آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1380 فرانسه 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 14,231 325,551,892 Rls. 185,501 $
202 1380 فرانسه 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 20,406 324,562,302 Rls. 184,935 $
203 1380 فرانسه 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسو 1,584 324,425,648 Rls. 184,859 $
204 1380 فرانسه 846510 -ماشين هائي كه انوا ع مختلف عمليات ماشين كاري ر 2,236 323,803,713 Rls. 184,503 $
205 1380 فرانسه 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن ها 14,000 321,924,230 Rls. 183,433 $
206 1380 فرانسه 852439 -- ديسك براي سيستم هاي قرائت ليزري كه د 38 321,864,371 Rls. 183,399 $
207 1380 فرانسه 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 9,532 316,173,662 Rls. 180,156 $
208 1380 فرانسه 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 3,468 315,936,170 Rls. 180,021 $
209 1380 فرانسه 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرج 15,280 313,061,412 Rls. 178,382 $
210 1380 فرانسه 902119 --وسايل ارتوپدي ياشكسته بندي تخته هاي شكسته بند 339 307,856,617 Rls. 175,417 $
211 1380 فرانسه 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 24,768 305,346,961 Rls. 173,986 $
212 1380 فرانسه 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ا 3,706 305,040,660 Rls. 173,812 $
213 1380 فرانسه 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 32,000 304,789,104 Rls. 173,669 $
214 1380 فرانسه 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 17,148 302,659,589 Rls. 172,456 $
215 1380 فرانسه 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلت 9,530 302,466,587 Rls. 172,346 $
216 1380 فرانسه 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 130,577 302,266,340 Rls. 172,233 $
217 1380 فرانسه 730451 --لوله هاياپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگر 37,613 300,212,915 Rls. 171,061 $
218 1380 فرانسه 853510 - فيوز, براي ولتاژ بيشتر از 1000 ولت 4,525 299,543,024 Rls. 170,680 $
219 1380 فرانسه 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه 3,264 298,664,723 Rls. 170,180 $
220 1380 فرانسه 293291 -- ايزوسافرول 525 295,927,390 Rls. 168,620 $
221 1380 فرانسه 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده 21,739 295,916,716 Rls. 168,612 $
222 1380 فرانسه 851521 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات بامقاومت الك 15,280 295,269,054 Rls. 168,245 $
223 1380 فرانسه 810810 -تيتان بصورت كارنشده ,قراضه وضايعات وپودراز 2,100 292,571,625 Rls. 166,707 $
224 1380 فرانسه 293500 سولفوناميدها 40 291,616,811 Rls. 166,163 $
225 1380 فرانسه 841989 --دستگاههاي گرم كردن ياخنك كردن ,غيرخانگي ,كه 24,394 291,512,158 Rls. 166,104 $
226 1380 فرانسه 401012 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مست 42,695 288,623,577 Rls. 164,458 $
227 1380 فرانسه 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 11,282 288,140,902 Rls. 164,182 $
228 1380 فرانسه 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 80,700 284,674,425 Rls. 162,208 $
229 1380 فرانسه 847940 -ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي , 42,995 284,141,725 Rls. 161,904 $
230 1380 فرانسه 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 102,643 284,034,825 Rls. 161,843 $
231 1380 فرانسه 830160 -اجزاءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ازفلزا 14,192 282,337,296 Rls. 160,877 $
232 1380 فرانسه 740710 -ميله وپروفيل ازمس تصفيه شده , 37,206 279,523,100 Rls. 159,273 $
233 1380 فرانسه 381600 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندن 204,000 277,023,128 Rls. 157,847 $
234 1380 فرانسه 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بي 13,900 272,295,802 Rls. 155,156 $
235 1380 فرانسه 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجا 1,075 271,064,605 Rls. 154,452 $
236 1380 فرانسه 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شم 27,950 269,397,440 Rls. 153,503 $
237 1380 فرانسه 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 187 267,761,776 Rls. 152,571 $
238 1380 فرانسه 901831 -- سرنگ بايابدون سوزن مورد استفاده درعل 2,673 267,028,264 Rls. 152,152 $
239 1380 فرانسه 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 3,342 262,550,648 Rls. 149,602 $
240 1380 فرانسه 291614 --استرهاي اسيد متاكريليك 91,292 262,306,415 Rls. 149,462 $
241 1380 فرانسه 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رب 21,377 258,698,559 Rls. 147,406 $
242 1380 فرانسه 370710 - امولسيون ها حساس كننده براي مصارف عكا 28,134 254,715,385 Rls. 145,137 $
243 1380 فرانسه 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات ه 65,450 253,740,443 Rls. 144,582 $
244 1380 فرانسه 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباش 37,360 253,564,059 Rls. 144,481 $
245 1380 فرانسه 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووس 1,073 251,751,504 Rls. 143,448 $
246 1380 فرانسه 842199 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ,,,براي ازصافي گذرا 2,688 250,225,517 Rls. 142,577 $
247 1380 فرانسه 560312 --پارچه هاي نبافته ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي 15,660 249,993,775 Rls. 142,446 $
248 1380 فرانسه 290543 -- مانيتول 38,000 249,584,001 Rls. 142,213 $
249 1380 فرانسه 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مش 10,985 249,000,001 Rls. 141,880 $
250 1380 فرانسه 845620 -ماشين ابزارهاكه بافر آينداولتراسونيك عمل مي كنند 630 248,290,266 Rls. 141,476 $
251 1380 فرانسه 690919 -اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي (باست 4,801 247,973,024 Rls. 141,295 $
252 1380 فرانسه 710700 فلزات معمولي داراي روك ياپوش ازنقره ,كارن 662 247,667,130 Rls. 141,121 $
253 1380 فرانسه 400591 كائوچوي مخلوطشده , ولكانيزه نشده ,به شكل ,صفح 171,542 247,041,433 Rls. 140,765 $
254 1380 فرانسه 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 2,736 244,820,000 Rls. 139,499 $
255 1380 فرانسه 721730 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودش 118,113 244,666,131 Rls. 139,411 $
256 1380 فرانسه 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 46,239 244,276,593 Rls. 139,189 $
257 1380 فرانسه 721931 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 89,957 243,926,838 Rls. 138,990 $
258 1380 فرانسه 843680 -ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي ,,,,جنگل داري ي 385 243,455,843 Rls. 138,721 $
259 1380 فرانسه 846890 -سايراجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي ل 849 242,878,548 Rls. 138,393 $
260 1380 فرانسه 290544 --D - گلوسيتول (سوربيتول ) 242,850 241,797,819 Rls. 137,776 $
261 1380 فرانسه 846789 --ابزاربراي كاركردن دردست ,باموتورغيربرقي , 3,502 240,237,228 Rls. 136,887 $
262 1380 فرانسه 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بو 75,049 234,347,175 Rls. 133,530 $
263 1380 فرانسه 820720 -حديده هابراي كشيدن يااكسترودكردن فلز, 67 229,751,981 Rls. 130,912 $
264 1380 فرانسه 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 2,100 227,286,385 Rls. 129,509 $
265 1380 فرانسه 400220 - كائوچوي بوتادين 177,470 226,079,298 Rls. 128,820 $
266 1380 فرانسه 870891 --رادياتورهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول 6,168 225,955,955 Rls. 128,751 $
267 1380 فرانسه 853180 -دستگاههاي برقي علامت دادن سمعي يا بصري , 3,979 222,853,527 Rls. 126,984 $
268 1380 فرانسه 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن 251 219,883,843 Rls. 125,290 $
269 1380 فرانسه 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوم 38,825 219,170,242 Rls. 124,883 $
270 1380 فرانسه 330210 -مخلوط موادمعطرومخلوطها,,,براساس يك ياچن 16,170 218,976,004 Rls. 124,773 $
271 1380 فرانسه 110630 - آرد, زبره و پودر محصولات فصل 8 14,000 214,763,800 Rls. 122,373 $
272 1380 فرانسه 481121 --كاغذومقواي خودچسب 48,610 214,695,252 Rls. 122,334 $
273 1380 فرانسه 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده ها 42,671 212,996,319 Rls. 121,366 $
274 1380 فرانسه 281520 -هيدراكسيدپتاسيم (پتاس سوز آور) 163,000 211,422,133 Rls. 120,468 $
275 1380 فرانسه 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 554 210,117,662 Rls. 119,725 $
276 1380 فرانسه 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنو 114,489 209,390,000 Rls. 119,311 $
277 1380 فرانسه 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 968 207,822,428 Rls. 118,418 $
278 1380 فرانسه 590700 پارچه نسجي آغشته ,اندوده ياپوشانده شده بنحوديگ 8,603 207,666,835 Rls. 118,328 $
279 1380 فرانسه 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تر 14,562 206,826,899 Rls. 117,850 $
280 1380 فرانسه 844110 -ماشينهاي بر 15,200 205,282,745 Rls. 116,969 $
281 1380 فرانسه 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سدي 70,000 203,294,703 Rls. 115,838 $
282 1380 فرانسه 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيون 72,470 201,965,345 Rls. 115,080 $
283 1380 فرانسه 820830 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي وسائل آشپزخانه كه بر 10,002 200,436,996 Rls. 114,209 $
284 1380 فرانسه 820600 ابزارهاي مشمول دوياچندشماره 02/82لغايت 05/2 2,550 199,889,851 Rls. 113,897 $
285 1380 فرانسه 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 31,709 199,795,910 Rls. 113,843 $
286 1380 فرانسه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 24,834 198,840,590 Rls. 113,299 $
287 1380 فرانسه 280200 گل گوگرد,خالص (تصفيه شده )يامرسوب (پرسيپ ت 70,000 196,154,342 Rls. 111,769 $
288 1380 فرانسه 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درج 10,095 192,763,299 Rls. 109,836 $
289 1380 فرانسه 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 40,000 191,568,607 Rls. 109,156 $
290 1380 فرانسه 852691 -- دستگاههاي كمك ناوبري راديوئي 47 190,659,331 Rls. 108,638 $
291 1380 فرانسه 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 5,037 190,177,144 Rls. 108,363 $
292 1380 فرانسه 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپ 2,250 190,056,000 Rls. 108,294 $
293 1380 فرانسه 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات 4,105 188,801,975 Rls. 107,579 $
294 1380 فرانسه 291822 --اسيد اورتو- استيل ساليسيليك , املاح و ا 4,800 188,268,179 Rls. 107,276 $
295 1380 فرانسه 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 787 188,210,086 Rls. 107,242 $
296 1380 فرانسه 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 632 186,734,843 Rls. 106,401 $
297 1380 فرانسه 180500 پودر كاكائو, بدون افزودن قند, شكر يا ساي 96,000 186,695,540 Rls. 106,380 $
298 1380 فرانسه 680610 -پشم بدست آمده ازجو ,بدست آمده ازصخره ,غيره 37,891 185,992,048 Rls. 105,978 $
299 1380 فرانسه 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 41,100 185,666,752 Rls. 105,793 $
300 1380 فرانسه 900219 --عدسي شيئي سوارشده ,ازهرماده ,كه درجاي ديگري م 4 184,296,830 Rls. 105,012 $
301 1380 فرانسه 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكي 11,709 183,489,295 Rls. 104,552 $
302 1380 فرانسه 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت ف 34,785 182,619,503 Rls. 104,057 $
303 1380 فرانسه 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 72,121 182,428,903 Rls. 103,948 $
304 1380 فرانسه 722910 -مفتول ازفولادتندبر, 15,174 182,236,205 Rls. 103,838 $
305 1380 فرانسه 120600 دانه آفتابگردان , حتي خردشده 18,000 181,991,710 Rls. 103,699 $
306 1380 فرانسه 853400 - مدارهاي چاپي 2,583 181,741,039 Rls. 103,556 $
307 1380 فرانسه 853110 - دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آت سو 617 181,243,191 Rls. 103,273 $
308 1380 فرانسه 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /س 101,613 175,524,241 Rls. 100,014 $
309 1380 فرانسه 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت ح 4,335 175,352,455 Rls. 99,916 $
310 1380 فرانسه 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن رو 468 175,252,106 Rls. 99,858 $
311 1380 فرانسه 283220 -سولفيت ها (باستثناي سديم ) 48,000 174,783,869 Rls. 99,592 $
312 1380 فرانسه 250850 -اندالوزيت , سيانيت و سيليمانيت 220,000 174,191,592 Rls. 99,255 $
313 1380 فرانسه 290343 -- تري كلرو تري فلوئورواتان ها 59,290 174,055,526 Rls. 99,178 $
314 1380 فرانسه 400910 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مس 7,604 173,595,071 Rls. 98,915 $
315 1380 فرانسه 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت 513 172,074,895 Rls. 98,049 $
316 1380 فرانسه 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبردا 25,304 171,857,709 Rls. 97,925 $
317 1380 فرانسه 850790 - اجزاء و قطعات انباره هاي برقي (همچنين جد 749 170,402,040 Rls. 97,095 $
318 1380 فرانسه 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 1,758 168,870,199 Rls. 96,222 $
319 1380 فرانسه 853720 -تابلوها و,,, مجهز به دوياچنددستگاه شماره 2,291 168,422,836 Rls. 95,967 $
320 1380 فرانسه 150590 -مواد چرب چربي خام پشم (همچنين لانولين ) 18,540 167,771,870 Rls. 95,597 $
321 1380 فرانسه 843221 --كلوخ شكن ديسكي 11,328 166,517,105 Rls. 94,882 $
322 1380 فرانسه 290960 -پراكسيدهاي الكل ,اتروستن ومشتقات آن هاكه 35,280 166,216,845 Rls. 94,711 $
323 1380 فرانسه 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 99,000 165,024,000 Rls. 94,031 $
324 1380 فرانسه 903010 - آلات ودستگاههاي سنج ياكشف تشعشعات آلفا,ب 533 164,590,407 Rls. 93,783 $
325 1380 فرانسه 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاب 5,380 164,054,306 Rls. 93,479 $
326 1380 فرانسه 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحف 216 163,856,731 Rls. 93,366 $
327 1380 فرانسه 340700 خميربراي قالب گيري ,يابراي سرگرمي كودكان ;ترك 6,399 161,112,685 Rls. 91,803 $
328 1380 فرانسه 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغي 3,486 158,948,860 Rls. 90,568 $
329 1380 فرانسه 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 4,483 158,866,863 Rls. 90,521 $
330 1380 فرانسه 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائ 1,687 157,932,869 Rls. 89,990 $
331 1380 فرانسه 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 11,259 157,328,838 Rls. 89,646 $
332 1380 فرانسه 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفو 73,900 154,813,495 Rls. 88,213 $
333 1380 فرانسه 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 4,335 154,263,230 Rls. 87,899 $
334 1380 فرانسه 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 10,700 152,940,957 Rls. 87,146 $
335 1380 فرانسه 841290 -اجزاءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفها 332 152,885,412 Rls. 87,114 $
336 1380 فرانسه 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده باما 394 152,842,186 Rls. 87,089 $
337 1380 فرانسه 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 1,784 152,045,473 Rls. 86,636 $
338 1380 فرانسه 293339 --تركيبات داراي ساختاريك حلقه پيريدين متراك 170 151,812,382 Rls. 86,503 $
339 1380 فرانسه 854890 -اجزاءوقطعات برقي ماشين آلات يادستگاهها,كه 7,016 151,542,958 Rls. 86,349 $
340 1380 فرانسه 150510 -چربي خام پشم 15,450 150,530,330 Rls. 85,772 $
341 1380 فرانسه 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده ي 5,168 149,051,749 Rls. 84,930 $
342 1380 فرانسه 820420 - آچاربكس ,بايابدون دسته , 996 148,055,542 Rls. 84,362 $
343 1380 فرانسه 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرم 29,984 147,545,905 Rls. 84,073 $
344 1380 فرانسه 590500 پوش هاي ديواري ازموادنسجي , 192 147,388,987 Rls. 83,982 $
345 1380 فرانسه 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 185 146,352,902 Rls. 83,392 $
346 1380 فرانسه 851531 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات با قوس الكتر 4,270 145,224,364 Rls. 82,748 $
347 1380 فرانسه 902111 -- مفصل مصنوعي (وسائل ارتوپدي يا شكسته بن 113 144,140,509 Rls. 82,131 $
348 1380 فرانسه 848240 -رولربيرينگ سوزني , 2,810 143,818,458 Rls. 81,948 $
349 1380 فرانسه 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت 12,400 143,509,076 Rls. 81,772 $
350 1380 فرانسه 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 36,000 143,501,838 Rls. 81,767 $
351 1380 فرانسه 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 4,365 142,325,698 Rls. 81,097 $
352 1380 فرانسه 830210 -لولاازفلزمعمولي , 27,038 142,251,475 Rls. 81,055 $
353 1380 فرانسه 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 32,400 141,856,540 Rls. 80,830 $
354 1380 فرانسه 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 104,028 141,555,526 Rls. 80,658 $
355 1380 فرانسه 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها 368 141,041,500 Rls. 80,366 $
356 1380 فرانسه 910700 كليه قطع و وصل ساعتي داراي انوا ع محرك ساعت يا 1,188 140,949,250 Rls. 80,313 $
357 1380 فرانسه 151519 --روغن تخم كتان (باستثناي خام )واجزاء آن ,تصفيه 112,200 140,352,299 Rls. 79,973 $
358 1380 فرانسه 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 2,950 140,350,293 Rls. 79,972 $
359 1380 فرانسه 481011 --كاغذومقواي اندوده باكائولن ياباسايرموادچس 51,494 139,083,674 Rls. 79,251 $
360 1380 فرانسه 390920 - رزين هاي ملامينيك به اشكال ابتدائي 27,500 138,224,564 Rls. 78,760 $
361 1380 فرانسه 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6 6,000 137,013,864 Rls. 78,070 $
362 1380 فرانسه 290919 --سايراترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه ,,, آن 76,000 135,687,819 Rls. 77,315 $
363 1380 فرانسه 400259 -- كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستث 33,635 134,758,198 Rls. 76,785 $
364 1380 فرانسه 845530 -غلتك هاي ماشين هاي نورد 16,300 134,013,875 Rls. 76,361 $
365 1380 فرانسه 851110 - شمعهاي جرقه زن 6,783 131,408,983 Rls. 74,877 $
366 1380 فرانسه 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاو 143 130,025,548 Rls. 74,089 $
367 1380 فرانسه 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 10,000 129,455,677 Rls. 73,764 $
368 1380 فرانسه 293229 -- لاكتون ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 120 129,426,523 Rls. 73,747 $
369 1380 فرانسه 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت 19,875 129,282,075 Rls. 73,665 $
370 1380 فرانسه 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 55,440 128,865,577 Rls. 73,428 $
371 1380 فرانسه 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومت 2,734 128,354,638 Rls. 73,138 $
372 1380 فرانسه 401519 --دستك ازكائوچوي ولكانيزه سغت نشده (به 4,354 128,146,464 Rls. 73,018 $
373 1380 فرانسه 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 2,032 127,516,944 Rls. 72,659 $
374 1380 فرانسه 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 2,591 126,335,799 Rls. 71,986 $
375 1380 فرانسه 321310 - رنگ ها بصورت مجموعه 8,483 126,182,499 Rls. 71,899 $
376 1380 فرانسه 293020 -تيوكاربامات ها و دي تيوكاربامات ها 20,000 125,997,000 Rls. 71,793 $
377 1380 فرانسه 392042 --صفحه ,ورق ,,,,ازپليمرهاي كلروروينيل قابل ان 28,450 125,444,123 Rls. 71,478 $
378 1380 فرانسه 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 747 124,632,123 Rls. 71,015 $
379 1380 فرانسه 293100 ساير تركيبات آلي - غير آلي 18,436 124,215,158 Rls. 70,778 $
380 1380 فرانسه 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 13,616 123,848,981 Rls. 70,569 $
381 1380 فرانسه 841011 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت حداكثر1 14 123,707,996 Rls. 70,489 $
382 1380 فرانسه 842131 --صافي هاي هواي ورودي براي موتورهاي درون سوز 2,569 123,552,016 Rls. 70,400 $
383 1380 فرانسه 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلا 940 122,697,302 Rls. 69,913 $
384 1380 فرانسه 293623 -- ويتامين B 2 و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,600 120,148,877 Rls. 68,462 $
385 1380 فرانسه 391710 وده هاي مصنوعي (پوش سوسيس )ازپروتئين سفت شد 5,069 119,592,019 Rls. 68,144 $
386 1380 فرانسه 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 19,410 119,579,915 Rls. 68,137 $
387 1380 فرانسه 591140 -پارچه هاي صافي ومنسوجات ضخيم نو ع مورداستفاده 2,256 118,853,200 Rls. 67,723 $
388 1380 فرانسه 292149 --مونو آمين هاي بودارومشتقات آنها,غيرمذكورد 20,000 118,041,840 Rls. 67,260 $
389 1380 فرانسه 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي 782 115,686,375 Rls. 65,918 $
390 1380 فرانسه 701094 --بطري ,شيشه كوچك ,ظروف دهان گشادوسايرظروف 18,354 114,931,812 Rls. 65,488 $
391 1380 فرانسه 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته 10,000 114,490,786 Rls. 65,237 $
392 1380 فرانسه 730459 --لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذ 16,354 113,730,898 Rls. 64,804 $
393 1380 فرانسه 291619 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع نش 30,240 113,528,869 Rls. 64,689 $
394 1380 فرانسه 283539 --پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 52,000 113,381,880 Rls. 64,605 $
395 1380 فرانسه 390591 -- كوپليمرها 8,220 112,867,029 Rls. 64,312 $
396 1380 فرانسه 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 5,590 110,918,292 Rls. 63,201 $
397 1380 فرانسه 290943 -- اترهاي منوبوتيليك اتيلن گليكول يادي 60,800 110,360,256 Rls. 62,883 $
398 1380 فرانسه 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپ 11,954 110,296,588 Rls. 62,847 $
399 1380 فرانسه 321000 -سايررنگهاوورني ها;پيگمانهائي كه با آب مصرف 1,437 109,911,185 Rls. 62,627 $
400 1380 فرانسه 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 473 109,663,997 Rls. 62,486 $
مجموع کل
39,442,891,887 ريال
مجموع کل
22,474,586 دلار