آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1381 ترکيه 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آماده نشده براي خرده فروشي , 31,761 613,883,701 Rls. 77,510 $
202 1381 ترکيه 846594 --ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سواركردن )براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,وغيره 6,590 613,166,573 Rls. 77,420 $
203 1381 ترکيه 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براساس اين مواد,موادرنگي سردانه TNADROMوفراورده ها 15,850 609,813,428 Rls. 76,998 $
204 1381 ترکيه 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 80,130 606,503,409 Rls. 76,579 $
205 1381 ترکيه 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 142,652 604,250,743 Rls. 76,294 $
206 1381 ترکيه 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 2,093 603,559,557 Rls. 76,207 $
207 1381 ترکيه 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 49,528 602,609,075 Rls. 76,087 $
208 1381 ترکيه 760421 --پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم , 33,174 601,087,218 Rls. 75,895 $
209 1381 ترکيه 590220 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازپلي استرها, 16,602 600,832,914 Rls. 75,863 $
210 1381 ترکيه 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي درون سوز 16,394 597,858,966 Rls. 75,485 $
211 1381 ترکيه 080222 --فندق بدون پوست , تازه يا خشك كرده 50,000 594,665,262 Rls. 75,085 $
212 1381 ترکيه 722611 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي 600mmياكمتر,niargiro- 40,000 588,581,273 Rls. 74,316 $
213 1381 ترکيه 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم بابيشتر, 17,079 587,515,210 Rls. 74,182 $
214 1381 ترکيه 400940 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باسايرمواد,بدون ملحقات 37,450 587,023,250 Rls. 74,119 $
215 1381 ترکيه 380910 -موادبراي آهارزدن ياتكميل كردن ,حاملين رنگ بعنوان تسريعكننده درعمل رنگرزي ياتثبيت موادرنگي 45,120 585,888,688 Rls. 73,976 $
216 1381 ترکيه 391620 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mm,ميله قلم وپروفيله ,حتي كارشده درسطح ازپليمرها.. 42,978 583,756,451 Rls. 73,707 $
217 1381 ترکيه 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن و غيره , براي وسايط نقليه مشمول رديف 12 39,935 581,897,935 Rls. 73,618 $
218 1381 ترکيه 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 7,394 581,758,395 Rls. 94,267 $
219 1381 ترکيه 701339 --اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 88,350 579,924,494 Rls. 73,223 $
220 1381 ترکيه 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 48,858 579,605,339 Rls. 73,182 $
221 1381 ترکيه 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 17,199 572,263,051 Rls. 72,258 $
222 1381 ترکيه 441299 --تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روك شده باچوب يامطبق شده ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 65,023 572,211,095 Rls. 72,249 $
223 1381 ترکيه 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 21,065 569,939,007 Rls. 71,962 $
224 1381 ترکيه 732399 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 50,256 566,681,002 Rls. 71,550 $
225 1381 ترکيه 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 35,639 565,231,029 Rls. 75,340 $
226 1381 ترکيه 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 52,152 564,954,655 Rls. 117,643 $
227 1381 ترکيه 490890 - عكس برگردان (غيرشفاف ) 33,585 562,886,903 Rls. 71,844 $
228 1381 ترکيه 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسبرداري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,493 552,396,038 Rls. 69,747 $
229 1381 ترکيه 540753 --پارچه هاي تاروپودباف ,ازنخهاي برنگهاي گوناگون ,ازنخ رشته هاي سنتتيك ,باحداقل 85%رشته هاي 25,707 549,962,656 Rls. 69,440 $
230 1381 ترکيه 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 32,555 548,399,144 Rls. 69,241 $
231 1381 ترکيه 842840 -پلكان هاي متحرك وراهروهاي متحرك 13,240 543,906,854 Rls. 68,675 $
232 1381 ترکيه 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 6,850 543,489,249 Rls. 68,622 $
233 1381 ترکيه 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,290 541,943,993 Rls. 68,427 $
234 1381 ترکيه 284290 -ساير املاح اسيدها يا پراكسيدهاي غير آلي (باستثناي آزوتورها) 67,500 537,828,953 Rls. 67,908 $
235 1381 ترکيه 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن گازها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,009 536,628,874 Rls. 67,755 $
236 1381 ترکيه 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 56,162 535,616,237 Rls. 67,627 $
237 1381 ترکيه 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 19,274 533,224,195 Rls. 67,326 $
238 1381 ترکيه 690912 --اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي داراي سختي برابريابيشتراز9درمقياس shoM , 40,000 530,958,268 Rls. 67,040 $
239 1381 ترکيه 482210 -قرقره ,ماسوره ,دوك وهمانندازخميركاغذ,كاغذيامقوا,براي پيچيدن نخهاي نسجي 90,216 529,430,761 Rls. 71,850 $
240 1381 ترکيه 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 4,923 528,725,640 Rls. 66,759 $
241 1381 ترکيه 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پلاستيكي 35,503 526,772,223 Rls. 66,511 $
242 1381 ترکيه 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 136,080 526,740,760 Rls. 66,509 $
243 1381 ترکيه 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 95,004 522,033,250 Rls. 65,914 $
244 1381 ترکيه 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ افشاني فلزات 16,946 520,416,066 Rls. 65,709 $
245 1381 ترکيه 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 20,291 518,525,612 Rls. 65,470 $
246 1381 ترکيه 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,990 515,345,418 Rls. 65,069 $
247 1381 ترکيه 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي افشاندن فوراني همانند 7,471 510,624,332 Rls. 64,472 $
248 1381 ترکيه 730650 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازسايرفولادهاي ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 56,599 505,509,115 Rls. 63,827 $
249 1381 ترکيه 320420 - محصولات آلي سنتتيك مورد استفاده به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت 11,898 504,351,228 Rls. 63,681 $
250 1381 ترکيه 290517 -- دودكان -1- ئول , هگزادكان -1- ئول و اكتادكان -1- ئول 28,140 503,112,608 Rls. 63,524 $
251 1381 ترکيه 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 14,396 502,717,157 Rls. 63,476 $
252 1381 ترکيه 830520 -سوزن هاي دوخت بصورت نوار,ازفلزمعمولي , 66,939 500,780,361 Rls. 63,231 $
253 1381 ترکيه 400299 --سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرازشيره يا لاتكس ) 33,420 494,866,642 Rls. 62,483 $
254 1381 ترکيه 480820 -كاغذكرافت غيرازكاغذكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد,كرپ شده ,چين دارشده ,بصورت رول ي 20,043 494,052,167 Rls. 62,379 $
255 1381 ترکيه 702000 سايراشياءازشيشه ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 31,035 493,875,846 Rls. 62,358 $
256 1381 ترکيه 920710 - آلات موسيقي شستي دار(غيراز آكوردئون )كه صداي آنهاتوسط وسايل برقي توليدشده ياتقويت گردد, 1,045 492,774,249 Rls. 62,219 $
257 1381 ترکيه 740811 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقطععرضي آن بي از6ميليمترباشد, 31,335 491,149,317 Rls. 62,013 $
258 1381 ترکيه 560394 --پارچه هاي نبافته ,غيرازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از150گرم 39,894 485,944,780 Rls. 61,355 $
259 1381 ترکيه 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 4,320 483,009,732 Rls. 60,985 $
260 1381 ترکيه 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شماره هاي 8444,8445,8446,8447 8,513 482,078,137 Rls. 60,868 $
261 1381 ترکيه 401029 --سايرتسمه هاي انتقال نيروكه درجاي ديگر مذكورنباشد 4,454 475,493,058 Rls. 60,326 $
262 1381 ترکيه 700711 -شيشه ايمني آب داده شده براي استفاده دروسائطنقليه زميني ,هواپيماوغيره , 36,180 469,870,827 Rls. 59,327 $
263 1381 ترکيه 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 20,866 469,450,322 Rls. 59,285 $
264 1381 ترکيه 370232 --فيلم بصورت رول سوراخ نشده باامولسيوني ازهالوژنور نقره ,باپهناي حداكثر105ميليمتر 2,493 467,015,260 Rls. 58,967 $
265 1381 ترکيه 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكننده وهمانندسردكننده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,755 465,854,616 Rls. 58,820 $
266 1381 ترکيه 180310 -خمير كاكائو, چربي نگرفته 20,000 464,147,826 Rls. 58,604 $
267 1381 ترکيه 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد, از مواد پلاستيكي 39,802 464,054,613 Rls. 58,593 $
268 1381 ترکيه 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 67,540 462,773,579 Rls. 58,431 $
269 1381 ترکيه 480890 -كاغذومقواي موج دارشده ,كرپ شده ,چين دار,دا غ زده ,نق برجسته ياسوراخ شده ,بصورت رول ,,, 34,931 459,556,220 Rls. 58,025 $
270 1381 ترکيه 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 75,539 458,554,509 Rls. 73,077 $
271 1381 ترکيه 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 12,384 457,692,094 Rls. 57,789 $
272 1381 ترکيه 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي وسايط نقليه موتوري 18,733 455,297,863 Rls. 57,489 $
273 1381 ترکيه 151790 -فر آورده هاي خوراكي چربي ها و روغن ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 189,900 454,446,262 Rls. 159,231 $
274 1381 ترکيه 321000 -سايررنگهاوورني ها;پيگمانهائي كه با آب مصرف مي شودبراي پرداخت چرم 25,915 451,032,085 Rls. 56,948 $
275 1381 ترکيه 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 4,090 449,647,567 Rls. 56,774 $
276 1381 ترکيه 700721 -شيشه ايمني چندلايه براي وسائطنقليه زميني ,هواپيماوغيره , 12,250 443,830,651 Rls. 56,039 $
277 1381 ترکيه 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكربورهاي فلزي , 3,874 443,056,836 Rls. 55,942 $
278 1381 ترکيه 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 63,111 440,605,541 Rls. 55,633 $
279 1381 ترکيه 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 15,182 439,956,193 Rls. 55,549 $
280 1381 ترکيه 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 17,163 439,527,194 Rls. 55,495 $
281 1381 ترکيه 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازساير مواد(غيرازموادپلاستيكي ) 1,807 437,929,082 Rls. 55,295 $
282 1381 ترکيه 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,015 434,195,948 Rls. 54,822 $
283 1381 ترکيه 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصالات برقي ,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 5,115 432,872,030 Rls. 54,655 $
284 1381 ترکيه 320620 - پيگمان ها و فر آورده هاي براساس تركيبات كروم 12,800 430,471,472 Rls. 54,352 $
285 1381 ترکيه 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 27,700 421,114,093 Rls. 53,173 $
286 1381 ترکيه 730830 -در,پنجره -چارچوپ و آستانه دراز آهن ياازفولاد, 31,221 419,594,158 Rls. 52,980 $
287 1381 ترکيه 440920 -چوازتيره غيركاج ,كه هريك ازلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 42,116 418,250,828 Rls. 52,810 $
288 1381 ترکيه 851640 - اتوي برقي 23,855 418,056,516 Rls. 52,785 $
289 1381 ترکيه 701932 --ورق نازك نبافته selioV(),ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ), 32,186 416,216,180 Rls. 52,553 $
290 1381 ترکيه 291829 --اسيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي ,بدون عامل اكسيژن دار,,,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,025 409,983,662 Rls. 51,765 $
291 1381 ترکيه 560313 --پارچه هاي نبافته ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از70گرم وحداكثر150گرم 33,316 406,305,936 Rls. 51,301 $
292 1381 ترکيه 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 23,520 405,989,107 Rls. 51,261 $
293 1381 ترکيه 370220 -فيلم عكاسي باخصوصيت ظهوروچاپ فوري ,به صورت رول , عكسبرداري نشده 3,074 403,007,823 Rls. 50,885 $
294 1381 ترکيه 550932 --نخ چندلاياكابله ,باحداقل 85%الياف غيريكسره الياف آكريليك يامد آكريليك , آماده نشده براي 9,070 402,387,377 Rls. 50,806 $
295 1381 ترکيه 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشمول رديف 8516 4,342 401,756,514 Rls. 50,726 $
296 1381 ترکيه 850980 - دستگاههاي الكترونيكي خانگي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توام شده با موتور برقي 6,862 398,684,465 Rls. 50,339 $
297 1381 ترکيه 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 24,410 396,922,599 Rls. 50,117 $
298 1381 ترکيه 940310 -مبلهاي فلزي (غيرازنشيمنها)ازانواعي كه دردفاتركارمورداستفاده قرارمي گيرند 40,550 395,223,601 Rls. 49,902 $
299 1381 ترکيه 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,814 393,926,716 Rls. 49,738 $
300 1381 ترکيه 720241 --فروكروم ,داراي بي از4%وزني كربن , 105,000 392,938,956 Rls. 49,613 $
301 1381 ترکيه 540710 -پارچه هاي تاروپودباف ازنخ بسيارمقاوم نايلوني ياازپلي استرها, 9,505 392,580,882 Rls. 49,568 $
302 1381 ترکيه 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 10,511 391,890,936 Rls. 49,481 $
303 1381 ترکيه 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتانيوم باكمتراز80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 26,764 383,135,070 Rls. 48,376 $
304 1381 ترکيه 960321 --مسواك دندان , 6,700 381,575,386 Rls. 48,179 $
305 1381 ترکيه 441300 چوب هاي متراكم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل 42,205 381,364,644 Rls. 48,152 $
306 1381 ترکيه 820220 -تيغه اره نواري , 4,300 378,472,993 Rls. 47,786 $
307 1381 ترکيه 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده كه در جاي ديگر مذكور نباشد, آماده شده براي 2,739 378,471,444 Rls. 47,786 $
308 1381 ترکيه 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 46,765 376,457,403 Rls. 47,532 $
309 1381 ترکيه 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 15,826 375,937,506 Rls. 47,470 $
310 1381 ترکيه 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 23,800 374,547,636 Rls. 47,292 $
311 1381 ترکيه 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 5,750 373,471,408 Rls. 47,155 $
312 1381 ترکيه 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 22,348 370,617,470 Rls. 46,795 $
313 1381 ترکيه 852790 - دستگاههاي گيرنده براي راديو تلفن يا راديوتلگراف , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,750 367,291,754 Rls. 46,375 $
314 1381 ترکيه 780110 -سرب تصفيه شده ,بصورت كارنشده , 80,000 364,456,800 Rls. 46,017 $
315 1381 ترکيه 903210 - ترموستات 1,508 364,268,086 Rls. 45,992 $
316 1381 ترکيه 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 11,805 363,801,116 Rls. 45,934 $
317 1381 ترکيه 340212 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) كاتيونيك 18,720 362,129,176 Rls. 45,723 $
318 1381 ترکيه 391690 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mmميله قلم وپروفيله ,حتي كارشده درسطح ازسايرپلاستي 27,095 361,488,084 Rls. 45,644 $
319 1381 ترکيه 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي ,براي بيشترازV 1000, غيرمذكوردرجاي دي 4,065 357,511,966 Rls. 45,378 $
320 1381 ترکيه 510720 -نخ از پشم شانه زده , آماده نشده براي خرده فروشي , داراي كمتر از 85 درصد پشم , 11,327 356,633,271 Rls. 45,030 $
321 1381 ترکيه 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 3,954 355,575,507 Rls. 44,897 $
322 1381 ترکيه 871639 -- تريلرها و نيمه تريلرهاي غيرمذكور,براي حمل و نقل كالا 27,960 354,964,390 Rls. 48,668 $
323 1381 ترکيه 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 10,155 354,825,183 Rls. 44,801 $
324 1381 ترکيه 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 112 353,633,700 Rls. 44,651 $
325 1381 ترکيه 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 67,563 353,051,652 Rls. 94,951 $
326 1381 ترکيه 830120 -قفل مغزي وكلوني براي وسائط نقليه موتوري , 17,013 352,041,263 Rls. 44,450 $
327 1381 ترکيه 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 17,831 350,629,861 Rls. 44,273 $
328 1381 ترکيه 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 16,751 350,033,267 Rls. 44,197 $
329 1381 ترکيه 740931 --صفحه ,ورق ونوار,ازبرنز,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 11,510 348,461,670 Rls. 43,998 $
330 1381 ترکيه 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي پائي selcyc()ياوسايط نقليه موتوري 16,522 348,179,066 Rls. 43,962 $
331 1381 ترکيه 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 64,000 347,880,951 Rls. 43,925 $
332 1381 ترکيه 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 4,784 347,547,319 Rls. 43,883 $
333 1381 ترکيه 830150 -چفت وبست ويراق هاي چفت وبست دار,داراي قفل ازفلزات معمولي , 3,892 341,785,258 Rls. 43,155 $
334 1381 ترکيه 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 22,671 341,030,176 Rls. 43,061 $
335 1381 ترکيه 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعXمربعمستطيل (غيرازمربع), 118,700 339,576,373 Rls. 42,876 $
336 1381 ترکيه 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 7,041 338,834,320 Rls. 42,781 $
337 1381 ترکيه 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 14,480 338,389,082 Rls. 42,726 $
338 1381 ترکيه 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 4,871 335,218,493 Rls. 42,326 $
339 1381 ترکيه 391610 رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mm,ميله ,قلم و...,حتي كارشده درسطح ازپليمرهاي اتيلن 35,922 334,901,917 Rls. 42,286 $
340 1381 ترکيه 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,539 334,517,192 Rls. 42,238 $
341 1381 ترکيه 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 9,120 331,952,539 Rls. 41,913 $
342 1381 ترکيه 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 94,581 329,178,890 Rls. 41,563 $
343 1381 ترکيه 550999 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره سنتتيك ,غيرمذكئردرجاي ديگرغيرخرده فروشي , 8,126 328,119,741 Rls. 41,429 $
344 1381 ترکيه 283522 --فسفات هاي منو يا دي سديم 10,000 326,962,757 Rls. 41,283 $
345 1381 ترکيه 480521 --كاغذ و مقواي چندلاكه هرلاي آن سفيدشده باشد,به شكل رول ياورق 98,000 326,428,563 Rls. 41,216 $
346 1381 ترکيه 580126 --پارچه هاي شنيل ,ازپنبه , 11,800 326,300,321 Rls. 41,200 $
347 1381 ترکيه 960621 --دگمه ازموادپلاستيكي ,پوشانده نشده باموادنسجي , 16,496 318,411,348 Rls. 40,204 $
348 1381 ترکيه 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 13,607 314,590,393 Rls. 39,721 $
349 1381 ترکيه 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكهاي مغناطيسي ),كه درجاي ديگر مذكور نباشد 11,500 312,184,004 Rls. 39,417 $
350 1381 ترکيه 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 17,758 311,285,478 Rls. 39,303 $
351 1381 ترکيه 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 5,855 308,520,817 Rls. 38,955 $
352 1381 ترکيه 732393 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,ازفولادزنگ نزن , 29,201 307,809,951 Rls. 38,865 $
353 1381 ترکيه 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 34,500 307,049,254 Rls. 38,769 $
354 1381 ترکيه 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 9,526 305,551,296 Rls. 38,579 $
355 1381 ترکيه 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل استخوان شاه ماهي يامشابه غيرمذكور درجاي ديگر 29,382 304,319,434 Rls. 38,424 $
356 1381 ترکيه 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 102,070 301,977,073 Rls. 79,396 $
357 1381 ترکيه 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلزمعمولي , 40,471 301,158,393 Rls. 38,024 $
358 1381 ترکيه 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 1,611 296,379,184 Rls. 46,145 $
359 1381 ترکيه 291539 --سايراسترهاي اسيدهاي استيك , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 15,000 294,685,438 Rls. 37,208 $
360 1381 ترکيه 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 4,899 294,528,532 Rls. 37,189 $
361 1381 ترکيه 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,080 286,869,137 Rls. 36,221 $
362 1381 ترکيه 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 1,940 285,540,413 Rls. 36,053 $
363 1381 ترکيه 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 8,413 283,324,144 Rls. 35,775 $
364 1381 ترکيه 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور برقي 4,283 281,735,715 Rls. 35,573 $
365 1381 ترکيه 281119 --سايراسيدهاي غير آلي ,كه درجاي ديگري مذكورنباشد 13,062 281,007,152 Rls. 39,331 $
366 1381 ترکيه 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 11,278 280,022,268 Rls. 35,357 $
367 1381 ترکيه 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,800 278,449,047 Rls. 35,158 $
368 1381 ترکيه 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس اين مواد 9,360 276,727,472 Rls. 34,940 $
369 1381 ترکيه 482290 -قرقره ,ماسوره ,دوك وتكيه گاه هاي همانند,ازخميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر 46,171 274,947,077 Rls. 34,716 $
370 1381 ترکيه 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادقت 01/0ميلي متركه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,890 272,073,233 Rls. 34,352 $
371 1381 ترکيه 761010 در,پنجره وچهارچوب آنهاو آستانه ,از آلومينيوم , 14,356 271,079,587 Rls. 34,227 $
372 1381 ترکيه 330590 -فر آورده هابراي پاكيزگي و آراي مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 10,233 270,841,685 Rls. 34,197 $
373 1381 ترکيه 830510 چفت وبست براي صحافي اوراق جداشدني ياكلاسورازفلزمعممولي , 39,170 270,593,504 Rls. 34,166 $
374 1381 ترکيه 392030 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي استيرن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 19,837 269,852,597 Rls. 34,072 $
375 1381 ترکيه 831130 -ميله هاي اندودشده ومفتول پرشده ازفلزمعمولي براي لحيم كاري ,,,, 42,740 269,782,285 Rls. 46,043 $
376 1381 ترکيه 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 106,015 269,143,776 Rls. 33,984 $
377 1381 ترکيه 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 19,898 268,968,250 Rls. 33,961 $
378 1381 ترکيه 382311 -- اسيدهاي استاريك 22,000 263,044,763 Rls. 33,212 $
379 1381 ترکيه 410429 --سايرچرم هاوپوست هاي حيوانات ازجنس گاوواسب ,دباغي شده (باستثناي چرم هاي 4108و4109) 60,437 262,259,262 Rls. 33,114 $
380 1381 ترکيه 871610 -تريلرهاونيمه تريلرهاازنو ع كارواني , براي سكونت يا اردوزني 13,250 262,175,090 Rls. 33,103 $
381 1381 ترکيه 560393 --پارچه هاي نبافته ,غيرازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از70گرم وحداكثر150گرم 20,020 261,685,289 Rls. 33,041 $
382 1381 ترکيه 390530 - پلي وينيل الكل , حتي داراي گروه هاي استات غيرهيدروليزه 21,000 260,493,058 Rls. 32,891 $
383 1381 ترکيه 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 2,000 257,512,130 Rls. 32,514 $
384 1381 ترکيه 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده بافلز,بدون ملحقات 19,815 255,020,462 Rls. 32,199 $
385 1381 ترکيه 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 15,175 254,673,228 Rls. 32,155 $
386 1381 ترکيه 441229 --تخته چندلا,بضخامت بي ازmm6بايك ياچندلاازچوب غيركاج ;تخته هاي وپانل هاي روك شده ;چوبها 60,485 253,241,830 Rls. 31,976 $
387 1381 ترکيه 321100 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 9,082 252,289,137 Rls. 31,856 $
388 1381 ترکيه 282010 اكسيدمنگنز 51,000 250,878,869 Rls. 31,677 $
389 1381 ترکيه 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 7,680 250,031,227 Rls. 31,571 $
390 1381 ترکيه 700330 -پروفيل هاي كارنشده ازشيشه ريختگي ياشيشه تخت شده , 15,609 248,043,489 Rls. 31,317 $
391 1381 ترکيه 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 2,240 247,751,845 Rls. 31,282 $
392 1381 ترکيه 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ), 29,468 246,237,469 Rls. 31,090 $
393 1381 ترکيه 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 253 245,948,003 Rls. 31,054 $
394 1381 ترکيه 293627 -- ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 8,275 244,805,409 Rls. 30,909 $
395 1381 ترکيه 830260 -دربندهاي خودكارازفلزمعمولي , 13,961 244,273,136 Rls. 30,840 $
396 1381 ترکيه 851110 - شمعهاي جرقه زن 7,084 243,506,646 Rls. 30,745 $
397 1381 ترکيه 700530 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سائيده شده /صيقلي شده , 74,843 239,022,611 Rls. 30,179 $
398 1381 ترکيه 210230 - پودرهاي خبازي آماده 17,000 237,513,814 Rls. 29,989 $
399 1381 ترکيه 210210 -مخمرهاي فعال (زنده ) 35,470 237,250,727 Rls. 29,956 $
400 1381 ترکيه 481390 -كاغذسيگاركه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 8,327 236,557,986 Rls. 29,868 $
مجموع کل
81,402,974,559 ريال
مجموع کل
10,592,788 دلار