آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1380 هند 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 140 53,247,512 Rls. 30,340 $
202 1380 هند 090230 -چاي سياه و چاي جزئا تخمير شده ,حتي خوشبو 14,015 53,228,722 Rls. 30,330 $
203 1380 هند 722219 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,ب 20,567 52,822,409 Rls. 30,098 $
204 1380 هند 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفو 19,855 52,629,958 Rls. 29,989 $
205 1380 هند 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 6,900 52,476,080 Rls. 29,901 $
206 1380 هند 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 5,902 52,418,269 Rls. 29,868 $
207 1380 هند 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8 3,073 52,231,980 Rls. 29,761 $
208 1380 هند 291570 -اسيدپالميتيك , اسيد استاريك , املاح و اس 10,000 51,786,526 Rls. 29,508 $
209 1380 هند 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 2,896 51,562,314 Rls. 29,380 $
210 1380 هند 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13,450 51,306,185 Rls. 29,234 $
211 1380 هند 681310 -لنت وبالشتك ترمزازپنبه نسوزياازسايرموادم 2,853 51,240,663 Rls. 29,197 $
212 1380 هند 740911 --صفحه ,ورق ونوار,ازمس تصفيه شده ,بصورت طوما 10,164 49,082,304 Rls. 27,967 $
213 1380 هند 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 7,488 48,021,705 Rls. 27,363 $
214 1380 هند 540241 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دوري 6,340 46,630,000 Rls. 26,570 $
215 1380 هند 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن برا 1,200 46,545,785 Rls. 26,522 $
216 1380 هند 290313 -- كلروفرم (تري كلرومتان ) 38,880 45,237,922 Rls. 25,777 $
217 1380 هند 847890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي آماده 1,168 45,121,000 Rls. 25,710 $
218 1380 هند 401610 - سايراشياءكائوچوي ولكانيزه از كائوچوي اس 1,399 44,883,196 Rls. 25,575 $
219 1380 هند 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي 2,389 44,664,786 Rls. 25,450 $
220 1380 هند 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 2,245 44,637,872 Rls. 25,435 $
221 1380 هند 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپ 1,106 44,614,526 Rls. 25,422 $
222 1380 هند 848130 -شيريكطرفه , 2,902 44,268,494 Rls. 25,224 $
223 1380 هند 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شما 20,500 43,566,466 Rls. 24,824 $
224 1380 هند 730711 --لوله واتصالات لوله كشي ازريخته گري ,ازچدن غير 2,466 43,179,609 Rls. 24,604 $
225 1380 هند 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 2,242 43,121,324 Rls. 24,570 $
226 1380 هند 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مس 20,565 42,653,037 Rls. 24,304 $
227 1380 هند 482320 - كاغذ و مقواي صافي , بريده شده بشكل معين 4,000 41,880,748 Rls. 23,864 $
228 1380 هند 382311 -- اسيدهاي استاريك 22,000 41,733,513 Rls. 23,780 $
229 1380 هند 380110 -گرافيت مصنوعي 150 41,685,982 Rls. 23,753 $
230 1380 هند 130239 --لعاب ها و مواد غليظ كننده , مشتق از محص 20,000 41,103,267 Rls. 23,421 $
231 1380 هند 903120 - دستگاههاي آزماي 340 40,878,691 Rls. 23,292 $
232 1380 هند 560290 -نمد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 3,783 40,871,491 Rls. 23,289 $
233 1380 هند 560210 -نمدسوزن زده وپارچه هاي باالياف دوخته -بافته , 3,928 40,503,912 Rls. 23,079 $
234 1380 هند 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين 1,160 40,437,925 Rls. 23,042 $
235 1380 هند 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 2,329 40,420,633 Rls. 23,031 $
236 1380 هند 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت 40,000 40,320,674 Rls. 22,975 $
237 1380 هند 750521 --مفتول ازنيكل ,غيرممزوج , 2,153 40,275,486 Rls. 22,949 $
238 1380 هند 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاب 1,122 39,371,772 Rls. 22,434 $
239 1380 هند 380840 - گندزداها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 16,800 39,365,794 Rls. 22,431 $
240 1380 هند 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور 102 38,753,611 Rls. 22,082 $
241 1380 هند 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياا 3,605 37,680,032 Rls. 21,470 $
242 1380 هند 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنبا 5,000 37,663,230 Rls. 21,461 $
243 1380 هند 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودن 34,274 37,646,300 Rls. 21,451 $
244 1380 هند 282733 --كلرورهاي آهن 40,500 37,066,343 Rls. 21,120 $
245 1380 هند 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط ن 14,334 36,604,279 Rls. 20,857 $
246 1380 هند 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 623 36,107,332 Rls. 20,574 $
247 1380 هند 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 6,000 36,099,890 Rls. 20,570 $
248 1380 هند 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلوميني 6,223 35,890,240 Rls. 20,450 $
249 1380 هند 730511 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازابا 172 35,775,673 Rls. 20,385 $
250 1380 هند 441219 --تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن از6ميليمتر بيشت 8,245 35,756,713 Rls. 20,374 $
251 1380 هند 850810 - مته براي كاركردن بادست , توام با موتور 2,536 35,720,389 Rls. 20,353 $
252 1380 هند 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 512 35,377,774 Rls. 20,159 $
253 1380 هند 293319 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه پيرازول متراك 5,882 34,947,000 Rls. 19,913 $
254 1380 هند 591131 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي 150 34,859,371 Rls. 19,863 $
255 1380 هند 820130 -كلنگ ,كج بيل ,كج بيل باغباني ,شن ك , گل تر 46,814 34,787,018 Rls. 19,821 $
256 1380 هند 290517 -- دودكان -1- ئول , هگزادكان -1- ئول و اك 14,000 34,769,085 Rls. 19,811 $
257 1380 هند 841311 --تلمبه هاي توزيعسوخت يامواد روان كننده مور 5,824 34,768,236 Rls. 19,811 $
258 1380 هند 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 5,330 34,501,216 Rls. 19,659 $
259 1380 هند 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 1,957 34,172,288 Rls. 19,471 $
260 1380 هند 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 4,900 33,934,717 Rls. 19,336 $
261 1380 هند 741122 --لوله ازمس نيكل يانيكل نقره , 3,639 33,848,309 Rls. 19,287 $
262 1380 هند 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشي 980 33,845,611 Rls. 19,286 $
263 1380 هند 540310 -نخ بسيارمقاوم ازريون ويسكوز, آماده نشده براي خ 9,648 33,787,910 Rls. 19,252 $
264 1380 هند 700521 --ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت / 40,961 33,606,714 Rls. 19,149 $
265 1380 هند 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تا 725 33,450,114 Rls. 19,060 $
266 1380 هند 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاوم 12,500 33,173,505 Rls. 18,902 $
267 1380 هند 293941 -- افدرين و املاح آن (باستثناي پزودوافدرين 300 33,089,719 Rls. 18,855 $
268 1380 هند 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي 346 32,868,598 Rls. 18,729 $
269 1380 هند 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,ج 120 32,660,001 Rls. 18,610 $
270 1380 هند 282620 -فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم 30,000 32,463,020 Rls. 18,497 $
271 1380 هند 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 3,900 32,369,509 Rls. 18,444 $
272 1380 هند 150590 -مواد چرب چربي خام پشم (همچنين لانولين ) 3,500 32,258,000 Rls. 18,381 $
273 1380 هند 290330 -مشتقات فلوئوردار(فلوئوره ),برم داريايددار 2,720 32,132,860 Rls. 18,309 $
274 1380 هند 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 11,650 32,007,440 Rls. 18,238 $
275 1380 هند 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 786 31,819,006 Rls. 18,130 $
276 1380 هند 871496 --پنجه ركاب وركاب و اجزاءوقطعات آنها,برا 20,726 31,399,015 Rls. 17,891 $
277 1380 هند 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا 1,620 31,323,143 Rls. 17,848 $
278 1380 هند 293990 -ساير آلكالوئيدهاي نباتي واملاح آنها,وغيره ;ام 5,100 29,931,146 Rls. 17,055 $
279 1380 هند 271210 -وازلين 8,574 29,889,346 Rls. 17,031 $
280 1380 هند 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه د 10,000 29,719,819 Rls. 16,934 $
281 1380 هند 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 368 29,088,138 Rls. 16,575 $
282 1380 هند 284120 -كرومات هاي روي يا سرب 7,000 28,821,042 Rls. 16,423 $
283 1380 هند 851519 -- ماشين ها ودستگاه هاي زردجوشكاري ynizarB 81 28,670,000 Rls. 16,336 $
284 1380 هند 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 4,150 27,949,273 Rls. 15,926 $
285 1380 هند 591120 -گازوپارچه براي الك ,حتي دوخته ومهيا, 350 27,895,135 Rls. 15,895 $
286 1380 هند 690100 آجر,بلوك ,چهارگو ,,,از آردياخاك فسيل سيلي 30,000 27,798,550 Rls. 15,840 $
287 1380 هند 845610 -ماشين ابزارهاكه بااشعه ليزرياسايراشعه نوري ي 460 27,692,328 Rls. 15,779 $
288 1380 هند 291819 --اسيدهاي كربوكسيليك باعامل الكلي ,بدون عام 70 27,683,475 Rls. 15,774 $
289 1380 هند 690912 --اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي دارا 500 27,488,115 Rls. 15,663 $
290 1380 هند 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك , 1,260 27,244,464 Rls. 15,524 $
291 1380 هند 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 600 26,660,000 Rls. 15,191 $
292 1380 هند 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 2,373 26,377,272 Rls. 15,030 $
293 1380 هند 420400 اشياءازچرم طبيعي ,يادوباره ساخته شده ,براي ماش 425 26,324,857 Rls. 15,000 $
294 1380 هند 700232 --لوله ازشيشه ها,داراي ضريب انبساطخطي برابري 5,458 26,086,725 Rls. 14,864 $
295 1380 هند 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 5,000 25,939,325 Rls. 14,780 $
296 1380 هند 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 6,970 25,823,011 Rls. 14,714 $
297 1380 هند 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 17,936 25,815,201 Rls. 14,710 $
298 1380 هند 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 150 25,709,490 Rls. 14,649 $
299 1380 هند 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ا 85 25,620,000 Rls. 14,598 $
300 1380 هند 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغي 588 25,196,634 Rls. 14,357 $
301 1380 هند 290410 - مشتقات هيدروكربورهاحاوي فقط گروه سولفو 10,280 25,042,882 Rls. 14,269 $
302 1380 هند 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 1,054 24,257,397 Rls. 13,822 $
303 1380 هند 701790 شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداورخانه , 1,100 24,101,024 Rls. 13,733 $
304 1380 هند 720928 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار, 29,915 23,985,820 Rls. 13,667 $
305 1380 هند 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,080 23,459,519 Rls. 13,367 $
306 1380 هند 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 150 21,796,392 Rls. 12,420 $
307 1380 هند 391690 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mmمي 2,621 21,293,385 Rls. 12,133 $
308 1380 هند 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 466 21,259,550 Rls. 12,114 $
309 1380 هند 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 945 20,867,086 Rls. 11,890 $
310 1380 هند 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو و 697 20,794,715 Rls. 11,849 $
311 1380 هند 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 9,420 20,283,366 Rls. 11,557 $
312 1380 هند 400610 - پروفيله براي روك كردن تاير, ازكائوچو 6,190 19,728,202 Rls. 11,241 $
313 1380 هند 820310 -سوهان ,چوب ساب وابزارهاي همانند, 2,640 19,689,139 Rls. 11,219 $
314 1380 هند 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 6,000 19,559,690 Rls. 11,145 $
315 1380 هند 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7 45 19,523,313 Rls. 11,124 $
316 1380 هند 840734 --موتورهاي پيستوني جرقه اي برقي وسايط نقليه ف 1,055 18,392,820 Rls. 10,480 $
317 1380 هند 401021 --تسمه انتقال نيرو,بدون انتهابي سروته بامقطعع 2,836 17,983,607 Rls. 10,248 $
318 1380 هند 292242 --اسيدگلوتاميك و املاح آن 6,000 17,881,000 Rls. 10,189 $
319 1380 هند 400300 كائوچوي دوباره احياءشده به اشكال ابتدائي ي 30,000 17,673,280 Rls. 10,071 $
320 1380 هند 741129 --لوله از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 1,130 17,614,905 Rls. 10,037 $
321 1380 هند 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانو 251 17,577,320 Rls. 10,015 $
322 1380 هند 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 765 17,566,240 Rls. 10,009 $
323 1380 هند 820720 -حديده هابراي كشيدن يااكسترودكردن فلز, 9 17,514,690 Rls. 9,980 $
324 1380 هند 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 8,470 16,568,161 Rls. 9,440 $
325 1380 هند 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا 2,349 16,321,160 Rls. 9,300 $
326 1380 هند 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري بر 1,485 16,276,747 Rls. 9,274 $
327 1380 هند 820411 -- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت , 16,160 15,838,466 Rls. 9,024 $
328 1380 هند 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 1,200 15,836,412 Rls. 9,024 $
329 1380 هند 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 384 15,691,603 Rls. 8,941 $
330 1380 هند 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 241 15,527,247 Rls. 8,847 $
331 1380 هند 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 2,200 15,228,155 Rls. 8,677 $
332 1380 هند 843930 -ماشين آلات ودستگاههابراي تكميل كردن كاغذيامق 800 15,211,038 Rls. 8,667 $
333 1380 هند 283110 -دي تيونيت ها و سولفوكسيلات هاي سديم 9,000 15,119,338 Rls. 8,615 $
334 1380 هند 850211 -- مجموعه مولدهاباموتورهاي تراكمي -احتراق 1,714 15,086,226 Rls. 8,596 $
335 1380 هند 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 5,419 14,944,575 Rls. 8,515 $
336 1380 هند 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن ( 225 14,180,000 Rls. 8,080 $
337 1380 هند 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 1,500 14,086,409 Rls. 8,026 $
338 1380 هند 731823 --ميخ پرچ , 655 13,975,786 Rls. 7,963 $
339 1380 هند 847751 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروك كرد 950 13,915,004 Rls. 7,929 $
340 1380 هند 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 540 13,905,061 Rls. 7,923 $
341 1380 هند 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 780 13,893,956 Rls. 7,917 $
342 1380 هند 740722 --ميله وپروفيل ازمس نيكل يانيكل نقره , 1,000 13,614,693 Rls. 7,758 $
343 1380 هند 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي دي 935 13,174,316 Rls. 7,507 $
344 1380 هند 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 4,772 12,792,791 Rls. 7,290 $
345 1380 هند 293921 -- گنه گنه (كينين ) و املاح آن 300 12,704,680 Rls. 7,239 $
346 1380 هند 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه 173 12,643,000 Rls. 7,204 $
347 1380 هند 845420 -قالب شم ريزي وملاقه فلزريزي ازنوعي كه درمتال 1,500 12,395,054 Rls. 7,063 $
348 1380 هند 853400 - مدارهاي چاپي 104 11,789,652 Rls. 6,718 $
349 1380 هند 290550 - مشتقات هالوژنه ,,, يانيتروزه الكل هاي 500 11,782,674 Rls. 6,714 $
350 1380 هند 292090 -استرهاي سايراسيدهاي غير آلي (باستثناي هالو 5,520 11,547,538 Rls. 6,580 $
351 1380 هند 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 6,500 11,386,757 Rls. 6,488 $
352 1380 هند 370510 - صفحه ها و فيلم هاي عكاسي ,عكس برداري و ظا 522 11,345,244 Rls. 6,465 $
353 1380 هند 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 8,400 11,297,917 Rls. 6,438 $
354 1380 هند 350510 - دكسترين و ساير نشاسته ها و فكول هاي تغيي 173 11,260,560 Rls. 6,416 $
355 1380 هند 740729 --ميله وپروفيل از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگف 397 11,260,361 Rls. 6,416 $
356 1380 هند 293351 -- مالونيل اوره (اسيد باربي توريك )ومشتق 100 11,243,132 Rls. 6,406 $
357 1380 هند 293339 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه پيريدين متراك 200 11,142,784 Rls. 6,349 $
358 1380 هند 292142 --مشتقات آنيلين و املاح آنها 3,100 11,101,199 Rls. 6,325 $
359 1380 هند 901720 -ساير آلات رسامي , خط كشي يامحاسبه رياضي 2,300 10,857,940 Rls. 6,187 $
360 1380 هند 381900 مايعات براي ترمزهاي هيدروليك وادوات هيدرول 2,000 10,794,660 Rls. 6,151 $
361 1380 هند 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول 15,000 10,675,335 Rls. 6,083 $
362 1380 هند 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن ها 2,000 10,371,272 Rls. 5,910 $
363 1380 هند 844841 --ماكو 124 10,334,000 Rls. 5,888 $
364 1380 هند 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 2,200 10,319,000 Rls. 5,880 $
365 1380 هند 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه د 923 10,247,438 Rls. 5,839 $
366 1380 هند 390610 - پلي متيل متاكريلات , به اشكال ابتدائي 2,000 10,070,772 Rls. 5,738 $
367 1380 هند 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 232 10,000,933 Rls. 5,699 $
368 1380 هند 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 65 9,983,623 Rls. 5,689 $
369 1380 هند 841410 -تلمبه هاي خلاء 533 9,975,320 Rls. 5,684 $
370 1380 هند 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 400 9,925,066 Rls. 5,656 $
371 1380 هند 130120 -صمغ عربي طبيعي 1,500 9,873,779 Rls. 5,626 $
372 1380 هند 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600m 2,861 9,561,910 Rls. 5,448 $
373 1380 هند 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 10,404 9,472,453 Rls. 5,397 $
374 1380 هند 901780 - ساير آلات 16 9,366,565 Rls. 5,337 $
375 1380 هند 850980 - دستگاههاي الكترونيكي خانگي , كه درجاي دي 198 9,114,060 Rls. 5,193 $
376 1380 هند 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 4,000 9,060,000 Rls. 5,162 $
377 1380 هند 090500 وانيل 1,000 8,981,111 Rls. 5,117 $
378 1380 هند 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 113 8,973,848 Rls. 5,113 $
379 1380 هند 940599 --اجزاءوقطعات (غيراز شيشه وپلاستيك ),براي چ 900 8,371,275 Rls. 4,770 $
380 1380 هند 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 9 8,335,000 Rls. 4,749 $
381 1380 هند 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 483 8,309,173 Rls. 4,735 $
382 1380 هند 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 174 8,286,739 Rls. 4,722 $
383 1380 هند 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 7,896 8,220,194 Rls. 4,684 $
384 1380 هند 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 10 8,192,145 Rls. 4,668 $
385 1380 هند 800120 - آلياژهاي قلع,بصورت كارنشده , 900 7,807,223 Rls. 4,449 $
386 1380 هند 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بي 400 7,562,380 Rls. 4,309 $
387 1380 هند 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي د 600 7,470,930 Rls. 4,257 $
388 1380 هند 250850 -اندالوزيت , سيانيت و سيليمانيت 10,000 7,157,030 Rls. 4,078 $
389 1380 هند 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 324 7,142,001 Rls. 4,070 $
390 1380 هند 291522 --استات سديم 250 7,023,000 Rls. 4,002 $
391 1380 هند 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 2,000 6,825,173 Rls. 3,889 $
392 1380 هند 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 107 6,800,832 Rls. 3,875 $
393 1380 هند 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 33 6,794,638 Rls. 3,872 $
394 1380 هند 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 185 6,691,009 Rls. 3,813 $
395 1380 هند 903083 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل همراه بايك 47 6,213,076 Rls. 3,540 $
396 1380 هند 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از اليا 282 6,160,673 Rls. 3,510 $
397 1380 هند 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاو 45 6,153,850 Rls. 3,506 $
398 1380 هند 251320 -ريگ سنباده ,سنگ سنباده طبيعي ,بيجاده طبيع 9,000 6,110,000 Rls. 3,481 $
399 1380 هند 701094 --بطري ,شيشه كوچك ,ظروف دهان گشادوسايرظروف 5,748 5,957,376 Rls. 3,395 $
400 1380 هند 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ي 820 5,878,742 Rls. 3,350 $
مجموع کل
5,015,789,671 ريال
مجموع کل
2,858,004 دلار