آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1381 مالتا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 30 806,864,475 Rls. 101,877 $
2 1381 مالتا 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 36,000 281,309,440 Rls. 35,519 $
3 1381 مالتا 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 9,700 179,711,000 Rls. 22,691 $
4 1381 مالتا 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده شده براي خرده فروشي 70 21,515,493 Rls. 2,717 $
مجموع کل
1,289,400,408 ريال
مجموع کل
162,804 دلار