 Rls. 9,322,470 $
126 1385 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 10,190,730 85,414,633,630 Rls. 9,279,947 $
127 1385 امارات متحده عربي 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 2,934,674 84,925,989,417 Rls. 9,230,314 $
128 1385 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,344,863 84,450,037,247 Rls. 9,183,733 $
129 1385 امارات متحده عربي 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 8,403,774 83,960,723,358 Rls. 9,127,540 $
130 1385 امارات متحده عربي 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 835,651 83,567,191,256 Rls. 9,091,312 $
131 1385 امارات متحده عربي 84291111 بلدوزر نو- باقدرت موتور 330ا سب بخاروكمتر باچرخ زنجيري . 1,099,493 83,285,233,954 Rls. 9,083,605 $
132 1385 امارات متحده عربي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 48,659 81,675,825,472 Rls. 8,856,493 $
133 1385 امارات متحده عربي 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 2,002,080 80,338,703,040 Rls. 8,720,142 $
134 1385 امارات متحده عربي 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 11,096,721 79,279,951,090 Rls. 8,602,587 $
135 1385 امارات متحده عربي 10051010 دا نه ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم وكمتر 53,214,707 79,132,918,433 Rls. 8,649,160 $
136 1385 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 1,343,866 78,606,108,512 Rls. 8,535,304 $
137 1385 امارات متحده عربي 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,440,916 78,557,505,662 Rls. 8,545,452 $
138 1385 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,040,435 78,473,425,566 Rls. 8,540,769 $
139 1385 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 5,588,360 77,556,881,867 Rls. 8,430,058 $
140 1385 امارات متحده عربي 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,769,671 76,352,778,084 Rls. 8,308,671 $
141 1385 امارات متحده عربي 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 2,336,731 75,632,926,934 Rls. 8,219,465 $
142 1385 امارات متحده عربي 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 23,803,760 75,402,604,731 Rls. 8,173,551 $
143 1385 امارات متحده عربي 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 1,688,291 75,084,065,581 Rls. 8,217,452 $
144 1385 امارات متحده عربي 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 3,108,550 74,016,173,066 Rls. 8,047,823 $
145 1385 امارات متحده عربي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 41,438 72,617,470,555 Rls. 7,897,266 $
146 1385 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 660,108 72,474,616,644 Rls. 7,863,861 $
147 1385 امارات متحده عربي 85172100 دستگاههاي دورنگار (Facsimile) 685,993 71,638,894,767 Rls. 7,787,890 $
148 1385 امارات متحده عربي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 24,936,833 71,284,157,129 Rls. 7,713,066 $
149 1385 امارات متحده عربي 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 512,622 70,225,303,044 Rls. 7,662,542 $
150 1385 امارات متحده عربي 84716060 چاپگر سوزني و چاپگر بانكي 349,747 70,154,978,936 Rls. 7,620,658 $
151 1385 امارات متحده عربي 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيك 1,193,540 69,485,003,677 Rls. 7,574,946 $
152 1385 امارات متحده عربي 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 360,203 69,080,464,995 Rls. 7,509,223 $
153 1385 امارات متحده عربي 98870314 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ,باساخت دا خل 17%ا لي18%بجز لاستيك 1,475,684 68,591,787,333 Rls. 7,469,162 $
154 1385 امارات متحده عربي 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 1,981,665 68,570,703,378 Rls. 7,471,205 $
155 1385 امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 895,747 67,659,464,340 Rls. 7,380,423 $
156 1385 امارات متحده عربي 98870312 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 14%(full c.k.d ) بجز لاستيك 1,120,242 67,039,770,306 Rls. 7,293,906 $
157 1385 امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,199,260 66,825,921,890 Rls. 7,264,465 $
158 1385 امارات متحده عربي 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 3,162,036 66,797,834,632 Rls. 7,252,142 $
159 1385 امارات متحده عربي 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 5,100,170 66,115,832,982 Rls. 7,197,841 $
160 1385 امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميكروويو 3,554,255 65,956,545,951 Rls. 7,173,919 $
161 1385 امارات متحده عربي 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 1,019,885 65,840,860,000 Rls. 7,149,740 $
162 1385 امارات متحده عربي 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 9,018,345 65,129,301,543 Rls. 7,085,114 $
163 1385 امارات متحده عربي 29141100 ا ستن 7,224,520 63,957,463,109 Rls. 6,949,733 $
164 1385 امارات متحده عربي 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 1,536,525 63,934,672,203 Rls. 6,970,194 $
165 1385 امارات متحده عربي 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 892,354 63,845,798,759 Rls. 6,934,761 $
166 1385 امارات متحده عربي 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 618,920 62,946,850,423 Rls. 6,826,299 $
167 1385 امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,076,922 62,711,725,065 Rls. 6,839,905 $
168 1385 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 223,918 61,732,917,371 Rls. 6,714,890 $
169 1385 امارات متحده عربي 85021390 مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت بيش ا ز1500KVA 235,125 60,568,276,777 Rls. 6,576,595 $
170 1385 امارات متحده عربي 44121900 تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 14,921,902 59,496,237,892 Rls. 6,465,168 $
171 1385 امارات متحده عربي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,451,085 59,231,174,144 Rls. 6,457,639 $
172 1385 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 62,050 58,623,366,554 Rls. 6,390,247 $
173 1385 امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,852,880 58,570,450,916 Rls. 6,398,334 $
174 1385 امارات متحده عربي 84295219 بيل مكانيكي مستعمل ،يه قدرت 155اسب بخار وكمتر، با قابليت چرخش 360درجه ،باسال ساخت بيش ا ز5سال 1,562,800 58,428,307,614 Rls. 6,501,065 $
175 1385 امارات متحده عربي 95069110 دستگاه TRAD MILL 929,577 57,835,119,099 Rls. 6,287,918 $
176 1385 امارات متحده عربي 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,011,646 57,711,912,350 Rls. 6,270,641 $
177 1385 امارات متحده عربي 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 947,130 57,512,192,077 Rls. 6,250,755 $
178 1385 امارات متحده عربي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 9,638,785 57,476,231,884 Rls. 6,244,182 $
179 1385 امارات متحده عربي 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 15,545,295 55,847,612,003 Rls. 6,068,479 $
180 1385 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 2,182,090 55,776,049,326 Rls. 6,065,730 $
181 1385 امارات متحده عربي 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 119,701 55,470,114,521 Rls. 6,021,004 $
182 1385 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 566,369 55,187,829,147 Rls. 5,994,755 $
183 1385 امارات متحده عربي 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم كلوخه هاي معدني آهن, به شكل توده.... 15,500,000 54,800,697,440 Rls. 5,944,321 $
184 1385 امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 4,341,406 54,731,273,322 Rls. 5,954,101 $
185 1385 امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 2,922,124 54,642,662,856 Rls. 5,939,326 $
186 1385 امارات متحده عربي 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 1,851,433 54,089,383,222 Rls. 5,876,493 $
187 1385 امارات متحده عربي 85273900 گيرنده هاي را ديوئي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,281,382 53,376,317,900 Rls. 5,800,162 $
188 1385 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,857,338 53,282,401,959 Rls. 5,797,293 $
189 1385 امارات متحده عربي 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 952,526 53,168,966,353 Rls. 5,786,833 $
190 1385 امارات متحده عربي 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 1,583,041 52,899,509,991 Rls. 5,753,575 $
191 1385 امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لكتريكي 548,143 52,446,728,654 Rls. 5,704,943 $
192 1385 امارات متحده عربي 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذكوردرجاي ديگر 3,762,000 52,327,367,306 Rls. 5,676,241 $
193 1385 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 2,532,095 51,908,006,359 Rls. 5,639,394 $
194 1385 امارات متحده عربي 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 138,924 51,495,332,460 Rls. 5,612,410 $
195 1385 امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 7,016,204 51,382,655,975 Rls. 5,580,267 $
196 1385 امارات متحده عربي 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 2,342,250 50,773,690,111 Rls. 5,520,882 $
197 1385 امارات متحده عربي 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 90,711 50,565,576,877 Rls. 5,496,666 $
198 1385 امارات متحده عربي 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 22,635 50,428,273,133 Rls. 5,476,289 $
199 1385 امارات متحده عربي 37032000 كاغذ,مقوا وموا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده برا ي عكاسي رنگي ( پلي كروم )باپهناي كمتراز610ميلي متر 1,167,720 50,405,673,072 Rls. 5,481,372 $
200 1385 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,553,432 49,409,118,788 Rls. 5,373,362 $
مجموع کل
71,469,609,128,379 ريال
مجموع کل
7,773,347,775 دلار