آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
  [5] [4] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
501 1380 فرانسه 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماو 36 8,957,206 Rls. 5,104 $
502 1380 فرانسه 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي و 109 8,918,310 Rls. 5,082 $
503 1380 فرانسه 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 1 12 8,800,236 Rls. 5,014 $
504 1380 فرانسه 901530 - ترازها 6 8,625,129 Rls. 4,915 $
505 1380 فرانسه 851830 - گوشي enohpdaeh( -enohpraE ) و دستگاه م 60 8,529,204 Rls. 4,860 $
506 1380 فرانسه 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 40 8,062,215 Rls. 4,594 $
507 1380 فرانسه 731812 --پيچ هاي چوب (باستثناءمهره پيچ بزرگ )از آهن ي 435 7,862,454 Rls. 4,480 $
508 1380 فرانسه 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامق 1,503 7,849,725 Rls. 4,473 $
509 1380 فرانسه 401691 -- كف پو و پادري ازكائوچوي ولكانيزه , غ 437 7,834,728 Rls. 4,464 $
510 1380 فرانسه 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 60 7,833,301 Rls. 4,463 $
511 1380 فرانسه 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 1,890 7,819,617 Rls. 4,456 $
512 1380 فرانسه 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 108 7,752,141 Rls. 4,417 $
513 1380 فرانسه 681599 --اشياءازسنگ ياسايرموادمعدني ,كه درجاي ديگر 945 7,684,633 Rls. 4,379 $
514 1380 فرانسه 841382 --بالابرهاي آبگونها 892 7,615,315 Rls. 4,339 $
515 1380 فرانسه 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 800 7,501,584 Rls. 4,274 $
516 1380 فرانسه 291611 --اسيدهاي اكريليك و املاح آن 3,120 7,499,864 Rls. 4,273 $
517 1380 فرانسه 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرن 10 7,292,311 Rls. 4,155 $
518 1380 فرانسه 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبرا 98 7,284,590 Rls. 4,151 $
519 1380 فرانسه 848350 -چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ), 1,224 7,134,393 Rls. 4,066 $
520 1380 فرانسه 720229 --فروسيلسيوم داراي 55%وزني ياكمترسيلسيوم , 1,800 6,952,892 Rls. 3,962 $
521 1380 فرانسه 842833 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,ازنو ع نواري ي 250 6,655,440 Rls. 3,792 $
522 1380 فرانسه 401029 --سايرتسمه هاي انتقال نيروكه درجاي ديگر م 17 6,636,899 Rls. 3,782 $
523 1380 فرانسه 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 310 6,589,636 Rls. 3,755 $
524 1380 فرانسه 700490 -شيشه كشيده يابادشده كارنشده (باستثناءرنگ شد 2 6,539,135 Rls. 3,726 $
525 1380 فرانسه 280120 - يد 88 6,494,151 Rls. 3,700 $
526 1380 فرانسه 940190 -قطعات نشيمن ها(غيرازكالاي مشمول شماره 02/94) 6 6,376,197 Rls. 3,633 $
527 1380 فرانسه 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه 360 6,283,613 Rls. 3,580 $
528 1380 فرانسه 901480 - آلات و دستگاههاي ناوبري غيرمذكور 20 5,876,994 Rls. 3,349 $
529 1380 فرانسه 831190 -مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشد 85 5,611,571 Rls. 3,197 $
530 1380 فرانسه 851671 -- دستگاه هاي الكتروترميك درست كردن قهو 170 5,360,987 Rls. 3,055 $
531 1380 فرانسه 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي و 2 5,255,561 Rls. 2,995 $
532 1380 فرانسه 680510 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پار 328 5,234,818 Rls. 2,983 $
533 1380 فرانسه 401022 -- تسمه انتقال نيرو,بدون انتها,بامقطعxذوزن 1,786 5,225,330 Rls. 2,977 $
534 1380 فرانسه 391739 --سايرلوله هاوشيلنگ هاازموادپلاستيكي غيرمذك 743 5,079,065 Rls. 2,894 $
535 1380 فرانسه 844240 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ,دستگاههاي حروف چين 71 5,022,921 Rls. 2,862 $
536 1380 فرانسه 010511 -مر غ و خروس , زنده به وزن 185 گرم و كمتر 66 4,994,190 Rls. 2,846 $
537 1380 فرانسه 820570 -گيره ,قيدوهمانند, 125 4,984,861 Rls. 2,840 $
538 1380 فرانسه 283650 -كربنات كلسيم 10,000 4,938,063 Rls. 2,814 $
539 1380 فرانسه 482320 - كاغذ و مقواي صافي , بريده شده بشكل معين 5 4,925,374 Rls. 2,806 $
540 1380 فرانسه 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياس 30 4,863,500 Rls. 2,771 $
541 1380 فرانسه 401021 --تسمه انتقال نيرو,بدون انتهابي سروته بامقطعع 208 4,841,188 Rls. 2,759 $
542 1380 فرانسه 741210 -لوازم واتصالات لوله كشي ازمس تصفيه شده , 615 4,808,923 Rls. 2,740 $
543 1380 فرانسه 330510 - شامپوها 900 4,723,350 Rls. 2,691 $
544 1380 فرانسه 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچن 14 4,533,407 Rls. 2,583 $
545 1380 فرانسه 903290 -قطعات و متفرعات دستگاهها براي تنظيم يا 4 4,484,425 Rls. 2,555 $
546 1380 فرانسه 760529 --مفتول از آلومينيوم ممزوج ,باحداكثربعدسطح مق 200 4,440,000 Rls. 2,530 $
547 1380 فرانسه 271290 -ساير موم هاي پارافين ,,,ومحصولات مشابه كه 130 4,418,907 Rls. 2,518 $
548 1380 فرانسه 850610 -قوه ها و باطري هاباحجم خارجي ,بي اكسيدمنگن 200 4,385,648 Rls. 2,499 $
549 1380 فرانسه 490600 نقشه هاورسم هاي مهندسي ,صنعتي ,تجارتي ,ياهمانن 425 4,371,607 Rls. 2,491 $
550 1380 فرانسه 821194 --تيغه براي كاردها(باستثناءتيغه هاي مشمول شما 15 4,246,375 Rls. 2,420 $
551 1380 فرانسه 293369 15/04/1377-- تركيبات داراي ساختار يك ح 1,000 4,228,416 Rls. 2,409 $
552 1380 فرانسه 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوك 6 4,225,226 Rls. 2,408 $
553 1380 فرانسه 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 1,300 4,165,253 Rls. 2,373 $
554 1380 فرانسه 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 70 4,147,214 Rls. 2,363 $
555 1380 فرانسه 290311 -- كلرومتان (كلرورمتيل ) وكلرواتان (كلرور 60 4,064,417 Rls. 2,316 $
556 1380 فرانسه 721119 -- آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده باپهن 748 4,020,001 Rls. 2,291 $
557 1380 فرانسه 846594 --ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سواركردن ) 100 3,844,243 Rls. 2,190 $
558 1380 فرانسه 902590 -اجزاءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج ,غلظت سنج و 22 3,632,910 Rls. 2,070 $
559 1380 فرانسه 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راد 19 3,605,412 Rls. 2,054 $
560 1380 فرانسه 830790 -لوله هاي قابل انحناءازفلزمعمولي (غيراز آهن يا 1,394 3,506,941 Rls. 1,998 $
561 1380 فرانسه 900490 -عينك ,محافظ چشم وهمانند,براي اصلاح ديد,حفا 16 3,479,953 Rls. 1,983 $
562 1380 فرانسه 854520 -- جاروبك هاي زغالي 35 3,450,330 Rls. 1,966 $
563 1380 فرانسه 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير 59 3,418,994 Rls. 1,948 $
564 1380 فرانسه 482190 - انوا ع برچسب از كاغذ يا مقوا,غيراز چاپ 143 2,984,090 Rls. 1,700 $
565 1380 فرانسه 950629 --اسكي آبي ,تخته اسكي روي آب وسايرادوات براي و 90 2,755,756 Rls. 1,570 $
566 1380 فرانسه 852712 -- دستگاههاي پخ صوت كاست جيبي 10 2,698,327 Rls. 1,538 $
567 1380 فرانسه 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ي 30 2,674,524 Rls. 1,524 $
568 1380 فرانسه 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذك 1,755 2,305,855 Rls. 1,314 $
569 1380 فرانسه 390910 - رزين هاي اوره , رزين هاي تيواوره ,به ا 2,770 2,246,400 Rls. 1,280 $
570 1380 فرانسه 640199 --كف هاي ضد آب (كه قوزك پارانمي پوشاند), 54 2,209,821 Rls. 1,259 $
571 1380 فرانسه 842219 --ماشين هاي ظرفشوئي ازنو ع صنعتي 150 2,074,432 Rls. 1,182 $
572 1380 فرانسه 381090 -موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجو كاري وسايرتر 150 2,069,145 Rls. 1,179 $
573 1380 فرانسه 842389 --ماشين هاي توزين ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,با 65 1,943,022 Rls. 1,107 $
574 1380 فرانسه 901090 -قطعات ومتفرعات دستگاههابراي آزمايشگاهه 6 1,881,927 Rls. 1,072 $
575 1380 فرانسه 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي 223 1,873,660 Rls. 1,068 $
576 1380 فرانسه 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 3 1,774,720 Rls. 1,011 $
577 1380 فرانسه 293929 --ساير آلكالوئيدهاي درخت گنه گنه ومشتقات آنه 160 1,735,344 Rls. 989 $
578 1380 فرانسه 851240 - برف پاك كن , گرم كن شيشه و رافع بخار براي 155 1,701,436 Rls. 969 $
579 1380 فرانسه 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ 10 1,633,398 Rls. 931 $
580 1380 فرانسه 650699 --كلاه وسايرپوش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده 15 1,540,993 Rls. 878 $
581 1380 فرانسه 292221 --اسيدهاي آمينوهيدروكسي نفتالن سولفونيك 55 1,535,908 Rls. 875 $
582 1380 فرانسه 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفي 130 1,427,940 Rls. 814 $
583 1380 فرانسه 321100 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 120 1,394,172 Rls. 794 $
584 1380 فرانسه 850164 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 75 1,325,656 Rls. 755 $
585 1380 فرانسه 701590 -شيشه براي ساعت ,شيشه براي عينك هاي معمولي وغي 1 1,286,431 Rls. 733 $
586 1380 فرانسه 850240 - كنورتيسورهاي دواربرقي 2 1,279,536 Rls. 729 $
587 1380 فرانسه 910119 --ساعت مچي غيرمذكوربابرق وحتي توام بايك زما 870 1,222,100 Rls. 696 $
588 1380 فرانسه 610329 --لباس بصورت مجموعه ,مردانه ياپسرانه ,كشباف 90 1,195,155 Rls. 681 $
589 1380 فرانسه 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 26 1,185,380 Rls. 675 $
590 1380 فرانسه 290129 -- هيدروكربورهاي غيرحلقوي اشبا ع نشده , كه 5 1,156,158 Rls. 659 $
591 1380 فرانسه 280429 -گازهاي كمياب (باستثناي آرگون ) 168 1,119,252 Rls. 638 $
592 1380 فرانسه 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 10 1,010,613 Rls. 576 $
593 1380 فرانسه 291411 استن 210 858,097 Rls. 489 $
594 1380 فرانسه 853310 - مقاومتهاي زغالي ثابت , از نو ع مخلوط يا 20 330,507 Rls. 188 $
595 1380 فرانسه 830249 --يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي در,پله كان ازفلز 591 262,610 Rls. 150 $
596 1380 فرانسه 621600 دستك ,دستك يك انگشتي ونيم دستك , 1 75,313 Rls. 43 $
مجموع کل
418,568,972 ريال
مجموع کل
238,500 دلار