آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد جلفا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 منطقه ازاد جلفا 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 160,000 877,044,606 Rls. 110,738 $
2 1382 منطقه ازاد جلفا 950420 -اشياء و متفرعات براي بيليارد 162,500 537,531,250 Rls. 67,870 $
3 1382 منطقه ازاد جلفا 871610 -تريلرهاونيمه تريلرهاازنو ع كارواني , براي سكونت يا اردوزني 7,200 154,530,900 Rls. 19,511 $
مجموع کل
1,569,106,756 ريال
مجموع کل
198,120 دلار