آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1382 سوئد 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 11 1,093,425,960 Rls. 138,059 $
102 1382 سوئد 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگر مذكور نباشد 627 1,080,562,140 Rls. 136,435 $
103 1382 سوئد 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شماره هاي 842211الي 842240 1,202 1,062,864,090 Rls. 134,201 $
104 1382 سوئد 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 15,000 1,036,576,440 Rls. 130,881 $
105 1382 سوئد 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمتراز600mm,كه درجاي ديگرذكرنشده , 31,218 1,015,984,565 Rls. 128,280 $
106 1382 سوئد 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 82,670 1,006,594,393 Rls. 127,095 $
107 1382 سوئد 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,300 1,001,997,978 Rls. 126,515 $
108 1382 سوئد 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 3,446 996,437,763 Rls. 125,813 $
109 1382 سوئد 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 1,401 994,216,936 Rls. 125,533 $
110 1382 سوئد 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 125,480 993,877,101 Rls. 125,490 $
111 1382 سوئد 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 3,112 979,147,371 Rls. 123,629 $
112 1382 سوئد 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,158 974,753,265 Rls. 123,075 $
113 1382 سوئد 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 134,750 972,654,492 Rls. 122,810 $
114 1382 سوئد 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 55,350 970,940,665 Rls. 122,594 $
115 1382 سوئد 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 20,000 969,870,320 Rls. 122,458 $
116 1382 سوئد 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 29,801 963,449,028 Rls. 121,648 $
117 1382 سوئد 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,543 962,742,630 Rls. 121,560 $
118 1382 سوئد 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 111,600 942,165,144 Rls. 118,960 $
119 1382 سوئد 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ازجمله الماس شيشه بري ), 751 940,634,972 Rls. 118,767 $
120 1382 سوئد 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 45,297 927,734,449 Rls. 117,138 $
121 1382 سوئد 722691 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطگرم نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكوردرجاي دي 96,356 927,634,939 Rls. 117,126 $
122 1382 سوئد 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 23,218 912,040,666 Rls. 115,157 $
123 1382 سوئد 842220 -ماشين آلات ودستگاههابراي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 5,018 910,273,683 Rls. 114,934 $
124 1382 سوئد 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژبيشتراز1000 ولت 3,053 909,965,657 Rls. 114,894 $
125 1382 سوئد 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 54,545 909,561,892 Rls. 114,844 $
126 1382 سوئد 841911 -- آبگرم كن هاي سريعالعمل گازي 40 897,080,607 Rls. 113,268 $
127 1382 سوئد 481151 كاغذومقواي قشرزده اندوده و000باموادپلاستيكي سفيدشده به وزن هرمترمربع بيش از150گرم 98,644 889,353,783 Rls. 112,292 $
128 1382 سوئد 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,996 883,934,203 Rls. 111,609 $
129 1382 سوئد 470329 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات ,.,نيمه سفيدشده ياسفيدشده ازغيرتيره كاج 199,351 862,928,882 Rls. 108,956 $
130 1382 سوئد 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,354 858,152,214 Rls. 108,353 $
131 1382 سوئد 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 24,720 849,667,956 Rls. 107,281 $
132 1382 سوئد 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيراز آب 1,040 843,375,700 Rls. 106,487 $
133 1382 سوئد 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 992 839,466,302 Rls. 105,992 $
134 1382 سوئد 841410 -تلمبه هاي خلاء 10,025 811,402,619 Rls. 102,449 $
135 1382 سوئد 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 1,324 802,956,327 Rls. 101,384 $
136 1382 سوئد 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 5,436 797,873,454 Rls. 100,741 $
137 1382 سوئد 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,086 795,940,057 Rls. 100,498 $
138 1382 سوئد 842840 -پلكان هاي متحرك وراهروهاي متحرك 29,000 794,115,261 Rls. 100,267 $
139 1382 سوئد 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 744 785,984,347 Rls. 99,242 $
140 1382 سوئد 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 5/0وحداكثر1mm 124,186 782,342,747 Rls. 98,780 $
141 1382 سوئد 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 96,520 769,463,286 Rls. 97,155 $
142 1382 سوئد 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 512 768,508,076 Rls. 97,034 $
143 1382 سوئد 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 5,000 766,016,724 Rls. 96,719 $
144 1382 سوئد 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 2,779 764,821,248 Rls. 96,568 $
145 1382 سوئد 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 1,213 758,772,709 Rls. 95,805 $
146 1382 سوئد 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,983 755,251,552 Rls. 95,360 $
147 1382 سوئد 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 2,359 726,490,360 Rls. 91,728 $
148 1382 سوئد 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 120,256 724,341,006 Rls. 91,457 $
149 1382 سوئد 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتريكي (از جمله قوس پلاسمائي ) خودكار 5,323 719,842,626 Rls. 90,889 $
150 1382 سوئد 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm ,به ضخامت 3ميليمترك 103,635 717,288,994 Rls. 90,567 $
151 1382 سوئد 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي وسايط نقليه موتوري 6,627 713,365,296 Rls. 90,071 $
152 1382 سوئد 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات خشك كرده 444 701,575,963 Rls. 88,583 $
153 1382 سوئد 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 738 688,869,675 Rls. 86,978 $
154 1382 سوئد 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 42,572 686,113,971 Rls. 86,630 $
155 1382 سوئد 843410 -ماشين هاي شيردو 10,055 674,098,195 Rls. 85,114 $
156 1382 سوئد 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 1,705 663,530,303 Rls. 83,779 $
157 1382 سوئد 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 2,666 661,680,500 Rls. 83,546 $
158 1382 سوئد 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 17,722 654,259,368 Rls. 82,608 $
159 1382 سوئد 731700 ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,بست موجدار,,,,از آهن ياازفولاد, 16,128 648,564,152 Rls. 81,889 $
160 1382 سوئد 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 6,608 641,865,850 Rls. 81,043 $
161 1382 سوئد 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 2,985 640,193,294 Rls. 80,833 $
162 1382 سوئد 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 3,246 639,977,888 Rls. 80,805 $
163 1382 سوئد 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 123,808 638,635,000 Rls. 80,636 $
164 1382 سوئد 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 445 638,290,811 Rls. 80,592 $
165 1382 سوئد 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكسيدمنيزيم ,اكسيدكلسيم ,اكسيدكرم , 86,745 627,918,470 Rls. 79,283 $
166 1382 سوئد 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 24,105 613,595,648 Rls. 77,473 $
167 1382 سوئد 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 1,315 612,161,320 Rls. 77,293 $
168 1382 سوئد 845410 -كنورترازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات بكارمي روند 756 611,207,085 Rls. 77,173 $
169 1382 سوئد 480620 - كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق 38,862 601,135,799 Rls. 75,901 $
170 1382 سوئد 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 2,229 583,757,887 Rls. 73,705 $
171 1382 سوئد 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 1,202 579,048,925 Rls. 73,112 $
172 1382 سوئد 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 33,000 576,882,918 Rls. 72,839 $
173 1382 سوئد 470411 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسولفيت غيرازخميرهاازدرجه حل شونده ;سفيدنشده ازتيره كاج 95,417 568,374,179 Rls. 71,764 $
174 1382 سوئد 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 42,078 562,095,145 Rls. 70,972 $
175 1382 سوئد 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 161,180 561,513,032 Rls. 70,898 $
176 1382 سوئد 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , براي اشعه ايكس , عكسبرداري نشده 1,412 560,065,172 Rls. 70,715 $
177 1382 سوئد 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 41,317 559,865,594 Rls. 70,690 $
178 1382 سوئد 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 128,350 558,568,471 Rls. 70,526 $
179 1382 سوئد 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 30,000 554,337,828 Rls. 69,992 $
180 1382 سوئد 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواحدهاي حافظه ,واحدهاي ورود,واحدهاي خروج 84 553,634,836 Rls. 69,904 $
181 1382 سوئد 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي , 2,732 551,213,468 Rls. 69,598 $
182 1382 سوئد 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 301 550,751,908 Rls. 69,539 $
183 1382 سوئد 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 323 528,706,902 Rls. 66,756 $
184 1382 سوئد 847170 -واحدهاي حافظه ماشينهاي خودكارداده پردازي 48 524,153,260 Rls. 66,181 $
185 1382 سوئد 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 32,613 522,030,047 Rls. 65,913 $
186 1382 سوئد 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 1,116 517,163,564 Rls. 65,298 $
187 1382 سوئد 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 8,080 511,249,285 Rls. 64,552 $
188 1382 سوئد 391723 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي كلروروينيل 9,757 509,079,992 Rls. 64,277 $
189 1382 سوئد 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 60,000 502,769,320 Rls. 63,481 $
190 1382 سوئد 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 2,096 500,743,813 Rls. 63,225 $
191 1382 سوئد 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 6,050 500,472,631 Rls. 63,191 $
192 1382 سوئد 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 3,287 500,194,600 Rls. 63,156 $
193 1382 سوئد 481032 --كاغذكرافت ,سفيدنشده ,كه بابي از95%الياف ازالياف شيميائي ,هرمترمربعحداقل 150گرم 130,986 498,485,581 Rls. 62,940 $
194 1382 سوئد 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 101,144 497,173,247 Rls. 62,774 $
195 1382 سوئد 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 38,500 496,611,888 Rls. 62,704 $
196 1382 سوئد 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 1,005 483,643,462 Rls. 61,066 $
197 1382 سوئد 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به شكل رول ياورق هرمترمربعحداكثر150گرم 36,000 472,036,442 Rls. 59,601 $
198 1382 سوئد 848230 -رولربيرينگ كره اي , 2,777 463,834,218 Rls. 58,565 $
199 1382 سوئد 722410 -شم وسايراشكال اوليه ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ), 11,560 462,437,118 Rls. 58,388 $
200 1382 سوئد 750522 --مفتول از آلياژهاي نيكل , 4,424 461,489,287 Rls. 58,269 $
201 1382 سوئد 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 380 456,687,840 Rls. 57,662 $
202 1382 سوئد 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 12,830 452,768,730 Rls. 57,168 $
203 1382 سوئد 282720 -كلروركلسيم 180,000 442,698,577 Rls. 55,897 $
204 1382 سوئد 903210 - ترموستات 757 428,163,170 Rls. 54,061 $
205 1382 سوئد 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 583 417,437,968 Rls. 52,706 $
206 1382 سوئد 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز75كيلووات و حداكثر 375 كيلووات 1,240 416,510,305 Rls. 52,590 $
207 1382 سوئد 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 792 411,300,310 Rls. 51,932 $
208 1382 سوئد 842191 --اجزاءوقطعات ماشين هاي گريزازمركز,همچنين خشك كن هاي گريزازمركز 376 406,665,250 Rls. 51,346 $
209 1382 سوئد 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 9,850 400,491,877 Rls. 50,567 $
210 1382 سوئد 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 16,000 385,884,866 Rls. 48,723 $
211 1382 سوئد 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 12,020 384,958,873 Rls. 48,606 $
212 1382 سوئد 810590 -مصنوعات ازكبالت ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 1,000 381,690,494 Rls. 48,193 $
213 1382 سوئد 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 4,631 378,122,176 Rls. 47,741 $
214 1382 سوئد 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 2,087 375,508,812 Rls. 47,413 $
215 1382 سوئد 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 22,330 373,613,615 Rls. 47,173 $
216 1382 سوئد 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 53,352 370,795,000 Rls. 46,818 $
217 1382 سوئد 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 298 368,225,402 Rls. 46,493 $
218 1382 سوئد 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 422 368,025,391 Rls. 46,468 $
219 1382 سوئد 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 25,775 367,343,253 Rls. 46,381 $
220 1382 سوئد 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي 200 365,787,205 Rls. 46,185 $
221 1382 سوئد 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 191 362,953,087 Rls. 45,828 $
222 1382 سوئد 390290 -ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي اولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به اشكال ابتدائي 40,000 359,283,301 Rls. 45,364 $
223 1382 سوئد 591131 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي ,بوزن هرمترمربعكمتراز650گرم , 1,012 359,250,672 Rls. 45,360 $
224 1382 سوئد 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان ,چرخ دنده ,وغيره , 830 351,773,552 Rls. 44,416 $
225 1382 سوئد 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 6,520 347,969,406 Rls. 43,935 $
226 1382 سوئد 761010 در,پنجره وچهارچوب آنهاو آستانه ,از آلومينيوم , 3,068 347,875,629 Rls. 43,924 $
227 1382 سوئد 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي براي وسايطنقليه هوايي 1,736 344,411,770 Rls. 43,486 $
228 1382 سوئد 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 12,000 344,068,878 Rls. 43,443 $
229 1382 سوئد 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 10,500 343,485,585 Rls. 43,369 $
230 1382 سوئد 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 5,094 342,226,878 Rls. 43,210 $
231 1382 سوئد 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 4,000 338,046,000 Rls. 42,683 $
232 1382 سوئد 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 2,520 335,212,376 Rls. 42,325 $
233 1382 سوئد 721932 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm, 20,723 332,803,454 Rls. 42,021 $
234 1382 سوئد 390910 - رزين هاي اوره , رزين هاي تيواوره ,به اشكال ابتدائي 37,850 330,552,000 Rls. 41,737 $
235 1382 سوئد 760820 -لوله از آلومينيوم ممزوج , 320 329,112,954 Rls. 41,555 $
236 1382 سوئد 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 3,850 323,947,928 Rls. 40,903 $
237 1382 سوئد 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 6,093 323,738,553 Rls. 40,876 $
238 1382 سوئد 722619 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 4,792 317,694,671 Rls. 40,113 $
239 1382 سوئد 811221 كروم بصورت كارنشده وپودر 49,055 312,469,306 Rls. 39,453 $
240 1382 سوئد 380400 موادقليائي باقيمانده ازساختن خميرچوب ,حتي كنسانتره ,قندگرفته ياعمل آمده ازلحاظ شيميائي , 120,000 311,185,471 Rls. 39,291 $
241 1382 سوئد 848130 -شيريكطرفه , 1,508 309,752,153 Rls. 39,110 $
242 1382 سوئد 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 828 306,908,590 Rls. 38,751 $
243 1382 سوئد 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 1,270 306,440,800 Rls. 38,692 $
244 1382 سوئد 392043 صفحه -ورق -ورقه هاي نازك بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل حاوي حداقل %6وزني پلاستي سايزر 4,616 305,731,600 Rls. 38,602 $
245 1382 سوئد 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 250 304,369,038 Rls. 38,430 $
246 1382 سوئد 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 4,019 303,913,988 Rls. 38,373 $
247 1382 سوئد 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 510 302,257,535 Rls. 38,164 $
248 1382 سوئد 293359 --تركيبات داراي حلقه پيريميدين (هيدروژنه شده يانشده )ياحلقه پي پر آزين ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 4,750 299,372,431 Rls. 37,800 $
249 1382 سوئد 732010 -فنرتيغه اي وتيغه براي آن ,از آهن ياازفولاد, 1,938 299,062,342 Rls. 37,760 $
250 1382 سوئد 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 1,196 296,288,293 Rls. 37,410 $
251 1382 سوئد 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 1,013 296,227,262 Rls. 37,402 $
252 1382 سوئد 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 295,524,608 Rls. 37,314 $
253 1382 سوئد 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 1,814 293,330,580 Rls. 37,037 $
254 1382 سوئد 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,800 292,733,138 Rls. 36,961 $
255 1382 سوئد 380130 - خميرهاي كربن داربراي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوش داخلي كوره ها 7,254 291,617,910 Rls. 36,820 $
256 1382 سوئد 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 441 289,991,745 Rls. 36,615 $
257 1382 سوئد 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 22,000 289,728,568 Rls. 36,582 $
258 1382 سوئد 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,475 286,696,531 Rls. 36,199 $
259 1382 سوئد 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 100,000 286,378,549 Rls. 36,159 $
260 1382 سوئد 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 119 286,339,122 Rls. 36,154 $
261 1382 سوئد 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 503 285,249,811 Rls. 36,017 $
262 1382 سوئد 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 156 284,753,003 Rls. 35,954 $
263 1382 سوئد 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,233 282,166,705 Rls. 35,627 $
264 1382 سوئد 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 957 281,025,614 Rls. 35,484 $
265 1382 سوئد 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 275 279,317,721 Rls. 35,267 $
266 1382 سوئد 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 2,088 279,287,803 Rls. 35,264 $
267 1382 سوئد 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي يك عامل اكسيژنه ,غيرمذكوردرجاي ديگر 15,600 272,769,959 Rls. 34,441 $
268 1382 سوئد 870919 -- سايرارابه هاي كارگاهي ,خودرو(غيربرقي ),مجهز نشده به تجهيزات بلند كردن و جابه جاكردن .. 600 272,410,746 Rls. 34,395 $
269 1382 سوئد 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 364 269,885,392 Rls. 34,076 $
270 1382 سوئد 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 308 269,304,705 Rls. 34,003 $
271 1382 سوئد 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 14,186 268,120,027 Rls. 33,853 $
272 1382 سوئد 280120 - يد 2,000 265,054,323 Rls. 33,466 $
273 1382 سوئد 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 4,019 264,682,457 Rls. 33,419 $
274 1382 سوئد 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 17,974 261,626,870 Rls. 33,034 $
275 1382 سوئد 840410 -دستگاههاي كمكي براي ديگهاي شماره 8402يا8403 522 261,614,021 Rls. 33,032 $
276 1382 سوئد 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 5,030 259,056,385 Rls. 32,709 $
277 1382 سوئد 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,177 258,590,449 Rls. 32,650 $
278 1382 سوئد 846510 -ماشين هائي كه انوا ع مختلف عمليات ماشين كاري رابدون تعويض ابزارهاانجام ميدهند 135 254,414,120 Rls. 32,123 $
279 1382 سوئد 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 1,760 253,218,744 Rls. 31,972 $
280 1382 سوئد 843069 --ماشين آلات ودستگاههاي خاك برداري ,گودبرداري ,استخراج ,,,,,غيرخودرو 200 252,973,763 Rls. 31,941 $
281 1382 سوئد 731821 --واشرفنري وسايرواشرهاي خاردارفنري , 5,000 252,938,091 Rls. 31,936 $
282 1382 سوئد 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 20,000 250,554,728 Rls. 31,636 $
283 1382 سوئد 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniyfitceR() 356 250,487,627 Rls. 31,627 $
284 1382 سوئد 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 600 249,013,478 Rls. 31,441 $
285 1382 سوئد 940600 ساختمانهاي پي ساخته 11,500 245,770,360 Rls. 31,031 $
286 1382 سوئد 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سراميك ) 5,010 244,297,179 Rls. 30,845 $
287 1382 سوئد 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 1,770 242,098,650 Rls. 30,568 $
288 1382 سوئد 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 10,800 241,581,367 Rls. 30,503 $
289 1382 سوئد 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيريونيك 16,953 240,753,346 Rls. 30,399 $
290 1382 سوئد 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ), 18,322 238,658,010 Rls. 30,134 $
291 1382 سوئد 480429 --كاغذكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد(به استثناي سفيدنشده ),قشرنزده ,به شكل رول ياورق 23,750 236,601,217 Rls. 29,874 $
292 1382 سوئد 900669 --دستگاههاي توليدنور آذرخشي ولامپ توليدنور آذرخشي درعكاسي كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 13 233,856,598 Rls. 29,527 $
293 1382 سوئد 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 156 232,552,350 Rls. 29,363 $
294 1382 سوئد 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 17 230,188,835 Rls. 29,064 $
295 1382 سوئد 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 6,100 229,891,725 Rls. 29,027 $
296 1382 سوئد 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشمول 01/87 لغايت 05/87 وقطعات آنها 11,385 229,870,000 Rls. 29,024 $
297 1382 سوئد 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 289 229,756,334 Rls. 29,010 $
298 1382 سوئد 871690 -اجزاءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرها,سايروسايط نقليه ,كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 688 228,542,638 Rls. 28,856 $
299 1382 سوئد 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 87 227,772,814 Rls. 28,759 $
300 1382 سوئد 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 1,200 226,648,862 Rls. 28,617 $
مجموع کل
103,841,662,382 ريال
مجموع کل
13,111,317 دلار