آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1382 آلمان 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 622,123 24,244,860,306 Rls. 3,061,221 $
102 1382 آلمان 848130 -شيريكطرفه , 161,781 24,169,156,200 Rls. 3,051,659 $
103 1382 آلمان 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 14,303 24,129,137,483 Rls. 3,046,608 $
104 1382 آلمان 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 78,444 24,043,163,566 Rls. 3,035,754 $
105 1382 آلمان 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10كيلو,حداقل باواحدمركزي بررسي ,كي بردونمايشگر 27,071 23,812,809,279 Rls. 3,006,666 $
106 1382 آلمان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40,516 23,561,375,913 Rls. 2,974,919 $
107 1382 آلمان 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي راه آهن واجزاءوقطعات آنها 1,406,794 23,056,966,033 Rls. 2,911,233 $
108 1382 آلمان 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 1,127,257 23,019,563,048 Rls. 2,906,513 $
109 1382 آلمان 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 8,189,235 22,961,496,279 Rls. 2,899,180 $
110 1382 آلمان 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكورنباشد 122,345 22,786,784,622 Rls. 2,877,118 $
111 1382 آلمان 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 15,087 22,758,495,375 Rls. 2,873,548 $
112 1382 آلمان 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 54,946 22,661,358,281 Rls. 2,861,284 $
113 1382 آلمان 841340 -تلمبه هاي بتون 159,960 22,447,403,363 Rls. 2,834,267 $
114 1382 آلمان 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,همچنين تنظيم كننده ها 1,627,882 22,280,985,216 Rls. 2,813,256 $
115 1382 آلمان 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 442,165 22,243,422,857 Rls. 2,808,513 $
116 1382 آلمان 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 277,537 22,151,551,615 Rls. 2,796,914 $
117 1382 آلمان 841960 -ماشين آلات ودستگاههابراي مايعكردن هواياسايرگازها 256,093 22,000,855,907 Rls. 2,777,886 $
118 1382 آلمان 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 62,163 21,750,830,284 Rls. 2,746,314 $
119 1382 آلمان 550120 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,ازپلي استرها, 875,590 21,678,402,532 Rls. 2,737,173 $
120 1382 آلمان 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 87,821 21,604,152,353 Rls. 2,727,796 $
121 1382 آلمان 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن ,وغيره , 109,675 21,428,148,980 Rls. 2,705,575 $
122 1382 آلمان 902229 --دستگاههايي غيرمذكوردرجاي ديگركه اشعه آلفا,بتاياگامارابه كارمي برند 71,961 21,388,697,894 Rls. 2,700,593 $
123 1382 آلمان 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 72,357 21,321,082,470 Rls. 2,692,054 $
124 1382 آلمان 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 248,675 21,288,115,869 Rls. 2,687,891 $
125 1382 آلمان 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميائي 23,379 21,212,165,717 Rls. 2,678,304 $
126 1382 آلمان 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 1,048,123 21,205,130,362 Rls. 2,677,416 $
127 1382 آلمان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 311,430 21,180,028,237 Rls. 2,674,249 $
128 1382 آلمان 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج ياكنترل مشمول 26/90 27,557 21,177,157,877 Rls. 2,673,882 $
129 1382 آلمان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 3,378,442 21,155,039,023 Rls. 2,671,095 $
130 1382 آلمان 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده هاي رشدنباتات 409,459 21,072,506,731 Rls. 2,660,671 $
131 1382 آلمان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,010,281 21,000,990,759 Rls. 2,651,639 $
132 1382 آلمان 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 55,592 20,889,951,436 Rls. 2,637,621 $
133 1382 آلمان 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 192,153 20,738,358,515 Rls. 2,618,478 $
134 1382 آلمان 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 24,018 20,484,795,867 Rls. 2,586,465 $
135 1382 آلمان 860721 --ترمزهاي باهواي فشرده لكوموتيوراه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن وقطعات آنها 49,567 20,372,966,714 Rls. 2,572,343 $
136 1382 آلمان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 132,303 20,366,518,232 Rls. 2,571,530 $
137 1382 آلمان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 57,578 20,233,465,143 Rls. 2,554,729 $
138 1382 آلمان 293621 -- ويتامين هاي A و مشتقات آنها, مخلوط نشده 178,285 19,970,540,216 Rls. 2,521,535 $
139 1382 آلمان 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 522,740 19,966,680,282 Rls. 2,521,046 $
140 1382 آلمان 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي ,رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي ) 590,260 19,966,359,041 Rls. 2,521,004 $
141 1382 آلمان 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 140,702 19,949,681,498 Rls. 2,518,900 $
142 1382 آلمان 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 173,311 19,925,816,334 Rls. 2,515,886 $
143 1382 آلمان 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 193,707 19,912,165,311 Rls. 2,514,162 $
144 1382 آلمان 253090 -ساير مواد معدني كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 3,685,000 19,824,540,935 Rls. 2,503,098 $
145 1382 آلمان 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 173,890 19,793,762,142 Rls. 2,499,215 $
146 1382 آلمان 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده ,غيره , 850,219 19,764,227,973 Rls. 2,495,482 $
147 1382 آلمان 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 50,855 19,733,392,170 Rls. 2,491,590 $
148 1382 آلمان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 34,721 19,639,758,226 Rls. 2,479,770 $
149 1382 آلمان 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 71,786 19,607,385,242 Rls. 2,475,681 $
150 1382 آلمان 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندودستگاه هابراي مصارف پزشكي جراحي يادامپزشكي 19,128 19,368,585,992 Rls. 2,445,529 $
151 1382 آلمان 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكسيدمنيزيم ,اكسيدكلسيم ,اكسيدكرم , 1,932,042 19,352,732,475 Rls. 2,443,524 $
152 1382 آلمان 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمتي ازماده 75,128 19,305,794,080 Rls. 2,437,602 $
153 1382 آلمان 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,122,102 19,222,398,646 Rls. 2,427,071 $
154 1382 آلمان 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 164,022 19,168,813,070 Rls. 2,420,303 $
155 1382 آلمان 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,873 18,890,302,581 Rls. 2,385,138 $
156 1382 آلمان 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 2,981,100 18,840,547,996 Rls. 2,378,857 $
157 1382 آلمان 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 174,032 18,830,003,170 Rls. 2,377,527 $
158 1382 آلمان 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزات 508,270 18,636,449,639 Rls. 2,353,089 $
159 1382 آلمان 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز5/0mm, 1,282,598 18,569,603,652 Rls. 2,344,649 $
160 1382 آلمان 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات همانندبراي ساختن شراب ,شراب سيب , آب ميوه و,,, 51,056 18,435,512,650 Rls. 2,327,716 $
161 1382 آلمان 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز45تن درساعت 1,026,846 18,372,935,273 Rls. 2,319,816 $
162 1382 آلمان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 51,636 18,258,955,745 Rls. 2,305,422 $
163 1382 آلمان 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 39,544 18,230,102,978 Rls. 2,301,775 $
164 1382 آلمان 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,باركردن ,ياتخليه كردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 729,449 18,213,571,737 Rls. 2,299,694 $
165 1382 آلمان 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 344,637 18,200,984,489 Rls. 2,298,104 $
166 1382 آلمان 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 11,088 18,151,828,578 Rls. 2,291,897 $
167 1382 آلمان 843069 --ماشين آلات ودستگاههاي خاك برداري ,گودبرداري ,استخراج ,,,,,غيرخودرو 308,413 18,101,457,708 Rls. 2,285,537 $
168 1382 آلمان 281122 --دي اكسيد سيليسيم 674,012 18,093,369,431 Rls. 2,284,522 $
169 1382 آلمان 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ياسردكننده 45,931 17,997,207,470 Rls. 2,272,376 $
170 1382 آلمان 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 962,471 17,918,083,990 Rls. 2,262,384 $
171 1382 آلمان 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 268,846 17,878,860,771 Rls. 2,257,433 $
172 1382 آلمان 722540 -محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج غيرازفولادسيليسيم داروتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 2,167,967 17,841,649,785 Rls. 2,252,733 $
173 1382 آلمان 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 549,396 17,778,946,937 Rls. 2,244,815 $
174 1382 آلمان 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ,كش پذيري ياسايرخواص مكاني 30,171 17,653,557,035 Rls. 2,228,986 $
175 1382 آلمان 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 365,156 17,577,623,924 Rls. 2,219,395 $
176 1382 آلمان 843999 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن ياتكميل كردن كاغذيامقوا 40,980 17,527,106,671 Rls. 2,213,018 $
177 1382 آلمان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 38,288 17,522,297,378 Rls. 2,212,409 $
178 1382 آلمان 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 4,585,900 17,421,765,181 Rls. 2,199,717 $
179 1382 آلمان 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذراندن ياتصفيه 139,301 17,400,393,143 Rls. 2,197,019 $
180 1382 آلمان 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 66,188 17,342,308,823 Rls. 2,189,686 $
181 1382 آلمان 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 7,622,325 17,154,716,837 Rls. 2,166,000 $
182 1382 آلمان 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 22,416 16,885,307,903 Rls. 2,131,986 $
183 1382 آلمان 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 214,780 16,875,678,176 Rls. 2,130,766 $
184 1382 آلمان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 66,195 16,791,787,742 Rls. 2,120,176 $
185 1382 آلمان 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين موادرنگ كننده مشمول شماره هاي 320411تا320419 131,664 16,739,895,767 Rls. 2,113,621 $
186 1382 آلمان 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 98,191 16,687,110,133 Rls. 2,106,960 $
187 1382 آلمان 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,تلمبه هاي حرارتي 124,534 16,651,504,715 Rls. 2,102,464 $
188 1382 آلمان 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرازمحصولات شماره 01/38) 2,818,622 16,519,782,481 Rls. 2,085,830 $
189 1382 آلمان 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپهناي 600mm ياكمتربه ضخامت كمتراز3mmپيكله نشده 6,867,310 16,469,265,059 Rls. 2,079,452 $
190 1382 آلمان 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 680,447 16,385,262,648 Rls. 2,068,847 $
191 1382 آلمان 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 4,149,530 16,371,874,003 Rls. 2,067,156 $
192 1382 آلمان 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 436,823 16,220,579,844 Rls. 2,048,052 $
193 1382 آلمان 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 44,891 16,194,073,721 Rls. 2,044,705 $
194 1382 آلمان 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 2,240,857 16,144,706,781 Rls. 2,038,474 $
195 1382 آلمان 730890 -اسكلت وقطعات اسكلت ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,از آهن ياازفولاد, 288,812 16,125,166,883 Rls. 2,036,006 $
196 1382 آلمان 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 36,258 15,982,308,104 Rls. 2,017,969 $
197 1382 آلمان 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب ) 100,372 15,968,699,791 Rls. 2,016,250 $
198 1382 آلمان 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 360,538 15,932,675,133 Rls. 2,011,700 $
199 1382 آلمان 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن مايعات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 81,249 15,831,056,415 Rls. 1,998,869 $
200 1382 آلمان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 218,526 15,779,979,585 Rls. 1,992,421 $
201 1382 آلمان 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهسازي 357,905 15,714,995,140 Rls. 1,984,216 $
202 1382 آلمان 730711 --لوله واتصالات لوله كشي ازريخته گري ,ازچدن غيرچك خوار, 75,120 15,707,268,533 Rls. 1,983,242 $
203 1382 آلمان 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 827,688 15,691,882,848 Rls. 1,981,296 $
204 1382 آلمان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 4,975,850 15,689,463,866 Rls. 1,980,993 $
205 1382 آلمان 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,596 15,683,785,125 Rls. 1,980,278 $
206 1382 آلمان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 71,497 15,656,977,734 Rls. 1,976,890 $
207 1382 آلمان 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 41,196 15,518,277,372 Rls. 1,959,381 $
208 1382 آلمان 960820 -قلم وقلمهاي علامتگذاري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل , 119,018 15,496,864,607 Rls. 1,956,675 $
209 1382 آلمان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاومت الكتريكي گرم مي شوند 129,299 15,483,844,826 Rls. 1,955,034 $
210 1382 آلمان 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 53,985 15,483,568,263 Rls. 1,954,994 $
211 1382 آلمان 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحركت خطي ) 82,951 15,334,675,299 Rls. 1,936,196 $
212 1382 آلمان 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 1,689,600 15,008,287,590 Rls. 1,894,984 $
213 1382 آلمان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 19,791 14,994,354,177 Rls. 1,893,226 $
214 1382 آلمان 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي سايرمصارف 18,810 14,905,783,180 Rls. 1,882,042 $
215 1382 آلمان 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 498,173 14,893,000,457 Rls. 1,880,432 $
216 1382 آلمان 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 64,294 14,830,786,350 Rls. 1,872,576 $
217 1382 آلمان 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 471,605 14,816,181,382 Rls. 1,870,730 $
218 1382 آلمان 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 120,610 14,777,075,647 Rls. 1,865,793 $
219 1382 آلمان 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 3,155 14,771,515,544 Rls. 1,865,090 $
220 1382 آلمان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 50,922 14,563,900,482 Rls. 1,838,876 $
221 1382 آلمان 390422 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشكال ابتدائي 954,000 14,538,635,949 Rls. 1,835,688 $
222 1382 آلمان 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراقي , به قدرت حداكثر 75AVK كيلوولت امپر 118,672 14,440,306,810 Rls. 1,823,270 $
223 1382 آلمان 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادواركه درجاي ديگرمذكورنباشد, 5,026 14,222,777,250 Rls. 1,795,806 $
224 1382 آلمان 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شماره هاي 842211الي 842240 4,903 14,217,768,669 Rls. 1,795,175 $
225 1382 آلمان 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 1,113,355 14,216,230,411 Rls. 1,794,978 $
226 1382 آلمان 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ...,داراي موتوربرقي 251,570 14,176,452,348 Rls. 1,789,956 $
227 1382 آلمان 700719 شيشه ايمني آب داده شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 168,288 14,173,326,908 Rls. 1,789,563 $
228 1382 آلمان 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 554,337 14,136,284,792 Rls. 1,784,884 $
229 1382 آلمان 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر (جوجه ) 6,595 14,117,016,622 Rls. 1,782,452 $
230 1382 آلمان 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 2,069,815 14,044,323,117 Rls. 1,773,273 $
231 1382 آلمان 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 99,017 14,006,770,019 Rls. 1,768,534 $
232 1382 آلمان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 187,931 13,970,308,029 Rls. 1,763,927 $
233 1382 آلمان 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 56,425 13,917,327,775 Rls. 1,757,236 $
234 1382 آلمان 870490 -وسايط نقليه موتوري ,براي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 90,050 13,830,073,572 Rls. 1,746,221 $
235 1382 آلمان 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي وهمچنين اجزا قطعات انها 32,139 13,757,554,197 Rls. 1,737,065 $
236 1382 آلمان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن چرخ دنده براي كاربرروي فلزات ياسرمتها 50,175 13,756,856,710 Rls. 1,736,977 $
237 1382 آلمان 844230 -ماشين آلات ودستگاههاوادوات براي ساختن كليشه ,,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 44,218 13,746,347,237 Rls. 1,735,649 $
238 1382 آلمان 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي درغلاف شيشه اي , 64,236 13,742,009,189 Rls. 1,735,102 $
239 1382 آلمان 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازجمله پرس ها),باكنترل شماره اي 126,300 13,698,627,001 Rls. 1,729,624 $
240 1382 آلمان 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده ومشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 377,945 13,656,245,730 Rls. 1,724,271 $
241 1382 آلمان 701510 -شيشه براي عينك هاي طبي ,كارنشده بااصول اپتيكي , 57,897 13,652,341,970 Rls. 1,723,781 $
242 1382 آلمان 841382 --بالابرهاي آبگونها 108,745 13,622,419,110 Rls. 1,720,005 $
243 1382 آلمان 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 77,456 13,567,766,942 Rls. 1,713,103 $
244 1382 آلمان 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 101,678 13,520,882,744 Rls. 1,707,178 $
245 1382 آلمان 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده باقرقره 335,783 13,508,371,521 Rls. 1,705,603 $
246 1382 آلمان 950691 --اشياءوادوات براي ژيمناستيك ياورز پهلواني , 27,736 13,469,773,987 Rls. 1,700,729 $
247 1382 آلمان 854221 مدارهاي مجتمع مونوليتيك ديجيتالي 2,187 13,299,149,508 Rls. 1,679,186 $
248 1382 آلمان 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 84,652 13,222,279,119 Rls. 1,669,479 $
249 1382 آلمان 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين فقط 3,403,801 13,193,772,417 Rls. 1,665,880 $
250 1382 آلمان 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 5,823 13,105,933,211 Rls. 1,654,789 $
251 1382 آلمان 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 2,986,683 13,089,459,882 Rls. 1,652,711 $
252 1382 آلمان 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 959,114 13,059,545,055 Rls. 1,648,932 $
253 1382 آلمان 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 74,062 12,861,076,558 Rls. 1,623,872 $
254 1382 آلمان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 151,543 12,847,267,156 Rls. 1,622,130 $
255 1382 آلمان 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 347,154 12,831,116,975 Rls. 1,620,092 $
256 1382 آلمان 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 64,379 12,659,133,639 Rls. 1,598,374 $
257 1382 آلمان 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت خرده فروشي كه درجاي ديگرمذكور نباشد 179,940 12,642,360,203 Rls. 1,596,255 $
258 1382 آلمان 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 66,301 12,633,146,526 Rls. 1,595,095 $
259 1382 آلمان 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 50,533 12,629,384,668 Rls. 1,594,618 $
260 1382 آلمان 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 13,815 12,607,460,333 Rls. 1,591,849 $
261 1382 آلمان 381511 --كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوان ماده فعال 161,078 12,587,273,463 Rls. 1,589,301 $
262 1382 آلمان 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلومينيوم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,471,715 12,493,461,359 Rls. 1,577,456 $
263 1382 آلمان 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 42,664 12,398,838,589 Rls. 1,565,510 $
264 1382 آلمان 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 19,409 12,342,816,736 Rls. 1,558,437 $
265 1382 آلمان 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 7,033 12,215,000,624 Rls. 1,542,298 $
266 1382 آلمان 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 195,619 12,167,446,408 Rls. 1,536,292 $
267 1382 آلمان 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوام شده براي فلزات 140,492 12,129,408,124 Rls. 1,531,491 $
268 1382 آلمان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره , 49,084 12,094,765,995 Rls. 1,527,116 $
269 1382 آلمان 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جراحي چشم 3,315 12,091,637,467 Rls. 1,526,723 $
270 1382 آلمان 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي عامل اكسيژنه ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 23,848 12,072,443,322 Rls. 1,524,298 $
271 1382 آلمان 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 1,491,050 12,034,236,119 Rls. 1,519,473 $
272 1382 آلمان 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 3,991,586 12,008,896,013 Rls. 1,516,275 $
273 1382 آلمان 903120 - دستگاههاي آزماي 17,443 12,005,057,334 Rls. 1,515,790 $
274 1382 آلمان 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 31,735 11,987,476,196 Rls. 1,513,573 $
275 1382 آلمان 851999 -- دستگاههاي پخ صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 34,859 11,975,889,633 Rls. 1,512,107 $
276 1382 آلمان 730830 -در,پنجره -چارچوپ و آستانه دراز آهن ياازفولاد, 374,564 11,947,735,816 Rls. 1,508,552 $
277 1382 آلمان 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس نگاري , آبشناسي ,هواشناسي ياژئوفيزيكي , 11,078 11,937,074,185 Rls. 1,507,205 $
278 1382 آلمان 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 65,168 11,931,414,704 Rls. 1,506,493 $
279 1382 آلمان 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,بتا,گاما,اشعه ايكس ,تشعشعات كيهاني ياسايرتش 5,799 11,794,728,473 Rls. 1,489,233 $
280 1382 آلمان 722619 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 1,570,253 11,758,714,986 Rls. 1,484,688 $
281 1382 آلمان 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6-, به اشكال ابتدائي 594,568 11,743,332,302 Rls. 1,482,745 $
282 1382 آلمان 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 854,080 11,729,840,322 Rls. 1,481,040 $
283 1382 آلمان 760820 -لوله از آلومينيوم ممزوج , 207,308 11,624,029,289 Rls. 1,467,679 $
284 1382 آلمان 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 75,220 11,618,752,301 Rls. 1,467,014 $
285 1382 آلمان 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 287,161 11,546,813,800 Rls. 1,457,930 $
286 1382 آلمان 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 191,034 11,514,975,372 Rls. 1,453,912 $
287 1382 آلمان 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سراميك ,بتون ,وغيره 58,629 11,514,796,268 Rls. 1,453,889 $
288 1382 آلمان 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 217,294 11,479,286,972 Rls. 1,449,407 $
289 1382 آلمان 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 6,685 11,456,362,254 Rls. 1,446,511 $
290 1382 آلمان 860390 -واگن هاي خودرو وراه آهن ياتراموامسافري ,باري سبك ياسنگين ,كه درجاي ديگري مذكورنباشد 808,654 11,442,122,475 Rls. 1,444,712 $
291 1382 آلمان 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,موادرنگي وسايرموادرنگ كننده 293,861 11,441,968,535 Rls. 1,444,698 $
292 1382 آلمان 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ازفلزوساير. 674,498 11,404,188,455 Rls. 1,439,919 $
293 1382 آلمان 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 153,934 11,390,769,537 Rls. 1,438,228 $
294 1382 آلمان 721932 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm, 815,947 11,374,516,930 Rls. 1,436,176 $
295 1382 آلمان 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 78,083 11,364,793,703 Rls. 1,434,950 $
296 1382 آلمان 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,بادقت تا01/0ميلي متر 149,362 11,348,761,706 Rls. 1,432,923 $
297 1382 آلمان 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 38,126 11,272,417,228 Rls. 1,423,285 $
298 1382 آلمان 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 217,478 11,251,522,361 Rls. 1,420,650 $
299 1382 آلمان 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 44,917 11,163,329,906 Rls. 1,409,510 $
300 1382 آلمان 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 62,628 11,096,583,940 Rls. 1,401,083 $
مجموع کل
3,263,911,233,901 ريال
مجموع کل
412,110,002 دلار