آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1381"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1381 اسپانيا 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز10مگاوات 7,420 1,328,186,742 Rls. 167,700 $
102 1381 اسپانيا 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 822,530 1,321,016,597 Rls. 166,795 $
103 1381 اسپانيا 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , آذرسنج ,فشارسنج هوا,رطوبت سنج ,پسيكرومتر 3,579 1,314,797,935 Rls. 166,010 $
104 1381 اسپانيا 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت ياداراي موتورسنكرون 5,970 1,312,550,072 Rls. 165,726 $
105 1381 اسپانيا 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,181 1,309,564,601 Rls. 165,350 $
106 1381 اسپانيا 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,618 1,303,624,848 Rls. 164,599 $
107 1381 اسپانيا 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس اين مواد 29,586 1,273,161,741 Rls. 160,752 $
108 1381 اسپانيا 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكاغذومقوا,اوات سلولزياالياف سلولزي ,غيرمذكو 79,662 1,266,842,147 Rls. 159,955 $
109 1381 اسپانيا 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 660 1,261,218,862 Rls. 159,244 $
110 1381 اسپانيا 851521 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي تمام خودكار يا قسمتي خودكار 10,185 1,250,542,815 Rls. 157,897 $
111 1381 اسپانيا 280540 -جيوه 34,500 1,249,597,833 Rls. 157,778 $
112 1381 اسپانيا 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 268 1,241,221,894 Rls. 156,719 $
113 1381 اسپانيا 330590 -فر آورده هابراي پاكيزگي و آراي مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 72,290 1,228,141,997 Rls. 155,069 $
114 1381 اسپانيا 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 241,668 1,226,831,231 Rls. 154,904 $
115 1381 اسپانيا 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 16وحداكثرAVK 500 10,653 1,201,189,971 Rls. 151,665 $
116 1381 اسپانيا 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 50,883 1,179,682,577 Rls. 148,950 $
117 1381 اسپانيا 293500 سولفوناميدها 1,850 1,174,277,188 Rls. 148,267 $
118 1381 اسپانيا 903210 - ترموستات 29,669 1,172,758,101 Rls. 148,077 $
119 1381 اسپانيا 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 70,800 1,164,376,598 Rls. 147,018 $
120 1381 اسپانيا 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده باموتوربرقي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 10,849 1,161,497,207 Rls. 146,654 $
121 1381 اسپانيا 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 7,885 1,157,209,093 Rls. 146,113 $
122 1381 اسپانيا 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 449 1,147,049,867 Rls. 144,829 $
123 1381 اسپانيا 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 50,458 1,138,282,374 Rls. 143,722 $
124 1381 اسپانيا 720915 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3mm يابيشتر 245,800 1,107,074,487 Rls. 139,782 $
125 1381 اسپانيا 961390 -اجزاءوقطعات فندك (غيرازسنگ وفتيله ), 4,647 1,105,565,589 Rls. 139,591 $
126 1381 اسپانيا 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,097 1,100,205,606 Rls. 138,915 $
127 1381 اسپانيا 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 17,949 1,099,619,723 Rls. 138,841 $
128 1381 اسپانيا 845610 -ماشين ابزارهاكه بااشعه ليزرياسايراشعه نوري يافوتوني عمل مي كنند 3,810 1,097,519,728 Rls. 138,576 $
129 1381 اسپانيا 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آماده نشده براي خرده فروشي غير مذكوردرجاي دي 7,000 1,087,859,859 Rls. 137,356 $
130 1381 اسپانيا 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50% آلومين ياسيليس , 49,838 1,066,686,357 Rls. 134,683 $
131 1381 اسپانيا 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 99,411 1,063,051,137 Rls. 134,224 $
132 1381 اسپانيا 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 2,900 1,041,465,908 Rls. 131,498 $
133 1381 اسپانيا 291512 --املاح اسيدفرميك 440,000 1,035,954,516 Rls. 130,802 $
134 1381 اسپانيا 283510 -فسفينات ها و فسفونات ها 700 1,035,383,511 Rls. 130,730 $
135 1381 اسپانيا 292151 -- اورتو-,متا-,پارا-فنيلن دي آمين ,دي آمينوتولوئن ها, و غيره ,املاح اين تركيبات 48,125 1,035,346,252 Rls. 130,726 $
136 1381 اسپانيا 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 10,260 1,023,970,070 Rls. 129,289 $
137 1381 اسپانيا 831120 -مفتول پرشده ازفلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 118,416 1,016,797,642 Rls. 128,384 $
138 1381 اسپانيا 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل فشارتاحدتركيدگي aPM 6/27 باشند 133,000 1,011,214,795 Rls. 127,678 $
139 1381 اسپانيا 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 70% مواد نفتي غيرمذكوردر جاي ديگر 26,020 988,077,461 Rls. 124,758 $
140 1381 اسپانيا 400950 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده داراي ملحقات 10,882 987,166,336 Rls. 124,643 $
141 1381 اسپانيا 292410 - آميدهاي غيرحلقوي (بانضمام ,كاربامات هاي غيرحلقوي ) و مشتقات آنها;املاح اين تركيبات 6,150 985,408,973 Rls. 124,421 $
142 1381 اسپانيا 760810 -لوله از آلومينيوم ,غيرممزوج , 60,425 974,708,074 Rls. 269,739 $
143 1381 اسپانيا 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 3,930 970,779,006 Rls. 122,573 $
144 1381 اسپانيا 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 7,870 969,828,911 Rls. 122,453 $
145 1381 اسپانيا 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 13,862 966,533,723 Rls. 122,038 $
146 1381 اسپانيا 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 199,000 965,422,895 Rls. 121,897 $
147 1381 اسپانيا 291469 --كينون ها (باستثناي آنتراكينون ) 700 952,972,310 Rls. 120,325 $
148 1381 اسپانيا 845951 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي (epyt-eemk),براي فلزات باكنترل شماره اي 5,300 944,997,230 Rls. 119,318 $
149 1381 اسپانيا 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت حداقل 1mm وكمتراز3 171,931 935,603,725 Rls. 118,132 $
150 1381 اسپانيا 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, از مواد پلاستيكي 11,500 927,836,064 Rls. 117,151 $
151 1381 اسپانيا 290129 -- هيدروكربورهاي غيرحلقوي اشبا ع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 3,285 924,214,023 Rls. 116,694 $
152 1381 اسپانيا 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكسيدمنيزيم ,اكسيدكلسيم ,اكسيدكرم , 188,791 907,651,888 Rls. 114,603 $
153 1381 اسپانيا 284920 -كربورهاي سيليسيم 80,000 905,664,007 Rls. 114,352 $
154 1381 اسپانيا 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 94,732 898,411,505 Rls. 113,435 $
155 1381 اسپانيا 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 31,992 888,998,728 Rls. 112,247 $
156 1381 اسپانيا 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 14,853 886,838,688 Rls. 111,974 $
157 1381 اسپانيا 852330 - كارت توام شده با يك باريكه مغناطيسي 6,115 877,337,291 Rls. 110,775 $
158 1381 اسپانيا 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 715 873,894,001 Rls. 110,340 $
159 1381 اسپانيا 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعات وگازها(غيرازجريان ياسطح مايعات وكنترل فشا 309 866,659,744 Rls. 110,413 $
160 1381 اسپانيا 294130 -تتراسيكلين ها و مشتقات آنها; املاح اين محصولات 15,080 862,124,883 Rls. 108,855 $
161 1381 اسپانيا 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره هاي 842410الي 842489 14,512 856,915,318 Rls. 108,196 $
162 1381 اسپانيا 310520 - كودهاي معدني يا شيميائي داراي سه عنصر حاصلخيز كننده ازت , فسفر و پتاسيم 30,504 855,666,568 Rls. 108,039 $
163 1381 اسپانيا 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلزمعمولي , 20,760 846,196,071 Rls. 106,843 $
164 1381 اسپانيا 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 46,000 838,189,390 Rls. 105,832 $
165 1381 اسپانيا 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 4,000 823,811,457 Rls. 104,017 $
166 1381 اسپانيا 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي راه آهن واجزاءوقطعات آنها 11,800 807,570,429 Rls. 101,966 $
167 1381 اسپانيا 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس شده براي عكاسي غيررنگي , عكسبرداري نشده 20,986 783,337,533 Rls. 98,907 $
168 1381 اسپانيا 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 58,700 774,363,730 Rls. 97,772 $
169 1381 اسپانيا 851490 - اجزاء و قطعات كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي ,وغيره مشمول رديف 8514 435 764,865,958 Rls. 96,574 $
170 1381 اسپانيا 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه ;معرف هاي مركب براي تشخيص مرض 1,316 759,577,943 Rls. 97,516 $
171 1381 اسپانيا 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 1,283 750,152,550 Rls. 94,716 $
172 1381 اسپانيا 950699 --سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غيرمذكوركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 13,500 744,196,731 Rls. 93,964 $
173 1381 اسپانيا 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 8,971 741,652,338 Rls. 93,643 $
174 1381 اسپانيا 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 299,540 740,071,273 Rls. 93,443 $
175 1381 اسپانيا 441111 --تخته فيبري ازچوب ياازسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrg mc/38/0,كارنشده 199,750 737,905,196 Rls. 93,170 $
176 1381 اسپانيا 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 38,700 727,973,424 Rls. 91,916 $
177 1381 اسپانيا 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,156 720,438,326 Rls. 90,965 $
178 1381 اسپانيا 330190 -محلول غليظ روغنهاي اساني ,,,, آبهاي مقطرخوشبوومحلولهاي آبي روغنهاي اسانسي 26,700 713,886,082 Rls. 90,137 $
179 1381 اسپانيا 293410 -تركيبات داراي ساختاريك حلقه تيازول متراكم نشده desufnU() 1,250 711,244,654 Rls. 89,803 $
180 1381 اسپانيا 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 4,381 706,251,120 Rls. 89,174 $
181 1381 اسپانيا 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 70 704,396,453 Rls. 88,939 $
182 1381 اسپانيا 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطرحداكثر165ميلي متر 4,890 699,610,425 Rls. 88,335 $
183 1381 اسپانيا 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراحي شده به نحوي كه بيك وسيله اندازه گيري مجهزگردد 3,568 698,713,500 Rls. 88,222 $
184 1381 اسپانيا 843142 --تيغه هاي بولدوزرياانگلدوزرمشمول شماره 8429 250 696,767,137 Rls. 87,976 $
185 1381 اسپانيا 841382 --بالابرهاي آبگونها 13,208 694,037,089 Rls. 118,608 $
186 1381 اسپانيا 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 14,050 690,538,955 Rls. 87,189 $
187 1381 اسپانيا 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپني سيلانيك يااسترپتومايسين يامشتقات آن ,غيرخ 210 676,805,327 Rls. 85,455 $
188 1381 اسپانيا 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياازفولاد,عايق نشده براي مصرف برق , 139,590 671,173,864 Rls. 84,744 $
189 1381 اسپانيا 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 427 669,361,334 Rls. 84,515 $
190 1381 اسپانيا 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 63,938 666,345,277 Rls. 84,135 $
191 1381 اسپانيا 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمترمربع كمتراز40وحداكثر150گرم به شكل رول وورق 70,102 665,597,053 Rls. 84,040 $
192 1381 اسپانيا 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مستحكم شده ياجورشده بافلز,بدون ملحقات 16,496 659,131,368 Rls. 83,224 $
193 1381 اسپانيا 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 53,951 657,756,787 Rls. 83,049 $
194 1381 اسپانيا 380993 --موادتكميل وحاملين رنگ بعنوان تسريعكننده درعمل رنگرزي از نو ع مورد مصرف در چرم سازي 23,980 657,303,989 Rls. 82,992 $
195 1381 اسپانيا 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 9,372 656,497,571 Rls. 82,892 $
196 1381 اسپانيا 340420 - موم هاي مصنوعي از پلي اتيلن - گليكول 67,200 652,566,943 Rls. 82,395 $
197 1381 اسپانيا 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل انعطاف مستحكم ومطبق نشده فاقدتكيه گاه ياجورنشده 21,247 645,774,098 Rls. 81,537 $
198 1381 اسپانيا 292229 --امينو-نفتل هاو آمينو-فنل ها,و,,,فقطداراي يك عامل اكسيژنه ;املاح ,غيرمذكوردرجاي ديگر 375 637,563,878 Rls. 80,500 $
199 1381 اسپانيا 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 45,091 635,308,200 Rls. 80,216 $
200 1381 اسپانيا 843290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزر ع زمين ,,, 42,994 632,735,745 Rls. 79,891 $
201 1381 اسپانيا 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 16,723 631,814,767 Rls. 79,774 $
202 1381 اسپانيا 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 73,600 627,530,396 Rls. 79,234 $
203 1381 اسپانيا 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگلايدرها)ورونوشتها;قطعات ومتفرعات آنها 635 627,514,615 Rls. 79,231 $
204 1381 اسپانيا 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 325,710 624,126,652 Rls. 78,804 $
205 1381 اسپانيا 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 4,000 605,458,654 Rls. 76,447 $
206 1381 اسپانيا 292320 -لسيتين ها و سايرفسفو آمينو ليپيدها 84,900 594,530,133 Rls. 75,067 $
207 1381 اسپانيا 700719 شيشه ايمني آب داده شده ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 22,890 584,212,148 Rls. 73,765 $
208 1381 اسپانيا 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 38,305 574,404,546 Rls. 72,526 $
209 1381 اسپانيا 390791 -- ساير پلي استرهاي اشبا ع نشده به اشكال ابتدائي 36,800 566,943,699 Rls. 71,584 $
210 1381 اسپانيا 560312 --پارچه هاي نبافته ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از25گرم وحداكثر70گرم 5,280 565,924,740 Rls. 71,455 $
211 1381 اسپانيا 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 12,136 560,777,869 Rls. 70,806 $
212 1381 اسپانيا 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 10,448 553,902,959 Rls. 69,937 $
213 1381 اسپانيا 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;سايراستروئيدهاي مورداستفاده هورموني , 437 553,689,452 Rls. 69,911 $
214 1381 اسپانيا 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -بافتني 4,015 551,689,858 Rls. 69,658 $
215 1381 اسپانيا 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 25,285 549,325,786 Rls. 69,360 $
216 1381 اسپانيا 290349 --سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر 27,200 528,443,387 Rls. 66,723 $
217 1381 اسپانيا 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتروبه ضخامت 57.4mmيابيش 49,970 524,021,363 Rls. 66,164 $
218 1381 اسپانيا 281520 -هيدراكسيدپتاسيم (پتاس سوز آور) 100,200 522,868,352 Rls. 66,019 $
219 1381 اسپانيا 842481 -ماشين آلات براي افشاندن ,,,مواد آبگون ياپودربراي كشاورزي ,,, 14,523 514,827,807 Rls. 65,004 $
220 1381 اسپانيا 392010 -صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي اتيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه هاياجورنشده باموادديگر 43,970 502,097,781 Rls. 63,396 $
221 1381 اسپانيا 760521 --مفتول از آلومينيوم ,ممزوج ,باحداكثربعدسطح مقطععرضي بي از7ميليمتر, 19,936 497,244,448 Rls. 62,783 $
222 1381 اسپانيا 820291 --تيغه اره هاي مستقيم ,براي كاركردن روي فلزات , 10,000 493,166,239 Rls. 62,268 $
223 1381 اسپانيا 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 38,006 491,352,123 Rls. 62,039 $
224 1381 اسپانيا 903120 - دستگاههاي آزماي 79 489,321,220 Rls. 61,783 $
225 1381 اسپانيا 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 36,440 479,892,672 Rls. 80,651 $
226 1381 اسپانيا 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع 68,110 474,024,747 Rls. 59,851 $
227 1381 اسپانيا 290323 -- تتراكلرواتيلن (پركلرواتيلن ) 125,400 472,589,034 Rls. 59,671 $
228 1381 اسپانيا 721070 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm رنگ ,ورني ,يااندودشده باموادپلاستيك , 39,736 467,630,514 Rls. 59,044 $
229 1381 اسپانيا 920290 - آلات موسيقي يازهي (غيراز آنهائي كه با آرشه نواخته مي شوند) 1,192 459,745,999 Rls. 58,049 $
230 1381 اسپانيا 481390 -كاغذسيگاركه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نباشد 15,122 456,695,537 Rls. 57,663 $
231 1381 اسپانيا 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 34,472 455,301,132 Rls. 57,488 $
232 1381 اسپانيا 290341 -- تري كلرو فلوئور و متان 27,200 452,832,954 Rls. 57,176 $
233 1381 اسپانيا 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 5,009 451,807,857 Rls. 57,047 $
234 1381 اسپانيا 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 43,079 449,881,575 Rls. 56,803 $
235 1381 اسپانيا 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين ابزارها 329 445,190,922 Rls. 56,211 $
236 1381 اسپانيا 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا بيشتربه اشكال ابتدائي 49,500 440,107,674 Rls. 55,569 $
237 1381 اسپانيا 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 40,000 439,350,079 Rls. 55,473 $
238 1381 اسپانيا 820840 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كشاورزي ,باغباني وگلكاري , 39,670 438,462,734 Rls. 55,362 $
239 1381 اسپانيا 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي ,,,, 5,830 438,338,041 Rls. 55,346 $
240 1381 اسپانيا 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 7,261 435,287,649 Rls. 54,961 $
241 1381 اسپانيا 950691 --اشياءوادوات براي ژيمناستيك ياورز پهلواني , 8,138 427,703,230 Rls. 54,003 $
242 1381 اسپانيا 441090 --تخته ازخرده چوب و تخته هاي مشابه ازسايرمواد مواد چوبي 68,827 426,382,860 Rls. 53,836 $
243 1381 اسپانيا 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 2,625 423,893,553 Rls. 53,521 $
244 1381 اسپانيا 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز كردن بسته بندي نشده براي خرده فروشي 29,120 422,030,794 Rls. 53,286 $
245 1381 اسپانيا 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 3,733 421,898,763 Rls. 53,270 $
246 1381 اسپانيا 340391 -- فر آورده ها براي روان كردن موادوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 28,550 420,586,059 Rls. 53,104 $
247 1381 اسپانيا 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,659 419,615,460 Rls. 206,595 $
248 1381 اسپانيا 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 578 414,611,365 Rls. 52,350 $
249 1381 اسپانيا 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادطبيعي دباغي ,فر آورده آنزيم دارجهت پي دباغي ,ذ 100,000 405,696,880 Rls. 51,224 $
250 1381 اسپانيا 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقات آنها;املاح اين تركيبات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 600 404,107,133 Rls. 51,024 $
251 1381 اسپانيا 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 34,825 403,512,196 Rls. 50,948 $
252 1381 اسپانيا 741121 --لوله ازبرنج , 9,971 402,942,489 Rls. 50,877 $
253 1381 اسپانيا 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمتراز600mm,كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,400 402,237,997 Rls. 50,788 $
254 1381 اسپانيا 290950 -اتر-فنل ها,اتر-الكل -فنل هاومشتقات هالوژنه ,,, آنها, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 15,001 392,458,205 Rls. 49,553 $
255 1381 اسپانيا 180400 كره , چربي و روغن كاكائو 19,600 385,352,455 Rls. 48,656 $
256 1381 اسپانيا 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 310 382,973,366 Rls. 48,355 $
257 1381 اسپانيا 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و استرهاي آنها 43,200 382,757,222 Rls. 48,327 $
258 1381 اسپانيا 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچسباننده غير آلي ,به وزن هرمترمربع حداكثر150گر 65,037 376,461,408 Rls. 47,533 $
259 1381 اسپانيا 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 1,671 374,274,000 Rls. 47,257 $
260 1381 اسپانيا 110520 -فلس ,گرانول وبهم فشرده بصورت حبه سيب زميني 30,050 359,631,031 Rls. 45,408 $
261 1381 اسپانيا 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچندماده ازاين مواد,ازنو ع موردمصرف درصنايعغذائ 4,950 355,036,518 Rls. 44,827 $
262 1381 اسپانيا 252329 --سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 285,560 350,161,190 Rls. 44,212 $
263 1381 اسپانيا 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,070 349,284,108 Rls. 44,101 $
264 1381 اسپانيا 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه درجاي ديگرگفته نشده است ازپنبه نسوز,,, 4,053 348,447,883 Rls. 43,996 $
265 1381 اسپانيا 292119 --مونو آمين هاي غيرحلقوي واملاح آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند, املاح اين تركيبات 56,000 345,390,913 Rls. 196,804 $
266 1381 اسپانيا 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /رولربيرينگ توام شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 340,515,253 Rls. 42,994 $
267 1381 اسپانيا 400829 -- ميله , تركه يا پروفيله ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 6,357 340,051,146 Rls. 42,936 $
268 1381 اسپانيا 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 637 339,130,795 Rls. 42,819 $
269 1381 اسپانيا 330129 --روغن هاي اسانسي (ازجمله روغن هاي اسانسي سفت وروغن هاي اسانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر 12,575 338,860,321 Rls. 42,785 $
270 1381 اسپانيا 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 4,491 337,893,028 Rls. 42,664 $
271 1381 اسپانيا 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 3,000 334,922,093 Rls. 42,288 $
272 1381 اسپانيا 482311 -- كاغذخودچسب ,بصورت نواريارول 16,453 334,797,383 Rls. 42,272 $
273 1381 اسپانيا 690710 -كاشي وچهارگو ,مكعب بزرگ وكوچك واشياءهمانند,بدون لعاب وبدون ورني ,ازسراميك ,براي موز 137,000 333,427,264 Rls. 42,099 $
274 1381 اسپانيا 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 23,000 333,409,216 Rls. 42,097 $
275 1381 اسپانيا 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 3,891 330,396,566 Rls. 41,717 $
276 1381 اسپانيا 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همواركردن ,وغيره فلزات ,غيرمذكوردرجاي ديگر 38,940 330,295,915 Rls. 48,747 $
277 1381 اسپانيا 291815 --املاح و استرهاي اسيدسيتريك 6,200 327,785,302 Rls. 41,387 $
278 1381 اسپانيا 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 3,804 322,798,787 Rls. 40,757 $
279 1381 اسپانيا 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 6,440 320,544,887 Rls. 40,473 $
280 1381 اسپانيا 110329 --حبه ساير غلات (باستثناي حبه گندم ) 60,000 319,137,660 Rls. 40,295 $
281 1381 اسپانيا 731419 --تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنواربي سروته يافولادزنگ نزن ), 1,638 318,383,140 Rls. 40,200 $
282 1381 اسپانيا 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 5,352 317,668,045 Rls. 40,110 $
283 1381 اسپانيا 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 5,796 313,960,867 Rls. 39,642 $
284 1381 اسپانيا 382312 --اسيد اولئيك 43,290 310,613,371 Rls. 39,219 $
285 1381 اسپانيا 150910 -روغن زيتون بكر 31,602 308,580,531 Rls. 38,962 $
286 1381 اسپانيا 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 15,748 306,185,941 Rls. 38,660 $
287 1381 اسپانيا 251319 --سايرسنگهاي پاميس ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 18,000 297,453,844 Rls. 37,557 $
288 1381 اسپانيا 392063 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي استرهاي اشبا ع ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 18,972 296,248,447 Rls. 37,405 $
289 1381 اسپانيا 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mmياكمتر,روي تكيه گاه ازكاغذ, 2,110 294,495,074 Rls. 37,184 $
290 1381 اسپانيا 251200 زبره هاي سنگواره (كيزلگور,تريپوليت , و غيره ), خاك هاي سيليسي 60,021 280,561,071 Rls. 35,425 $
291 1381 اسپانيا 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 400 279,636,448 Rls. 35,308 $
292 1381 اسپانيا 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,310 279,474,353 Rls. 35,287 $
293 1381 اسپانيا 731412 --نوارهاي بي سروته تورباف ازفولادزنگ نزن براي ماشين آلات , 953 277,900,177 Rls. 35,088 $
294 1381 اسپانيا 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 3,200 275,820,535 Rls. 34,826 $
295 1381 اسپانيا 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 8,240 275,535,916 Rls. 34,790 $
296 1381 اسپانيا 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترونيكي (كارتهاي موسوم به كارت هوشمند) 90 274,111,759 Rls. 34,610 $
297 1381 اسپانيا 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 7,963 270,758,550 Rls. 34,187 $
298 1381 اسپانيا 150990 -روغن زيتون و اجزاء آن (باستثناي بكر) 41,563 269,791,564 Rls. 34,064 $
299 1381 اسپانيا 903190 -اجزاءوقطعات ومتفرعات براي آلات ووسايل وماشينهاكه درجاي ديگري مذكورنباشدمشمول 31/90 2,022 268,750,572 Rls. 33,933 $
300 1381 اسپانيا 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بندي وسايروسايل شكسته بندي 72 265,677,169 Rls. 33,545 $
مجموع کل
134,700,066,202 ريال
مجموع کل
17,521,740 دلار