آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1380 جمهوري چک 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 1,180 732,464 Rls. 417 $
102 1380 جمهوري چک 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 45 715,364 Rls. 408 $
103 1380 جمهوري چک 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه 50 675,594 Rls. 385 $
104 1380 جمهوري چک 732619 --مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده از آهن ياازفولا 200 668,597 Rls. 381 $
105 1380 جمهوري چک 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 1,600 610,316 Rls. 348 $
106 1380 جمهوري چک 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائ 200 325,755 Rls. 186 $
107 1380 جمهوري چک 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 200 325,755 Rls. 186 $
108 1380 جمهوري چک 740721 --ميله وپروفيل ازبرنج , 7 211,198 Rls. 120 $
مجموع کل
4,265,043 ريال
مجموع کل
2,430 دلار