آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1380 فدراسيون روسيه 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 2,000 7,216,728 Rls. 4,112 $
202 1380 فدراسيون روسيه 701959 --پارچه هاي تاروپودباف ازالياف شيشه ,كه درجا 2,571 7,092,391 Rls. 4,041 $
203 1380 فدراسيون روسيه 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 1,108 6,749,864 Rls. 3,846 $
204 1380 فدراسيون روسيه 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده 2,950 6,598,061 Rls. 3,760 $
205 1380 فدراسيون روسيه 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ي 165 6,496,876 Rls. 3,702 $
206 1380 فدراسيون روسيه 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 95 6,144,008 Rls. 3,501 $
207 1380 فدراسيون روسيه 841013 --توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشتراز 1,000 6,132,710 Rls. 3,494 $
208 1380 فدراسيون روسيه 831120 -مفتول پرشده ازفلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس 792 5,835,076 Rls. 3,325 $
209 1380 فدراسيون روسيه 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپ 2,944 5,752,459 Rls. 3,278 $
210 1380 فدراسيون روسيه 846799 --سايراجزاءوقطعات ابزاربراي كاركردن دردست 433 5,433,413 Rls. 3,096 $
211 1380 فدراسيون روسيه 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 870 5,296,078 Rls. 3,018 $
212 1380 فدراسيون روسيه 843810 -ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي ,بيسكويت 4,500 5,229,863 Rls. 2,980 $
213 1380 فدراسيون روسيه 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 1,100 5,025,267 Rls. 2,863 $
214 1380 فدراسيون روسيه 900510 - دوربين دوچشمي 1,610 4,937,000 Rls. 2,813 $
215 1380 فدراسيون روسيه 800300 ميله ,پروفيل ومفتول ازقلع, 850 4,812,098 Rls. 2,742 $
216 1380 فدراسيون روسيه 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 295 4,483,620 Rls. 2,555 $
217 1380 فدراسيون روسيه 860791 --اجزاءوقطعات لكوموتيوهايالكوتراكتورهاكه 332 4,463,998 Rls. 2,544 $
218 1380 فدراسيون روسيه 847010 -ماشين حساب برقي كه قادراست بدون نيروي برق خار 1,500 4,286,819 Rls. 2,443 $
219 1380 فدراسيون روسيه 854219 --مدارهاي مجتمعيكپارچه ,,,هم چنين آنهائيكه ت 25 4,267,568 Rls. 2,432 $
220 1380 فدراسيون روسيه 731700 ميخ ,ميخ سرپهن ,پونز,بست موجدار,,,,از آهن ياا 5,000 4,079,016 Rls. 2,324 $
221 1380 فدراسيون روسيه 290723 -- 4,4- ايزوپروپيليدن دي فنل (بيس فنل ,دي 2,000 4,016,535 Rls. 2,289 $
222 1380 فدراسيون روسيه 740929 --صفحه ,ورق ونوار,ازبرنج ,بصورت غيرطومار,به 1,200 4,014,989 Rls. 2,288 $
223 1380 فدراسيون روسيه 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 250 3,957,696 Rls. 2,255 $
224 1380 فدراسيون روسيه 321310 - رنگ ها بصورت مجموعه 580 3,844,800 Rls. 2,191 $
225 1380 فدراسيون روسيه 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 100 3,716,946 Rls. 2,118 $
226 1380 فدراسيون روسيه 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 1,960 3,659,408 Rls. 2,085 $
227 1380 فدراسيون روسيه 851679 -- دستگاه هاي الكتروترميك براي مصارف خا 850 3,614,330 Rls. 2,059 $
228 1380 فدراسيون روسيه 842699 --جرثقيل هاي دريك skcirredspihs(),جرثقيل ها 775 3,311,734 Rls. 1,887 $
229 1380 فدراسيون روسيه 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء 464 3,096,079 Rls. 1,764 $
230 1380 فدراسيون روسيه 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي 355 3,024,041 Rls. 1,724 $
231 1380 فدراسيون روسيه 846594 --ماشين هاي خم كردن ياجفت وجوركردن (سواركردن ) 1,250 2,946,303 Rls. 1,679 $
232 1380 فدراسيون روسيه 846320 -ماشين هاي حديده كردن بوسيله نوردبراي كاربرروي 1,250 2,934,232 Rls. 1,672 $
233 1380 فدراسيون روسيه 760529 --مفتول از آلومينيوم ممزوج ,باحداكثربعدسطح مق 800 2,893,686 Rls. 1,649 $
234 1380 فدراسيون روسيه 854079 --لامپ هاولوله هاي ميكروويو(غيرازماگنترونها 336 2,780,230 Rls. 1,584 $
235 1380 فدراسيون روسيه 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 500 2,724,196 Rls. 1,552 $
236 1380 فدراسيون روسيه 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 480 2,706,322 Rls. 1,542 $
237 1380 فدراسيون روسيه 844832 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي تهيه الياف 470 2,607,936 Rls. 1,486 $
238 1380 فدراسيون روسيه 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچا 1,985 2,574,590 Rls. 1,467 $
239 1380 فدراسيون روسيه 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغ 1,750 2,562,459 Rls. 1,460 $
240 1380 فدراسيون روسيه 842122 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 1,000 2,531,975 Rls. 1,443 $
241 1380 فدراسيون روسيه 740911 --صفحه ,ورق ونوار,ازمس تصفيه شده ,بصورت طوما 855 2,467,126 Rls. 1,406 $
242 1380 فدراسيون روسيه 850880 - ابزارها براي كاركردن بادست , توام شده 1,030 2,405,574 Rls. 1,371 $
243 1380 فدراسيون روسيه 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 200 2,402,588 Rls. 1,369 $
244 1380 فدراسيون روسيه 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 135 2,376,906 Rls. 1,354 $
245 1380 فدراسيون روسيه 720510 -دانه هاي كوچك (گرانول )وپودر,ازچدن خام ,چدن ا 3,000 2,342,912 Rls. 1,335 $
246 1380 فدراسيون روسيه 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه د 385 2,210,984 Rls. 1,260 $
247 1380 فدراسيون روسيه 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 435 2,210,984 Rls. 1,260 $
248 1380 فدراسيون روسيه 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگ 15 2,180,000 Rls. 1,242 $
249 1380 فدراسيون روسيه 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نش 2,050 2,100,258 Rls. 1,197 $
250 1380 فدراسيون روسيه 903120 - دستگاههاي آزماي 10 1,897,228 Rls. 1,081 $
251 1380 فدراسيون روسيه 902000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحف 383 1,811,487 Rls. 1,032 $
252 1380 فدراسيون روسيه 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب م 100 1,724,414 Rls. 983 $
253 1380 فدراسيون روسيه 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاه 500 1,681,724 Rls. 958 $
254 1380 فدراسيون روسيه 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 120 1,647,173 Rls. 939 $
255 1380 فدراسيون روسيه 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 108 1,570,788 Rls. 895 $
256 1380 فدراسيون روسيه 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 354 1,504,569 Rls. 857 $
257 1380 فدراسيون روسيه 391729 -لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ازسايرموادپلا 500 1,470,229 Rls. 838 $
258 1380 فدراسيون روسيه 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 400 1,420,048 Rls. 809 $
259 1380 فدراسيون روسيه 842839 --بالابرهاونقاله هاي باعمل مداوم ,كه درجاي ديگر 350 1,299,001 Rls. 740 $
260 1380 فدراسيون روسيه 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باري 500 1,265,987 Rls. 721 $
261 1380 فدراسيون روسيه 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرف 409 1,221,598 Rls. 696 $
262 1380 فدراسيون روسيه 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 110 1,182,619 Rls. 674 $
263 1380 فدراسيون روسيه 230990 -ساير فر آورده ها از نو ع مورد استفاده براي 5,000 1,045,888 Rls. 596 $
264 1380 فدراسيون روسيه 401700 كائوچوي سفت شده (ابونيت )به هرشكل ,همچنين آخ 22 1,031,372 Rls. 588 $
265 1380 فدراسيون روسيه 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور 152 926,434 Rls. 528 $
266 1380 فدراسيون روسيه 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراي 29 875,675 Rls. 499 $
267 1380 فدراسيون روسيه 700490 -شيشه كشيده يابادشده كارنشده (باستثناءرنگ شد 15 873,449 Rls. 498 $
268 1380 فدراسيون روسيه 392059 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مس 300 819,345 Rls. 467 $
269 1380 فدراسيون روسيه 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 74 764,723 Rls. 436 $
270 1380 فدراسيون روسيه 846231 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),باكنترل 250 745,409 Rls. 425 $
271 1380 فدراسيون روسيه 630720 -كمربندنجات وجليقه نجات , 256 727,709 Rls. 415 $
272 1380 فدراسيون روسيه 845380 -ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن اشيا 310 727,386 Rls. 414 $
273 1380 فدراسيون روسيه 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 220 723,422 Rls. 412 $
274 1380 فدراسيون روسيه 871190 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 150 716,187 Rls. 408 $
275 1380 فدراسيون روسيه 820600 ابزارهاي مشمول دوياچندشماره 02/82لغايت 05/2 110 685,703 Rls. 391 $
276 1380 فدراسيون روسيه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 125 665,119 Rls. 379 $
277 1380 فدراسيون روسيه 853390 - اجزاء و قطعات مقاومت هاي برقي , رئوستا 100 645,462 Rls. 368 $
278 1380 فدراسيون روسيه 392061 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي كربنات ها,مستحكم ومطبق 180 566,917 Rls. 323 $
279 1380 فدراسيون روسيه 851290 - قطعات دستگاه هاي روشنائي يا علامت دادن 170 519,336 Rls. 296 $
280 1380 فدراسيون روسيه 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ا 481 438,286 Rls. 250 $
281 1380 فدراسيون روسيه 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 32 391,176 Rls. 223 $
282 1380 فدراسيون روسيه 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائ 100 313,769 Rls. 179 $
283 1380 فدراسيون روسيه 392590 -سايرلوازم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نبا 111 201,825 Rls. 115 $
284 1380 فدراسيون روسيه 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا 38 193,050 Rls. 110 $
285 1380 فدراسيون روسيه 760320 -پودرباساختارلايه اي ,قلس آلومينيوم , 80 114,075 Rls. 65 $
مجموع کل
228,957,313 ريال
مجموع کل
130,463 دلار