آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1382 جمهوري کره 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 102,900 1,518,767,532 Rls. 191,764 $
202 1382 جمهوري کره 392062 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي اتيلن ترفتالات ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 57,614 1,504,755,861 Rls. 189,995 $
203 1382 جمهوري کره 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 37,851 1,488,814,883 Rls. 187,982 $
204 1382 جمهوري کره 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 184,290 1,463,656,266 Rls. 184,805 $
205 1382 جمهوري کره 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,440 1,457,774,705 Rls. 184,062 $
206 1382 جمهوري کره 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 10,193 1,457,121,847 Rls. 183,980 $
207 1382 جمهوري کره 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 39,087 1,450,794,405 Rls. 183,182 $
208 1382 جمهوري کره 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 91,670 1,449,231,763 Rls. 182,984 $
209 1382 جمهوري کره 340120 - صابون به اشكال ديگر كه در جاي ديگري مذكور نباشند 391,820 1,445,122,846 Rls. 182,465 $
210 1382 جمهوري کره 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 6,094 1,444,278,309 Rls. 182,358 $
211 1382 جمهوري کره 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 16,288 1,432,731,454 Rls. 180,900 $
212 1382 جمهوري کره 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,350 1,426,897,293 Rls. 180,163 $
213 1382 جمهوري کره 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 229,409 1,413,306,678 Rls. 178,448 $
214 1382 جمهوري کره 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 87,701 1,404,691,641 Rls. 177,361 $
215 1382 جمهوري کره 282510 -هيدازين وهيدركسيلامين واملاح غير آلي آنها 144,000 1,397,420,324 Rls. 176,442 $
216 1382 جمهوري کره 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل فشارتاحدتركيدگي aPM 6/27 باشند 91,844 1,394,751,394 Rls. 176,103 $
217 1382 جمهوري کره 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون - آندن ,وبه اشكال اوليه غيرمذكوردرجاي ديگر 214,920 1,384,984,438 Rls. 174,872 $
218 1382 جمهوري کره 800300 ميله ,پروفيل ومفتول ازقلع, 39,032 1,369,674,322 Rls. 172,939 $
219 1382 جمهوري کره 282110 -اكسيدهاوهيدرواكسيدهاي آهن 278,000 1,368,864,039 Rls. 172,836 $
220 1382 جمهوري کره 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 1,048 1,367,182,152 Rls. 172,624 $
221 1382 جمهوري کره 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 9,777 1,356,209,001 Rls. 171,241 $
222 1382 جمهوري کره 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهناي كمتراز600mm,بضخامت كمتراز75/4mmروك نش 301,658 1,352,378,994 Rls. 170,755 $
223 1382 جمهوري کره 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,791 1,351,884,415 Rls. 170,691 $
224 1382 جمهوري کره 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 42,945 1,350,965,985 Rls. 170,577 $
225 1382 جمهوري کره 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 6,530 1,330,280,726 Rls. 167,965 $
226 1382 جمهوري کره 291300 مشتقات هالوژنه ,سولفونه ,نيتره يانيتروزه آلدئيدهاي 12/29 208,000 1,318,168,815 Rls. 166,435 $
227 1382 جمهوري کره 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 6,894 1,317,640,976 Rls. 166,369 $
228 1382 جمهوري کره 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 89,600 1,309,586,039 Rls. 165,352 $
229 1382 جمهوري کره 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 17,337 1,284,334,417 Rls. 162,164 $
230 1382 جمهوري کره 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 3,162 1,276,480,235 Rls. 161,173 $
231 1382 جمهوري کره 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 207,200 1,270,054,398 Rls. 160,360 $
232 1382 جمهوري کره 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 82,105 1,258,779,416 Rls. 158,936 $
233 1382 جمهوري کره 721891 -محصولات نيمه تمام ازفولادزنگ نزن ,بامقطعXمربعمستطيل (غيرازمربع), 78,890 1,258,310,525 Rls. 158,877 $
234 1382 جمهوري کره 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 5,600 1,254,652,367 Rls. 158,416 $
235 1382 جمهوري کره 481022 --كاغذسبك اندوده وقشرزده جهت نوشتن بابيش از%10وزن كل الياف ازالياف حاصل ازيك فرايند 223,000 1,253,651,678 Rls. 158,289 $
236 1382 جمهوري کره 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 33,726 1,251,712,547 Rls. 158,045 $
237 1382 جمهوري کره 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 20,280 1,250,030,944 Rls. 157,833 $
238 1382 جمهوري کره 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 37,274 1,240,395,542 Rls. 156,615 $
239 1382 جمهوري کره 821194 --تيغه براي كاردها(باستثناءتيغه هاي مشمول شماره 08/82), 54,095 1,218,147,651 Rls. 153,807 $
240 1382 جمهوري کره 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 572,320 1,192,557,274 Rls. 150,576 $
241 1382 جمهوري کره 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 10,945 1,189,389,756 Rls. 150,177 $
242 1382 جمهوري کره 481141 --كاغذومقواي خودچسب 48,711 1,176,322,650 Rls. 148,526 $
243 1382 جمهوري کره 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 12,718 1,171,560,145 Rls. 147,923 $
244 1382 جمهوري کره 841829 --يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 64,640 1,160,543,376 Rls. 146,533 $
245 1382 جمهوري کره 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائي ياكاغذعكاسي بصورت رول , 5,403 1,156,043,988 Rls. 145,967 $
246 1382 جمهوري کره 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 6,404 1,152,101,368 Rls. 145,467 $
247 1382 جمهوري کره 540490 -نوارzirtS()واشكال همانند,ازموادنسجي سنتتيك , 17,184 1,132,920,737 Rls. 143,045 $
248 1382 جمهوري کره 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,217 1,121,346,865 Rls. 141,585 $
249 1382 جمهوري کره 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 134,858 1,110,343,203 Rls. 140,194 $
250 1382 جمهوري کره 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 43,394 1,108,532,295 Rls. 139,966 $
251 1382 جمهوري کره 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 6,983 1,105,695,725 Rls. 139,608 $
252 1382 جمهوري کره 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 49,675 1,096,700,213 Rls. 138,473 $
253 1382 جمهوري کره 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 21,209 1,094,636,421 Rls. 138,213 $
254 1382 جمهوري کره 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 37,500 1,094,226,142 Rls. 138,161 $
255 1382 جمهوري کره 400931 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ومستحكم شده ياجورشده فقط باموادنسجي بدون لوازم وملحقات 45,125 1,093,939,193 Rls. 138,124 $
256 1382 جمهوري کره 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,567 1,092,697,822 Rls. 137,967 $
257 1382 جمهوري کره 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 47,970 1,090,373,868 Rls. 137,673 $
258 1382 جمهوري کره 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 11,898 1,079,964,508 Rls. 136,360 $
259 1382 جمهوري کره 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,944 1,079,945,122 Rls. 136,357 $
260 1382 جمهوري کره 540349 --نخ مصنوعي چندلاياكابله ,كه درجاي ديگرگفته نشده , آماده نشده براي خرده فروشي , 21,312 1,073,759,750 Rls. 135,576 $
261 1382 جمهوري کره 392340 - قرقره , دوك , ماسوره و تكيه گاه هاي مشابه از مواد پلاستيكي 91,927 1,068,600,986 Rls. 134,923 $
262 1382 جمهوري کره 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 10,096 1,062,903,031 Rls. 134,205 $
263 1382 جمهوري کره 392051 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي متاكريلات متيل ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 99,122 1,058,154,245 Rls. 133,605 $
264 1382 جمهوري کره 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 24,445 1,057,417,850 Rls. 133,513 $
265 1382 جمهوري کره 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 255,386 1,044,135,800 Rls. 131,835 $
266 1382 جمهوري کره 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 36,450 1,026,282,231 Rls. 129,580 $
267 1382 جمهوري کره 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,609 1,024,020,655 Rls. 129,295 $
268 1382 جمهوري کره 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 7,338 984,947,187 Rls. 124,362 $
269 1382 جمهوري کره 761699 --مصنوعات از آلومينيوم ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 18,770 984,899,348 Rls. 124,356 $
270 1382 جمهوري کره 870821 --كمربندايمني وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 16,054 971,386,359 Rls. 122,649 $
271 1382 جمهوري کره 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 76,290 970,576,268 Rls. 122,548 $
272 1382 جمهوري کره 560749 --ريسمان ,طناب وكابل ,ازپلي اتيلن ياپلي پروپيلن , 26,231 955,990,920 Rls. 120,706 $
273 1382 جمهوري کره 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 10,273 943,969,162 Rls. 119,188 $
274 1382 جمهوري کره 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 28,230 942,297,174 Rls. 118,977 $
275 1382 جمهوري کره 821110 -مجموعه هاازاشياءجورشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 70,097 942,004,421 Rls. 118,940 $
276 1382 جمهوري کره 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي براي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 68,806 940,470,875 Rls. 118,746 $
277 1382 جمهوري کره 846721 مته ازهرنوع توام شده باموتورالكتريكي 8,810 935,883,776 Rls. 118,167 $
278 1382 جمهوري کره 720827 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,ياپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت كمتر3mm,پيكله 201,000 929,147,368 Rls. 117,317 $
279 1382 جمهوري کره 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 27,895 928,964,371 Rls. 117,295 $
280 1382 جمهوري کره 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بوتادين كربوكسيله ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 62,600 925,929,612 Rls. 116,910 $
281 1382 جمهوري کره 844610 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي بافتن پارچه به عرض حداكثر30سانتي متر 10,260 925,879,384 Rls. 116,904 $
282 1382 جمهوري کره 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 19,397 924,434,277 Rls. 116,722 $
283 1382 جمهوري کره 590700 پارچه نسجي آغشته ,اندوده ياپوشانده شده بنحوديگر,كرباسهاي نقاشي شده براي دكورتاتر, آتليه ياهم 30,275 919,173,199 Rls. 116,057 $
284 1382 جمهوري کره 842481 -ماشين آلات براي افشاندن ,,,مواد آبگون ياپودربراي كشاورزي ,,, 25,760 918,832,461 Rls. 116,014 $
285 1382 جمهوري کره 380630 -صمغهاي استر 120,000 912,335,194 Rls. 115,194 $
286 1382 جمهوري کره 284590 -سايرايزوتوپ هاوتركيبات و آلي آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 10 906,966,883 Rls. 114,516 $
287 1382 جمهوري کره 841382 --بالابرهاي آبگونها 8,200 904,129,669 Rls. 114,158 $
288 1382 جمهوري کره 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر جاي ديگر, آماده شده براي خرده فروشي 713 903,146,372 Rls. 114,034 $
289 1382 جمهوري کره 400942 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموادبالوازم وملحقات 3,753 894,081,545 Rls. 112,889 $
290 1382 جمهوري کره 540251 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,بابي از50دوردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 34,560 893,553,520 Rls. 112,822 $
291 1382 جمهوري کره 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 37,398 890,476,069 Rls. 112,434 $
292 1382 جمهوري کره 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 3,977 889,904,105 Rls. 112,362 $
293 1382 جمهوري کره 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 11,419 887,305,503 Rls. 112,033 $
294 1382 جمهوري کره 790400 ميله ,پروفيل ومفتول ازروي , 64,120 883,830,589 Rls. 111,595 $
295 1382 جمهوري کره 841410 -تلمبه هاي خلاء 6,050 878,702,892 Rls. 110,946 $
296 1382 جمهوري کره 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر 32,448 877,225,255 Rls. 110,761 $
297 1382 جمهوري کره 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,بدون تكيه گاه ,نوردشده , 30,000 876,600,000 Rls. 110,682 $
298 1382 جمهوري کره 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و استرهاي آنها 78,700 873,692,301 Rls. 110,314 $
299 1382 جمهوري کره 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 40,005 873,631,539 Rls. 110,308 $
300 1382 جمهوري کره 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 7,262 873,116,639 Rls. 110,243 $
301 1382 جمهوري کره 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 20,300 865,506,699 Rls. 109,281 $
302 1382 جمهوري کره 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراين فصل براي آلات يادستگاههاي فصل 90 1,805 844,306,498 Rls. 106,604 $
303 1382 جمهوري کره 293211 --تتراهيدروفوران 57,600 837,168,367 Rls. 105,703 $
304 1382 جمهوري کره 732393 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,ازفولادزنگ نزن , 34,906 836,644,595 Rls. 105,637 $
305 1382 جمهوري کره 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 5,301 834,753,315 Rls. 105,398 $
306 1382 جمهوري کره 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 57,316 833,715,354 Rls. 105,267 $
307 1382 جمهوري کره 903120 - دستگاههاي آزماي 1,924 831,985,654 Rls. 105,048 $
308 1382 جمهوري کره 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 83,742 830,866,417 Rls. 104,908 $
309 1382 جمهوري کره 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 19,433 823,735,441 Rls. 104,008 $
310 1382 جمهوري کره 550953 --نخ ,داراي كمتراز85%الياف غيريكسره پلي استر,مخلوطباپنبه , آماده نشده براي خرده فروشي , 48,989 820,104,141 Rls. 103,548 $
311 1382 جمهوري کره 920290 - آلات موسيقي يازهي (غيراز آنهائي كه با آرشه نواخته مي شوند) 8,155 816,225,275 Rls. 103,058 $
312 1382 جمهوري کره 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 34,709 816,202,423 Rls. 103,056 $
313 1382 جمهوري کره 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي مصارف برقي 23,934 806,309,657 Rls. 101,807 $
314 1382 جمهوري کره 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 45,760 803,951,275 Rls. 101,509 $
315 1382 جمهوري کره 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن و غيره , براي وسايط نقليه مشمول رديف 12 10,093 795,830,088 Rls. 100,484 $
316 1382 جمهوري کره 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 6,175 788,315,611 Rls. 99,535 $
317 1382 جمهوري کره 551643 --پارچه تاروپودي ,ازنخهاي رنگارنگ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره مصنوعي ,مخلوط باپنبه 28,355 781,873,655 Rls. 98,721 $
318 1382 جمهوري کره 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 31,637 779,077,809 Rls. 98,369 $
319 1382 جمهوري کره 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 5,054 776,655,656 Rls. 98,062 $
320 1382 جمهوري کره 711590 -مصنوعات ازفلزات داراي روك ياپوش ازفلزات گرانبها,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,200 768,375,348 Rls. 97,017 $
321 1382 جمهوري کره 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 5,035 766,865,181 Rls. 96,826 $
322 1382 جمهوري کره 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 10,823 761,824,189 Rls. 96,191 $
323 1382 جمهوري کره 390750 - رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي 110,000 750,442,636 Rls. 94,753 $
324 1382 جمهوري کره 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب ) 5,770 747,471,300 Rls. 94,378 $
325 1382 جمهوري کره 400259 -- كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 77,640 743,666,819 Rls. 93,898 $
326 1382 جمهوري کره 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 4,605 741,943,197 Rls. 93,678 $
327 1382 جمهوري کره 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 4,174 735,837,167 Rls. 92,909 $
328 1382 جمهوري کره 842531 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي 1,064 733,295,795 Rls. 92,588 $
329 1382 جمهوري کره 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 1,133 727,809,282 Rls. 91,893 $
330 1382 جمهوري کره 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 16,429 725,941,436 Rls. 91,660 $
331 1382 جمهوري کره 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 21,444 725,071,073 Rls. 91,550 $
332 1382 جمهوري کره 851721 -- دستگاههاي دورنويس (elimiscaF) 1,847 722,891,826 Rls. 91,275 $
333 1382 جمهوري کره 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 6,619 715,942,813 Rls. 90,396 $
334 1382 جمهوري کره 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 200 714,350,007 Rls. 90,196 $
335 1382 جمهوري کره 821490 -سايرمصنوعات چاقوسازي , 29,407 704,899,981 Rls. 89,002 $
336 1382 جمهوري کره 741122 --لوله ازمس نيكل يانيكل نقره , 15,827 698,949,919 Rls. 88,251 $
337 1382 جمهوري کره 291733 --اورتوفتالات هاي دي نونيل يا دي وسيل 88,000 697,418,000 Rls. 88,058 $
338 1382 جمهوري کره 902229 --دستگاههايي غيرمذكوردرجاي ديگركه اشعه آلفا,بتاياگامارابه كارمي برند 235 681,887,436 Rls. 86,097 $
339 1382 جمهوري کره 291732 --اورتوفتالات هاي دي اكتيل 96,000 679,168,655 Rls. 85,753 $
340 1382 جمهوري کره 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 6,550 675,051,380 Rls. 85,233 $
341 1382 جمهوري کره 680423 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسنگ طبيعي , 46,924 666,825,474 Rls. 84,196 $
342 1382 جمهوري کره 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپيماياهليكوپتر, 2 665,475,750 Rls. 84,025 $
343 1382 جمهوري کره 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 48,110 664,939,771 Rls. 83,957 $
344 1382 جمهوري کره 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 5,909 664,670,446 Rls. 83,923 $
345 1382 جمهوري کره 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 210,000 664,237,770 Rls. 83,868 $
346 1382 جمهوري کره 290950 -اتر-فنل ها,اتر-الكل -فنل هاومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 80,000 658,516,586 Rls. 83,146 $
347 1382 جمهوري کره 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 1,411 652,956,342 Rls. 82,444 $
348 1382 جمهوري کره 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 12,200 652,836,938 Rls. 82,429 $
349 1382 جمهوري کره 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي د 15,000 651,455,397 Rls. 82,254 $
350 1382 جمهوري کره 392410 - لوازم سرميز و لوازم آشپزخانه از مواد پلاستيكي 38,182 651,106,097 Rls. 82,211 $
351 1382 جمهوري کره 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 56,000 631,549,720 Rls. 79,741 $
352 1382 جمهوري کره 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 36,621 629,356,563 Rls. 79,464 $
353 1382 جمهوري کره 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 11,481 628,616,066 Rls. 79,371 $
354 1382 جمهوري کره 841340 -تلمبه هاي بتون 20,130 626,892,810 Rls. 79,153 $
355 1382 جمهوري کره 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 46,097 618,783,022 Rls. 78,130 $
356 1382 جمهوري کره 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 18,837 618,169,148 Rls. 78,053 $
357 1382 جمهوري کره 950390 -سايربازيچه هاي غيرمذكور 72,136 616,361,227 Rls. 77,823 $
358 1382 جمهوري کره 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامقوا 15,452 615,575,682 Rls. 77,724 $
359 1382 جمهوري کره 282300 اكسيدهاي تيتان 52,000 614,354,432 Rls. 77,570 $
360 1382 جمهوري کره 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 508 613,055,499 Rls. 77,406 $
361 1382 جمهوري کره 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 51,000 613,016,112 Rls. 77,401 $
362 1382 جمهوري کره 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب هاي حيواني غيرازچسب هاي كازئين شماره 01/35 1,720 609,820,291 Rls. 76,998 $
363 1382 جمهوري کره 790120 - آلياژهاي روي 64,903 606,013,181 Rls. 76,517 $
364 1382 جمهوري کره 842820 -بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك , 2,477 603,886,459 Rls. 76,248 $
365 1382 جمهوري کره 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 457 601,462,880 Rls. 75,942 $
366 1382 جمهوري کره 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگرم 39,488 599,817,164 Rls. 75,735 $
367 1382 جمهوري کره 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 740 592,819,511 Rls. 74,851 $
368 1382 جمهوري کره 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 1,795 585,404,490 Rls. 73,915 $
369 1382 جمهوري کره 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 23,405 585,111,290 Rls. 73,878 $
370 1382 جمهوري کره 722012 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,باپهناي كمتراز600mmبه ضخامت كمتراز75/4mm, 26,827 579,852,724 Rls. 73,214 $
371 1382 جمهوري کره 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 36,405 576,151,985 Rls. 72,746 $
372 1382 جمهوري کره 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتانيوم باكمتراز80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 54,000 566,308,050 Rls. 71,504 $
373 1382 جمهوري کره 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 5,099 556,822,806 Rls. 70,306 $
374 1382 جمهوري کره 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 71,032 551,960,017 Rls. 69,692 $
375 1382 جمهوري کره 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 36,000 547,670,788 Rls. 69,150 $
376 1382 جمهوري کره 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 1,676 544,294,037 Rls. 68,724 $
377 1382 جمهوري کره 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,084 541,889,490 Rls. 68,421 $
378 1382 جمهوري کره 283650 -كربنات كلسيم 177,580 536,616,030 Rls. 67,755 $
379 1382 جمهوري کره 710510 گردوپودرازالماس , 30 535,234,733 Rls. 67,580 $
380 1382 جمهوري کره 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 3,000 534,274,950 Rls. 67,459 $
381 1382 جمهوري کره 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 899 533,406,235 Rls. 67,350 $
382 1382 جمهوري کره 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 708 529,117,042 Rls. 66,808 $
383 1382 جمهوري کره 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,200 526,056,830 Rls. 66,421 $
384 1382 جمهوري کره 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 20,606 525,302,791 Rls. 66,326 $
385 1382 جمهوري کره 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي , 47,100 524,776,029 Rls. 66,259 $
386 1382 جمهوري کره 300640 -سيمان و ساير محصولات براي پركردن دندان ,سيمان براي بازسازي استخوان 674 521,569,587 Rls. 65,853 $
387 1382 جمهوري کره 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 20,984 516,182,570 Rls. 65,175 $
388 1382 جمهوري کره 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 115,000 515,574,922 Rls. 65,097 $
389 1382 جمهوري کره 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 17,277 514,922,592 Rls. 65,016 $
390 1382 جمهوري کره 290490 - مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 96,000 509,978,675 Rls. 64,391 $
391 1382 جمهوري کره 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 123 506,758,434 Rls. 63,984 $
392 1382 جمهوري کره 854160 - كريستالهاي پيزوالكتريك سوارشده 567 504,403,199 Rls. 63,687 $
393 1382 جمهوري کره 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 32,000 502,370,520 Rls. 63,431 $
394 1382 جمهوري کره 721020 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري ياروك شده باسرب ,همچنين با آلياژسرب و 92,730 498,083,912 Rls. 62,889 $
395 1382 جمهوري کره 842833 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع نواري ياتسمه اي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,500 497,752,316 Rls. 62,848 $
396 1382 جمهوري کره 842381 --ماشين آلات وادوات توزين ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدباظرفيت توزين حداكثر30كيلوگرم 4,298 496,116,739 Rls. 62,641 $
397 1382 جمهوري کره 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباسايرموادجورنشده بدون لوازم وملحقات 6,551 494,775,722 Rls. 62,472 $
398 1382 جمهوري کره 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 196 491,347,131 Rls. 62,039 $
399 1382 جمهوري کره 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 5,000 490,338,970 Rls. 61,911 $
400 1382 جمهوري کره 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 1,601 488,164,999 Rls. 61,637 $
مجموع کل
179,526,578,592 ريال
مجموع کل
22,667,505 دلار