آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1380 فرانسه 901839 --سوزن (غيرازسوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه )كاتي 18,426 1,028,055,147 Rls. 585,788 $
102 1380 فرانسه 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 260,095 1,022,825,652 Rls. 582,806 $
103 1380 فرانسه 391400 مبادله كننده هاي يون براساس پليمرهاي مشمول شما 305,502 1,019,140,665 Rls. 580,707 $
104 1380 فرانسه 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 881 985,978,907 Rls. 561,811 $
105 1380 فرانسه 170230 -گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درص 814,000 985,730,052 Rls. 561,669 $
106 1380 فرانسه 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگر 63,199 982,307,077 Rls. 559,719 $
107 1380 فرانسه 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 4,352 979,946,068 Rls. 558,377 $
108 1380 فرانسه 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 20,000 958,519,575 Rls. 546,165 $
109 1380 فرانسه 370231 -- فيلم پلي كروم (رنگي ), بصورت رول ,سورا 18,687 953,024,109 Rls. 543,035 $
110 1380 فرانسه 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105 30,382 950,801,869 Rls. 541,766 $
111 1380 فرانسه 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 29,948 946,751,014 Rls. 539,460 $
112 1380 فرانسه 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 46,300 940,424,067 Rls. 535,854 $
113 1380 فرانسه 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلا 4,990 922,944,730 Rls. 525,894 $
114 1380 فرانسه 843830 -ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 2,040 916,711,747 Rls. 522,342 $
115 1380 فرانسه 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 24,420 910,169,733 Rls. 518,615 $
116 1380 فرانسه 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 12,226 909,787,750 Rls. 518,398 $
117 1380 فرانسه 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط ن 130,579 907,824,982 Rls. 517,278 $
118 1380 فرانسه 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 860 907,804,200 Rls. 517,268 $
119 1380 فرانسه 382460 - سوربيتول (به استثناي آنهائي كه مشمول شم 1,026,655 894,584,894 Rls. 509,736 $
120 1380 فرانسه 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص ك 580 884,365,790 Rls. 503,912 $
121 1380 فرانسه 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 5,089 875,279,355 Rls. 498,734 $
122 1380 فرانسه 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودا 35,060 860,585,506 Rls. 490,362 $
123 1380 فرانسه 847529 --ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه يااشياءشيشه 9,850 860,330,518 Rls. 490,217 $
124 1380 فرانسه 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب ها 82,500 856,775,169 Rls. 488,190 $
125 1380 فرانسه 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده 205,297 855,300,855 Rls. 487,350 $
126 1380 فرانسه 843490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردو و 1,545 849,047,912 Rls. 483,788 $
127 1380 فرانسه 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 51,120 823,560,408 Rls. 469,265 $
128 1380 فرانسه 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 21,099 819,782,169 Rls. 467,110 $
129 1380 فرانسه 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشد 21,427 815,305,027 Rls. 464,561 $
130 1380 فرانسه 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 1,650 811,973,310 Rls. 462,663 $
131 1380 فرانسه 820412 -- آچارهاي دستي داراي دهانه ثابت , 7,917 804,712,565 Rls. 458,524 $
132 1380 فرانسه 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 118,050 800,311,602 Rls. 456,018 $
133 1380 فرانسه 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,ج 5,209 778,699,286 Rls. 443,704 $
134 1380 فرانسه 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 339,371 772,543,720 Rls. 440,195 $
135 1380 فرانسه 903120 - دستگاههاي آزماي 5,063 770,625,111 Rls. 439,101 $
136 1380 فرانسه 401310 -لاستيك تويي ازكائوچو,ازنو ع موردمصرف دراتوم 113,483 768,109,322 Rls. 437,669 $
137 1380 فرانسه 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,860 762,527,746 Rls. 434,489 $
138 1380 فرانسه 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندا 710 761,563,471 Rls. 433,939 $
139 1380 فرانسه 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 7,957 760,828,782 Rls. 433,524 $
140 1380 فرانسه 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 46,110 759,652,940 Rls. 432,851 $
141 1380 فرانسه 292010 -استرهاي تيوفسفريك (فسفوروتيو آت ها),املاح 33,000 756,251,999 Rls. 430,913 $
142 1380 فرانسه 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 53,622 753,452,710 Rls. 429,317 $
143 1380 فرانسه 850434 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 27,335 746,317,476 Rls. 425,252 $
144 1380 فرانسه 130120 -صمغ عربي طبيعي 60,600 738,705,680 Rls. 420,915 $
145 1380 فرانسه 842490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات وادوات مشمول شماره ه 4,206 736,301,665 Rls. 419,546 $
146 1380 فرانسه 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور 1,104 724,747,836 Rls. 412,962 $
147 1380 فرانسه 851420 - كوره هاي القائي يا دي الكتريك صنعتي يا 5,919 719,524,339 Rls. 409,986 $
148 1380 فرانسه 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختم 9,719 711,165,312 Rls. 405,223 $
149 1380 فرانسه 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال 286,000 711,083,895 Rls. 405,176 $
150 1380 فرانسه 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكها 56,570 704,613,422 Rls. 401,488 $
151 1380 فرانسه 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 61,316 698,259,939 Rls. 397,869 $
152 1380 فرانسه 853222 -- خازنهاي ثابت برقي الكتروليتي آلوميني 100 697,643,318 Rls. 397,518 $
153 1380 فرانسه 401011 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مست 113,174 694,978,249 Rls. 395,999 $
154 1380 فرانسه 850239 - مجموعه مولدها,(غيرازنو ع بادي ) كه درجاي د 119 683,721,957 Rls. 389,585 $
155 1380 فرانسه 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 239,646 681,018,594 Rls. 388,044 $
156 1380 فرانسه 841181 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 1,202 672,978,354 Rls. 383,464 $
157 1380 فرانسه 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 15,897 672,124,752 Rls. 382,979 $
158 1380 فرانسه 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 25,026 661,643,139 Rls. 377,006 $
159 1380 فرانسه 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باست 77,125 661,537,319 Rls. 376,943 $
160 1380 فرانسه 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه ت 1,169 661,102,627 Rls. 376,696 $
161 1380 فرانسه 251710 -قلوه سنگ ,ريگ ,ريگ هاي صاف و سنگ چخماق 1,604,798 657,186,121 Rls. 374,465 $
162 1380 فرانسه 320810 - رنگها و ورني ها براساس پلي استرهادر محي 123,500 650,319,822 Rls. 370,553 $
163 1380 فرانسه 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچو 71,940 649,317,551 Rls. 369,981 $
164 1380 فرانسه 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا 35,532 644,819,276 Rls. 367,419 $
165 1380 فرانسه 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 3,146 639,497,717 Rls. 364,388 $
166 1380 فرانسه 902710 - دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,428 630,727,662 Rls. 359,389 $
167 1380 فرانسه 290342 -- دي كلرو فلوئور و متان 129,888 619,315,726 Rls. 352,886 $
168 1380 فرانسه 831120 -مفتول پرشده ازفلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس 11,393 616,128,371 Rls. 351,070 $
169 1380 فرانسه 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 13,399 610,702,888 Rls. 347,978 $
170 1380 فرانسه 381010 فر آورده هابراي پاك كردن وپرداخت سطح فلزات ;خمي 339,942 607,157,302 Rls. 345,958 $
171 1380 فرانسه 901580 - آلات نقشه برداري ,مساحي , آب نگاري ,اقيانوس 688 597,635,641 Rls. 340,533 $
172 1380 فرانسه 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده اف 17,726 597,272,140 Rls. 340,326 $
173 1380 فرانسه 842920 -گريدروتسطيح كننده خودرو 69,320 595,480,257 Rls. 339,305 $
174 1380 فرانسه 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 7,137 592,889,133 Rls. 337,828 $
175 1380 فرانسه 845420 -قالب شم ريزي وملاقه فلزريزي ازنوعي كه درمتال 40,240 592,049,205 Rls. 337,350 $
176 1380 فرانسه 841780 -كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي (همچنين زباله سوز 1,000 588,212,212 Rls. 335,164 $
177 1380 فرانسه 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغ 27,029 582,626,463 Rls. 331,981 $
178 1380 فرانسه 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي 100,000 581,649,507 Rls. 331,424 $
179 1380 فرانسه 292249 -- آمينو-اسيدهاواسترهاي آنها,فقطداراي يك عا 100,250 580,191,001 Rls. 330,594 $
180 1380 فرانسه 293721 -- كورتيزون , هيدروكورتيزون ,,,, و پردنيزو 870 576,082,752 Rls. 328,252 $
181 1380 فرانسه 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 216,000 574,764,870 Rls. 327,501 $
182 1380 فرانسه 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 31,098 567,342,422 Rls. 323,273 $
183 1380 فرانسه 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 61,337 562,195,556 Rls. 320,339 $
184 1380 فرانسه 480620 - كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل 218,073 561,051,630 Rls. 319,687 $
185 1380 فرانسه 860110 -لكوموتيو و لكوتراكتورها,بامنبع برق خارجي 47,170 560,620,610 Rls. 319,442 $
186 1380 فرانسه 721935 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 114,352 558,648,062 Rls. 318,318 $
187 1380 فرانسه 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 583,900 555,993,492 Rls. 316,805 $
188 1380 فرانسه 271312 --كك نفت تكليس شده 494,270 555,635,489 Rls. 316,601 $
189 1380 فرانسه 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 257,989 555,431,506 Rls. 316,485 $
190 1380 فرانسه 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 4,758 554,961,645 Rls. 316,216 $
191 1380 فرانسه 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 13,000 547,408,004 Rls. 311,913 $
192 1380 فرانسه 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 4,341 546,052,601 Rls. 311,141 $
193 1380 فرانسه 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي د 9,397 545,596,842 Rls. 310,881 $
194 1380 فرانسه 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذك 188,900 539,929,302 Rls. 307,652 $
195 1380 فرانسه 370210 - فيلم عكاسي بصورت رول ,براي اشعه ايكس 9,588 535,202,933 Rls. 304,959 $
196 1380 فرانسه 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموا 66,731 535,026,767 Rls. 304,858 $
197 1380 فرانسه 293729 -- هورمون هاي فوق كليوي و مشتقات آنها, ك 70 531,398,968 Rls. 302,791 $
198 1380 فرانسه 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 15,588 527,305,287 Rls. 300,459 $
199 1380 فرانسه 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 271,100 526,904,578 Rls. 300,230 $
200 1380 فرانسه 480630 -كاغذ رسامي (كالك ),به شكل رول يا ورق 89,783 526,499,973 Rls. 299,998 $
201 1380 فرانسه 293629 -- ساير ويتامين ها و مشتقات آنها, مخلوط 23,150 525,072,598 Rls. 299,186 $
202 1380 فرانسه 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس 22,995 521,721,802 Rls. 297,278 $
203 1380 فرانسه 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 58,675 516,834,904 Rls. 294,493 $
204 1380 فرانسه 841990 --اجزاءوقطعات دستگاههاي غيرخانگي گرم كننده ي 2,972 513,814,710 Rls. 292,772 $
205 1380 فرانسه 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 16,709 513,356,375 Rls. 292,511 $
206 1380 فرانسه 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي ت 45,293 511,360,501 Rls. 291,373 $
207 1380 فرانسه 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 360 511,065,021 Rls. 291,205 $
208 1380 فرانسه 903031 -- مولتي متر 1,437 507,652,685 Rls. 289,261 $
209 1380 فرانسه 902213 سايردستگاههابراي مصارف دندان پزشكي 2,470 505,840,303 Rls. 288,228 $
210 1380 فرانسه 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع م 107,128 500,595,494 Rls. 285,239 $
211 1380 فرانسه 854250 - مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي ,كه درجاي 514 497,277,547 Rls. 283,348 $
212 1380 فرانسه 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 12,200 497,139,796 Rls. 283,271 $
213 1380 فرانسه 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق بر 1,700 496,730,716 Rls. 283,037 $
214 1380 فرانسه 400239 -- كائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه 88,000 496,177,736 Rls. 282,723 $
215 1380 فرانسه 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده 120,450 494,645,010 Rls. 281,848 $
216 1380 فرانسه 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگ 11,250 492,353,670 Rls. 280,543 $
217 1380 فرانسه 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 39,317 490,809,473 Rls. 279,664 $
218 1380 فرانسه 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سا 409,835 485,277,071 Rls. 276,511 $
219 1380 فرانسه 120991 --تخم سبزيجات براي كشت 11,672 484,259,267 Rls. 275,930 $
220 1380 فرانسه 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 32,464 479,469,848 Rls. 273,204 $
221 1380 فرانسه 350710 - مايه پنير و كنسانتره هاي آن 6,800 477,647,637 Rls. 272,164 $
222 1380 فرانسه 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادو 6,859 474,754,204 Rls. 270,515 $
223 1380 فرانسه 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 15,044 473,635,098 Rls. 269,879 $
224 1380 فرانسه 290319 --سايرمشتقات كلره اشبا ع شده هيدروكربو 89,890 472,700,577 Rls. 269,345 $
225 1380 فرانسه 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده برا 6,144 471,300,516 Rls. 268,548 $
226 1380 فرانسه 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 45,091 468,578,790 Rls. 266,996 $
227 1380 فرانسه 851120 - ماگنتوهاي روشن كردن , دينام هاي ماگنتوئي 16,761 467,153,229 Rls. 266,184 $
228 1380 فرانسه 400299 --سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك كه درجاي د 74,946 466,829,850 Rls. 266,000 $
229 1380 فرانسه 901510 - مسافت يابها 437 466,215,296 Rls. 265,650 $
230 1380 فرانسه 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 12,699 466,088,433 Rls. 265,574 $
231 1380 فرانسه 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه در 152,864 463,696,775 Rls. 264,214 $
232 1380 فرانسه 340399 -- ساير فر آورده هاي روان كننده , كه در جاي 88,734 459,919,758 Rls. 262,061 $
233 1380 فرانسه 853225 -- خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك كاغذي ي 27,456 459,658,243 Rls. 261,914 $
234 1380 فرانسه 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 63,718 458,693,358 Rls. 261,364 $
235 1380 فرانسه 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي د 3,063 457,302,740 Rls. 260,571 $
236 1380 فرانسه 841931 --خشك كننده هابراي محصولات كشاورزي 75,000 456,711,220 Rls. 260,234 $
237 1380 فرانسه 761300 ظروف آلومينيوم براي گازهاي فشرده يامايعشده , 5,456 455,603,714 Rls. 259,603 $
238 1380 فرانسه 903210 - ترموستات 3,796 454,692,653 Rls. 259,084 $
239 1380 فرانسه 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 3,026 451,687,629 Rls. 257,373 $
240 1380 فرانسه 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 4,475 449,385,267 Rls. 256,060 $
241 1380 فرانسه 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 88,444 448,360,864 Rls. 255,477 $
242 1380 فرانسه 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 27,003 448,037,509 Rls. 255,292 $
243 1380 فرانسه 320990 - رنگها و ورني ها درمحيطي آبي كه در جاي د 27,130 446,283,008 Rls. 254,292 $
244 1380 فرانسه 293340 --تركيبات داراي سيستم حلقه كينولين ياايزوكين 8,500 443,987,169 Rls. 252,984 $
245 1380 فرانسه 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 2,803 442,052,686 Rls. 251,882 $
246 1380 فرانسه 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 2,237 441,356,170 Rls. 251,485 $
247 1380 فرانسه 843510 -پرس ودستگاه فشردن وله كردن ميوه وماشين آلات هم 50,100 441,186,615 Rls. 251,389 $
248 1380 فرانسه 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 567,419 439,332,997 Rls. 250,332 $
249 1380 فرانسه 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذ 11,634 437,662,124 Rls. 249,380 $
250 1380 فرانسه 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادد 39,895 436,469,378 Rls. 248,700 $
251 1380 فرانسه 381400 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكوروم 70,402 435,238,250 Rls. 247,999 $
252 1380 فرانسه 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن 29,325 434,570,041 Rls. 247,618 $
253 1380 فرانسه 846711 ابزارپنوماتيك ,نو ع دوار,براي كاركردن دردست 99 434,455,349 Rls. 247,553 $
254 1380 فرانسه 392290 - مخزن آب ,سيفون و لوازم بهداشتي همانند,ك 22,030 432,509,799 Rls. 246,445 $
255 1380 فرانسه 740821 --مفتول برنجي , 24,635 430,302,168 Rls. 245,186 $
256 1380 فرانسه 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 14,978 425,605,735 Rls. 242,511 $
257 1380 فرانسه 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 10,883 422,310,801 Rls. 240,632 $
258 1380 فرانسه 320417 -- رنگ كننده هاي پيگماني وفر آورده هاي براساس 25,220 420,794,890 Rls. 239,769 $
259 1380 فرانسه 820590 -مجموعه هائي ازاشياءمشمول دوياچندشماره فرعي 0 950 419,689,196 Rls. 239,139 $
260 1380 فرانسه 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتو 13,574 419,197,656 Rls. 238,859 $
261 1380 فرانسه 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 101,000 416,892,722 Rls. 237,546 $
262 1380 فرانسه 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 63,742 416,842,357 Rls. 237,516 $
263 1380 فرانسه 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 28,663 402,106,574 Rls. 229,122 $
264 1380 فرانسه 381300 فر آورده ها(تركيبات وخرج )براي دستگاه هاي آ 153,550 401,232,703 Rls. 228,622 $
265 1380 فرانسه 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 30,000 400,232,617 Rls. 228,053 $
266 1380 فرانسه 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 47,434 398,239,259 Rls. 226,918 $
267 1380 فرانسه 901890 - آلات ووسايل مورد استفاده درعلوم پزشكي ,جر 1,724 394,418,332 Rls. 224,739 $
268 1380 فرانسه 842191 --اجزاءوقطعات ماشين هاي گريزازمركز,همچنين خ 7,178 391,753,003 Rls. 223,221 $
269 1380 فرانسه 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 55,290 388,088,285 Rls. 221,133 $
270 1380 فرانسه 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب 7,755 386,131,024 Rls. 220,018 $
271 1380 فرانسه 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 10,645 384,350,261 Rls. 219,003 $
272 1380 فرانسه 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل 182,900 383,431,904 Rls. 218,480 $
273 1380 فرانسه 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 78,100 382,910,121 Rls. 218,182 $
274 1380 فرانسه 292241 --ليزين واسترهاي آن ; املاح اين تركيبات 100,000 380,831,591 Rls. 216,998 $
275 1380 فرانسه 282590 -سايربازهاي غير آلي ,سايراكسيدها,هيدراكسيده 30,811 379,885,785 Rls. 216,459 $
276 1380 فرانسه 844831 --نوارخاردارماشين كاردينگ 10,728 376,609,143 Rls. 214,591 $
277 1380 فرانسه 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهنا 222,868 369,467,427 Rls. 210,523 $
278 1380 فرانسه 290329 --مشتقات كلره اشبا ع نشده هيدروكربورهاي 51,250 366,283,629 Rls. 208,709 $
279 1380 فرانسه 902221 --دستگاههايي كه اشعه آلفا,بتاياگامابه كارمي ب 664 362,877,971 Rls. 206,768 $
280 1380 فرانسه 853230 - خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم (tes 17,764 361,032,891 Rls. 205,716 $
281 1380 فرانسه 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم , 33,795 358,782,484 Rls. 204,435 $
282 1380 فرانسه 510510 -پشم ح-لاجي شده , 50,421 357,206,033 Rls. 203,536 $
283 1380 فرانسه 510521 --پشم شانه زده بصورت توده , 50,335 357,183,803 Rls. 203,524 $
284 1380 فرانسه 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتق 53,360 354,640,488 Rls. 202,073 $
285 1380 فرانسه 294150 -اريترومايسين و مشتقات آن ; 750 353,613,162 Rls. 201,489 $
286 1380 فرانسه 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 2,045 344,991,225 Rls. 196,576 $
287 1380 فرانسه 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيراز 377 344,138,339 Rls. 196,090 $
288 1380 فرانسه 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 10,150 343,255,966 Rls. 195,587 $
289 1380 فرانسه 810890 -مصنوعات ازتيتان ,كه درجاي ديگرگفته نشده است 5,138 342,460,923 Rls. 195,134 $
290 1380 فرانسه 290349 --سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقو 40,800 341,001,207 Rls. 194,303 $
291 1380 فرانسه 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 820 340,513,496 Rls. 194,025 $
292 1380 فرانسه 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 2,525 339,346,134 Rls. 193,359 $
293 1380 فرانسه 880510 -دستگاههابراي پرتاب وسايط نقليه هوائي و 19,520 338,725,800 Rls. 193,006 $
294 1380 فرانسه 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي د 97,000 337,763,932 Rls. 192,457 $
295 1380 فرانسه 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفي 32,252 334,505,547 Rls. 190,602 $
296 1380 فرانسه 910400 ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوبراي كليه وس 1,252 333,022,965 Rls. 189,755 $
297 1380 فرانسه 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 21,363 329,494,259 Rls. 187,746 $
298 1380 فرانسه 843210 -گاو آهن (خي )shguolp() 29,925 328,550,188 Rls. 187,208 $
299 1380 فرانسه 841360 -تلمبه هاي دوارحجمي براي مايعات كه درجاي ديگرم 9,518 327,160,718 Rls. 186,416 $
300 1380 فرانسه 291241 لين (4-هيدروكسي -3-متوكسي بنز آلدئيد ) 12,520 325,640,199 Rls. 185,550 $
مجموع کل
115,028,343,055 ريال
مجموع کل
65,543,198 دلار