آمار کل " واردات از" کشور "ترکيه" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1381 ترکيه 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 83,882 2,018,984,222 Rls. 254,985 $
102 1381 ترکيه 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 179,995 1,984,540,896 Rls. 250,573 $
103 1381 ترکيه 400811 -- صفحه , ورق و نوار از كائوچوي اسفنجي 30,307 1,983,625,838 Rls. 250,458 $
104 1381 ترکيه 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده و فر آورده هاي همانند 197,445 1,980,602,917 Rls. 250,076 $
105 1381 ترکيه 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 88,430 1,975,199,060 Rls. 249,392 $
106 1381 ترکيه 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 تا 5/72 كيلو ولت 13,800 1,946,084,555 Rls. 245,718 $
107 1381 ترکيه 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 116,957 1,937,269,914 Rls. 244,604 $
108 1381 ترکيه 852731 -- گيرنده هاي راديوئي , غيرمذكور درجاي ديگر ,توام شده بادستگاه ضبط يا پخ صوت 68,950 1,936,891,996 Rls. 244,556 $
109 1381 ترکيه 390910 - رزين هاي اوره , رزين هاي تيواوره ,به اشكال ابتدائي 244,500 1,914,066,633 Rls. 241,674 $
110 1381 ترکيه 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 97,135 1,912,215,955 Rls. 241,442 $
111 1381 ترکيه 830210 -لولاازفلزمعمولي , 165,258 1,879,863,896 Rls. 253,038 $
112 1381 ترکيه 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چاپ ياتزئين شده بشكل رول ياورق غيرمذكوردرجاي دي 63,093 1,878,192,177 Rls. 308,173 $
113 1381 ترکيه 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آن سفيدشده باشد,به شكل رول ياورق 560,000 1,867,222,299 Rls. 235,760 $
114 1381 ترکيه 382410 - چسباننده هاي آماده براي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 98,120 1,863,710,184 Rls. 235,316 $
115 1381 ترکيه 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 27,600 1,819,437,608 Rls. 229,727 $
116 1381 ترکيه 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 203,136 1,811,141,681 Rls. 228,679 $
117 1381 ترکيه 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 296,630 1,783,048,659 Rls. 283,134 $
118 1381 ترکيه 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 58,635 1,774,794,994 Rls. 224,090 $
119 1381 ترکيه 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 173,450 1,771,409,902 Rls. 223,663 $
120 1381 ترکيه 152000 گليسرول (گليسرين ), آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دار 240,975 1,767,097,499 Rls. 223,119 $
121 1381 ترکيه 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 35,372 1,747,053,134 Rls. 220,587 $
122 1381 ترکيه 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 4,791 1,733,093,548 Rls. 218,824 $
123 1381 ترکيه 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 107,270 1,732,612,624 Rls. 218,764 $
124 1381 ترکيه 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجو 68,113 1,729,213,368 Rls. 218,334 $
125 1381 ترکيه 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 55,211 1,701,697,566 Rls. 224,079 $
126 1381 ترکيه 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 20,779 1,700,286,065 Rls. 214,682 $
127 1381 ترکيه 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي غيرمذكور 24,910 1,650,396,369 Rls. 208,385 $
128 1381 ترکيه 283620 -كربنات دي سديم 1,500,000 1,643,953,258 Rls. 207,570 $
129 1381 ترکيه 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 186,772 1,640,786,704 Rls. 207,169 $
130 1381 ترکيه 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 697,600 1,632,694,159 Rls. 206,148 $
131 1381 ترکيه 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده باموادنسجي ,بدون ملحقات 98,256 1,624,997,400 Rls. 205,176 $
132 1381 ترکيه 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 17,661 1,597,991,298 Rls. 201,768 $
133 1381 ترکيه 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه درجاي ديگرگفته نشده است ازپنبه نسوز,,, 140,711 1,585,927,499 Rls. 200,244 $
134 1381 ترکيه 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 25,664 1,581,298,891 Rls. 199,660 $
135 1381 ترکيه 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 120,125 1,568,984,611 Rls. 198,104 $
136 1381 ترکيه 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 64,882 1,559,607,685 Rls. 196,920 $
137 1381 ترکيه 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم ,غيرممزوج ,به ضخامت بي از2/0mm, 70,622 1,559,316,413 Rls. 196,885 $
138 1381 ترکيه 340311 -- فر آورده هابراي روان كردن مواد,داراي كمتر از 70% مواد نفتي 114,020 1,543,254,467 Rls. 194,856 $
139 1381 ترکيه 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 104,366 1,530,608,771 Rls. 193,258 $
140 1381 ترکيه 590320 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي اورتان , 84,167 1,530,413,663 Rls. 193,235 $
141 1381 ترکيه 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردتمام شده , 235,150 1,519,787,081 Rls. 191,893 $
142 1381 ترکيه 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 28,001 1,519,525,215 Rls. 191,858 $
143 1381 ترکيه 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 33,074 1,514,246,894 Rls. 191,192 $
144 1381 ترکيه 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 53,903 1,512,802,093 Rls. 191,009 $
145 1381 ترکيه 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرمواد,,,بر 22,272 1,510,564,427 Rls. 190,727 $
146 1381 ترکيه 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 87,923 1,496,471,215 Rls. 188,949 $
147 1381 ترکيه 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 65,210 1,496,377,839 Rls. 197,286 $
148 1381 ترکيه 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 195,000 1,481,155,322 Rls. 187,014 $
149 1381 ترکيه 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 10,900 1,478,526,493 Rls. 186,683 $
150 1381 ترکيه 760429 --لوله وپروفيل از آلياژهاي آلومينيوم , 51,205 1,476,272,844 Rls. 186,399 $
151 1381 ترکيه 340391 -- فر آورده ها براي روان كردن موادوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 130,340 1,467,760,261 Rls. 185,323 $
152 1381 ترکيه 830160 -اجزاءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ازفلزات معمولي , 109,879 1,455,613,146 Rls. 183,790 $
153 1381 ترکيه 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 16,352 1,430,777,882 Rls. 180,654 $
154 1381 ترکيه 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 78,105 1,428,596,962 Rls. 180,379 $
155 1381 ترکيه 321410 -بتانه هاي شيشه برهاوپيوندزني ,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 72,724 1,417,895,366 Rls. 179,027 $
156 1381 ترکيه 690919 -اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي (باستثناءچيني )داراي سختي كمتراز9shoM, 95,036 1,411,765,822 Rls. 178,253 $
157 1381 ترکيه 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژهاي مس ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 79,224 1,401,500,860 Rls. 176,957 $
158 1381 ترکيه 441090 --تخته ازخرده چوب و تخته هاي مشابه ازسايرمواد مواد چوبي 588,016 1,376,146,837 Rls. 173,757 $
159 1381 ترکيه 320720 -تركيبات زجاجي ,لعاب هاوفر آورده هاي مشابه 80,640 1,357,298,056 Rls. 171,375 $
160 1381 ترکيه 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 15,841 1,325,434,509 Rls. 167,352 $
161 1381 ترکيه 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 96,234 1,316,159,844 Rls. 166,185 $
162 1381 ترکيه 590310 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي وينيل كلرايدP(V.C.). 73,440 1,314,185,097 Rls. 165,934 $
163 1381 ترکيه 380992 --موادتكميل وحاملين رنگ بعنوان تسريعكننده درعمل رنگرزي ازنو ع موردمصرف درصنعت كاغذسازي 350,000 1,305,374,505 Rls. 217,603 $
164 1381 ترکيه 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده ,به اشكال ابتدائي 91,600 1,296,366,810 Rls. 163,682 $
165 1381 ترکيه 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 81,840 1,285,837,119 Rls. 162,353 $
166 1381 ترکيه 740929 --صفحه ,ورق ونوار,ازبرنج ,بصورت غيرطومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 84,879 1,263,586,926 Rls. 159,544 $
167 1381 ترکيه 340510 - جلاها,كرم ها و فر آورده هاي مشابه براي كف يا چرم 62,125 1,262,106,239 Rls. 159,357 $
168 1381 ترکيه 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه اشكال ابتدائي 32,000 1,247,662,669 Rls. 157,534 $
169 1381 ترکيه 950210 -عروسكهائي كه منحصرا"به شكل انسان هستند,حتي ملبس 45,276 1,228,287,570 Rls. 155,087 $
170 1381 ترکيه 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كردن ,وغيره 70,998 1,222,858,560 Rls. 154,400 $
171 1381 ترکيه 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 367,864 1,212,979,476 Rls. 153,155 $
172 1381 ترکيه 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 166,372 1,209,235,034 Rls. 152,680 $
173 1381 ترکيه 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 7,020 1,203,996,700 Rls. 152,020 $
174 1381 ترکيه 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 17,656 1,182,633,908 Rls. 149,323 $
175 1381 ترکيه 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 34,214 1,182,162,031 Rls. 149,261 $
176 1381 ترکيه 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 8,587 1,178,767,467 Rls. 148,834 $
177 1381 ترکيه 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 45,000 1,165,024,151 Rls. 147,099 $
178 1381 ترکيه 940169 -نشيمنهاي داراي اسكلت چوبي غيرمذكور 101,390 1,151,563,921 Rls. 145,401 $
179 1381 ترکيه 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 12,357 1,134,971,731 Rls. 156,149 $
180 1381 ترکيه 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وبراي ساختن محصولات ازاين مواد, 24,705 1,132,533,539 Rls. 142,996 $
181 1381 ترکيه 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 7,259 1,130,989,419 Rls. 142,801 $
182 1381 ترکيه 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 66,840 1,127,221,087 Rls. 142,372 $
183 1381 ترکيه 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 3,644 1,122,250,312 Rls. 141,698 $
184 1381 ترکيه 290810 - مشتقات فنل يا فنل - الكل دي استخلاف هاي هالوژني 12,650 1,115,818,648 Rls. 140,885 $
185 1381 ترکيه 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 78,300 1,113,605,462 Rls. 140,608 $
186 1381 ترکيه 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري يااندودشده با آلومينيوم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,170 1,093,124,944 Rls. 138,021 $
187 1381 ترکيه 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن ,,,,پارچه 56,830 1,092,122,523 Rls. 137,894 $
188 1381 ترکيه 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 143,763 1,086,100,559 Rls. 137,134 $
189 1381 ترکيه 392119 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازسايرموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنب 60,585 1,078,867,117 Rls. 136,219 $
190 1381 ترکيه 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 57,392 1,077,696,897 Rls. 136,073 $
191 1381 ترکيه 843691 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرور طيورياجوجه كشي وجوجه پروري 163,080 1,062,220,167 Rls. 134,119 $
192 1381 ترکيه 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگرم شستني خشك 33,565 1,061,692,030 Rls. 134,051 $
193 1381 ترکيه 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mm, 55,764 1,056,946,369 Rls. 133,453 $
194 1381 ترکيه 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 105,490 1,047,558,958 Rls. 132,268 $
195 1381 ترکيه 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 282,900 1,026,810,776 Rls. 167,647 $
196 1381 ترکيه 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 142,383 1,021,502,869 Rls. 128,977 $
197 1381 ترکيه 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 34,410 1,020,732,032 Rls. 128,881 $
198 1381 ترکيه 845320 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن كف 8,160 1,012,442,506 Rls. 127,834 $
199 1381 ترکيه 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي تكليس شده 80,070 1,008,694,499 Rls. 127,361 $
200 1381 ترکيه 820830 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي وسائل آشپزخانه كه براي غذامورداستفاده قرارمي گيرند, 7,198 998,840,794 Rls. 126,117 $
201 1381 ترکيه 760521 --مفتول از آلومينيوم ,ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي بي از7ميليمتر, 31,085 994,175,970 Rls. 125,527 $
202 1381 ترکيه 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 70,000 992,905,763 Rls. 125,367 $
203 1381 ترکيه 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ ها و لوله هاي تخليه 21,750 985,844,427 Rls. 124,475 $
204 1381 ترکيه 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 16,252 982,340,293 Rls. 124,033 $
205 1381 ترکيه 281122 --دي اكسيد سيليسيم 125,700 982,220,633 Rls. 124,017 $
206 1381 ترکيه 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 9,899 977,187,669 Rls. 123,383 $
207 1381 ترکيه 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگو 130,655 975,400,187 Rls. 123,155 $
208 1381 ترکيه 390710 - پلي استال ها, به اشكال ابتدائي 29,000 969,078,037 Rls. 122,359 $
209 1381 ترکيه 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 68,826 960,594,169 Rls. 121,290 $
210 1381 ترکيه 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 39,623 959,095,669 Rls. 121,098 $
211 1381 ترکيه 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 69,000 948,332,264 Rls. 119,739 $
212 1381 ترکيه 950420 -اشياء و متفرعات براي بيليارد 349,674 936,994,030 Rls. 118,308 $
213 1381 ترکيه 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 104,715 934,138,150 Rls. 117,947 $
214 1381 ترکيه 842531 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي 33,720 911,073,533 Rls. 153,678 $
215 1381 ترکيه 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرفيت جابجائي قدرت بيشتراز650 كيلوولت آمپر 25,128 910,112,688 Rls. 114,913 $
216 1381 ترکيه 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 36,190 903,084,722 Rls. 114,025 $
217 1381 ترکيه 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 33,300 902,232,653 Rls. 113,918 $
218 1381 ترکيه 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ براي چسباندن دوشيئي نسجي بهمديگردرحالت ذوب ) 25,824 899,791,089 Rls. 114,253 $
219 1381 ترکيه 820590 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 10/8205لغايت 80/8205 2,300 887,564,932 Rls. 112,066 $
220 1381 ترکيه 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 35,254 882,471,368 Rls. 111,423 $
221 1381 ترکيه 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 25,180 882,281,678 Rls. 111,400 $
222 1381 ترکيه 291532 --استات وينيل 129,620 879,197,254 Rls. 111,009 $
223 1381 ترکيه 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 4,578 849,056,005 Rls. 107,204 $
224 1381 ترکيه 741121 --لوله ازبرنج , 46,979 847,882,265 Rls. 107,056 $
225 1381 ترکيه 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 40,000 844,596,338 Rls. 106,641 $
226 1381 ترکيه 481950 - محفظه هاي بسته بندي ,وجلدصفحه گرامافون غيرمذكوردرجاي ديگراز كاغذيامقوا 18,562 839,050,167 Rls. 105,941 $
227 1381 ترکيه 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 71,857 835,445,145 Rls. 105,486 $
228 1381 ترکيه 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 19,147 834,497,947 Rls. 105,366 $
229 1381 ترکيه 903141 -- آلات ووسايل اپتيكي براي كنترل ديسكها, آلات نيمه هادي ,فتوماسكهاياشبكه هابراي ساخت آلتهاي ن 139 831,146,706 Rls. 104,943 $
230 1381 ترکيه 370130 -سايرصفحه هاوفيلم هاي لوله نشده ,كه هرضلع آن بي از 255ميليمترباشد,عكسبرداري نشده 19,463 831,034,318 Rls. 104,929 $
231 1381 ترکيه 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 52,800 830,338,587 Rls. 104,841 $
232 1381 ترکيه 550931 --نخ يك لا,باحداقل 85%الياف غيريكسره , آكريليك يامد آكريليك , آماده نشده براي خرده فروشي , 26,641 818,113,294 Rls. 103,296 $
233 1381 ترکيه 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 17,080 816,683,137 Rls. 103,117 $
234 1381 ترکيه 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 63,892 811,062,933 Rls. 102,407 $
235 1381 ترکيه 730660 -لوله هاوپروفيل ,جو داده شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 202,173 809,559,561 Rls. 102,217 $
236 1381 ترکيه 840731 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهاحداكثر50mC3باشد 6,470 804,260,000 Rls. 101,548 $
237 1381 ترکيه 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 1,409 803,269,524 Rls. 101,424 $
238 1381 ترکيه 283329 --ساير سولفات ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 87,850 800,039,978 Rls. 101,014 $
239 1381 ترکيه 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 19,824 799,301,733 Rls. 103,248 $
240 1381 ترکيه 290542 -- پنتا ارتريتول 75,000 794,544,235 Rls. 100,321 $
241 1381 ترکيه 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 21,387 785,903,169 Rls. 112,443 $
242 1381 ترکيه 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوزها) 36,605 785,816,597 Rls. 99,219 $
243 1381 ترکيه 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,نخ هاي نسجي ,پارچه ,,,,, 32,215 781,773,619 Rls. 98,709 $
244 1381 ترکيه 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط به آنهاكه درجاي ديگري مذكور نباشد 71,655 781,647,226 Rls. 98,694 $
245 1381 ترکيه 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از الياف منفردا غلافدار شده 66,056 778,954,786 Rls. 98,353 $
246 1381 ترکيه 844330 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ فلكسوگرافيك 9,200 766,059,936 Rls. 96,725 $
247 1381 ترکيه 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني ,اسپاگتي وغيره 19,312 765,258,742 Rls. 109,975 $
248 1381 ترکيه 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 7,061 762,587,438 Rls. 98,403 $
249 1381 ترکيه 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 170,778 759,520,000 Rls. 95,899 $
250 1381 ترکيه 640620 -تخت بيروني وپاشنه ازكائوچوياپلاستيك , 89,108 757,689,793 Rls. 95,664 $
251 1381 ترکيه 392610 - لوازم براي دفتركار و مدارس از مواد پلاستيكي 55,475 756,979,037 Rls. 95,578 $
252 1381 ترکيه 440839 --ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلابضخامت حداكثرmm6ازچوبهاي گرمسيري غيرمذكوردرياد 36,590 752,362,604 Rls. 94,995 $
253 1381 ترکيه 291615 --اسيدهاي اولئيك ,لينولئيك يا لينولنيك , املاح و استرهاي آنها 92,500 744,254,314 Rls. 93,971 $
254 1381 ترکيه 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 98,903 742,007,808 Rls. 93,688 $
255 1381 ترکيه 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي خانگي 27,873 741,347,811 Rls. 93,604 $
256 1381 ترکيه 282410 -منواكسيدسرب (مردارسنگ lacissaM ,egrahtiL)مين اورانژdael(egnarO ) 101,950 740,375,810 Rls. 93,481 $
257 1381 ترکيه 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه بري شده با,,,,بضخامت بي از6mmازتيره كاج 749,692 738,677,405 Rls. 192,319 $
258 1381 ترکيه 851610 - آبگرم كن هاي فوري يامخزني برقي و گرم كن هاي غوطه ور برقي 10,390 734,407,025 Rls. 92,727 $
259 1381 ترکيه 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده يااندودشده باروي , 139,374 733,488,340 Rls. 92,614 $
260 1381 ترکيه 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 5,601 733,438,350 Rls. 92,604 $
261 1381 ترکيه 292151 -- اورتو-,متا-,پارا-فنيلن دي آمين ,دي آمينوتولوئن ها, و غيره ,املاح اين تركيبات 1,955 731,130,976 Rls. 92,315 $
262 1381 ترکيه 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 33,930 729,626,498 Rls. 92,124 $
263 1381 ترکيه 130232 --لعاب و مواد غليظ كننده از خرنوب , از دانه خرنوب يا از دانه گوار 40,000 729,287,884 Rls. 92,082 $
264 1381 ترکيه 841829 --يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 18,943 722,369,391 Rls. 91,208 $
265 1381 ترکيه 844130 -ماشين هابراي ساختن كارتن ,جعبه ,وغيره ازكاغذيامقوا 21,000 715,330,029 Rls. 90,319 $
266 1381 ترکيه 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 79,380 714,868,536 Rls. 90,261 $
267 1381 ترکيه 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm, 39,281 712,008,614 Rls. 89,900 $
268 1381 ترکيه 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 101,152 711,144,385 Rls. 90,273 $
269 1381 ترکيه 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 300,000 710,566,570 Rls. 194,663 $
270 1381 ترکيه 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 6,768 709,818,949 Rls. 89,623 $
271 1381 ترکيه 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيريونيك 59,685 707,911,032 Rls. 89,384 $
272 1381 ترکيه 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به اشكال ابتدائي 78,000 698,336,806 Rls. 88,174 $
273 1381 ترکيه 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص دروسايط نقليه موتوري بكارميرود 21,455 698,277,336 Rls. 91,695 $
274 1381 ترکيه 390521 -- كوپليمرهاي استات وينيل , درديسپرسيون آبكي 129,970 687,618,812 Rls. 86,821 $
275 1381 ترکيه 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 42,201 678,073,956 Rls. 85,616 $
276 1381 ترکيه 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 58,468 676,021,162 Rls. 85,357 $
277 1381 ترکيه 731821 --واشرفنري وسايرواشرهاي خاردارفنري , 18,649 674,872,707 Rls. 85,212 $
278 1381 ترکيه 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 77,968 673,562,017 Rls. 85,046 $
279 1381 ترکيه 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 43,489 671,925,133 Rls. 84,839 $
280 1381 ترکيه 251710 -قلوه سنگ ,ريگ ,ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 496,349 671,507,144 Rls. 84,787 $
281 1381 ترکيه 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 16,290 671,115,733 Rls. 84,737 $
282 1381 ترکيه 290712 -- كرزول ها و املاح آنها 1,663 668,133,900 Rls. 84,360 $
283 1381 ترکيه 550962 --نخ ,داراي كمتراز85%الياف غيريكسره آكريليك يامد آكريليك ,مخلوطباپنبه , آماده نشده براي خ 19,690 661,819,106 Rls. 83,563 $
284 1381 ترکيه 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40,414 660,463,008 Rls. 83,390 $
285 1381 ترکيه 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 1,796 653,832,256 Rls. 82,554 $
286 1381 ترکيه 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 91,155 651,485,121 Rls. 82,258 $
287 1381 ترکيه 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 10,942 651,472,673 Rls. 371,210 $
288 1381 ترکيه 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي , 66,185 646,113,379 Rls. 83,859 $
289 1381 ترکيه 320210 - مواد دباغي آلي سنتتيك 78,740 644,554,076 Rls. 81,385 $
290 1381 ترکيه 392520 - درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در از مواد پلاستيكي 72,341 642,952,659 Rls. 81,181 $
291 1381 ترکيه 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 125,000 640,857,926 Rls. 90,930 $
292 1381 ترکيه 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 60,430 635,995,471 Rls. 80,300 $
293 1381 ترکيه 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 23,950 634,568,573 Rls. 80,122 $
294 1381 ترکيه 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 16,500 634,076,660 Rls. 80,060 $
295 1381 ترکيه 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 122,939 632,056,328 Rls. 79,806 $
296 1381 ترکيه 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 52,810 630,489,386 Rls. 79,607 $
297 1381 ترکيه 210112 --فر آورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا كنسانتره ها يا براساس قهوه 27,294 625,933,307 Rls. 79,032 $
298 1381 ترکيه 848130 -شيريكطرفه , 46,021 625,477,750 Rls. 79,056 $
299 1381 ترکيه 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به اشكال ابتدائي 27,000 624,111,076 Rls. 78,802 $
300 1381 ترکيه 854519 -- الكترودهاي زغالي (غيرازانوا ع مخصوص كوره ها) 18,732 614,062,119 Rls. 78,753 $
مجموع کل
222,802,016,069 ريال
مجموع کل
28,978,424 دلار