آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1380 فرانسه 700521 --ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت / 101,197 109,544,887 Rls. 62,419 $
302 1380 فرانسه 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا 199 109,500,031 Rls. 62,393 $
303 1380 فرانسه 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 2,200 108,974,685 Rls. 62,094 $
304 1380 فرانسه 370110 - صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , 2,907 108,581,519 Rls. 61,870 $
305 1380 فرانسه 390430 - كوپليمرهاي استات وينيل - كلرور وينيل 36,000 108,567,043 Rls. 61,861 $
306 1380 فرانسه 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 701 108,400,686 Rls. 61,767 $
307 1380 فرانسه 871639 -- تريلرها و نيمه تريلرهاي غيرمذكور,براي 33,000 107,478,937 Rls. 61,242 $
308 1380 فرانسه 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي د 762 107,204,665 Rls. 61,085 $
309 1380 فرانسه 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7 3,183 105,852,515 Rls. 60,314 $
310 1380 فرانسه 844820 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 2,291 105,825,310 Rls. 60,299 $
311 1380 فرانسه 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 5,531 105,543,319 Rls. 60,139 $
312 1380 فرانسه 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 9,266 104,800,070 Rls. 59,715 $
313 1380 فرانسه 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي د 6,611 104,502,033 Rls. 59,545 $
314 1380 فرانسه 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجاب 13,941 104,436,884 Rls. 59,508 $
315 1380 فرانسه 392321 --كيسه , كيسه هاي كوچك (ازجمله كيسه هاي مخر 19,646 104,204,313 Rls. 59,376 $
316 1380 فرانسه 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 12,210 104,050,563 Rls. 59,288 $
317 1380 فرانسه 701010 -حباب هاي شيشه اي , 5,136 103,969,629 Rls. 59,242 $
318 1380 فرانسه 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 2,672 103,965,971 Rls. 59,241 $
319 1380 فرانسه 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 17,695 103,120,480 Rls. 58,758 $
320 1380 فرانسه 282510 -هيدازين وهيدركسيلامين واملاح غير آلي آنها 32,000 102,687,700 Rls. 58,512 $
321 1380 فرانسه 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل 360 102,445,617 Rls. 58,374 $
322 1380 فرانسه 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي 6,157 102,211,615 Rls. 58,240 $
323 1380 فرانسه 710692 --نقره نيمه ساخته (ازجمله نقره آبكاري شده باطلاي 509 102,030,833 Rls. 58,137 $
324 1380 فرانسه 321390 -رنگهابراي نقاشي هنري , آموز ,تابلوتغييرشدت 1,741 102,026,118 Rls. 58,135 $
325 1380 فرانسه 260600 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 300,000 101,493,870 Rls. 57,831 $
326 1380 فرانسه 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره 692 101,418,173 Rls. 57,788 $
327 1380 فرانسه 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشي 1,327 100,301,470 Rls. 57,152 $
328 1380 فرانسه 400811 -- صفحه , ورق و نوار از كائوچوي اسفنجي 1,778 100,118,813 Rls. 57,048 $
329 1380 فرانسه 350691 -- چسباننده ها براساس كائوچو يا پلاستيك 19,575 99,746,477 Rls. 56,836 $
330 1380 فرانسه 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 6,413 99,000,001 Rls. 56,410 $
331 1380 فرانسه 291010 -اكسيران (اكسيد اتيلن ) 16,800 98,519,931 Rls. 56,137 $
332 1380 فرانسه 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 11,716 98,265,352 Rls. 55,991 $
333 1380 فرانسه 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاه 525 97,319,400 Rls. 55,453 $
334 1380 فرانسه 902580 --چگالي سنجها,غلظت سنجهاو آلات شناورمشابه , 341 96,244,833 Rls. 54,841 $
335 1380 فرانسه 392630 - يراق آلات براي مبل , بدنه وسائط نقليه ي 4,500 95,561,723 Rls. 54,451 $
336 1380 فرانسه 841869 --تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده ,كه درجاي دي 22,650 95,525,770 Rls. 54,431 $
337 1380 فرانسه 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 649 95,309,371 Rls. 54,308 $
338 1380 فرانسه 750712 --لوله ازنيكل ممزوج , 800 95,112,360 Rls. 54,195 $
339 1380 فرانسه 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (ه 18,973 94,114,128 Rls. 53,626 $
340 1380 فرانسه 293628 -- ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 5,200 93,921,073 Rls. 53,516 $
341 1380 فرانسه 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي 270 93,586,827 Rls. 53,326 $
342 1380 فرانسه 280421 -- آرگون 44,000 93,585,817 Rls. 53,326 $
343 1380 فرانسه 901420 - آلات ودستگاههاي ناوبري هوائي يا فضائي (غي 42 92,554,364 Rls. 52,738 $
344 1380 فرانسه 283919 --سيليكات هاي سديم (باستثناي متاسيليكات 45,396 92,549,096 Rls. 52,735 $
345 1380 فرانسه 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 1,716 92,364,821 Rls. 52,629 $
346 1380 فرانسه 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگ 4,435 91,767,534 Rls. 52,289 $
347 1380 فرانسه 846792 --اجزاءوقطعات ابزارهاي پنوماتيك 186 91,727,986 Rls. 52,267 $
348 1380 فرانسه 841460 -هواك هاsdooH()مجهزبه فن كه بزرگترين ضلعافق 100 90,980,028 Rls. 51,840 $
349 1380 فرانسه 284120 -كرومات هاي روي يا سرب 20,000 90,558,555 Rls. 51,601 $
350 1380 فرانسه 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 225 90,458,568 Rls. 51,543 $
351 1380 فرانسه 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 14,208 89,099,290 Rls. 50,768 $
352 1380 فرانسه 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جا 12,200 88,933,333 Rls. 50,673 $
353 1380 فرانسه 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 188,239 88,594,682 Rls. 50,481 $
354 1380 فرانسه 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 68 87,565,721 Rls. 49,895 $
355 1380 فرانسه 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 13,525 87,200,655 Rls. 49,687 $
356 1380 فرانسه 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 20,000 86,609,859 Rls. 49,350 $
357 1380 فرانسه 731814 --پيچ خودكاراز آهن ياازفولاد, 4,289 86,522,429 Rls. 49,300 $
358 1380 فرانسه 283529 --فسفات ها (باستثناي پلي فسفات ها) 27,500 85,563,073 Rls. 48,754 $
359 1380 فرانسه 730120 -پروفيل از آهن ياازفولاد, 20,862 85,255,530 Rls. 48,579 $
360 1380 فرانسه 340319 -- ساير فر آورده هاي روان كننده ,با كمتر از 10,514 84,731,862 Rls. 48,280 $
361 1380 فرانسه 851999 -- دستگاههاي پخ صوت بدون وسيله ضبط,كه 29 84,515,905 Rls. 48,157 $
362 1380 فرانسه 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 36,000 84,340,469 Rls. 48,057 $
363 1380 فرانسه 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي 7,598 84,224,893 Rls. 47,991 $
364 1380 فرانسه 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 3,139 82,276,912 Rls. 46,882 $
365 1380 فرانسه 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باس 7,017 81,892,251 Rls. 46,662 $
366 1380 فرانسه 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئ 4,607 81,821,195 Rls. 46,622 $
367 1380 فرانسه 210210 -مخمرهاي فعال (زنده ) 5,000 81,570,500 Rls. 46,479 $
368 1380 فرانسه 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 2,424 81,523,129 Rls. 46,452 $
369 1380 فرانسه 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نش 33,844 81,493,585 Rls. 46,435 $
370 1380 فرانسه 320740 -فريت هاي شيشه اي و ساير شيشه به شكل پودر 13,000 81,117,730 Rls. 46,221 $
371 1380 فرانسه 854190 - اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 26 81,051,015 Rls. 46,184 $
372 1380 فرانسه 391722 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پلي 9,000 80,902,174 Rls. 46,098 $
373 1380 فرانسه 760410 -ميله ,پروفيل از آلومينيوم ,غيرممزوج , 6,893 80,813,248 Rls. 46,047 $
374 1380 فرانسه 340311 -- فر آورده هابراي روان كردن مواد,داراي كمت 37,310 80,746,070 Rls. 46,009 $
375 1380 فرانسه 251200 زبره هاي سنگواره (كيزلگور,تريپوليت , و 85,200 80,147,399 Rls. 45,669 $
376 1380 فرانسه 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 3,975 79,581,299 Rls. 45,346 $
377 1380 فرانسه 860500 واگن مسافري ,توشه ,پست وسايرواگنهاراه آهن يات 36,577 79,325,270 Rls. 45,200 $
378 1380 فرانسه 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صن 560 78,797,744 Rls. 44,899 $
379 1380 فرانسه 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره , 15,240 78,736,000 Rls. 44,864 $
380 1380 فرانسه 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولا 25,167 78,730,792 Rls. 44,861 $
381 1380 فرانسه 700992 -- آينه هاي شيشه اي قاب شده (باستثناء آينه هاي عق 4,799 77,530,557 Rls. 44,176 $
382 1380 فرانسه 841191 --اجزاءوقطعات توربوجت هاياتوربوپراپلرها 45 77,489,286 Rls. 44,153 $
383 1380 فرانسه 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 15,785 77,459,704 Rls. 44,137 $
384 1380 فرانسه 290532 -- پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 18,200 76,899,120 Rls. 43,817 $
385 1380 فرانسه 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 22,304 76,734,734 Rls. 43,723 $
386 1380 فرانسه 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 2,087 76,497,499 Rls. 43,588 $
387 1380 فرانسه 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 946 76,439,638 Rls. 43,555 $
388 1380 فرانسه 841231 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك ,باحركت 390 76,032,641 Rls. 43,323 $
389 1380 فرانسه 350520 -چسب هابراساس نشاسته يافكول يابراساس دكستر 6,261 75,914,923 Rls. 43,256 $
390 1380 فرانسه 400829 -- ميله , تركه يا پروفيله ازكائوچوي ولكان 8,622 75,798,229 Rls. 43,190 $
391 1380 فرانسه 910521 --ساعتهاي ديواري كه با نيروي برق كار مي ك 623 75,614,830 Rls. 43,085 $
392 1380 فرانسه 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 26,509 75,286,348 Rls. 42,898 $
393 1380 فرانسه 741529 --اشياءحديده نشده ازقبيل ميخ پرچ ,خار,ميخ اشپي 304 74,926,757 Rls. 42,694 $
394 1380 فرانسه 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 149 73,622,827 Rls. 41,950 $
395 1380 فرانسه 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 4,500 73,032,235 Rls. 41,614 $
396 1380 فرانسه 390421 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به اش 28,000 72,963,993 Rls. 41,575 $
397 1380 فرانسه 380630 -صمغهاي استر 21,300 72,678,344 Rls. 41,413 $
398 1380 فرانسه 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 420 72,576,917 Rls. 41,354 $
399 1380 فرانسه 847210 -ماشين هاي تكثيرهكتوگراف يااستنسيل 1,541 71,528,428 Rls. 40,757 $
400 1380 فرانسه 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلز 19,466 70,913,954 Rls. 40,407 $
401 1380 فرانسه 290712 -- كرزول ها و املاح آنها 10,500 70,487,631 Rls. 40,164 $
402 1380 فرانسه 844832 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه الياف 211 70,254,401 Rls. 40,031 $
403 1380 فرانسه 842410 -دستگاههاي آت نشان 4,725 70,078,043 Rls. 39,930 $
404 1380 فرانسه 400940 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مس 2,837 69,964,923 Rls. 39,866 $
405 1380 فرانسه 320413 -- مواد رنگي قليائي و فر آورده ها براساس 10,000 69,000,000 Rls. 39,316 $
406 1380 فرانسه 811220 -كروم ومصنوعات ازكروم (هم چنين قراضه وضايعات 5,000 68,917,326 Rls. 39,269 $
407 1380 فرانسه 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ب 3,960 68,882,377 Rls. 39,249 $
408 1380 فرانسه 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 300 68,673,746 Rls. 39,130 $
409 1380 فرانسه 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي 4,419 68,459,852 Rls. 39,009 $
410 1380 فرانسه 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 3,036 67,984,789 Rls. 38,738 $
411 1380 فرانسه 290341 -- تري كلرو فلوئور و متان 39,850 67,551,146 Rls. 38,491 $
412 1380 فرانسه 790390 -پودروفلس ازروي , 32,000 66,536,824 Rls. 37,913 $
413 1380 فرانسه 630190 -سايرپتوهاوزيراندازهاي سفري ,غيرمذكوردرجاي 1,250 66,512,680 Rls. 37,899 $
414 1380 فرانسه 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,ب 1,965 66,091,018 Rls. 37,659 $
415 1380 فرانسه 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 105 65,381,352 Rls. 37,254 $
416 1380 فرانسه 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل ف 8,262 64,761,039 Rls. 36,901 $
417 1380 فرانسه 750522 --مفتول از آلياژهاي نيكل , 2,310 64,424,523 Rls. 36,709 $
418 1380 فرانسه 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 35,000 64,393,563 Rls. 36,691 $
419 1380 فرانسه 282735 --كلرورهاي نيكل 10,000 64,290,061 Rls. 36,633 $
420 1380 فرانسه 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلرور 993 64,265,366 Rls. 36,619 $
421 1380 فرانسه 380120 - گرافيت كولوئيدال يا نيمه كولوئيدال 4,500 63,959,686 Rls. 36,444 $
422 1380 فرانسه 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 1,174 63,913,968 Rls. 36,418 $
423 1380 فرانسه 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 34,450 63,845,364 Rls. 36,379 $
424 1380 فرانسه 570330 -كف پو هاي منگوله باف ,ازموادنسجي سنتتيك ي 1,498 63,835,994 Rls. 36,374 $
425 1380 فرانسه 852739 -- گيرنده هاي راديوئي , كه در جاي ديگر مذك 83 62,745,395 Rls. 35,752 $
426 1380 فرانسه 701092 --قرابه ,بطري ,ظروف دهان گشادوسايرظروف شيشه 25,879 62,146,240 Rls. 35,411 $
427 1380 فرانسه 740822 --مفتول ازمس نيكل يانيكل نقره , 1,760 61,830,000 Rls. 35,231 $
428 1380 فرانسه 850780 - انباره هاي برقي (غيرازانوا ع سرب اسيد, 15,450 61,581,740 Rls. 35,089 $
429 1380 فرانسه 392061 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي كربنات ها,مستحكم ومطبق 5,980 61,189,850 Rls. 34,866 $
430 1380 فرانسه 320820 - رنگها و ورني ها براساس پليمرهاي آكريلي 3,500 60,546,196 Rls. 34,499 $
431 1380 فرانسه 842539 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,كه درجاي ديگرمذك 65 60,309,738 Rls. 34,365 $
432 1380 فرانسه 850650 - قوه ها و باطري ها, ليتيوم 1,584 59,887,850 Rls. 34,123 $
433 1380 فرانسه 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شما 120 59,298,491 Rls. 33,787 $
434 1380 فرانسه 720219 --فرومنگنز,داراي 2%وزني ياكمتركربن , 20,000 59,275,585 Rls. 33,775 $
435 1380 فرانسه 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 35 59,242,399 Rls. 33,756 $
436 1380 فرانسه 831130 -ميله هاي اندودشده ومفتول پرشده ازفلزمعمولي بر 662 59,199,893 Rls. 33,732 $
437 1380 فرانسه 290322 -- تري كلرو اتيلن 40,470 58,985,510 Rls. 33,610 $
438 1380 فرانسه 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ي 21,086 58,657,358 Rls. 33,423 $
439 1380 فرانسه 252020 -گچ 52,500 58,370,075 Rls. 33,259 $
440 1380 فرانسه 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهم 174 58,228,724 Rls. 33,179 $
441 1380 فرانسه 540232 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,باان 3,525 58,066,227 Rls. 33,086 $
442 1380 فرانسه 320619 --پيگمان هاوفر آورده ها براساس دي اكسيدتيتان 2,000 57,278,835 Rls. 32,638 $
443 1380 فرانسه 840910 -اجزاءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوائي مشم 23 57,248,275 Rls. 32,620 $
444 1380 فرانسه 380110 -گرافيت مصنوعي 505 56,664,725 Rls. 32,288 $
445 1380 فرانسه 842890 -ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن ,جابجاكردن ,ب 370 56,531,970 Rls. 32,212 $
446 1380 فرانسه 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 1,432 56,439,485 Rls. 32,159 $
447 1380 فرانسه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 4,000 56,409,467 Rls. 32,142 $
448 1380 فرانسه 731412 --نوارهاي بي سروته تورباف ازفولادزنگ نزن براي 2,444 55,889,952 Rls. 31,846 $
449 1380 فرانسه 290729 -- ساير پلي فنل ها, كه درجاي ديگري مذكور ن 6,000 55,652,536 Rls. 31,711 $
450 1380 فرانسه 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 262 55,183,821 Rls. 31,444 $
451 1380 فرانسه 850630 - قوه ها و باطري هابااكسيد جيوه 2,865 55,022,955 Rls. 31,352 $
452 1380 فرانسه 902511 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرشده بام 825 54,724,036 Rls. 31,182 $
453 1380 فرانسه 841850 -سايرصندوقها,گنجه ها,,,,سردكننده يامنجمدكن 100 54,657,052 Rls. 31,144 $
454 1380 فرانسه 844819 --ماشين آلات ودستگاههاي كمكي براي ماشين هاي شما 116 54,388,915 Rls. 30,990 $
455 1380 فرانسه 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكا 1,479 54,334,048 Rls. 30,960 $
456 1380 فرانسه 740819 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقط 25 54,149,567 Rls. 30,854 $
457 1380 فرانسه 960390 -جاروب هاي مكانيكي براي كاركردن بادست ,بدون م 305 53,968,412 Rls. 30,751 $
458 1380 فرانسه 380620 - املاح كولوفان ها و املاح اسيدهاي رزيني 20,000 53,946,159 Rls. 30,739 $
459 1380 فرانسه 845150 -ماشين هاي پيچيدن ,بازكردن ,تاكردن ,بر دادن , 7,429 53,848,768 Rls. 30,683 $
460 1380 فرانسه 391620 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mm,م 3,227 53,664,605 Rls. 30,578 $
461 1380 فرانسه 730722 --زانوئي ,مهره ,ماسوره ,ازفولادزنگ نزن , 27,017 53,609,874 Rls. 30,547 $
462 1380 فرانسه 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 ت 750 53,490,912 Rls. 30,479 $
463 1380 فرانسه 960860 -مغزي قلم خودكارنوك ساچمه اي ,متشكل ازنوك ساچ 985 53,243,570 Rls. 30,338 $
464 1380 فرانسه 570500 -سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي ,غيرمذكوردرجاي دي 1,195 53,026,030 Rls. 30,214 $
465 1380 فرانسه 480610 - كاغذ و مقواي سولفوريزه (يارشيمينه نبات 19,996 52,805,435 Rls. 30,089 $
466 1380 فرانسه 840211 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدبخاربيشتراز5 606 52,497,174 Rls. 29,913 $
467 1380 فرانسه 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 19,450 51,782,993 Rls. 29,506 $
468 1380 فرانسه 854060 - لامپ ها و لوله هاي اشعه كاتدي , كه در جاي 60 51,770,000 Rls. 29,499 $
469 1380 فرانسه 380610 -كولوفان ها و اسيدهاي رزيني 3,800 51,135,090 Rls. 29,137 $
470 1380 فرانسه 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسف 2,573 51,006,710 Rls. 29,064 $
471 1380 فرانسه 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكرب 191 50,992,228 Rls. 29,055 $
472 1380 فرانسه 846241 --ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه داركردن (ازج 210 50,361,299 Rls. 28,696 $
473 1380 فرانسه 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تا 306 49,878,522 Rls. 28,421 $
474 1380 فرانسه 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 1,393 49,805,694 Rls. 28,378 $
475 1380 فرانسه 902820 - كنتورمايعات 2,816 49,773,354 Rls. 28,361 $
476 1380 فرانسه 400950 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت ن 4,117 49,558,679 Rls. 28,239 $
477 1380 فرانسه 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 498 48,591,797 Rls. 27,688 $
478 1380 فرانسه 284210 -سيليكات هاي كمپلكس يا مضاعف 28,800 48,470,364 Rls. 27,619 $
479 1380 فرانسه 291242 --اتيل وانيلين (3-اتوكسي -4- متوكسي بنز آ 2,000 48,463,448 Rls. 27,615 $
480 1380 فرانسه 841451 --بادزنهاي روميزي ,زميني ,ديواري ,براي پنجره , 293 48,190,919 Rls. 27,459 $
481 1380 فرانسه 810510 -مات كبالت وغيره ,كبالت بصورت كارنشده قراض 450 47,710,000 Rls. 27,185 $
482 1380 فرانسه 902214 --دستگاههايي كه اشعه ايكس رابه كارمي برندود 350 46,803,871 Rls. 26,669 $
483 1380 فرانسه 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 700 46,455,159 Rls. 26,470 $
484 1380 فرانسه 130239 --لعاب ها و مواد غليظ كننده , مشتق از محص 5,000 46,251,656 Rls. 26,354 $
485 1380 فرانسه 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ي 12 46,209,421 Rls. 26,330 $
486 1380 فرانسه 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرف 130 45,874,326 Rls. 26,139 $
487 1380 فرانسه 321511 -- مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شد 6,086 45,816,488 Rls. 26,106 $
488 1380 فرانسه 841821 --يخچال هاي خانگي ازنو ع تراكمي noisserpmoC() 75 45,741,521 Rls. 26,064 $
489 1380 فرانسه 290490 - مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروك 19,000 45,001,044 Rls. 25,642 $
490 1380 فرانسه 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذك 393 44,810,077 Rls. 25,533 $
491 1380 فرانسه 560311 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوع 9,932 44,724,026 Rls. 25,484 $
492 1380 فرانسه 440810 ورق روك ورق لائي براي تخته چندلا,سايرچوبهائي كه 39,880 44,193,308 Rls. 25,182 $
493 1380 فرانسه 392350 - سربطري , سرپو , كلاهك و ساير درپو ها, 1,257 44,173,758 Rls. 25,170 $
494 1380 فرانسه 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه د 232 43,637,644 Rls. 24,865 $
495 1380 فرانسه 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 3,800 43,120,873 Rls. 24,571 $
496 1380 فرانسه 380690 -مشتقات كولوفان واسيدهاي رزيني ,اسانس كولوف 8,000 43,012,680 Rls. 24,509 $
497 1380 فرانسه 701790 شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداورخانه , 44 42,960,403 Rls. 24,479 $
498 1380 فرانسه 903090 - اجزاءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاهه 41 42,904,080 Rls. 24,447 $
499 1380 فرانسه 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 137 42,740,853 Rls. 24,353 $
500 1380 فرانسه 290312 -- دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 40,120 42,601,860 Rls. 24,275 $
مجموع کل
14,590,884,407 ريال
مجموع کل
8,313,894 دلار