آمار کل " واردات از" کشور "ساحل عاج" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ساحل عاج 180100 دانه كاكائو, كامل يا خردشده , خام يا بوداده 252,606 3,956,264,910 Rls. 499,528 $
2 1382 ساحل عاج 080119 --نارگيل باستثناي نارگيل قطعه قطعه شده خشك كرده 75,000 225,249,750 Rls. 28,441 $
3 1382 ساحل عاج 441219 --تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن از6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 28,182 133,957,142 Rls. 16,914 $
مجموع کل
4,315,471,802 ريال
مجموع کل
544,883 دلار