آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 منطقه آزاد کيش 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 52,830 121,404,205 Rls. 69,176 $
2 1380 منطقه آزاد کيش 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 15,400 75,150,000 Rls. 42,821 $
3 1380 منطقه آزاد کيش 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل ف 28,000 64,178,000 Rls. 36,569 $
4 1380 منطقه آزاد کيش 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,200 35,430,844 Rls. 20,189 $
5 1380 منطقه آزاد کيش 871200 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ازجمله سه چرخه ها 11,930 22,381,000 Rls. 12,753 $
6 1380 منطقه آزاد کيش 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رب 12,882 19,355,591 Rls. 11,029 $
7 1380 منطقه آزاد کيش 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده ه 1,740 15,380,402 Rls. 8,764 $
8 1380 منطقه آزاد کيش 740400 قراضه وضايعات مس , 4,440 8,387,461 Rls. 4,779 $
9 1380 منطقه آزاد کيش 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 420 7,812,184 Rls. 4,451 $
10 1380 منطقه آزاد کيش 391590 - آخال ,دم قيچي وخرده ريز,ازسايرموادپلاستيكي غ 21,630 6,589,622 Rls. 3,755 $
11 1380 منطقه آزاد کيش 470790 - آخال وخرده ريز(بازيافتي )ازسايركاغذهاومقو 20,230 6,164,894 Rls. 3,513 $
12 1380 منطقه آزاد کيش 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 870 5,730,000 Rls. 3,265 $
13 1380 منطقه آزاد کيش 780200 قراضه وضايعات سرب , 4,610 4,681,490 Rls. 2,668 $
14 1380 منطقه آزاد کيش 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ 15,600 4,118,000 Rls. 2,346 $
15 1380 منطقه آزاد کيش 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 3,202 3,756,106 Rls. 2,140 $
16 1380 منطقه آزاد کيش 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع 9,920 2,620,000 Rls. 1,493 $
17 1380 منطقه آزاد کيش 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلز 108 1,187,866 Rls. 677 $
18 1380 منطقه آزاد کيش 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 3,570 725,070 Rls. 413 $
مجموع کل
405,052,735 ريال
مجموع کل
230,800 دلار