آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1382 سوئد 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 507 220,787,121 Rls. 27,877 $
202 1382 سوئد 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 43,500 220,637,000 Rls. 27,858 $
203 1382 سوئد 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 910 216,416,315 Rls. 27,325 $
204 1382 سوئد 392630 - يراق آلات براي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند از مواد پلاستيكي 6,434 216,099,391 Rls. 27,285 $
205 1382 سوئد 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 18,927 213,300,019 Rls. 26,932 $
206 1382 سوئد 846721 مته ازهرنوع توام شده باموتورالكتريكي 5,255 210,600,346 Rls. 26,591 $
207 1382 سوئد 950699 --سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غيرمذكوركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 57,000 210,557,518 Rls. 26,586 $
208 1382 سوئد 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلاويزكردن , 104 208,706,861 Rls. 26,352 $
209 1382 سوئد 721914 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز3mm, 825 206,624,132 Rls. 26,089 $
210 1382 سوئد 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد,غيرمذكوردرجاي 5,420 205,944,741 Rls. 26,003 $
211 1382 سوئد 901510 - مسافت يابها 879 198,036,485 Rls. 25,005 $
212 1382 سوئد 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,400 193,510,949 Rls. 24,433 $
213 1382 سوئد 841861 --واحدهاي نو ع تراكمي كه كندانسورهاي آنهامبدل هاي حرارتي ميباشند 4,600 190,535,016 Rls. 24,057 $
214 1382 سوئد 901490 - اجزاء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 28 188,664,094 Rls. 23,821 $
215 1382 سوئد 722694 --فولادممزوج تخت نوردشده ,4باپهناي كمتراز600mm, آبكاري يااندودشده باروي 532 187,537,764 Rls. 23,679 $
216 1382 سوئد 250610 -كوارتز 61,200 182,689,676 Rls. 23,067 $
217 1382 سوئد 740829 --مفتول از آلياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده , 1,630 181,896,250 Rls. 22,967 $
218 1382 سوئد 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,700 180,514,197 Rls. 22,792 $
219 1382 سوئد 291512 --املاح اسيدفرميك 60,000 180,179,893 Rls. 22,750 $
220 1382 سوئد 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 190 176,103,374 Rls. 22,236 $
221 1382 سوئد 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 624 174,685,722 Rls. 22,056 $
222 1382 سوئد 400829 -- ميله , تركه يا پروفيله ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 12,784 172,394,911 Rls. 21,767 $
223 1382 سوئد 854330 -ماشين هاودستگاههابراي آبكاري الكتريكي ,الكتروليزياالكتروفورز 50 171,595,107 Rls. 21,666 $
224 1382 سوئد 441191 --تخته فيبرباجرم مخصوص rg mc/3 35/0 ,كارنشده به طريق مكانيكي وسطح آن پوشانده نشده 12,027 165,149,437 Rls. 20,852 $
225 1382 سوئد 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 282 164,469,473 Rls. 20,767 $
226 1382 سوئد 843319 --ماشين هاي چمن زني براي چمنزار,پارك يازمين ورز ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,072 161,142,407 Rls. 20,346 $
227 1382 سوئد 340212 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) كاتيونيك 18,000 160,432,465 Rls. 20,257 $
228 1382 سوئد 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 624 160,399,805 Rls. 20,253 $
229 1382 سوئد 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 11 158,106,641 Rls. 19,963 $
230 1382 سوئد 730711 --لوله واتصالات لوله كشي ازريخته گري ,ازچدن غيرچك خوار, 448 156,255,851 Rls. 19,729 $
231 1382 سوئد 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت حداكثر 750 وات 25 155,909,859 Rls. 19,686 $
232 1382 سوئد 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 178 154,548,826 Rls. 19,514 $
233 1382 سوئد 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,409 154,032,576 Rls. 19,447 $
234 1382 سوئد 731590 --اجزاءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده از آهن ياازفولاد, 520 153,370,257 Rls. 19,365 $
235 1382 سوئد 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 330 153,074,200 Rls. 19,328 $
236 1382 سوئد 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 88 152,581,220 Rls. 19,265 $
237 1382 سوئد 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 2,315 152,172,153 Rls. 19,213 $
238 1382 سوئد 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 32/90 156 151,253,137 Rls. 19,098 $
239 1382 سوئد 721913 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm, 2,240 150,337,842 Rls. 18,982 $
240 1382 سوئد 441090 --تخته ازخرده چوب و تخته هاي مشابه ازسايرمواد مواد چوبي 16,680 148,459,381 Rls. 18,745 $
241 1382 سوئد 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 1,240 145,273,919 Rls. 18,343 $
242 1382 سوئد 400931 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ومستحكم شده ياجورشده فقط باموادنسجي بدون لوازم وملحقات 13,000 144,087,940 Rls. 18,193 $
243 1382 سوئد 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 2,800 143,058,457 Rls. 18,063 $
244 1382 سوئد 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذكور 17 142,712,350 Rls. 18,019 $
245 1382 سوئد 820291 --تيغه اره هاي مستقيم ,براي كاركردن روي فلزات , 2,533 142,561,406 Rls. 18,000 $
246 1382 سوئد 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 4,575 141,380,488 Rls. 17,852 $
247 1382 سوئد 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 51 139,733,084 Rls. 17,643 $
248 1382 سوئد 720854 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm يابه ضخامت كمتراز3ميليمتر 19,486 139,220,000 Rls. 17,578 $
249 1382 سوئد 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 33,419 138,710,067 Rls. 17,514 $
250 1382 سوئد 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده باروي بطريق الكتروليت 14,870 137,250,000 Rls. 17,330 $
251 1382 سوئد 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 1,596 134,844,151 Rls. 17,026 $
252 1382 سوئد 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 687 131,893,724 Rls. 16,653 $
253 1382 سوئد 490600 نقشه هاورسم هاي مهندسي ,صنعتي ,تجارتي ,ياهمانندكه اصل آن بادست تهيه شده ,متون نوشته شده بادست 850 130,800,544 Rls. 16,515 $
254 1382 سوئد 843860 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 1,522 126,537,904 Rls. 15,978 $
255 1382 سوئد 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 580 125,853,231 Rls. 15,891 $
256 1382 سوئد 730722 --زانوئي ,مهره ,ماسوره ,ازفولادزنگ نزن , 182 124,416,873 Rls. 15,709 $
257 1382 سوئد 720510 -دانه هاي كوچك (گرانول )وپودر,ازچدن خام ,چدن اشپيگل , آهن يافولاد, 11,000 121,851,279 Rls. 15,386 $
258 1382 سوئد 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 119,844,620 Rls. 15,132 $
259 1382 سوئد 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 909 116,450,238 Rls. 14,703 $
260 1382 سوئد 842320 -باسكول براي توزين استمراري كالاروي نقاله 1,375 115,620,075 Rls. 14,598 $
261 1382 سوئد 842099 --اجزاءوقطعات ماشينهاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17 114,328,061 Rls. 14,435 $
262 1382 سوئد 700711 -شيشه ايمني آب داده شده براي استفاده دروسائطنقليه زميني ,هواپيماوغيره , 2,000 114,106,703 Rls. 14,407 $
263 1382 سوئد 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ياپرور نبورعسل ,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,600 111,471,968 Rls. 14,075 $
264 1382 سوئد 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 442 110,736,123 Rls. 13,982 $
265 1382 سوئد 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 5,139 110,722,482 Rls. 13,980 $
266 1382 سوئد 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 7,016 109,898,108 Rls. 13,876 $
267 1382 سوئد 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 337 109,305,723 Rls. 13,801 $
268 1382 سوئد 283090 -ساير سولفورها و پلي سولفورها 1,200 108,982,298 Rls. 13,761 $
269 1382 سوئد 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير مذكور در جاي ديگر, براي موتورهاي درونسوز 167 108,476,671 Rls. 13,697 $
270 1382 سوئد 841932 --خشك كننده هابراي چوب ,خميركاغذ,كاغذيامقوا 190 107,838,473 Rls. 13,616 $
271 1382 سوئد 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص دروسايط نقليه موتوري بكارميرود 2,458 107,663,874 Rls. 13,594 $
272 1382 سوئد 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 116 106,167,274 Rls. 13,405 $
273 1382 سوئد 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 8 104,018,804 Rls. 13,134 $
274 1382 سوئد 820240 -تيفه اره زنجيري , 310 103,927,050 Rls. 13,122 $
275 1382 سوئد 722599 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده , 25,190 101,660,765 Rls. 12,836 $
276 1382 سوئد 540233 --نخ تكستوره ازپلي استرها, آماده نشده براي خرده فروشي 15,970 101,628,700 Rls. 12,832 $
277 1382 سوئد 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 2,023 101,379,788 Rls. 12,800 $
278 1382 سوئد 903130 - پروژكتورهاي پروفيل 616 100,951,396 Rls. 12,746 $
279 1382 سوئد 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر, 8 100,635,119 Rls. 12,706 $
280 1382 سوئد 481141 --كاغذومقواي خودچسب 10,000 98,953,130 Rls. 12,494 $
281 1382 سوئد 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 1,190 98,082,254 Rls. 12,384 $
282 1382 سوئد 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 3,000 95,563,602 Rls. 12,066 $
283 1382 سوئد 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 5,280 93,792,165 Rls. 11,842 $
284 1382 سوئد 901780 - ساير آلات 3 92,566,786 Rls. 11,688 $
285 1382 سوئد 852692 - دستگاههاي كنترل از راه دور راديوئي 36 92,524,907 Rls. 11,682 $
286 1382 سوئد 901600 ترازوباحساسيت 5سانتي گرم ياكمتر, بايابدون وزنه 36 91,367,706 Rls. 11,537 $
287 1382 سوئد 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 25 91,322,670 Rls. 11,531 $
288 1382 سوئد 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 183 89,931,947 Rls. 11,355 $
289 1382 سوئد 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 1 89,847,751 Rls. 11,344 $
290 1382 سوئد 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچنين مخلوط محصول طبيعي )غيرمذكورومشمول درجاي دي 135 89,386,130 Rls. 11,286 $
291 1382 سوئد 831190 -مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشده (غيرازپودربراي پاشيدن )غيرمذكوردرجاي ديگر 827 86,279,051 Rls. 10,894 $
292 1382 سوئد 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 10 85,400,619 Rls. 10,783 $
293 1382 سوئد 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودsmool(),غيرمذكوردرجاي ديگر 162 84,917,850 Rls. 10,722 $
294 1382 سوئد 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 1,000 83,378,407 Rls. 10,528 $
295 1382 سوئد 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 1,200 82,173,259 Rls. 10,376 $
296 1382 سوئد 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جداكننده هاي آنها) 643 80,048,779 Rls. 10,107 $
297 1382 سوئد 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 7,000 79,278,783 Rls. 10,010 $
298 1382 سوئد 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 240 78,681,477 Rls. 9,935 $
299 1382 سوئد 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 65 76,978,678 Rls. 9,719 $
300 1382 سوئد 820780 -ابزارهاي تعويضي براي خراطي كردن , 30 75,932,729 Rls. 9,588 $
301 1382 سوئد 481029 --كاغذاندوده براي نوشتن بابي از10% وزن كل الياف آن ازالياف حاصل ازيك فر آيندمكانيكي 19,115 75,751,455 Rls. 9,565 $
302 1382 سوئد 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 1,910 74,793,083 Rls. 9,443 $
303 1382 سوئد 940180 -نشيمنهاي غيرمذكور 2,000 70,562,306 Rls. 8,909 $
304 1382 سوئد 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 29 70,089,726 Rls. 8,850 $
305 1382 سوئد 820412 -- آچارهاي دستي داراي دهانه ثابت , 2,712 69,864,630 Rls. 8,821 $
306 1382 سوئد 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 674 69,757,825 Rls. 8,808 $
307 1382 سوئد 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 468 69,177,350 Rls. 8,735 $
308 1382 سوئد 851719 --دستگاه هاي تلفني (غيرازدستگاه هاي تلفني باسيم مجهزبه متعلقات بي سيم ); آيفون هاي تصويري 500 68,700,000 Rls. 8,674 $
309 1382 سوئد 853661 -- سرپيچ لامپ , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 400 66,320,324 Rls. 8,374 $
310 1382 سوئد 761699 --مصنوعات از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 50 66,242,557 Rls. 8,364 $
311 1382 سوئد 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,199 65,434,655 Rls. 8,262 $
312 1382 سوئد 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,290 64,464,763 Rls. 8,140 $
313 1382 سوئد 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 114 64,056,119 Rls. 8,088 $
314 1382 سوئد 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده , 561 63,853,063 Rls. 8,062 $
315 1382 سوئد 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 2,700 62,468,688 Rls. 7,887 $
316 1382 سوئد 902590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج ,غلظت سنج و آلات شناورمشابه بايابدون دستگاه ثبت وسايركالا 16 61,760,740 Rls. 7,798 $
317 1382 سوئد 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتورها)به قدرت حداكثر 75كيلوولت آمپرAVK 90 61,495,987 Rls. 7,765 $
318 1382 سوئد 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 271 60,794,733 Rls. 7,676 $
319 1382 سوئد 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 705 60,024,710 Rls. 7,579 $
320 1382 سوئد 841239 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك (غيرازحركت خطي ) 114 59,875,216 Rls. 7,560 $
321 1382 سوئد 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 28 58,646,078 Rls. 7,405 $
322 1382 سوئد 381090 -موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجو كاري وسايرتركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجو دادن سطح فلز 2,800 58,116,124 Rls. 7,338 $
323 1382 سوئد 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 166 57,319,482 Rls. 7,238 $
324 1382 سوئد 831000 تابلوهاي راهنما,تابلوهاي اماكن ,تابلوهاي نام ونشان وغيره ,ازفلزمعمولي , 510 56,671,162 Rls. 7,155 $
325 1382 سوئد 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 8,712 56,355,723 Rls. 7,116 $
326 1382 سوئد 700721 -شيشه ايمني چندلايه براي وسائطنقليه زميني ,هواپيماوغيره , 2,435 55,717,580 Rls. 7,035 $
327 1382 سوئد 482340 -رول ,اوراق وصفحات زوج LAID(),چاپ شده براي دستگاه هاي خودثبت 2,000 55,585,701 Rls. 7,018 $
328 1382 سوئد 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 2,341 55,090,991 Rls. 6,956 $
329 1382 سوئد 660200 عصا,عصاي صندلي شو,شلاق ,تازيانه تعليمي وهمانند, 1,900 54,377,573 Rls. 6,866 $
330 1382 سوئد 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 666 53,350,495 Rls. 6,736 $
331 1382 سوئد 401610 - سايراشياءكائوچوي ولكانيزه از كائوچوي اسفنجي 48 52,776,331 Rls. 6,664 $
332 1382 سوئد 843890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات صنعتي براي تهيه ياتوليدغذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 23 52,085,647 Rls. 6,576 $
333 1382 سوئد 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 4,429 50,689,547 Rls. 6,401 $
334 1382 سوئد 851511 - هويه ها و طپانچه هاي لحيم كاري 5,000 49,806,513 Rls. 6,289 $
335 1382 سوئد 842831 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم براي كاربرددرزيرزمين 91 49,049,453 Rls. 6,193 $
336 1382 سوئد 841290 -اجزاءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210الي 841280 33 49,029,894 Rls. 6,190 $
337 1382 سوئد 731412 --نوارهاي بي سروته تورباف ازفولادزنگ نزن براي ماشين آلات , 1,000 48,784,150 Rls. 6,160 $
338 1382 سوئد 680423 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسنگ طبيعي , 245 47,518,432 Rls. 6,000 $
339 1382 سوئد 721230 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي 600mm, آبكاري يااندودشده باروي غيراز آبكاري شده بط 5,000 47,330,798 Rls. 5,976 $
340 1382 سوئد 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 526 45,787,377 Rls. 5,781 $
341 1382 سوئد 820220 -تيغه اره نواري , 952 45,567,388 Rls. 5,753 $
342 1382 سوئد 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 500 44,019,190 Rls. 5,558 $
343 1382 سوئد 910690 -دستگاههاي ثبت اوقات روزودستگاه براي سنج ,ثبت يانشان دادن فواصل زمان به نحوديگر 21 43,916,614 Rls. 5,545 $
344 1382 سوئد 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 140 42,374,000 Rls. 5,350 $
345 1382 سوئد 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 6 41,899,494 Rls. 5,290 $
346 1382 سوئد 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 450 40,845,716 Rls. 5,158 $
347 1382 سوئد 842410 -دستگاههاي آت نشان 110 40,312,107 Rls. 5,090 $
348 1382 سوئد 741521 شرازمس ,همچنين واشرفنري 110 38,738,877 Rls. 4,891 $
349 1382 سوئد 871680 - وسايط نقليه غيرمذكور, كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوند 400 38,710,729 Rls. 4,888 $
350 1382 سوئد 840212 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدحداكثر45تن بخاردرساعت 14 38,481,593 Rls. 4,859 $
351 1382 سوئد 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 8 37,383,527 Rls. 4,720 $
352 1382 سوئد 845019 --ماشين هاي رختشوئي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,باظرفيت حداكثر10كيلوگرم شستني خشك 800 36,393,266 Rls. 4,595 $
353 1382 سوئد 960350 -بروسهاي تشكيل دهنده قطعات ماشينها,دستگاههاياوسايط نقليه زميني غيرمذكوردرجاي ديگر 12 35,483,410 Rls. 4,480 $
354 1382 سوئد 700231 --لوله ازكوارتزذوب شده ياازسايرسيليس هاي ذوب شده كارشده , 45 35,337,408 Rls. 4,462 $
355 1382 سوئد 820420 - آچاربكس ,بايابدون دسته , 41 34,581,661 Rls. 4,366 $
356 1382 سوئد 701710 -شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداروخانه ,ازكوارتزدوب شده ,,,, 5 34,243,095 Rls. 4,324 $
357 1382 سوئد 842699 --جرثقيل هاي دريك skcirredspihs(),جرثقيل ها,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 543 33,665,622 Rls. 4,251 $
358 1382 سوئد 851240 - برف پاك كن , گرم كن شيشه و رافع بخار براي وسايط نقليه موتوري 1,000 33,602,475 Rls. 4,243 $
359 1382 سوئد 851939 -- ساير صفحه گردان (دك صفحه ), كه در جاي ديگر مذكور نباشد 39 33,580,000 Rls. 4,240 $
360 1382 سوئد 851490 - اجزاء و قطعات كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي ,وغيره مشمول رديف 8514 139 33,121,936 Rls. 4,182 $
361 1382 سوئد 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي غيرمكانيكي وفيلترقابل تعويض 274 32,768,160 Rls. 4,138 $
362 1382 سوئد 821194 --تيغه براي كاردها(باستثناءتيغه هاي مشمول شماره 08/82), 102 31,725,402 Rls. 4,006 $
363 1382 سوئد 851672 -- دستگاه برشته كردن نان (retsaot) 796 31,424,421 Rls. 3,968 $
364 1382 سوئد 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي پائي selcyc()ياوسايط نقليه موتوري 422 30,857,976 Rls. 3,896 $
365 1382 سوئد 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 10 30,819,302 Rls. 3,891 $
366 1382 سوئد 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 635 30,637,288 Rls. 3,868 $
367 1382 سوئد 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 144 29,420,819 Rls. 3,715 $
368 1382 سوئد 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 1,030 29,213,871 Rls. 3,689 $
369 1382 سوئد 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگو 6,337 28,270,499 Rls. 3,570 $
370 1382 سوئد 401031 تسمه انتقال نيروبي انتهاازكائوچوي ولكانيزه بامقطع ذوزنقه -شياردار-بامحيط بيش از60وحداكثر180سانتيمتر 3 28,219,761 Rls. 3,563 $
371 1382 سوئد 401192 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائوچومورداستفاده درماشين هاووسائل نقليه كشاورزي وجنگل داري 374 27,807,380 Rls. 3,511 $
372 1382 سوئد 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مورد استفاده درجايگاه توزيعبنزيني يادرتعميرگاه 100 26,965,852 Rls. 3,405 $
373 1382 سوئد 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشينهاي برقي ,,, 3 26,288,616 Rls. 3,319 $
374 1382 سوئد 271500 مخلوطهاي قيري بر اساس آسفالت طبيعي , قير,,,(مثلا كات - بكز) 765 25,468,700 Rls. 3,216 $
375 1382 سوئد 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 31 25,389,032 Rls. 3,206 $
376 1382 سوئد 845210 -چرخ دوزندگي ازنو ع خانگي 29 25,349,195 Rls. 3,201 $
377 1382 سوئد 870892 --انباره هاي ولوله هاي اگزوز براي وسايط نقليه شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 75 24,700,812 Rls. 3,119 $
378 1382 سوئد 620339 --ژاكت وژاكت ورزشي ,مردانه ياپسرانه ,ازسايرموادنسجي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 290 24,327,030 Rls. 3,072 $
379 1382 سوئد 370130 -سايرصفحه هاوفيلم هاي لوله نشده ,كه هرضلع آن بي از 255ميليمترباشد,عكسبرداري نشده 3 23,861,279 Rls. 3,013 $
380 1382 سوئد 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 725 22,766,267 Rls. 2,875 $
381 1382 سوئد 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 504 22,462,362 Rls. 2,836 $
382 1382 سوئد 850520 -كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي الكترومغناطيسي 46 21,938,614 Rls. 2,770 $
383 1382 سوئد 710700 فلزات معمولي داراي روك ياپوش ازنقره ,كارنشده يانيمساخت , 5 21,836,025 Rls. 2,757 $
384 1382 سوئد 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 215 20,801,089 Rls. 2,626 $
385 1382 سوئد 491000 تقويم ازهرنو ع ,چاپ شده و همچنين تقويم بصورت دسته كه اوراق آن بمرورايام كندياباطل م 158 20,575,599 Rls. 2,598 $
386 1382 سوئد 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 48 19,787,872 Rls. 2,498 $
387 1382 سوئد 851390 - اجزاء و قطعات چراغهاي برقي قابل حمل مشمول شماره 8513 297 18,813,486 Rls. 2,375 $
388 1382 سوئد 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 100 18,600,649 Rls. 2,349 $
389 1382 سوئد 842330 -باسكول توزين ثابت وباسكول توزين وزن معيني ازكالاكه بايستي تخليه شود(كيله گيري ) 270 18,462,363 Rls. 2,331 $
390 1382 سوئد 842520 -چرخهاي بالاكشنده سرچاه ,چرخهاي كشنده براي كاربرددرزيرزمين 450 17,880,659 Rls. 2,258 $
391 1382 سوئد 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 179 17,591,825 Rls. 2,221 $
392 1382 سوئد 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 7 17,292,212 Rls. 2,183 $
393 1382 سوئد 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 39 16,998,245 Rls. 2,146 $
394 1382 سوئد 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 6 16,767,510 Rls. 2,117 $
395 1382 سوئد 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 35 16,577,626 Rls. 2,093 $
396 1382 سوئد 761090 -اسكلت فلزي وقطعات اسكلت فلزي از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 45 16,395,161 Rls. 2,070 $
397 1382 سوئد 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 1 16,280,611 Rls. 2,056 $
398 1382 سوئد 392119 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازسايرموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنب 140 16,120,594 Rls. 2,035 $
399 1382 سوئد 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربرروي فلز0 30 15,680,000 Rls. 1,980 $
400 1382 سوئد 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 154 15,569,605 Rls. 1,966 $
مجموع کل
17,756,669,679 ريال
مجموع کل
2,242,011 دلار